Науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Любешівської рда
Сторінка1/9
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1,42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

СХВАЛ ЕНО

науково-методичною радою методичного кабінету

відділу освіти Любешівської РДА

Протокол №1 від 31.08.2016

Завідувач методичного кабінету


______________Л.А. Радкевич


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу

освіти Любешівської районної

державної адміністрації

В.І. Кух

31.08.2016

План

роботи методичного кабінету

відділу освіти Любешівської районної державної адміністрації

на 2016-2017 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

Ректор Волинського інституту

післядипломної педагогічної освіти

__________ П. Олешко

2016 р.ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………….. 4

Циклограма роботи районного методичного кабінету………... 13
І. Організаційно-керівна діяльність

1.1. Структура науково-методичної роботи з педагогічними

кадрами району на навчальний рік……………………………………….14

1.2. Координація діяльності методичних кабінетів закладів

освіти…………………………………………………………………………..15

1.3. Підвищення кваліфікації працівників РМК ………………………..17

1.4. Організація курсів підвищення кваліфікації

педагогічних працівників…………………………………………………….20

1.5. Засідання науково-методичної ради РМК ………….………………221.6. Співпраця із вищими навчальними закладами,

освітніми установами та громадськими організаціями

в межах області, України……………………………………………………24

ІІ. Масові педагогічні заходи обласного та всеукраїнського

рівнів…………………………………………………………………………..27

ІІІ. Розвиток професійної компетентності педагогічних

та керівних кадрів у міжкурсовий період

3.1. Науково-методична тема, над якою працює РМК……………….27

3.2. Проведення науково-практичних конференцій, круглих

столів, форумів, педагогічних читань тощо…………………………….27

3.3. Форми організації науково-методичної роботи

з педагогічними працівниками ……………………………………………..29

3.4. Науково-методичне забезпечення роботи з керівними

кадрами та їх резервом………………………………………………………43

3.5. Науково-методичний супровід виховної роботи…………………..48

3.6. Науково-методичний супровід позашкільної освіти……………..52

3.7. Науково-методичний супровід проведення конкурсів

фахової майстерності педагогічних працівників тощо………………52

3.8. Науково-методичний супровід атестації педагогічних

працівників………………………………………………………………………54

ІV. Вивчення, апробація та впровадження

перспективного педагогічного досвіду……………………………………56

V. Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність………58

VІ. Експертна оцінка якості та результативності

навчально-виховного процесу, моніторинг якості

освіти в навчальних закладах

1. Педагогічний аналіз та експертна оцінка якості загальної

середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів тощо………………59

2. Науково-методичний супровід моніторингових досліджень………..61

3. Організаційно-методичний супровід зовнішнього

незалежного оцінювання……………………………………………………….62

VІІ. Організація та проведення представницьких

педагогічних та масових учнівських заходів. Організація

роботи з обдарованими дітьми………………………………………..65

VІІІ. Інформаційно-методичне забезпечення освітнього

процесу. Видавнича діяльність……………………………………….70

ІХ. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення

матеріально-технічної бази…………………………………………...72

1. ВСТУП

Головною рисою сучасного світу є швидкі зміни і перетворення різних сфер діяльності людини. Районна методична служба - один із рівнів державної системи освіти, що поєднує діяльність педагога з державною системою освіти, психолого-педагогічної наукою.

Робота РМК упродовж 2015-2016 н.р. здійснювалася на основі річного, місячного планів роботи для забезпечення системного підходу до організації методичної роботи в районі і була спрямована на реалізацію проблемного питання «Сприяння самореалізації і самовдосконаленню вчителя шляхом впровадження інновацій у системі особистісно орієнтованої освіти». Пріоритетні напрями роботи методичного кабінету з педагогічними працівниками і керівниками навчальних закладів були визначені та спрямовані на вирішення цієї методичної проблеми, яке реалізовувалося через:

- аналітико-прогностичну діяльність;

- впровадження освітніх інноваційних, інформаційних технологій;

- створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді;

- навчання резерву керівних кадрів;

- виявлення, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

- психолого-педагогічне та науково-методичне консультування;

- роботу постійно діючих семінарів керівників ЗНЗ;

- залучення учителів до інноваційної, дослідно-експериментальної діяльності.

Основними документами, які спрямовують спільну діяльність РМК та навчальних закладів району, є Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Державний стандарт початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Структурна модель методичної роботи з педагогічними кадрами упродовж 2015-2016 н.р. реалізувалася через діяльність науково-методичної ради РМК, науково-методичну допомогу, спрямовану на дієву підтримку педагогічних кадрів у вирішенні актуальних завдань розвитку, удосконалення й підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, на активізацію їхнього творчого потенціалу.

Райметодкабінетом упродовж 2015-2016 н.р. було реалізовано комплекс заходів та здійснено пошук оптимальних форм щодо підвищення теоретичного та методичного рівнів педагогічних працівників. Методисти РМК відділу освіти впроваджували нові сучасні форми роботи, зосереджували увагу на якісному рівні проведенні заходів. Роботу з керівними та педагогічними кадрами максимально диференціювали, надавали їй актуальності та практичного спрямування (аналізувалися питання формування компетентностей школярів на уроках, здійснювався пошук використання ефективних форм і методів роботи з учнями). Методистами РМК було підготовлено і проведено ряд семінарів, організовано роботу творчих груп, шкіл педмайстерності, проведено заняття Школи молодого педагога з різних фахів, Школи молодого керівника. Організовано творчі звіти учителів, круглі столи, інструктивно-методичних нарад, проведено районні майстер-класи та майстер-клас у рамках конкурсу «Учитель року – 2016».

Методична робота з керівниками шкіл (як цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів) характеризується актуальністю змісту організаційних форм та оптимальністю досягнення результатів у розвитку ініціативи і творчості керівників. Вона проводиться лише в активних формах групової роботи. Так, під час проведення інструктивно-методичних нарад (з вивчення та обговорення нормативних документів, аналізу стану різних аспектів навчально-виховної діяльності, виконання закладами освіти району нормативних документів), науково-практичних семінарів директорів шкіл у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Глуша, творчого звіту ЗОШ І-ІІ ст. с. Мукошин, науково-практичних семінарів заступників директорів з НВР у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Березичі, ЗОШ І-ІІ ст. с. Невір, занять школи молодого керівника було, крім уроків, проведено тренінги, майстер-класи, під час яких було опрацьовано питання використання інноваційних технологій у НВП, особливості впровадження Державних стандартів, аналізу та самоаналізу уроку та ін. Для керівників ЗНЗ та методичних об`єднань проведено науково-практичну конференцію «Розвиток професійної майстерності вчителів у контексті реалізації Державного стандарту початкової, базової та середньої школи».

Результатом такої співпраці з керівниками шкіл є формування їхнього інноваційного мислення, що спонукає до творчої роботи на науковому підґрунті, а отже, забезпечує розвиток не тільки управлінських компетенцій, а й освіти в цілому.

Домінуючою формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя, узагальнення і розповсюдження ефективного педагогічного досвіду залишаються районні методичні об'єднання, керівники яких з кожним роком удосконалюють форми проведення засідань. Вже нормою стали презентації, проектні роботи, семінари-практикуми, теоретичні семінари, майстер-класи, тощо.

Керівники районних методичних об’єднань організували належну роботу з педагогічними кадрами щодо опанування сучасних технологій, впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, особливостей роботи з обдарованими дітьми, що сприяло підвищенню рівня професійної майстерності педагогів та стимулювало їх до безперервної самоосвіти та самовдосконалення.

Створено цілісну систему роботи з молодими спеціалістами (діяла районна школа молодого педагога та школи молодого педагога з певного фаху).

Крім колективних форм методичної роботи, важливу роль відігравали індивідуальні. Створювалися умови для підвищення кваліфікації вчителів та організації роботи із самовдосконалення. План курсової перепідготовки виконано на 100 відсотків. Методисти РМК, керівники ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ, вчителі-предметники взяли участь у різноманітних методичних заходах, організованих ВІППО (конференції, круглі столи, педчитання), стали членами обласних творчих груп, презентували власний досвід на обласному рівні під час проведення лекцій (Кутинець С.Г.).

Особливої методичної підготовки потребувала початкова школа, яка чотири роки працювала за новим Державним стандартом, що покликаний піднести початкову освіту на якісно новий рівень, та вчителі 5-7 класів. Свою діяльність учителі початкових класів освітніх закладів Любешівщини спрямовують на модернізацію форм, методів і засобів навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Адже сьогодні основне завдання, що стоїть перед педагогами, які працюють за Державним стандартом, - не просто оволодіти методиками роботи за новими підручниками і виконати навчальні програми, а навчитися працювати по-новому, змінити своє ставлення до дитини, позицію щодо неї.

У жовтні 2015 року на базі Любешівського НВК пройшли обласні педагогічні читання за творчою спадщиною В.Сухомлинського.

Організовується систематична робота з питань наступності між дошкільною та початковою, початковою та старшою ланками. Участь учителів у методичних заходах сприяла ознайомленню із сучасними науковими здобутками, новими технологіями навчання, що допомагала їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.

З метою належного технічного забезпечення роботи вчителів усі загальноосвітні школи I–ІІІ, І–ІІ ст., НВК забезпечені навчально-комп’ютерними комплексами. ЗОШ I–ІІІ ст. с. Бірки, с. Великий Курінь, НВК с. Залізниця та НВК смт Любешів мають їх по два. П`ять ЗНЗ (НВК смт Любешів, Залізниця, ЗНЗ с. Великий Курінь, с.Ветли, с.Любязь) забезпечені мультимедійними комплексами. Усі загальноосвітні школи району підключені до мережі Інтернет.

Разом із можливістю вивчати роботу шкіл України з’явилась потреба представлення діяльності шкіл району у всесвітній мережі Інтернет. Тому проводиться робота щодо створення в загальноосвітніх навчальних закладах шкільних сайтів. Уже створені сайти у ЗНЗ с. Бірки, с. Великий Курінь, с. Деревок, с. Люб`язь, с. Мала Глуша, НВК с. Залізниця ЗНЗ, смт Любешів, ЗОШ І – ІІ ст., с. Підкормілля, с. Вязівне, с.Воля Любешівська.

Необхідно створити та забезпечити функціонування веб-сайтів в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, що дасть можливість реалізації інших цікавих ідей комп’ютеризації навчально-виховного процесу, інформаційно-аналітичної діяльності закладів освіти.

Потрібно також продовжити навчання вчителів за програмами «Microsoft. Партнерство в навчанні», «Інтел. Навчання для майбутнього», дистанційними курсами «Цифрові технології», «Вчителі в он-лайні». В усіх загальноосвітніх закладах району організована робота щодо здійснення самооцінювання закладом рівня комп’ютерної грамотності всіх педагогів.

Невід`ємною складовою методичної роботи є інноваційна діяльність, яка включає дослідно-експериментальну та проектну діяльність. У грудні 2015 року було завершено дослідно-експериментальну роботу Залізницького НВК регіонального рівня з теми «Створення сприятливих умов для формування лідерських компетентностей учнів». До проектної діяльності, зокрема до впровадження інвестиційних проектів, крім Залізницького НВК, на сьогодні долучилися ЗОШ сіл Деревок та Дольськ, що дозволяє вивести навчальні заклади на новий рівень розвитку освіти.У цілому створена в районі система методичної роботи позитивно по­значилася на професійному становленні і розвитку педагогічних кадрів і сприяла професійно-фаховому становленню молодих учителів, підвищенню педагогічної майстерності вчителів у міжатестаційний період, створенню умов для творчого зростання досвідчених педагогів, зростанню професійної компетентності і підвищення рівня педагогічної та управлінської культури керівників навчальних закладів, забезпеченню методичного супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання, викладання навчальних предметів у відповідності до нових програм Державного стандарту.

Методичні заходи, проведені в межах району, спрямовуються на вдосконалення системи роботи щодо пошуку і відбору обдарованих дітей, стимулювання даної категорії учнів і педагогічних працівників, які з ними працюють. Важливим показником роботи з обдарованими дітьми є результативність виступів учнів на обласних предметних олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах.

У 2015-2016 н.р. школярі району вибороли 25 призових місця на обласних олімпіадах, у загальнокомандному рейтингу в області район зайняв 6 місце (у 2014-2015 н.р. 23 перемоги – 6 місце). Під час Фестивалю обдарованої учнівської молоді, проведеного у червні 2016 р., було нагороджено 98 переможців олімпіад, конкурсів, змагань обласного та всеукраїнського рівнів.

На належному рівні в районі проводиться науково-дослідницька робота. Підсумовуючи виступи школярів району на обласному етапі конкурсу-захисту при Волинській обласній Малій академії наук, варто відмітити, що у 2016 році троє школярів стали переможцями.

Загалом у районі функціонує 8 секцій філії Волинської обласної Малої академії наук. Відділ освіти, районний методичний кабінет та навчальні заклади району і надалі працюватимуть над розширенням мережі секцій, що сприятиме збільшенню чисельності школярів, які охоплені позашкільною освітою.

Вагомі напрацювання в роботі з обдарованими дітьми мають педагогічні колективи Любешівського НВК, Залізницького НВК, ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Мала Глуша, Ветли, Мала Глуша.

Результатом співпраці вчителів, учнів та їхніх батьків є участь випускників у ЗНО. У районі ЗНО під час основної сесії здавали 309 випускників (99,4%). Усім випускникам результати ЗНО зараховані як результати ДПА за освітнім рівнем повної загальної середньої школи.

На достатньому та високому рівні (понад 160 балів) ДПА з української мови склали 32 % випускників, з історії України – 19,8 %, з математики – 15,5 % випускників. Найкращі результати показали НВК смт Любешів, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мала Глуша, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Люб’язь, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Великий Курінь, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ветли.

Не подолали поріг «склав/не склав» з української мови 8,4% випускників, з історії України – 13,1 %, з математики – 9,6% випускників. Найгірші результати у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Велика Глуша, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Залаззя та ЗОШ І-ІІІ ст. Гірки.

Тому питання надання методичної допомоги вчителям, які працюють з учнями 11 класу, має бути суттєвим.

Особливої ваги сьогодні набуває питання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Упродовж минулого навчального року значно активізувалась волонтерська діяльність педагогічних та учнівських колективів, пошукова робота, участь дітей у різноманітних проектах, флешмобах. Велику увагу було приділено дітям та сім’ям, які переїхали із території військових дій, дітям, чиї батьки є учасниками АТО.

Особливої уваги сьогодні потребує і питання превентивного виховання. З метою профілактики негативних звичок, попередження насильства в учнівському середовищі в навчальних закладах району у минулому навчальному році проведено місячник правовиховної роботи, тиждень превентивної роботи з протидії торгівлі людьми та експлуатації і жорстокого поводження з дітьми, Всеукраїнський тиждень права, акцію «16 днів проти насильства», в рамках яких – дискусії, години спілкування, години психолога, тематичні лінійки та бесіди, вікторини, конкурси малюнків, брейн-ринги, турніри, дні профілактики правопорушень тощо. Як наслідок такої роботи, за останні роки в районі зафіксовано зменшення кількості учнів, що знаходяться на обліку в КМСД та внутрішкільному обліку.

Слід відзначити роботу педагогічних колективів ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Березичі, Бихів, Велика Глуша, Гірки, Люб’язь, Мала Глуша, Судче, НВК смт Любешів, Залізницького НВК, ЗОШ І-ІІ ст. сіл Березна Воля, В’язівне, Любешівська Воля, Мукошин, Підкормілля, Погулянка, Угриничі, які свою діяльність спрямовують на підвищення якості правовиховної роботи серед учнівської молоді.

Особливу роль у сучасному освітньому просторі відіграють позашкільні навчальні заклади, що створюють умови для реалізації дитиною власної освітньої траєкторії, сприяють індивідуальному розвитку особистості школяра, його талантів і нахилів.

Вихованці БДЮТ працюють за різноманітними напрямками, а саме: художньо-естетичний, декоративно-прикладне та ужиткове мистецтво, науково-технічна творчість. У закладі працює 35 груп, у яких навчається 525 дітей. Щороку педагоги та вихованці БДЮТ беруть участь у районних, обласних, всеукраїнських змаганнях, конкурсах, виставках, у минулому навчальному році вибороли 10 перемог обласного рівня та 2 – всеукраїнського.

Однією з кращих позашкільних навчальних закладів не тільки області, а й України є Любешівська ДЮСШ, вихованці якої щорічно виборюють призові місця та є членами збірної команди області і кандидатами в юнацьку збірну команду України з легкої атлетики.

Уже 8 років у районі діють освітні округи. Процес модернізації сільської школи тривалий, тому з часом при вирішенні питань фінансування освітнього округу, достатньої кількості шкільних автобусів ми зможемо докорінно змінити життя освітнього простору району.

З вересня 2015р. відбулися деякі зміни в структурі освітніх округів. Відділ освіти подав на затвердження до районної ради список освітніх округів у новій редакції в зв’язку:

- зі зміною назв окремих суб’єктів (це стосується реформування медицини);

- перенесенням окремих опорних закладів (перейменовано Великокурінський ОО в Люб’язівський, де опорним закладом стала ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Люб’язь - це пов’язано з побажаннями керівників ЗНЗ, що входять до даного округу, з метою кращої організації (доїзду) всіх учасників навчально-виховного процесу до даної школи);

- можливістю переходу суб’єктів з одного освітнього округу в інший на майбутнє.

А в основному, як показує досвід роботи ОО, успішно працюють окружні методичні об’єднання, психологічна служба, організовуються спортивні змагання, виховні заходи, перерозподіл книжкового фонду, координується виховна робота, учнівське самоврядування, функціонують міжшкільні факультативи з довузівської підготовки. Саме через ці факультативи проводиться підсилення профілів, ведеться підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання і вступу в вузи.

Кожен ОО працює над ідеєю «знаходження свого обличчя», згуртовує колективи та досягає результатів в розвитку освітнього простору своєї території.

Навчальні заклади району в 2015-2016 н.р. були повністю забезпечені педагогічними кадрами. Ведеться цілеспрямована робота із зменшення числа вчителів, які працюють не за фахом.

У 2015-2016 н. р. в районі була проведена велика робота із впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників». На базі ЗОШ І-ІІІ ст. с.Великий Курінь був створений і постійно функціонував дистанційний консультативний пункт щодо роботи з електронною базою «Електронна атестація», постійно надавалась методична допомога вчителям, які атестувалися в 2015-2016 н. р. В електронній атестації взяв участь 161 педагог, з них 45 – атестувалися на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння (відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання «учитель-методист», «старший вчитель». Педагоги сформували своє електронне портфоліо, отримали кваліметричні дослідження їх діяльності в міжатестаційний період, створили власні сайти або блоги, які наповнили надзвичайно цікавими методичними доробками, висвітлили результативність роботи, участь у конференціях, презентації, матеріали, надруковані у педагогічних виданнях. В цілому електронна атестація підтвердила для всіх педагогічних працівників їх відповідність кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням.

На сьогоднішні з 887 педагогів вищу освіту мають 87,3% педагогічних працівників. Якісний показник педагогів, які мають вищу та І категорії, становить 57%. У 36 (13 ЗОШ І-ІІІ ст., 2 НВК, 15 ЗОШ І-ІІ ст., 6 ЗОШ І ст.) навчальних закладах району працюють: 12 вчителів-методистів, 77 старших вчителів, 5 вихователів-методистів, 1 старший вихователь. Нагороджено знаком «Відмінник освіти України» 14 педагогічних працівників, 1 педагога – знаком Василя Сухомлинського, 1 педагог має премію Й. Гошовського.

Про творчий потенціал вчителів та впровадження сучасних освітніх технологій свідчать участь педагогів у конкурсі «Вчитель року» та матеріали, подані на щорічну району й обласну виставку педагогічних технологій «Творчі сходинки педагогів Волині».

На обласному конкурсі «Вчитель року - 2016» район на високому представили вчитель історії Залізницького НВК Бас М.П. (друге місце), вчитель захисту Вітчизни Олешкевич В.П. (номінація «Педагог-дослідник»), вчитель математики ЗОШ І-ІІІ ст. с. Великий Курінь Клямар М.О.

На обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині» у попередньому навчальному році було подано 23 роботи.

З метою стимулювання педагогів району восьмий рік поспіль районна рада та районна державна адміністрація присуджують премії педагогічним працівникам за заслуги в галузі освіти району. В цьому році така премія вручена п’яти педагогам: Хвесик Г. В., вчителю географії ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мала Глуша, Васильковій Ю.М., вчителю української мови та літератури ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ветли, Кононович Л.М., вчителю зарубіжної літератури Залізницького НВК, Кузьмичу М.М., вчителю фізичного виховання ЗОШ І-ІІІ ст. с. Любязь, Олішкевич Л.В., методистові РМК.

Чільне місце в структурі методичної роботи посідає методична рада РМК, яка координує зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність якої спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу. Упродовж 2015-2016 н.р. методична рада здійснювала обговорення плану і підсумки роботи РМК, методичних угруповань; накреслювала заходи щодо вдосконалення науково-методичної роботи в районі; проводила підсумки впровадження Державного стандарту початкової освіти в ЗНЗ, обговорювала результати вивчення стану викладання навчальних предметів; організації роботи з обдарованими дітьми, особливості курсової підготовки; розглядала і затверджувала матеріали до друку, тощо.

На сайті районного методичного кабінету створено розділи, на яких висвітлюються інформаційні матеріали, нормативні документи, рекомендації на допомогу адміністраціям шкіл, учителям-предметникамГоловним завданням районного методичного кабінету була і залишається організація науково-методичної та науково-дослідної педагогічної діяльності на шляху формування конкурентноспроможного фахівця в умовах оновленого формату методичної служби та робота над методичним питанням «Сприяння самореалізації і самовдосконаленню вчителя шляхом впровадження інновацій у системі особистісно орієнтованої освіти».

Пріоритетні напрямки діяльності районного методичного кабінету

 1. Забезпечення змісту освіти у відповідності до Державних стандартів загальної середньої освіти України, впровадження сучасних педагогічних технологій, підвищення якості знань учнів.

 2. Організація комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл району (ЗОШ І ст.) та забезпечення якісного Інтернет-підключення.

 3. Формування і підтримка в педагогічних колективах здорового морально-психологічного мікроклімату.

 4. Забезпечення дошкільної та позашкільної освіти у відповідності до потреб дітей і батьків. Забезпечення умов для змістовного дозвілля та зайнятості молоді в позаурочний час, попередження і профілактика злочинності серед підлітків.

 5. Поліпшення становища дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування, посилення уваги до дітей з багатодітних та функціонально неспроможних сімей.

 6. Удосконалення роботи секцій в рамках МАН та поглиблення зв’язку з науково-методичними установами області.

 7. Розширення структури психологічної служби в районі.

 8. Продовження роботи щодо організації дитячих, підліткових, юнацьких об’єднань, організацій з формування національно-патріотичних почуттів, загальнолюдських цінностей.

 9. Організація роботи з профорієнтації, працевлаштування та поінформованості учнів.

 10. Забезпечення виконання рішень сесій обласної та районної рад, розпоряджень обласної та районної адміністрацій; реформування діяльності освітніх закладів району згідно нових нормативних документів Міністерства освіти, науки, молоді і спорту України.


Головні завдання методичної служби району на 2016-2017 н.р.:

 • формування цілісної системи науково-методичної роботи на основі принципів наступності, діагностичного підходу, практичної та адресної спрямованості, самореалізації особистості й розвитку її творчого потенціалу;

 • організація роботи над виконанням основних документів Міністерства освіти та науки України, забезпечення реалізації освітніх програм;

 • науково-методичний супровід запровадження інновацій у навчальних закладах, сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання та виховання;

 • забезпечення стратегічного цільового планування методичної роботи;

 • організація навчання вчителів щодо оволодіння новими педагогічними технологіями, в тому числі комп'ютерними, залучення до дослідно-експериментальної та проектної діяльності;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, результативності їх участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах, результативності методичної роботи з метою отримання об’єктивної інформації про розвиток освіти в районі;

 • забезпечення методичного супроводу впровадження Базового компоненту дошкільної освіти;

 • методичне забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • удосконалення системи та підвищення результативності роботи з обдарованою молоддю;

 • підвищення рівня управлінської компетентності керівних кадрів;

 • психолого-соціальний супровід навчально-виховного процесу та методичної роботи в навчальних закладах, сприяння роз­витку психологічної системи освіти району; розвиток інклюзивної освіти;

 • забезпечення методичного супроводу впрова­дження завдань особистісно орієнтованого ви­ховання в контексті програми «Основні орієнти­ри виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» й упровадження у виховний процес інноваційних технологій;

 • покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази шкільних методичних кабінетів та районного методичного кабінету;

 • здійснення науково-методичного супроводу з метою покращення якості навчально-виховного процесу, організації науково-методичної роботи, ефективності управлінської діяльності в навчальних закладах району та інших актуальних питань освітньої галузі.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка