Наукового товаристваСторінка1/19
Дата конвертації24.03.2017
Розмір4.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY


ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИКНАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ім. ШЕВЧЕНКА

ІСТОРІЯ
т. 12

Донецьк

Український культурологічний центр2006

Засновано в 2001 р.Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. т.12 - Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. – 256 с.

Вісник містить матеріали березневої 2005 року наукової конференції НТШ-Донбас. Доповіді і повідомлення торкаються проблем історії. Секції конференції працювали у Донецьку і Краснодарі.


Редакційна колегія:

д.т.н., проф. В.Білецький (відповідальний редактор);

д.і.н., проф. В. Пірко (головний редактор);

д.і.н., проф. Н. Темірова (заст. головного редактора);к.м.н., ст.н.сп. Л.Болонова (технічний редактор).


Члени редакційної колегії:

д.і.н., проф. П. Тригуб;

д.і.н., проф.. С.Лях; д.і.н., проф. В.Липинський;

д.і.н., проф. В.Кравченко; к.і.н., доц. В. Футулуйчук
Донецьке відділення НТШ, 2006

Український культурологічний центр, 2006Наукове видання

ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.12)

Набір та комп’ютерна верстка І. Білецька,

А. Лисенко

Коректор Л. Болонова


Електронна версія: www.vesna.org.ua

Підп. до друку . Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 10,9

Обл.-вид. арк. 8,9. Тираж 200 прим. Зам. 5-05.


м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45

ЗМІСТ  1. ІСТОРІОГРАФІЯ І ДЖЕРЕЛОЗНАВСВО
    (ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)


Василь Пірко. МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ

АРХІВІВ РОСІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ДОНБАСУ

XVI-XVIII СТ. 6

Надія Темірова. Формування історичних

документаційних центрів: досвід української

діаспори 15


Виктор Чумаченко. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ М.А. ДИКАРЕВА 23

Валентина Соболь. ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ БАРОКОВІ

ЩОДЕННИКИ В ПОЛЬСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 33В’ячеслав Сусликов. БАХМУТСЬКА ПРОВІНЦІЯ

У РОСІЙСЬКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ДЖЕРЕЛАХ XVIII СТ. ............. 45Анатолий Вершигора. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

К.В. РОССИНСКОГО В ОЦЕНКЕ

ПРОФЕССОРА К. П. ПАУЛОВИЧА 56

Володимир Кравченко, Юрій Красноносов. ДЖЕРЕЛЬНА

БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВЧО-ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ

ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА ХХ -ПОЧАТОК ХХІ СТ.) 60Інна Мартинчук. МІСЦЕ суспільствознавчих КУРСІВ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

(НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 75


  1. ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ


Лариса Мазитова. ПОВОЄННЕ ВІДРОДЖЕННЯ

ВУГІЛЬНОГО ДОНБАСУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПЛАНИ

У РЕАЛІЯХ ЖИТТЯ РЕГІОНУ 84

Микола Алфьоров. ДО ПИТАННЯ ВИДОЗМІНИ

МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ ДО ДОНБАСУ

В 1950-ТІ РОКИ 89

Лілія Мелешко. ЕВОЛЮЦІЯ Сімейної політики України

в 90-ті роки ХХ століття 100Вікторія Павлухіна. Повсякденне життя

українського селянства в 60 - 80-ті рокиХХ століття: методологія дослідження 110

Костянтин Нікітенко. Приватна оренда

промислових підприємств України

в умовах переходу до НЕПу (1921-22 рр.) 115

Аркадий Слуцкий. КУБАНСКАЯ ТЕМА В УКРАИНСКОЙ

ПЕРИОДИКЕ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 124

Людмила Кушнір. Створення партійно-державних органів для роботи серед жінок

донбасу (1920 - 1934 РР.) 137

Борис Фролов. КУРЕНЬ «ГЕТЬМАНА САГАЙДАЧНОГО» 145

Альбіна Новгородська, Олег Новгородський. ДОСВІД

ВИРІШЕННЯ “ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ” В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

в середині 50-х - першій половині 60-х рр.:

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 147Борис Хруслов, Василь Футулуйчук. ДЕРЖАВОТВОРЧІ

КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ ПАРТІЙЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (1899-1939 РР.) ................................................ 158

В'ячеслав Мусієнко. ДО ПИТАННЯ ВИКОРІНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ЧЕРЕЗ ОБМЕЖЕННЯ ЙОГО

ПРАВ ПРОТЯГОМ 30-Х РР. ХХ СТ. .................................................. 166

  1. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ І СВІТУ


Спартак Александров. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ

І ПРОЦЕСИ, ЩО СФОРМУВАЛИ «ЯДРО» БЕЗДОМНОГО

І УБОГОГО НАСЕЛЕННЯ КУБАНІ В КІНЦІ XVIII –

ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIX СТ. 175Олена Бікла. КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ У ВІДНОСИНАХ

МІЖ МАРОККО ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 181Ольга Бридня. НАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ

В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 188Наталья Гангур. УКРАИНСКИЕ ТРАДИЦИИ

В ОРНАМЕНТАЦИИ КУБАНСКОГО НАРОДНОГО

ТЕКСТИЛЯ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

(НА МАТЕРИАЛЕ РУШНИКА) 191Наталия Корсакова. К ИСТОРИИ КУБАНСКО-СОФИЙСКОГО

ВОЕННОГО УЧИЛИЩА 202Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка