Наскрізна змістова лінія «Сталий розвиток та екологічна безпека»Скачати 21.94 Kb.
Дата конвертації03.11.2018
Розмір21.94 Kb.
 • « Нова українська школа »
 • Організація Об’єднаних Націй у 2009 р. започаткувала програму Ініціатива «зеленої економіки». Перехід на «зелену економіку» передбачає комплексні зміни у всіх секторах економіки. «Зелена економіка» враховує політичні та соціальні аспекти економіки, орієнтує суспільство на розвиток у першу чергу локального виробництва для місцевих потреб.
 • Основними проблемами енергетики Карпатського регіону є: надмірна енергомісткість продукції промислових підприємств; критична залежність виробництва теплової енергії від імпортованого природного газу (більше 90%);
 • Станом на 2015 рік на території Івано-Франківської області працювало 16 міні сонячних електростанцій, три гідроелектростанції та одна біогазова установка. За 2015 рік альтернативні джерела на Франківщині згенерували близько 14 00000 кВт/год електроенергії.  На початку 2017 на Прикарпатті вже нараховується 70 альтернативних електростанцій. При цьому 11 електростанцій сумарною потужністю18,5 МВт перебувають у власності суб’єктів господарювання, а 59, потужністю близько 0,9 МВт, знаходяться у власності фізичних осіб. За популярністю на Прикарпатті лідирують сонячні електростанції.
 • Найбільші сонячні електростанції знаходяться у Снятинському, Богородчанському, Тисменицькому районах .Так станція у Снятинському районі побудована на земельній ділянці площею 8 га і складається з 15 872 полікристалічних фотомодулів з метою генерації електроенергії в мережу, “Зелена” річна генерація цієї станції становить 4 200 000 кВт/годин, що дозволить скоротити кількість шкідливих викидів СО2 в атмосферу на 2154 тонни на рік. У селі Стримба планують побудувати сонячну електростанцію на площі 30 гектар.
 • Гідроелектростанцій на Івано-Франківщини чотири – у Снятинському, Тлумацькому, Верховинському районах ( Пробійнівська ГЕС-1 та Пробійнівська ГЕС-2), із загальною потужністю 2,9 МВт. Також минулого року, поблизу села Шевченкове Долинського району було розпочато будівництво першої в області вітрової електростанції, тут буде встановлено 6 вітряків.
 • Ми маємо одну біогазові установку на заводі «Даноша» на Калущині, потужністю 4,7 МВт.  Ще одну біогазові установку планують встановити на сміттєзвалищному полігоні біля Івано-Франківська поблизу села Рибне. Щодня на «Полігон» звозять до 250 тонн побутових відходів. Цьогоріч на «Полігоні» планують втілити одразу три грандіозних проекти: провести фільтратопровід, запустити біогазову установку та поставити сортувальну лінію. Саме дегазація «Полігону» стала топ-проблемою останніх років.. Було пробурено 28 свердловин та встановлено дві когенераційні установки потужністю 330 кВт/год кожна. Наступний крок – будівництво сміттєпереробної лінії, яке місто запланувало вже на кінець літа 2017 року
 • ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА ПРИКАРПАТТІ
 • Аграрною діяльністю в області займається майже 1,5 тис. суб’єктів господарської діяльності, у т.ч. 775 сільськогосподарських підприємств, з яких 563 – фермерські господарства. Для підвищення конкурентноздатності аграрного виробництва, збереження навколишнього середовищав області прийнята регіональна цільова Програма виробництва екологічно чистої продукції до 2020 р.
 • Статус спеціальної сировинної зони для вирощування органічної продукції можуть отримати понад 200
 • суб’єктівгосподарювання.  Вже одержали товариства з обмеженою відповідальністю “Уїзд” Рогатинського та “Роднік-Плюс” Снятинського, фермерські господарства “Василишина” Тисменицького та “Марук” Тлумацького районів
 • В Івано-Франківській області поблизу Тлумача фермер із Німеччини Міхаель Дільман влаштував ферму з виробництва органічної продукції. Така ферма є новинкою для України. Воно буде відкрите для всіх господарство і матиме формат демонстраційної ферми. Цільова аудиторія його господарства  не лише фермери, а й усі учасники ринку органічної продукції.
 • За аналогію коллег з Польщі, які розповідали про екоферми яки використовуються для просвітницької роботи шкільної молоді, подібний напрямок можна вже започатковувати і в нашому регіоні
 • У програмі «Основи здоров’я» зменшено обсяг теоретичного матеріалу і, відповідно, збільшено кількість практичних робіт та частку занять, що виконуються поза межами класу; збільшено кількість уроків, присвячених безпечній поведінці (Iнтернет, соціальні мережі, громадські місця; підозрілі предмети / забуті речі тощо)
 • Також узято до уваги зауваження дописувачів щодо необхідності поліпшення стану викладання предмету та належної підготовки вчителя. У вступі окреслено важливість ролі вчителя предмета «Основи здоров’я» щодо організації освітнього процесу, використання активних методів навчання, зокрема – навчання на основі життєвих навичок.
 • Зміст програми
 • 1.Вступ
 • Медична екологія в системі екологічних наук. Предмет, завдання та методи медичної екології.
 • 2.Дія на організм людини абіотичних та біотичних факторів
 • 2.1.Дія на організм людини фізичних факторів
 • Рентгенвьке опромінення. Ультрафіолетве опромінення. Геомагнітні фактори. Метіозалежність.
 • 2.2. Дія на організм людини хімічних факторів
 • Ксенобіотики. Механізм їх дії. Детоксикація ксенобіотиків.
 • 2.3.Дія на організм людини біологічних факторів
 • Гриби, бактерії, рослини. Фітонциди. Бактеріоцидні, фунгіцидні, протистоцидні литки речовини. Комахи, тварини – паразити людини.
 • 3.Еколого - медична характерстика антропогенно зміненних компонентів біосфери
 • 3.1Еколого - медична характеристика атмосфери
 • Стратосфера. Озоновий шар. Стан озонового шару та наслідки його руйнування для здоров’я людини.
 • Тропосфера. Джерела забруднення тропосфери. Оксиди вуглецю та нітрогену. Тепличний ефект. Фотохімічний смог. Екологічні проблеми транспорту. Продукти спалювання викопних копалин. Оксиди сірки. Кислотні дожді. Аерозольні часточки. Поняття про пульмотаксичність та гематотксичність.
 • 3.2Еколого - медична характеристика гідросфери
 • Джерела забруднення гідросфери. Неорганічні та органічні контамінанти. Механізми нейро- та нефротоксичності. Засобіи зниження контамінантів у питній воді.
 • 3.3Еколого - медична характеристика літосфери
 • Хімічна характеристика літосфери. Основні джерела забруднення літосфери. Поняття про геомедецину.
 • 4.Еколого- медична характеристика внутрішнього середовища приміщень.
 • Формальдегід. Хлорфенол. Азбест. Ртуть. Аерозолі. Тютюновий дим. Біологічні фактори. Продукти згорання природного газу. Електромагнітні поля, їх джерела. Електросмог. Біологічна дія електромагнітних полів.
 • 5.Кліматична адаптація
 • Адаптивні можливості організму людини до дії широкого спектру природних умов ( холод, тепло, високогір’я). Загальні закономірності адаптивного процесу. Специфічна і неспецифічна адаптація. Біореакція живого орнанізму на геохімічні фактори. Екологічна диференціація людства. Гіпотеза адаптивних типів населення. Міграція населення та адаптація мігрантів. Міграція і розповсюдження інфекційних захворювань.
 • 6.Екологічні основи хронорбіологі
 • Історія розвитку хроноекології, біоритмології. Класифікація біоритмів: фізіологічні, екологічні. Вплив циркадних, циркасептанних, цирканних ритмів на фізологічні показники людини. Фактори, що пригнічують біоритми клітин. Фізичний, емоційний та інтелектуальні ритми. Порушення біоритмів. Врахування біоритмів для підвищення працездатності,ефективності лікування та профілактики захворювань. Фізіологічний час. Визначення хронобіотипу.
 • 7.Екологічні ризики сучасного суспільства
 • 7.1 Особливості сумарної дії екологічних чинників на організм людини
 • Види дії факторів на організм людини ( комбінована, поєднана, комплексна дія). Фізіологічні прояви сумарної дії факторів на організм людини: адитивні, синергічні, антагоністичні, паратоксичні, метатоксичні.
 • 7.2Стрес як екологічний фактор
 • Причини стресу, реакція організму на стрес. Якісні властивості стресу. Види стресу. Фази стресу. Адаптація людини до стресових ситуацій. Хвороби стресу. Методи профілактики стресу.
 • 7.3Екологія генофонду
 • Абіотчні та біотичні мутагенні і фактори. Індукований мутагенез. Механізм пошкодження ДНК. Зміна експресії генів у відповідь на специфічні фактори середовища. Зміна генофонду популяцій в наслідок порушення рівноваги між мутаційним процесом, добором, міграцією та дрейфом генів. Тератогени. Поняття генетичного вантажу.
 • 7.5.Екологічні ризики розвитку сучасних напрямків науки: біотехнології, нанотехнології, інформаційного забруднення
 • Досягнення біотехнології. Трансгенні організми. Генетично модифіковані продукти. Потенційна екологічна, імунологічна, генетична небезпека використання транс генних організмів. Ризики впливу ГМО на репродуктивне здоров’я людства.
 • Властивості наноматеріалів, що обумовлюють їхню токсичність. Потенційна фізіологічна та біохімічна небезпека використання наноматеріалів
 • (пошкодження біологічних мембран, мітохондрій, мутагенез, канцерогенез, порушення клітинного циклу). Шляхи поступлення наночастинок в організм людини.
 • Визначення та види інформаційного забруднення. Ознаки та властивості інформаційного забруднення. Вплив на організм шумового та звукового забруднення. Експонентний рівень росту знань, як опрацьованої інформації. Психічне здоров’я людини в інформаційному суспільстві.
 • п\п
 • Назва теми
 • Кількість годин
 • 1.
 • Оцінка забруднення повітря за ступенем запилення листків.
 • 1
 • 2.
 • Визначення рН води і грунту.
 • 1
 • 3.
 • Визначення антропогенного навантаження автомобільного транспорту на конкретній місцевості.
 • 1
 • 4.
 • Робота над проектом «Складання пакету геоекологічних карт території ( шкільної ділянки, району, міста, селища) на основі виконання попередніх практичних робіт. Створення презентації, захист проекту.
 • 1
 • 5.
 • Дослідження фізіологічних механізмів адаптації людини до низьких температур.
 • 1
 • 6.
 • Знайомство з фітонцидними рослинами з метою використання їх в інтер’єрі школи.
 • 1
 • 7.
 • Визначення рівня вітамінів (вітамінів А, В, С, D, Е) та мікроелементів в організмі людини методом тестування.
 • 1
 • 8.
 • Визначення довжини індивідуальної хвилини.
 • 1

Каталог: predmety -> zdorovya -> media -> files
predmety -> Проект Художній світ Т. Г. Шевченка. Автопортрети Кобзаря
predmety -> Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10-12 класи»
predmety -> «Методика навчання природознавства та основ здоров’я»
predmety -> Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
predmety -> Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики
predmety -> Методичний кабінет Коломийської сш І-ІІІ ст. №5 імені Т. Г. Шевченка
predmety -> Прокатування Волочіння В. Гащак зош №7
predmety -> Схвалено комісією з економіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
predmety -> Використання творчості письменників рідного краю на уроках словесності та в позаурочній роботі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка