Наказ №665-04-33 Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року для студентів денної форми навчання наказуюСторінка7/10
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Спеціальність 123 – Компютерна інженерія ” ( магістр )

 1. Проектування компютерних систем і мереж

 2. Проектування компютерних засобів обробки сигналів

 3. Методологія наукових досліджень

 4. Охорона праці і цивільний захист
 1. Проектування комп’ютерних систем та мереж (курсовий проект)

 2. Програмування мовою Java

 3. Web – програмування

 4. Методика викладання

 5. Іноземна мова за професійним спрямуванням

Спеціальність 015 – “ Професійна освіта. Комп’ютерні технології ” ( спеціаліст )

 1. Internet – технології та телекомунікації в бізнесі

 2. Технології Е – Leaming та LMS

 3. Теорія і практика надання освітніх послуг

 4. Електронна комерція

 5. Інноваційні технології в освіті

 1. Педагогіка і методика викладання у вищій школі

 2. Управління проектами

 3. Охорона праці і цивільний захист

 4. Internet – технології та телекомунікації в бізнесі (курсова робота)

 5. Менеджмент професійної діяльності та економічне обґрунтування педагогічних програмних засобів

 6. Електронна комерція (курсова робота)Спеціальність 015 – “ Професійна освіта. Комп’ютерні технології ” ( магістр )

 1. Internet – технології та телекомунікації в бізнесі

 2. Управління проектами

 3. Інноваційні технології в освіті

 4. Електронна комерція

 5. Технології Е – Learning та LMS

 1. Охорона праці і цивільний захист

 2. Internet – технології і телекомунікації в бізнесі (курсова робота)

 3. Практикум з професійно - орієнтованої іноземної мови

 4. Електронна комерція (курсова робота)

Спеціальність 122 – Компютерні науки та інформаційні технології

 1. Аналіз та реінжиніринг бізнес – процесів в інформаційних системах

 2. Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами

 3. Сучасна теорія управління в інформаційних системах

 4. Методи і системи підтримки прийняття рішень

 5. Start – Up проекти

   1. Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами ( курсовий проект)

   2. Методи і системи підтримки прийняття рішень ( курсова робота )

   3. Програмні засоби управління ІТ – проектами

   4. Охорона праці і цивільний захист

   5. Практикум з професійно – орієнтованої іноземної мови

Спеціальність 151 – Автоматизація та компютерно – інтегровані технології ” (спеціаліст)

 1. Основи підприємництва

 2. Охорона праці і цивільний захист

 3. Технологія виробництва харчової і переробної промисловості

 4. Автоматизація і оптимізація харчових і переробних технологічних процесів

 5. Автоматизація і оптимізація технологічних процесів життєзабезпе- чення людини та охорони довкілля

 1. Ділова іноземна мова

 2. Технологія виробництва харчової і переробної промисловості (курсовий проект)

 3. Основи технології виробництва (залік і курсовий проект)

 4. Науково – дослідна робота студентів

Спеціальність 151 – Автоматизація та компютерно – інтегровані технології ” ( магістр )

 1. Охорона праці і цивільний захист

 2. Інтелектуальна власність

 3. Автоматизація і оптимізація неперервних технологічних процесів

 4. Автоматизація і оптимізація технологічних процесів життєзабезпечення людини та охорони довкілля

 1. Ділова іноземна мова

 2. Автоматизація і оптимізація неперервних технологічних процесів (курсовий проект)

 3. Основи робототехніки

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ

Екзамени Заліки

І КУРС

Спеціальність 192 – “ Будівництво і цивільна інженерія ”

 1. Вища математика

 2. Фізика

 3. Хімія

 4. Інженерна графіка

 5. Історія української державності

 1. Іноземна мова

 2. Вступ до будівельної справи

 3. Фізичне виховання
Спеціальність 192 – “ Будівництво і цивільна інженерія ”

за скороченим терміном навчання

 1. Фізика

 2. Хімія

 3. Будівельне матеріалознавство

 4. Опір матеріалів

 5. Інженерна графіка
 1. Вища математика

 2. Ком пютерні технології в будівництві

 3. Теоретична механіка

 4. Інженерна геологія і основи механіки грунтів

 5. Архітектура будівель і споруд (залік і курсовий проект)

 6. Водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання і вентиляція (курсова робота)

 7. Інформатика (практикум)

Спеціальність 113 – “ Прикладна математика ”

 1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія

 2. Теоретична механіка

 3. Історія української державності

    1. Програмування

    2. Математичний аналіз

    3. Дискретна математика

    4. Іноземна мова

    5. Фізичне виховання

Спеціальність 022 – “ Дизайн ”

 1. Кольорознавство

 2. Інженерна, компютерна графіка та перспектива

 3. Історія давнього мистецтва

 4. Історія української державності

 1. Іноземна мова

 2. Фізичне виховання

 3. Техніки рисунка

 4. Техніки живопису

Спеціальність 022 – “ Дизайн ” за скороченим терміном навчання

  1. Основи винахідництва

  2. Історія мистецтва Європи 17 – 20 століття

  3. Дисципліни за напрямками проектування:

  1. Конструювання в інтерєрі

  2. Основи конструювання і дизайн упаковки
 1. Рисунок торса людини

 2. Основи дизайн – проектування (курсовий проект)

 3. Макетування (курсовий проект)

 4. Живопис портрета людини

 5. Ергономіка

 6. Фізичне виховання

 7. Дисципліни за напрямками проектування:

7.1. Комп’ютерне проектування інтер’єру

7.2. Комп’ютерне проектування графоформ

ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.060101 – “ Будівництво ”

 1. Опір матеріалів

 2. Вища математика

 3. Інженерна геодезія

 4. Архітектура будівель і споруд

 1. Фізичне виховання

 2. Іноземна мова

 3. Українська і зарубіжна культура

 4. Архітектура будівель і споруд ( курсова робота )

 5. Інженерна геодезія ( курсова робота )

 6. Інформатика ( практикум )

Напрям підготовки 6.060101 - Будівництво за скороченим терміном навчання (ПЦБ)

 1. Будівельна механіка (спецкурс)

 2. Основи і фундаменти

 3. Залізобетонні, кам’яні та армокам’яні конструкції

 4. Металеві конструкції

 5. Дисципліни за напрямками спеціалізації:

  1. 5.1. Будівельні конструкції, будівлі і споруди

5.2. Технологія і організація будівельного виробництва


 1. Основи системного аналізу

 2. Планування міст і транспорт

 3. Українознавство

 4. Основи і фундаменти ( курсовий проект )

 5. Інженерні вишукування

 6. Монтажні та спеціальні роботи

 7. Залізобетонні, камяні та армокамяні конструкції (курсовий проект)

 8. Металеві конструкції (курсова робота)

 9. Технологія будівельного виробництва

Напрям підготовки 6.060101 - Будівництво за скороченим терміном навчання (АДА)

 1. Грунтознавство і механіка грунтів

 2. Фізико – хімічна механіка дорожньо - будівельних матеріалів

 3. Організація і планування дорожнього виробництва

 4. Основи проектування автодоріг і дорожньо - транспортних споруд

 5. Технологія будівництва і реконструкції автодоріг

    1. Моніторинг транспортних потоків

    2. Економіка будівництва і експлуатації автодоріг

    3. Основи системного аналізу

    4. Планування міст і транспорт

    5. Українознавство

    6. Транспорт і шляхи сполучення

    7. Організація і планування дорожнього виробництва (курсовий проект)

    8. Металеві конструкції (курсова робота)

    9. Основи проектування автодоріг і дорожньо-транспортних споруд (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.020207 – Дизайн

 1. Історія античного і середньовічного мистецтва

 2. Основи методики дизайну

 1. Фізичне виховання

 2. Рисунок портрета

 3. Живопис натюрморта

 4. Шрифти та шрифтові композиції ( курсовий проект)

 5. Іноземна мова

 6. Скульптура і пластика

Напрям підготовки 6.020207– Дизайн за скороченим терміном навчання

 1. Історія українського мистецтва

 2. Економічне обґрунтування технічних рішень та економіка підприємства

 3. Психологія сприймання форм

 4. Образна і морфологічна трансформація обєктів

   1. Рисунок фігури людини

   2. Патентознавство

   3. Живопис торса людини

   4. Дизайн – програмування обєктів (курсовий проект)

   5. Проблеми фірмового стилю в дизайні (курсова робота)

   6. Робота в матеріалі

   7. Дисципліни за напрямками проектування:

  1. Компютерне проектування інтерєру

  2. Компютерне проектування графоформ

ІІІ КУРС

Напрям підготовки 6.060101 – Будівництво

 1. Основи охорони праці

 2. Архітектура будівель і споруд

 3. Технологія будівельного виробництва

 4. Водопостачання і водовідведення

 5. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 1. Основи екології

 2. Фізичне виховання

 3. Інженерна геологія і основи механіки грунтів

 4. Планування міст і транспорт

 5. Архітектура будівель і споруд (курсова робота)

 6. Електротехніка в будівництві

 7. Водопостачання і водовідведення (курсова робота)

 8. Організація будівництва (залік і курсовий проект)

 9. Будівельна техніка

Напрям підготовки 6.020207 – Дизайн

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

 2. Основи винахідництва

 3. Історія мистецтва Європи 17 – 20 століття

 4. Дисципліни за напрямками проектування:

  1. Конструювання в інтерєрі

  2. Основи конструювання і дизайн упаковки 1. Ергономіка

 2. Правознавство

 3. Макетування (курсовий проект)

 4. Рисунок торса людини

 5. Живопис портрета

 6. Дизайн – проектування (курсовий проект)

 7. Фізичне виховання

 8. Дисципліни за напрямками проектування:

  1. Ком пютерне проектування інтерєру

  2. Ком пютерне проектування графоформ

ІV КУРС

Напрям підготовки 6.060101 – Будівництво ( група БДН – 41 (ПЦБ))

 1. Будівельна механіка (спецкурс)

 2. Основи і фундаменти

 3. Архітектура будівель і споруд (спецкурс)

 4. Залізобетонні, кам’яні та армокам’яні конструкції

 5. Дисципліни за напрямками спеціалізації:

  1. 5.1. Будівельні конструкції, будівлі і споруди

  2. 5.2. Технологія і організація будівельного виробництва

 1. Металеві конструкції (залік курсова робота)

 2. Архітектура будівель і споруд (спецкурс) (курсовий проект)

 3. Основи і фундаменти (курсовий проект)

 4. Залізобетонні, камяні та армокамяні конструкції (курсовий проект)

 5. Технологія будівельного виробництва

 6. Економіка будівництва

 7. Українознавство

 8. Монтажні та спеціальні роботи

 9. Інженерні вишукування

Напрям підготовки 6.060101 – Будівництво ( група БДН – 42 (АДА))

 1. Фізико – хімічна механіка дорожньо – будівельних матеріалів

 2. Грунтознавство і механіка грунтів

 3. Дорожні машини і обладнання

 4. Основи будівництва автомобільних доріг і дорожньо – транспортних споруд

 5. Основи проектування автомобільних доріг і дорожньо – транспортних споруд 1. Металеві конструкції (залік і курсовий проект)

 2. Економіка будівництва

 3. Українознавство

 4. Моніторинг транспортних потоків

 5. Організація і планування дорожнього виробництва (залік і курсовий проект)

 6. Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг (курсова робота)

 7. Економіка будівництва і експлуатації автомобільних доріг

 8. Основи проектування автомобільних доріг і дорожньо – транспортних споруд (курсовий проект)

Напрям підготовки 6.060101 – Будівництво ( група БДН – 42 (МБГ))

 1. Основи і фундаменти

 2. Урбаністика

 3. Міські вулиці і дороги

 4. Технічна експлуатація будівель і споруд

 5. Садово – паркове і ландшафтне будівництво

    1. Металеві конструкції (залік і курсова робота)

    2. Економіка будівництва

    3. Українознавство

    4. Законодавство в містобудуванні

    5. Основи і фундаменти (курсовий проект)

    6. Урбаністика (курсовий проект)

    7. Містобудівна екологія

    8. Садово – паркове і ландшафтне будівництво (курсовий проект)


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка