Наказ №665-04-33 Про проведення зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року для студентів денної форми навчання наказуюСторінка9/10
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.25 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Напрям підготовки 6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

2 Вступ до теорію систем

3 Методи та засоби вимірювань

 1. Аналогові вимірювальні прилади

1 Основи електроніки

2 Моделювання на ЕОМ

3 Надійність технологічних систем та приладів

4 Метрологічний нагляд за засобами вимірювання

5 Безпека продукції

6 Фізичне виховання

Напрям підготовки 6.050502 – Інженерна механіка

 1. Теорія механізмів і машин

 2. Основи наукових досліджень

 3. Основи надійності технічних систем

 4. Технологічні основи машинобудування

 5. Українська мова
 1. Мікропроцесорна техніка

 2. Теорія механізмів і машин ( курсовий проект)

 3. Основи екології

 4. Експлуатація і обслуговування машин

 5. Ком пютерні технології

 6. Теоретичні основи теплотехніки

 7. Деталі машин

 8. Фізичне виховання

 9. Основи менеджменту

Напрям підготовки 6.050403 – Інженерне матеріалознавство

 1. Металознавство і термічна обробка

 2. Основи технології матеріалів

 3. Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

 4. Українська мова

 5. Деталі машин

 1. Кристалографія , кристалохімія та мінералогія

 2. Металознавство і термічна обробка ( курсова робота)

 3. Деталі машин (курсовий проект)

 4. Основи екології

 5. Електротехніка та електроніка

 6. Теорія тепло переносу та теплотехніка

 7. Економіка і організація виробництва

 8. Фізичне виховання

ІV КУРС

Напрям підготовки 6.051003 - Приладобудування (група ПБ-41)

1 Економіка підприємства

2 Методи та засоби реєстрації та відтворення інформації

3 Конструювання приладів

4 Автоматизовані вимірювальні комплекси

5 Системи автоматизованого проектування засобів вимірювання

1 Проектування вимірювальних приладів (курсовий проект)

2 Надійність, технічна діагностика та методи випробування приладів

3 Оптико-механічні вузли приладів

4 Перетворюючі пристрої приладів

Напрям підготовки 6.051003 - Приладобудування (група ПБ-42)

   1. Економіка підприємства

   2. Біометрія

   3. Конструювання приладів

4 Автоматизація виробничих процесів в приладобудуванні

5 Системи автоматизованого проектування засобів вимірювання

1 Обладнання та інструмент для виготовлення деталей приладів (курсовий проект)

2 Надійність, технічна діагностика та методи випробовування приладів

3 Складання і випробування приладів

 1. Перетворюючі пристрої приладів

Напрям підготовки 6.051001 - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

 1. Економіка підприємства

 2. Автоматичне управління

 3. Автоматизація виробництва та технічних вимірювань

 4. Цифрові вимірювальні прилади

   1. Системи автоматизованого проектування засобів вимірювання

   2. Конструювання засобів вимірювань

   3. Випробувальне обладнання і його метрологічна атестація (залік і курсовий проект)

   4. Промислові і лабораторні засоби вимірювання

   5. Цифрові вимірювальні прилади (курсова робота)

Напрям підготовки 6.050403 – Інженерне матеріалознавство

 1. Методи структурного аналізу матеріалів

 2. Дисперсні матеріали та композити

 3. Кольорові метали та сплави

 4. Нові та високоефективні технології

 5. Основи наукових досліджень і організація експерименту

 1. Корозія і захист металів

 2. Основи інженерного проектування (залік і курсовий проект)

 3. Дисперсні матеріали та композити (курсова робота )

 4. Сучасні функціональні матеріали

 5. Біоматеріали

Напрям підготовки 6.050502 – Інженерна механіка ( група ІМ – 42 (МТП) )

 1. Основи конструювання і дизайну упаковки

 2. Пакувальне обладнання
 1. Технологія і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів

 2. Пакувальне обладнання ( курсовий проект)

 3. Математичне моделювання

 4. Основи систем автоматизованого проектування

 5. Ком пютерне моделювання і конструювання тари і упаковки (залік і курсовий проект )

 6. Основи проектування дільниць пакування

 7. Основи фасування і фасувальне обладнанняНапрям підготовки 6.0505-2 – Інженерна механіка ( група ІМ – 41 (МРВ) )

 1. Верстати з ЧПУ та виробничі комплекси

 2. Гідропневмоавтоматика

 3. Проектування верстатного оснащення

 1. Металообробне обладнання

 2. Спецтехнології в машинобудуванні

 3. Теорія автоматизованого керування

 4. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів (курсова робота і залік)

 5. Проектування верстатного оснащення (курсова робота)

Напрям підготовки 6.050502 – Інженерна механіка ( група ІМ – 42 (ОТ) )

 1. Теорія пластичної деформації

 2. Основи зварювального виробництва

 3. Технологія гарячого штампування

 4. Методи аналізу і розрахунку процесів ОМТ
 1. Теорія пластичної деформації

(курсова робота)

 1. Технологія холодного листового штампування

 2. Конструювання штампів

 3. Технологія гарячого штампування (курсовий проект)

 4. Ковальсько – штампувальне обладнання

 5. Системи автоматизованого проектування процесів КШВ

Напрям підготовки 6.050502 – Інженерна механіка ( група ІМ – 41 (ТМ) )

 1. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів

 2. Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин

 3. Технологія обробки типових деталей і складання машин

 4. Системи автоматизованого проектування в технологіях машинобудування

 5. Розмірно - точносне проектування технологічних процесів

 1. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин (курсовий проект

 2. Програмування і налагодження обладнання з ЧПУ

 3. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин

 4. Математичне моделювання

 5. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів ( курсова робота)

V КУРС

Спеціальність 153 - Мікро- та наносистемна техніка”(спеціаліст)

 1. Адаптивні системи керування та контролю

 2. Спецкурс

 3. Комп|’ютерно-інтегровані технології

 4. Енергозберігаючі системи

 1. Ділова іноземна мова

 2. Автоматизація виробничих процесів в інтегрованих виробництвах

 3. Охорона праці та цивільний захист

Спеціальність 153 - Мікро- та наносистемна техніка”( магістр )

   1. Адаптивні системи керування та контролю

   2. Спецкурс

   3. Енергозберігаючі системи

1 Ділова іноземна мова

2 Автоматизація виробничих процесів в інтегрованих виробництвах

3 Охорона праці та цивільний захист

Спеціальність 171 –“ Електроніка” (спеціаліст)

1. Охорона праці та цивільний захист

2. Акустичні медичні прилади

3. Прилалади магніто-резонансної терапії

4. Електро- та оптико-механічні вузли медичних приладів

1. Ділова іноземна мова

2 Телемедичні системи

 1. Технологічна підготовка виробництва мед апаратури (курсовий проект)

 2. Електро- та оптико-механічні вузли медичних приладів (курсова робота)

Спеціальність 171 - Електроніка ” ( магістр)

1. Охорона праці та цивільний захист

2. Акустичні медичні прилади

3. Прилалади магніто-резонансної терапії

4. Електро- та оптико-механічні вузли медичних приладів

1. Ділова іноземна мова

2. Технологічна підготовка виробництва мед апаратури ( залік і курсовий проект)

 1. Електро- та оптико-механічні вузли медичних приладів (курсова робота)

 2. Телемедичні системи

Спеціальність 152 - Метрологія та вимірювальна техніка ”(спеціаліст)

 1. Засоби захисту інформації

 2. Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці

 3. Метрологічне забезпечення програмних засобів

 4. Проектування інформаційно-вимірювальних систем

 5. Охорона праці та цивільний захист
 1. Ділова іноземна мова

 2. Акредитація випробувальних та вимірювальних лабораторій

 3. Системи передачі та їх метрологічне забезпечення

 4. Засоби захисту інформації (курсова робота)

 5. Проектування інформаційно –вимірювальних систем (курсова робота)

Спеціальність 152 - Метрологія та вимірювальна техніка ”(магістр)

1. Засоби захисту інформації

2. Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці

3. Метрологічне забезпечення програмних засобів

4. Проектування інформаційно-вимірювальних систем

5. Охорона праці та цивільний захист

1 Ділова іноземна мова

2 Акредитація випробувальних та вимірювальних лабораторій

3 Системи передачі та їх метрологічне забезпечення

   1. Проектування інформаційно-вимірювальних систем (курсова робота)

Спеціальність 132 - Матеріалознавство ” (спеціаліст)

 1. Сплави рідкісних металів і дорогоцінні матеріали

 2. Триботехнічні матеріали

 3. Експертиза матеріалів

 1. Управління проектами

 2. Ділова іноземна мова

 3. Інтелектуальна власність

 4. Охорона праці в галузі та цивільний захист

 5. Триботехнічні матеріали (курсова робота)

 6. Вибір матеріалів та технологій (залік і курсова робота)

Спеціальність 132 – Матеріалознавство (магістр)

    1. Сплави рідкісних металів і дорогоцінні матеріали

    2. Триботехнічні матеріали

    3. Експертиза матеріалів

   1. Охорона праці в галузі та цивільний захист

   2. Ділова іноземна мова

   3. Інтелектуальна власність

   4. Управління проектами

   5. Триботехнічні матеріали (курсова робота)

   6. Вибір матеріалів та технологій (залік та курсова робота)

Спеціальність 131 - Прикладна механіка (група ІМ-51 (ТМ)) (спеціаліст)

 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Обєктно – орієнтоване програмування

 3. Економічне обґрунтування конструкторських,технологічних і наукових рішень

 4. Технології автоматизованого виробництва та їх проектування
 1. Ділова іноземна мова

 2. Технологічні методи підвищення ресурсу експлуатації машин і механізмів

 3. Економічне обґрунтування конструкторських .технологічних і наукових рішень ( курсова робота )

 4. Технології автоматизованого виробництва та їх проектування (курсовий проект)

 5. Сертифікація промислової продукції

 6. Інтелектуальна власність

Спеціальність 131 – Прикладна механіка (група ІМ-51 (ТМ)) (магістр)

 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Економічне обґрунтування конструкторських,технологічних і наукових рішень

 3. Обєктно – орієнтоване програмування

 4. Технології автоматизованого виробництва та їх проектування

1. Ділова іноземна мова

2. Технологічні методи підвищення ресурсу експлуатації машин і механізмів

3 Сертифікація промислової продукції

4. Економічне обґрунтування конструкторських ,технологічних і наукових рішень (курсова робота)

5. Технології автоматизованого виробництва та їх проектування (курсовий проект)

6 Інтелектуальна власність

Спеціальність 131 – Прикладна механіка(група ІМ-51 (МРВ)) (спеціаліст )

 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Системи автоматизованого проектування верстатів

 3. Економічне обґрунтування конструкторських,технологічних і наукових рішень

 4. Обєктно – орієнтоване програмування
 1. Ділова іноземна мова

 2. Сучасні системи керування верстатами

 3. Економічне обґрунтування конструкторських ,технологічних і наукових рішень (курсова робота)

 4. Інтелектуальна власність

 5. Системи автоматизованого проектування верстатів (курсова робота )

 6. Автоматичні системи досліджень та випробувань

Спеціальність 131 – Прикладна механіка(група ІМ-51 (МРВ)) (магістр)

 1. Охорона праці та цивільний захист

 2. Системи автоматизованого проектування верстаті

 3. Обєктно – орієнтоване програмування

 4. Економічне обґрунтування конструкторських,технологічних і наукових рішень 1. Ділова іноземна мова

 2. Сучасні системи керування верстатами

 3. Економічне обґрунтування конструкторських ,технологічних і наукових рішень (курсова робота)

 4. Автоматичні системи досліджень та випробувань

 5. Системи автоматизованого проектування верстатів (курсова робота)

 6. Інтелектуальна власність


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка