Наказ №665-04-33 Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року для студентів денної форми навчання наказуюСторінка8/10
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Напрям підготовки 6.020207 – Дизайн

 1. Образна і морфологічна трансформація обєктів

 2. Психологія сприймання форми

 3. Історія українського мистецтва

 4. Економічне обґрунтування технічних рішень та економіка підприємства

 1. Рисунок фігури людини

 2. Живопис торса людини

 3. Дизайн – програмування обєктів (курсовий проект)

 4. Проблеми фірмового стилю в дизайні (курсова робота)

 5. Патентознавство

 6. Робота в матеріалі

 7. Дисципліни за напрямками проектування:

7.1.Компютерне проектування інтерєру

7.2.Компютерне проектування графоформ

7.3.Компютерне проектування одягу

V КУРС

Спеціальність 192 – “ Будівництво і цивільна інженерія ” ( спеціаліст БДН - 51 )

 1. Основи автоматизованого проектування

 2. Будівельні конструкції (спецкурс)

 3. Забезпечення енергоефективності будівель і споруд

 4. Обстеження, випробування та реконструкція будівель і споруд

 1. Нормативна база будівництва

 2. Ділова іноземна мова

 3. Охорона праці і цивільний захист

 4. Основи наукових досліджень

 5. Введення на ринок праці

 6. Забезпечення енергоефективності будівель і споруд (курсова робота)

 7. Основи автоматизованого проектування в будівництві (курсова робота)

Спеціальність 192 – “ Будівництво і цивільна інженерія ” ( магістр БДНм - 51 )

 1. Основи автоматизованого проектування

 2. Нормативна база будівництва

 3. Будівельні конструкції (спецкурс)

 4. Забезпечення енергоефективності будівель і споруд

 1. Ділова іноземна мова

 2. Охорона праці і цивільний захист

 3. Інтелектуальна власність

 4. Введення на ринок праці
Спеціальність 192 – “ Будівництво і цивільна інженерія ” ( спеціаліст БДН - 52 )

 1. Управління містом

 2. Міський транспорт і шляхи сполучення

 3. Дизайн архітектурного середовища

 4. Організація та безпека дорожнього руху

 1. Ділова іноземна мова

 2. Охорона праці і цивільний захист

 3. Основи наукових досліджень

 4. Введення на ринок праці

 5. Організація та безпека дорожнього руху ( курсова робота )

 6. Міський транспорт і шляхи сполучення (курсова робота)

 7. Генеральне планування населених пунктів

Спеціальність 192 – “ Будівництво і цивільна інженерія ” ( магістр БДНм - 52 )

 1. Управління містом

 2. Організація та безпека дорожнього руху

 3. Міський транспорт і шляхи сполучення

 4. Дизайн архітектурного середовища

 1. Ділова іноземна мова

 2. Охорона праці і цивільний захист

 3. Інтелектуальна власність

 4. Введення на ринок праці

Спеціальність 192 – “ Будівництво і цивільна інженерія ” ( спеціаліст БДН - 53 )

 1. Організація дорожнього руху та експертиза дорожньо – транспортних пригод

 2. Реконструкція і модернізація автомобільних доріг і дорожньо – транспортних споруд

 3. Основи автоматизованого проектування в будівництві автомобільних доріг

 4. Проектування міських вулиць та доріг спеціального призначення

 1. Ділова іноземна мова

 2. Охорона праці і цивільний захист

 3. Основи наукових досліджень

 4. Введення на ринок праці

 5. Реконструкція і модернізація автомобільних доріг і дорожньо – транспортних споруд (курсовий проект)

 6. Випробування дорожніх покриттів і дорожньо – транспортних споруд

 7. Проектування міських вулиць та доріг спеціального призначення ( курсовий проект)

Спеціальність 192 – “ Будівництво і цивільна інженерія ” ( магістр БДНм - 53 )

 1. Випробування дорожніх покриттів і дорожньо – транспортних споруд

 2. Аналіз господарської діяльності, економіка та ціноутворення у будівництві та експлуатації автомобільних доріг

 3. Організація дорожнього руху та експертиза дорожньо – транспортних пригод

 4. Спецкурс автомобільних доріг і аеродромів

 1. Ділова іноземна мова

 2. Охорона праці і цивільний захист

 3. Інтелектуальна власність

 4. Введення на ринок праці
Спеціальність 022 – Дизайн ” ( спеціаліст )

 1. Маркетинг

 2. Менеджмент
 1. Охорона праці і цивільний захист

 2. Рисунок фігури людини

 3. Живопис фігури людини

 4. Ділова іноземна мова

 5. Дисципліни за напрямками проектування:

  1. Проектування середовища (курсовий проект)

  1. Компютерне проектування середовища

  1. Проектування графоформ ( курсовий проект)

  1. Компютерне проектування

графоформСпеціальність 022 – Дизайн ” ( магістр )

 1. Маркетинг

 2. Менеджмент
 1. Рисунок фігури людини

 2. Живопис фігури людини

 3. Ділова іноземна мова

 4. Дисципліни за напрямками проектування:

  1. Проектування середовища (курсовий проект)

  1. Компютерне проектування середовищ

  1. Проектування графоформ (курсовий проект)

  1. Компютерне проектування графоформ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Екзамени Заліки

І КУРС

Спеціальність 153 - “ Мікро- та наносистемна техніка”

1 Історія української державності

2 Основи програмування

3 Вища математика

4 Інженерна та комп’ютерна графіка

5 Хімія

1 Іноземна мова

2 Фізичне виховання

3 Вступ до спеціальності

Спеціальність 171 - “Електроніка

1 Історія української державності

2 Основи програмування

3 Вища математика

4 Інженерна та компютерна графіка

5 Хімія

1 Іноземна мова

2 Фізичне виховання

3 Вступ до спеціальності

Спеціальність 152 - “ Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ”

1 Історія української державності

2 Вища математика

3 Основи програмування

4 Хімія

1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

2 Інженерна та комп’ютерна графіка

3 Фізичне виховання

4. Вступ до спеціальності

Спеціальність 131 – “ Прикладна механіка ”

 1. Інформатика

 2. Історія української державності

 3. Хімія

 4. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

 1. Іноземна мова

 2. Фізичне виховання

 3. Вища математика

 4. Історія та основи інженерної діяльності

Напрям підготовки 6.050502 - Інженерна механіка за скороченим терміном навчання

 1. Теорія механізмів і машин

 2. Політологія

 3. Вища математика

 4. Основи надійності технічних систем

 5. Гідравліка
 1. Фізичне виховання

 2. Деталі машин

 3. Теорія механізмів і машин ( курсовий проект)

 4. Теоретичні основи теплотехніки

 5. Основи наукових досліджень

 6. Історія та основи інженерної діяльності

 7. Хімія

 8. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів

 9. Фізика

Спеціальність 132 – Матеріалознавство

 1. Історія української державності

 2. Інформатика та математична статистика

 3. Інженерна та компютерна графіка

 1. Іноземна мова

 2. Фізичне виховання

 3. Хімія

 4. Прикладна математика

 5. Фізика

ІІ КУРС

Напрям підготовки 6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

1. Фізика

2. Обчислювальна техніка та програмування


 1. Українська та зарубіжна культура

 2. Фізичне виховання

 3. Вища математика

 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 5. Основи взаємозамінності

 6. Системи автоматизованого проектування засобів вимірювання

Напрям підготовки 6.051003 - Приладобудування

1. Фізика

2 Прикладна механіка


1 Фізичне виховання

2 Вища математика

3. Теорія автоматичного керування

4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням

5 Елементи електронних пристроїв

6 Українська та зарубіжна культура

Напрям підготовки 6.050502 – Інженерна механіка

 1. Фізика

 2. Вища математика

 3. Взаємозамінність, стандартизація технічних вимірювань
 1. Українська та зарубіжна культура

 2. Фізичне виховання

 3. Процеси та обладнання пластичного деформування матеріалів (залік і курсова робота)

 4. Іноземна мова

 5. Інженерна та компютерна графіка

 6. Взаємозамінність, стандартизація технічних вимірювань (курсова робота)

Напрям підготовки 6.050502 - Інженерна механіка за скороченим терміном навчання ( ОТ )

 1. Технологія гарячого штампування

 2. Теорія пластичної деформації

 3. Основи зварювального виробництва

 4. Методи аналізу і розрахунку процесів ОМТ
 1. Ковальсько – штампувальне обладнання

 2. Теорія пластичної деформації (курсова робота )

3 Технологія гарячого штампування (курсовий проект)

4 Системи автоматизованого проектування процесів КШВ

5 Технологія холодного листового штампування

 1. Конструювання штампів

Напрям підготовки 6.050502 - Інженерна механіка за скороченим терміном навчання ( ТМ )

 1. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

 2. Розмірно – точносне проектування технологічних процесів

 3. Технологія обробки типових деталей і складання машин

 4. Системи автоматизованого проектування в технологіях машинобудування

 5. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів

 1. Програмування і налагодження обладнання з ЧПУ

 2. Технологічні методи виробництва заготовок деталей

 3. Математичне моделювання

 4. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин (курсовий проект)

 5. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів (курсова робота)

Напрям підготовки 6.050502 - Інженерна механіка за скороченим терміном навчання ( МТП )

 1. Технологічні основи виробництва пакувальних машин

 2. Основи конструювання та дизайну упаковки

 3. Пакувальне обладнання
 1. Основи фасування і фасувальне обладнання

 2. Технологія і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів

 3. Ком пютерне моделювання і конструювання тари і упаковки ( залік і курсовий проект )

 4. Математичне моделювання

 5. Пакувальне обладнання (курсовий проект)

 6. Основи проектування дільниць

пакування

Напрям підготовки 6.050502 – Інженерна механіка за скороченим терміном навчання

(МРВ)

 1. Верстати з ЧПУ та виробничі комплекси

 2. Гідропневмоавтоматика

 3. Проектування верстатного оснащення

   1. Металообробне обладнання

   2. Спецтехнології в машинобудуванні

   3. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів (залік і курсова робота)

   4. Проектування верстатного оснащення (курсова робота)

   5. Теорія автоматизованого керування

Напрям підготовки 6.050403 – Інженерне матеріалознавство

 1. Фізика та хімія твердого тіла ІІ

 2. Фізична хімія

 3. Прикладна математика


 1. Фізичне виховання

 2. Методи дослідження фізико-хімічних властивостей матеріалів

 3. Українська та зарубіжна культура

 4. Стандартизація, метрологія і контроль якості продукції

 5. Іноземна мова

ІІІ КУРС

Напрям підготовки 6.051003 - Приладобудування ”(МПС)

1 Теоретичні основи електротехніки

2 Метрологія і взаємозамінність

3 Основи конструювання елементів приладів

4 Українська мова (за професійним спрямуванням)1 Електроніка

2 Технологія приладобудування

3 Теорія автоматичного керування

4 Фізичне виховання

5 Метрологія і взаємозамінність (курсова робота)

 1. Основи анатомії та фізіології людини

 2. Біофізика

Напрям підготовки 6.051003 - Приладобудування ”(ПТМ)

1 Теоретичні основи електротехніки

2 Метрологія і взаємозамінність

3 Основи конструювання елементів приладів

4 Українська мова (за професійним спрямуванням)
1 Електроніка

2 Технологія приладобудування

3 Теорія автоматичного керування

4 Фізичне виховання

5 Метрологія і взаємозамінність (курсова робота)

6 Основи теорії вимірювальних приладів

7 Прилади та методи вимірювання електричних і неелектричних величин


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка