Наукові праці викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету
Скачати 43,65 Mb.
Сторінка413/413
Дата конвертації08.01.2017
Розмір43,65 Mb.
1   ...   405   406   407   408   409   410   411   412   413
Зінченко Г.Ю. Використання сучасних вільних комп'ютерно-алгебраїчних систем в освітньому процесі

90

Коваленко О.В. Про підвищення ефективності організації процесу навчання елементарної математики

92

Козоріз О.С. Практичні роботи в системі навчання учнів геометрії

94

Красницький М.П., Кумбер Ю.В. Розвиток просторової уяви школярів на уроках геометрії

96

Левченко В.В. Про деякі методичні аспекти вивчення нерівностей у курсі математики основної школи

99

Лутфуллін М.В., Лутфулліна Т.В. Проблема якості математичної освіти в педагогічній спадщині Т.Ф. Осиповського

101

Матяш Л.О. Про застосування порівняння та аналогії у процесі вивчення математики


104

Михайлик Г.О. Роль задач на побудову в розвиткові логічного мислення учнів

106

Москаленко О.А., Кожушко В.А. До питання інтеграції на уроках математики

108

Назаренко О.В. Використання технологій кооперативного навчання в старшій школі

111

Олексенко Т.М. Методичні аспекти використання задач із параметрами в процесі вивчення курсу алгебри основної школи


113

Петриченко І.Ю. Використання геометричних образів у процесі розв’язування алгебраїчних задач в основній школі

115

Редчук К.С. Деякі методичні аспекти вивчення співвідношень між величинами в шкільному курсі математики


117

Рендюк С.П. Методика підготовки та проведення семінару-конференції з математики

119

Савченко О.А. Метод обернених задач у розвиткові комбінаторного мислення школярів

122

Сахарова О.Р. Текстові задачі як основа організації проектно-дослідницької діяльності учнів

124

Севрюк І.В. Графічна діяльність учнів у контексті прикладної спрямованості курсу математики основної школи

126

Севрюк І.В., Кричильська А.М. Системно-структурний підхід до проблеми формування логічного мислення в учнів 5-6 класів

129

Сторожук А.Ю. До питання формування у старшокласників дослідницьких умінь і навичок

132

Черкаська Л.П., Бодня Т.В. Методика використання інтерактивних технологій під час навчання учнів математики

134

Шевченко Н.С. До проблеми формування та розвитку математичних дослідницьких умінь учнів у класах математичного профілю

137

Шкіль О.В. Деякі аспекти організації самостійної роботи учнів


139

Яковенко А.О. Використання прикладних задач під час навчання алгебри учнів основної школи

141

ІІІ. Фізичні науки

143

Руденко О.П. До ювілею університету

143

Іванко В.В., Дідора Т.Д., Базилевич Т.В. Фазовий перехід метал-діелектрик у вузькозонних матеріалах

147

Бичко М.В., Гаврилова В.С., Сухомлин В.П., Шурдук А.І. Анізотропія фізичних властивостей у нанокристалах

149

Єлізаров О.І., Журав В.В., Єлізаров М.О. Особливості розсіювання і поглинання світла синьозеленими водоростями в процесі їх деградації

151

Хорольський О.В., Руденко О.П., Саєнко О.В. Акустичні та в’язкопружні властивості апротонних органічних розчинників

154

Стеценко С.А., Руденко О.П., Хлопов А.М. Властивості толуолу, метоксибензолу та їх фторпохідних

157

Прокопенко В.В. Визначення горизонтальних координат світила для оптимізації проведення спостережень

160

Приходько О.В. Взаємозалежність гідратаційної здатності креатину та структурних характеристик його молекул

163

Гетало А.М., Солтанова Ю.В., Прокопенко В.В. Еволюція поглядів на міжмолекулярні взаємодії

165

Солод Н.М., Сухомлин В.П., Шурдук А.І. Квазікристали

168

Приходько О.В., Лапека І.В. Опис специфічної гідратації високоактивних нутрієнтів методом наближення супермолекули

171

Саєнко Р.О., Рокитна Н.В. Термодинамічні характеристики в’язкої течії водних розчинів сорбіту

173

Займак О.М., Шпіка А.І., Руденко О.П. Діелектричні властивості деяких аліфатичних спиртів

175

Гордієнко А.В. Квантові дроти

177

Найко Л.В., Руденко О.П., Хорольський О.В. Дослідження пружних і в’язких властивостей рідкого полімеру ПМС-6

179

Найко І.В., Стеценко С.А., Руденко О.П. Вивчення активаційних параметрів в’язкої течії ароматичних вуглеводнів

182

Степанюк Н.В., Єщенко Р.В., Москаленко О.В. Методика розрахунку термодинамічних параметрів в’язкої течії рідин

185

Хорольський О.В., Недорічко Є.М. Електропровідність полярних органічних розчинників

187

Бойко Ю.В., Прокопенко В.В. Фрактали в астрономії

190

Гаврилова В.С., Кобелецька В.П., Микульський А.В. Дислокації як джерело кривизни решітки

192

Гордієнко А.В. Криза сучасної фізичної картини світу

194

Кобелецька В.П., Микульський А.В., Гаврилова В.С. Розетки спікання

196

Федоренко А.С., Дідора Т.Д. Кооперативний ефект Яна-Теллера в матеріалах із вузькими зонами

198

Микульський А.В., Гаврилова В.С., Кобелецька В.П. Деформація в кристалах. Теоретична та гранична міцність

200

Дулич С.Г., Москаленко О.В., Саєнко О.В. В’язко-пружні властивості сироватки крові

202

Макаренко К.С., Макаренко В.І., Терещенко Т.М. Формування науково-дослідницьких умінь учнів і студентів із фізики

204

Мороховець Г.Ю., Скриль С.І. Методика використання мультимедійних технологій на уроках фізики у профільній школі

207

Шило І.М. Вплив електронної системи голосування Interwrite Response на ефективність засвоєння навчального матеріалу з фізики

209

Романишина Е.Є., Скриль С.І. Знання фізики – основа безпеки життєдіяльності людини

211Соколовська Є.В., Михайловський О.В. Розв’язування задач на переливання за допомогою методу більярдної кулі


214

Макаренко К.С., Макаренко О.В., Проценко І.Г. Особливості вивчення фізичних величин у старшій школі

216

Сухорук Ю.Ю., Кузьменко Г.М. Модульно-рейтингова технологія навчання фізики у 9 класі загальноосвітньої школи

218

Тимошенко І.В., Скриль С.І. Методика використання мультимедійних технологій при вивченні експериментальної фізики

220

Антонець М.В. Ентропія

222

Євтодієва В.С. Сучасні підходи до організації демонстраційного експерименту з фізики

224

Криворотенко Н.Л., Скриль С.І. Застосування інтерактивних технологій на уроках фізики в старшій школі

226

Захарчук Н.С., Щербань М.М. Використання програм-емуляторів у лабораторному та демонстраційному експерименті з фізики

228

Іваніченко Н.В. Організація самостійної діяльності учнів у навчанні фізики в основній школі

230

Макаренко К.С., Білан В.О. Формування вмінь самостійної діяльності учнів у процесі навчання фізики

232

Файфер Н.В. Методика формування фізичних понять в учнів середньої школи

235

Павелко Є.В. Комп’ютерні технології на уроках фізики

237

Положишник С.М., Руденко О.П. В’язко-пружні властивості нафтових масел типу V для двигунів внутрішнього згорання

239

Якубенко В.П. Природні силові сталі молекули етилену

241

IV. ІНФОРМАТИКА

243

Барболіна Т.М. Підготовка учнів до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій

243

Бабчук Ю.В. Створення web-додатку навчального призначення “Наближені методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь”

246

Безверхній О.В. Програмні та організаційні методи захисту сайтів від кіберсквотингу (cybersquatting) і тайпсквотингу (typesquatting)

248

Буцька М.О. Розробка інформаційної системи навчально-методичного забезпечення дисциплін

250

Воскобійник Ю.М. Основні принципи розробки систем електронного документообігу

252

Гайдамака Б.С. Особливості використання Skype при дистанційному навчанні

254

Гриценко В.В. Теоретико-методологічні основи комп'ютерного навчання іноземних мов

256

Губачов О.П. Використання операційної системи Хром в освітній сфері

258

Гурин К.С. Особливості розробки та використання комп’ютеризованих систем 263

261

Коверда А.М. Створення web-додатку навчального призначення “Методи обробки експериментальних даних”

263

Косолап А.В. Використання комп’ютерної техніки при проведенні психолого-педагогічних досліджень

265

Кривцова О.П. Сучасні вимоги до електронних навчальних посібників

267

Крикля М.П. Обмін даними з використання клієнт-серверної технології

270

Купренко Є.М. Можливості мови Java для реалізації комп'ютерної підтримки діяльності приватного підприємця

272

Лозицька С.Ю. Використання технології “хмарних обчислень” в освіті

274

Лутфулліна Т.В., Лутфуллін М.В. Про досвід використання вільного програмного забезпечення у загальноосвітній школі

277

Мамон О.В. Формування самооцінки власних умінь у процесі організації самостійної роботи майбутніх учителів із використанням інформаційних технологій

279

Мартиненко А.І. Порівняльний аналіз сучасних CMS та можливість застосування в розробці сайту

282

Мельниченко О.С., Безверхній О.В. Комп’ютерна модель задачі “12 монет”

284

Мохунь С.О. Можливості мови PHP при створенні сайтів

286

Нечипоренко А.В. Особливості розробки демонстраційних програмних засобів з інформатики

288

Романько О.А. Основні принципи технології Web 2.0 при застосуванні у web-дизайні

290

Сак С.О. Можливості мови Python для створення веб-додатків

292

Строцька Д.В. Електронний підручник як ефективний засіб підвищення якості освіти

294

Федяй Л.О. Створення електронного посібника “Квадратичні методи сортування”

296

Хрипко К.А. Використання інформаційних технологій при проведенні уроків хімії

298

Чигрин О.І. Використання сучасних веб-технологій у розробці електронних освітніх ресурсів

300

Шкарупа О.А. Технологія створення відеолекцій навчального призначення

302

Юрченко І.А. Створення web-додатку навчального призначення “Чисельне диференціювання та інтегрування функцій”

304

V. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

306

Яковенко Л.І. Соціально-економічна роль інновацій

306

Приходько С.М. Механізми забезпечення легітимності влади в умовах перехідного періоду

309

Непокупна Т.А., Цвєтов С.О. Проблема ґендерної рівності: історичний аспект і сучасність

312

Степаненко С.В., Писаренко В.Д. Фольклорні вияви економічних знань

314

Сакало О.Є. Типи індивідуального пристосування за Р. Мертоном

316

Шевченко Б.О. Проблеми реалізації інтеграційного потенціалу малого інноваційного бізнесу

319

Большая О.В. Міжнародна міграція робочої сили населення України

321

Краснова О.І. Сучасний світовий досвід державного регулювання системи охорони здоров’я

324

Безрук О.О. Формування науково-дослідних парків в Україні

327

Кожушко В.А. Використання економіко-математичних методів у процесі рекламування послуг вищого навчального закладу

329

Кулій К.О. Суспільний прогрес – вплив на діяльність людей

332

Строй А.О. Прожитковий мінімум як ключовий показник рівня життя в Україні

334

Ільницький О.В. Сутність і фактори економічного розвитку

336

Бараненко Т.І. Державно-приватне партнерство: сутність та необхідність реалізації

338

Бондаренко Ю.В., Сологуб Л.В. Український менталітет як фактор економічного потенціалу країни

340

Новікова Ю.С. Дискримінація на ринку праці за віковою ознакою

342

Вац О.С. Оноре де Бальзак про гроші (на прикладі повісті “Гобсек”)

344

Ващенко Н.С. Поняття методики викладання економіки

346

Дунаєва А.С. Організація самостійної роботи в процесі вивчення економічних дисциплін у школі 350

348

Мастюх К.В. Проблеми ефективного використання і відновлення родючості ґрунтів

350

Морозенко В.О., Ковальчук А.О. Методи конкурентної боротьби в сучасній ринковій економіці

352

Пуховська А.В. Економічний зміст інтелектуальної власності

355

Сторожук А.Ю. Пріоритети державної політики подолання бідності в Україні

357

Бондаренко Т.С., Нарожна В.В. Інфляція як негативне явище сучасного суспільства

359

Кондак А.В. Проблема працевлаштування молоді в Україні

361

Кузьменко Н.Ю. Проблема забезпечення стабільного, якісного і справедливого надання освітніх послуг

363

Тарабун К.І. Контроль якості продуктів харчування як глобальна проблема сучасного суспільства

365

Бойко Ю.А. Впровадження електронних грошей у сучасній економічній системі України

367

Солод О.П. Безробіття як невід’ємний атрибут ринкової економіки

369

Біденко-Світецька Є.А. Процеси демократизації в Україні

371

Кумбер Ю.В. Причини та джерела політичних конфліктів України

373

Бондаренко Ю.В. Майбутнє української трансплантології – презумпція згоди чи незгоди?

375

Сологуб Л.В. Формування духовних цінностей молоді

377

Соколова С.І. Динаміка параметрів сучасної української сім’ї

379

НАШІ АВТОРИ

381Наукове видання


Збірник наукових праць

викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів

фізико-математичного факультету

Відповідальний за випуск

О.В. Саєнко, кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри загальної фізики і математики

ПНПУ імені В.Г. Короленка
Комп’ютерна верстка

О.О. Годзь, О.В. Коваленко
Підписано до друку 23.04.2013 р.

Формат 60´84/16. Гарнітура Times New Roman.

Папір офсетний. Друк трафаретний.

Ум. друк. арк. 23,2. Тираж 180 пр. Зам. № 7014


Видавець і виготовлювач ТОВ “АСМІ”.

36011, м. Полтава, вул. В. Міщенка, 2.Тел./факс: (0532) 56-55-29.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 4420 від 16.10.2012 р.
1   ...   405   406   407   408   409   410   411   412   413


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка