Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму гуртка «Школа мистецтв»Скачати 59.94 Kb.
Дата конвертації08.03.2019
Розмір59.94 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

середньої загальноосвітньої школи

№ 12 з профільними класами

м.Жовті Води

Протокол __ _________ №_____


___________ В.М.Бондаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

науково-методичною радою відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

Протокол від 04.09.2013 № 1

_____________ С.С. КанівецьНавчальна програма з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

гуртка «Школа мистецтв»

3 роки навчання

м. Жовті Води - 2013

Автор:

Омельчук Римма Борисівна – керівник гуртка «Школа мистецтв», вчитель образотворчого мистецтва середньої загальноосвітньої школи № 12 з профільними класами.

Програма розроблена на основі програми студії образотворчого мистецтва, автор Філіпенко А.О (рекомендована Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 від 18.07.2007 р. Програми з позашкільної освіти: Художньо-естетичний напрям/упор. Ткачук В.В..:Грамота, 2009.-Вип.2)

ПРОГРАМА ГУРТКА

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

П о ч а т к о в и й , о с н о в н и й і в и щ и й р і в н і
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості, розвиток її найдієвіших сил і можливостей.

Одним із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність творити. Розвиток цього творчого потенціалу покладається як на шкільну так і на позашкільну освіту.

Універсальними у вирішенні завдань художнього й особистісного розвитку дітей, громадського та духовного становлення підростаючого покоління є заняття з образотворчого мистецтва. Це зумовлено тим, що вже у ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості дитини.

У процесі малювання, ліплення та конструювання вихованці набувають активності, самостійності й ініціативності, у них виховуються товариські відносини, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка образотворчого мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого мистецтва.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками живопису, графіки, конструювання, скульптури, декоративного мистецтва.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей: спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації народних промислів.

Навчальна програма реалізується у гуртку «Школа мистецтв» художньо-естетичного напряму. Навчально-виховна програма зорієнтована на початковий, основний та вищий навчальні рівні і розрахована на 3 роки навчання. Заняття проводяться один раз на тиждень по одній годині. У гурток запрошуються діти 7-10 років, формується одна група з 15 учнів. Така кількість учасників гуртка є оптимальною для успішного засвоєння програми, стає можливим здійснення індивідуальної роботи з учнями. Для участі у гуртку не потрібні спеціальні навички.

Навчальна програма побудована на основі програми студії образотворчого мистецтва, автор Філіпенко А.О.  (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 від 18.07.2007 р. Програми з позашкільної освіти: Художньо-естетичний напрям/упор. Ткачук В.В..:Грамота, 2009.-Вип.2).

До програми внесено зміни по разрахунку годин (з наявності годин на роботу гуртка)

Основною формою навчання образотворчому мистецтву дітей у групах початкового рівня є гра, під час якої відбувається поступовий перехід від простих до складніших видів творчості.

У цьому віці учні займаються малюванням, ліпленням, аплікацією, конструюванням.

Виконання малюнків кольоровими олівцями — одне з найулюбленіших занять дітей, яке сприяє розвитку їхньої фантазії та творчої активності. Творча робота, що виконується кольоровими олівцями, має свої особливості. Спочатку зображення вимальовується за допомогою лінії, а потім заштриховується. Така послідовність сприяє розвитку аналітичного мислення дитини. Крім того, лінійні контури допомагають у розфарбуванні об'єкту олівцем, ясно вказуючи на межі окремих частин.

Під час малювання можна також використовувати м'який матеріал: вугілля, сангіну, пастель. Ці матеріали дозволяють зосередити увагу вихованців на формі та фактурі зображення.

Використання фарб має велике значення для розвитку в учнів почуття кольору та форми, оскільки фарбами краще передавати кольорове розмаїття навколишнього світу. Виконання подібного завдання олівцем набагато складніше, бо це потребує розвинутих технічних навичок.

На уроках ліплення використовується м'який пластичний матеріал (пластилін або глина), який легко піддається дитячій руці. Діти виконують роботу на площині та в об'ємі за гнучкою методикою: спочатку вивчають прості, а потім створюють складні форми.

Заняття аплікацією — це знайомство з матеріалами різних видів, вивчення законів композиції. Виконання аплікаційних зображень дає дітям можливість оволодіти навичками роботи з ножицями, прийомами клеєння тощо.

Метою завдань з конструювання є розвиток художньо-творчого мислення й творчої фантазії вихованців. Діти вчаться виготовляти оригамі з домальовкою, ялинкові прикраси, сувеніри, вітальні картки та ін.

Художньо-творча активність дітей спрямована не лише на відтворення художнього образу, але й на обговорення малюнка. Основою спілкування між педагогом і дитиною є діалог.

Уроки малювання чергуються з уроками ліплення, аплікації та конструювання; в їхню структуру включаються рухливі паузи, вправи, що сприяють зняттю м'язової напруги руки, тулуба, покращують позитивний емоційний стан дитини.


На заняттях основного рівня завдання педагога полягає в тому, щоб найбільш ефективно розвинути творчі здібності учнів, забезпечити формування у них практичних навичок образотворення.

Відомі педагоги А. А. Левін, А. А. Мелік-Пашаєв, 3. Н. Новлянська наголошують, що для того, щоб продукт дитячої творчості набув статусу витвору мистецтва або вважався технічною новацією, щоб акт творчості стався у повному, соціальному значенні слова, дорослий повинен перебрати на себе функцію відсутнього у дитини «внутрішнього критика». Маючи необхідні знання, художній смак, він не лише відхиляє невдале, а й обирає серед багатьох варіантів той, який має технічну або художню цінність. Дитячий твір необхідно сприймати таким, яким він є, не додаючи до нього жодного власного штриха. Педагог лише визначає, що одна з дитячих робіт заслуговує на увагу а інша не зовсім досконала з тих чи інших причин. У жодному разі не можна протиставляти за ступенем «талановитості» роботи однолітків. Негативне суперництво всередині дитячого колективу неприпустиме та згубне, адже воно робить небезкорисливими мотиви дитячої творчої діяльності.

Педагог має спрямувати свої зусилля на формування у гуртківців особистої пізнавальної активності шляхом досягнення позитивних емоцій, вольових якостей, самодисципліни та самооцінки. Остання в свою чергу впливає на формування самоповаги та упевненості дитини в собі; формування демократичного ставлення до процесу навчання, вміння вихованців висловлювати свою точку зору, розвиток усвідомлення ними важливості та корисності виконаної роботи.

Важливим етапом навчання основного рівня є вивчення дітьми видів, жанрів і специфіки художнього образу, знайомство їх із синтезом мистецтв і засобами художньої виразності, засвоєння різноманітних технічних прийомів створення художніх робіт.

Учні опановують ускладнення палітри кольорів, створення загальної гами творчої роботи та передавання фактури предметів різними засобами.

Педагогові слід докласти зусиль, аби його вихованці засвоїли основні положення образотворчої грамоти. Колір на картині й колір у природі — дві різні речі. Невідповідність діапазону кольорів природи і палітри художника змушують його не копіювати, а зображувати. Від того мистецтво живопису поєднує у собі пізнання про дійсність, а не її копію, а зображення не є повторенням побаченого, а образом.

У зв'язку з цим художник завжди виконує переведення нескінченої кількості кольорових гармоній природи на обмежений набір фарб, а об'ємно-просторове життя кольору — на суму кольорових плям на площині.

Разом із вирішенням колористичних завдань діти засвоюють композиційні прийоми та способи композиційної організації площини, вивчають закони перспективи.

Під час занять із вихованцями використовуються різні методи.

Наприклад, правильному зображенню форми, кольору та розташування предмета у площині картини передує його детальне вивчення. Малюнок може бути виконаний учнями згідно з власною фантазією. Під час такої роботи значна увага має приділятися створенню композиції. Спочатку юний художник придумує ескіз, який має висловити його задум. Потім зображення переноситься на аркуш більшого розміру, де предмети або об'єкти зображуються ретельніше. Робота фарбами починається з розробки форми або контрформи.

На заняттях слід використовуються зразки, особливо коли ведуться декоративні та дизайнерські роботи, а тому метою завдання стає засвоєння різноманітних прийомів.

Ще одним методом роботи з дітьми цієї вікової категорії є імпровізація, яка заохочує вихованців.


Вищий рівень передбачає засвоєння таких головних тем: простір, об'єм, форма, колір і закони композиції. Значна частина занять присвячується використанню кольору, як засобу гармонізації форми та художньої виразності. Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й композиційної організації образотворчої поверхні та створення декоративних композицій.

На заняттях живописом вихованці працюють у жанрах натюрморту, пейзажу та портрету Така робота вимагає знання основних законів зображення: вибору точки зору, врахування явищ лінійної перспективи, дотримання колористичної єдності зображення, відтворення особливостей будови окремих складових частин композиції, взаємозв’язок частин і цілого.

На заняттях із малюнка вивчаються правила перспективи, передавання форми й пропорцій, прийоми зображення світлотіні. Роботи виконуються у графічній техніці за допомогою штриха, лінії, плями, крапки.

Значна частина занять відводиться малюванню людини і тварин, вивченню їхньої будови та зовнішнім особливостям. Гуртківцям пропонуються завдання на створення одно- та багатофігурних композицій, малювання людей і тварин у русі.

На основі набутих знань із живопису та малюнка гуртківці вивчають декоративно-прикладне мистецтво. Вони знайомляться з народною творчістю та освоюють прийоми роботи народних майстрів, виконують розписи тканини у техніці батика та займаються писанкарством.

Обов'язковою є робота на пленері — малювання тварин і рослин із натури, відтворення стану природи у пейзажах і натюрмортах.

У програмі передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004, № 651.

Програма є орієнтовною, а тому керівник колективу може вносити зміни та доповнення до її змісту, враховуючи умови. Кількість годин та їхній розподіл за темами програми теж є орієнтовними. Керівник колективу може сам визначати доцільність такого розподілу і вносити до програми відповідні корективи.
Початковий рівень

НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ п/п

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усьогоВступне заняття

2

-

2Малювання

3

15

18Ліплення

1

4

5Аплікація

1

4

5Конструювання

1

4

5Екскурсії, конкурси, свята, виставки

-

2

2Підсумкове заняття

1

-

1
Разом

9

19

38

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина:

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Прилади та матеріали для малювання (кольорові олівці, пастель, воскова крейда, крейда, гуаш, фломастери, пензлі, папір).
2. Малювання (18 год)

Теоретична частина:

Урок-бесіда «Кольоровий світ». Мистецтво малювання.

Кольори, які оточують нас. Основні кольори.

Порівняльний аналіз кольорів. Можливості та символіка кольору.

Симетрія як засіб гармонізації форми.

Узгодження силуетної форми і декору. Можливості силуетних геометричних форм.

Коло. Види ліній, їхні напрямки.

Розташування зображень предметів на аркуші.

Види декоративного мистецтва.

Розташування різних орнаментальних елементів на площині.

Прийоми зображення простих форм.

Поняття про формат і раціональне заповнення його зображенням.


Практична робота:

 малювання звірів, птахів, риб і комах: ведмедик, смугастий кіт, курчатко, черепаха, кольорові риби, павучок, кольорові метелики тощо;

 малювання дерев, квітів та інших рослин: ялинка, кольорові листочки з різних дерев, самоцвіт-семицвіт, травичка, гриби тощо;

 малювання окремих об'єктів і явищ: будиночок для гнома, веселка, зірочки на небі, сніжинки, повітряні кульки тощо;

 малювання овочів і фруктів: вишеньки, морква, огірок, помідор, яблуко тощо;

 декоративне малювання: розмальовки глечика, яйця, розпис тарілки, прикрашення килимка та рушника тощо.


3. Ліплення (5 год)

Теоретична частина:

Урок-бесіда «В майстерні у скульптора».

Матеріали для ліплення: пластилін, глина.

Формування навиків модифікації (видозміни) форм.

Передавання основного характеру об'ємної форми.

Формування навиків відтворення предметів простої форми.

Предмети складної форми.

Порівняльний характер форм і розмірів та їхніх складових частин.

Формування навичок відтворення предметів різних розмірів.

Практична робота:

 ліплення посуду: барильце, глечик, куманець, тарілка, чашка тощо;

 ліплення овочів і фруктів: буряк, виноград, груша, капуста, яблуко тощо;

 ліплення звірів, птахів, риб та інших тварин: ведмедик, зайчик, собачка, скалярія, ящірка тощо;

 ліплення дерев та квітів: береза, яблуня, конвалія, пролісок, троянда тощо.
4. Аплікація (5 год)

Теоретична частина:

Вивчення прийомів вирізування та склеювання.

Формування навиків роботи з ножицями.

Композиційно правильне розташування об'єктів на аркуші.Практична робота:

 виготовлення аплікацій: будинок, вантажівка, квітка, кошеня, птах.


5. Конструювання (5 год)

Теоретична частина:

Формування навиків робіт із ножицями та папером.

Конструювання об'ємної форми з окремих елементів.

Практична робота:

 виготовлення вітальної листівки;

 виготовлення об'ємних предметів: маски, ялинки, ялинкової гірлянди тощо.
6. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (2 год)

Практична робота:

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю.

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних та художніх музеїв.

Відвідування виставок дитячих робіт.

Відвідування художніх виставок.

Підготовка та проведення виставок робіт вихованців студії (аналіз та відбір

учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття виставок).


7. Підсумкове заняття (1 год)

Теоретична частина:

Творчий звіт гуртківців.

Відзначення кращих учнів.

Завдання на літо.Основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усьогоВступне заняття

2

-

2Станковий і декоративний живопис

1

9

10Графіка

1

7

8Тематична і декоративна композиція

1

7

8Скульптура

1

3

4Робота на пленері

-

3

3Екскурсії, конкурси, свята, виставки

-

2

2Підсумкове заняття

1

-

1
Разом

7

31

38

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина:

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання.

Інструменти та матеріали, їхнє призначення (акварель, кольорові олівці, пастель, олійна пастель, воскова крейда, крейда, гуаш, фломастери, пензлі, ручка з пером, кулькова ручка, папір, тонований папір, ножиці, ніж для нарізання паперу, клей, металеві лінійки, пластилін, глина, стеки).
2. Станковий і декоративний живопис (10 год)

Теоретична частина:

Види образотворчого мистецтва.

Засоби художньої виразності у живописі.

Закономірності кольорового кола. Теплі та холодні кольори. Основні й похідні кольори.

Відтворення стану природи засобами живопису.

Освоєння просторових явищ.

Елементарні закони перспективи.

Пропорції і будова частин обличчя людини.

Лінія, пляма, крапка.

Практична робота:

 малювання веселки;

 малювання натюрморту з квітами, фруктами, ужитковими речами;

 пейзажі: «Моє місто», «У селі навесні», «Кораблі на морі», «Золота осінь», «Квітучі дерева»;

 портрети: «Моя мама», «Мій друг», «Автопортрет».
3. Графіка (8 год)

Теоретична частина:

Лінія, пляма, крапка.

Формування графічних навичок.

Практична робота:

 графічні роботи за темами: «Флора і фауна», «Які бувають дерева?», «Чарівні бані соборів», «Морські мешканці», «Світ комах».


4. Тематична і декоративна композиція (8 год)

Теоретична частина:

Закони композиції. Станкова композиція. Досягнення врівноваженості шляхом рівномірного розташування елементів на площині. Образ людини в композиції.

Декоративна композиція. Урок-бесіда «Твори декоративно-прикладного мистецтва». Види декоративно-прикладного мистецтва. Вивчення зразків. Збагачення силуетної форми декором.

Симетрія як засіб композиційної організації площини, рівновага в композиції.

Народні традиції у декоративно-прикладному мистецтві.

Практична робота:

 станкова композиція;

 малювання за темами: «Дари осені», «Збір урожаю», «Спорт», «Цирк»,

«Кольорові будиночки».

 декоративна композиція;

 малювання за темами: «Панно з квітами», «Хустка з рослинним орнаментом», «Розпис тарілки», «Орнамент для оздоблення рушника»,

«Писанка», «Петриківський розпис».
5. Скульптура (4 год)

Теоретична частина:

Об'ємне ліплення.

Взаємозв'язок основної форми і додаткових елементів.

Прийоми декоративної розробки форми і методи їхнього засвоєння.

Перетворення реалістичної форми зображення у декоративну.

Ліплення на площині. Стилізація.Практична робота:

 об'ємне ліплення посуду, зображень тварин і квітів;

 ліплення на площині;

 рельєфні зображення: рослинний та геометричний орнаменти.


6. Робота на пленері (3 год)

Практична робота:

 малювання живої природи (тварин та рослин) з натури;

 відтворення стану природи у пейзажах. Натюрморти.
7. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (2 год)

Практична робота:

Пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю.

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних і художніх музеїв.

Відвідування виставок дитячих робіт.

Відвідування художніх виставок.

Вироблення у вихованців навичок сприйняття творів, їхнього аналізу та інтерпретації у власній художній діяльності.

Підготовка та проведення тематичних і персональних виставок робіт вихованців гуртка, а також виставок, присвячених пам'ятним подіям чи святам (аналіз і відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття виставок).


8. Підсумкове заняття (1 год)

Теоретична частина:

Звітна виставка вихованців студії.

Відзначення кращих учнів.

Завдання на літо.Вищий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п/п

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усьогоВступне заняття

2

-

2Живопис

1

10

11Графіка

1

8

9Композиція

1

5

6Декоративно-ужиткове мистецтво

1

3

4Робота на пленері

-

3

3Екскурсії, конкурси, свята, виставки

-

2

2Підсумкове заняття

1

-

1
Разом

7

31

38

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (2 год)

Теоретична частина:

Ознайомлення з планом роботи студії на навчальний рік.

Правила поведінки в колективі.

Організаційні питання. Інструменти та матеріали.


2. Живопис (11 год)

Теоретична частина:

Урок-бесіда про живопис. Мова фарб. Різноманітність технік і матеріалів живопису.

Натюрморт. Грізаль. Тепла гама. Холодна гама. Можливості образотворчих засобів живопису. Кольорові контрасти.

Пейзаж. Зміна кольорів природи в різні пори року.

Портрет. Передавання характерних особливостей людини. Вироблення навичок малювання людської фігури.

Практична робота:

 малювання натюрмортів;

 малювання пейзажів: «Засніжені будинки», «У лісі навесні»,

«Морський краєвид» та інших;

 малювання людини. Зображення людини у русі.
3. Графіка (9 год)

Теоретична частина:

Урок-бесіда про види графіки.

Вибір типів ліній.

Передавання фактури різними графічними засобами виразності (крапкою, плямою, штрихом, лінією).Практична робота:

 виконання графічних робіт за темами: «Листя дерев», «Дахи будинків»,

«Струмок», «Бані соборів», «Риби» та ін.
4. Композиція (6 год)

Теоретична частина:

Станкова композиція.

Урок-бесіда про будову людського тіла. Пропорції людського тіла. Образ людини в композиції.

Декоративна композиція.

Можливості силуетної форми та контрастних сполучень.

Практична робота:

 станкова композиція. Виконання робіт за темами: «Збір урожаю», «Олімпійські ігри», «Фантазії моря», «Свято Великодня», «На Різдво», «Подорож до Африки» тощо;

 декоративна композиція. Виконання робіт за темами: «Диво-птах», «Квітуча галявина», «Метелики», «Соняшники» тощо.
5. Декоративно-ужиткове мистецтво (4 год)

Теоретична частина:

Різні види зображення на тканині. Батик. Холодний батик. Гарячий батик.

Урок-бесіда «Вивчення прийомів поетапної роботи на тканині».

Узгодження декоративного оздоблення із силуетною формою.

Розпис. Писанка. Народні традиції писанкарства. Значення символів.

Розпис по склу та кераміці.

Колаж. Вибір матеріалів за фактурою, формою та кольором (папір, кольоровий картон, тканина, природні матеріали — суха трава, листя, насіння).

Заповнення зображення площини згідно законів композиції.Практична робота:

 виконання робіт з холодного та гарячого батику;

 виконання розпису по склу та кераміці;

 розпис писанки;

 виконання колажів з кольорового паперу тканини, природних матеріалів.
6. Робота на пленері (3 год)

Малювання живої природи (тварин і рослин) з натури.

Відтворення стану природи у пейзажах.

Натюрморти.


7. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (2 год)

Пізнавально-ігрові програми, конкурси.

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю.

Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних і художніх музеїв.

Відвідування художніх виставок.

Вироблення у вихованців навичок сприйняття творів, їхнього аналізу та інтерпретації у власній художній діяльності.

Підготовка та проведення тематичних та персональних виставок робіт вихованців студії, а також виставок, присвячених пам'ятним подіям чи святам (аналіз і відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття виставок).
8. Підсумкове заняття (1 год)

Теоретична частина:

Звітна виставка вихованців студії.

Відзначення кращих учнів.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

 правила користування графічним матеріалом;

 основні кольори та їхні особливості;

 прийоми розташування предметів на площині;

 способи відтворення простих предметів;

 способи передавання будови, пропорцій, форми, об'єму предметів;

 способи передавання форми та об'єму предметів засобами світлотіні з урахуванням тональних відношень;

 правила виконання художніх робіт із матеріалів різних видів;

 закони композиції;

 пропорції людського тіла.Вихованці повинні вміти:

 сприймати малюнок як основу усіх видів образотворчого мистецтва;

 працювати олівцем, пастеллю, вугіллям, тушшю, крейдою;

 передавати колір предметів та кольорові співвідношення між предметами;

 використовувати у роботі основні закони композиції;

 користуватися законами лінійної перспективи;

 володіти різними видами розпису;

 користуватися олівцем, пастеллю, крейдою, вугіллям;

 зображувати прості предмети;

 працювати з різними матеріалами;

 володіти прийомами вирізування та склеювання;

 створювати прості об'ємні форми.ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Основне обладнання

Кількість

Моделі об'ємні

Гіпсові фігури геометричних тіл (куби, кулі, циліндри, конуси,…)

1 к-т

Гіпсові голови

1 к-т

Гіпсові резетки

5 шт.

Гіпсові частини обличчя

1 к-т

Предмети побуту (глечики, горщики, тарілки тощо)

20 шт.

Моделі площинні

Картонні фігури людини

10 шт.

Картонні фігури тварин з рухомими частинами

10 шт.

Інструменти

Ножиці побутові

20 шт.

Пензлі різних розмірів

20 наб.

Набір різців по лінолеуму

2 наб.

Пера

20 шт.

Лінійка дерев'яна 300 мм

20 шт.

Обладнання

Дошки

За кількістю робочих місцьДерев'яні підрамники

Електроприлад для розігріву воску

Мольберти

Станки для ліплення

Спорядження екскурсійне

Планшет

20 шт.

Етюдник

10 шт.

Матеріали

Акварельні фарби

20 наб.

Анілінові барвники

20 наб.

Воскові олівці

20 наб.

Вугілля для малювання

20 наб.

Гуаш

20 наб.

Клей ПВА

20 наб.

Кольорові олівці

20 наб.

Кольоровий картон

20 наб.

Кольоровий папір

20 наб.

Папір для акварелі

20 наб.

Папір для малювання

20 наб.

Пастель

20 наб.

Прості олівці

20 наб.

Крейда

20 наб.

Фломастери

20 наб.

Таблиці з образотворчого мистецтва

2 к-т

Картини
Репродукції картин класиків

1 к-т

Репродукції картин сучасних художників

1 к-т

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. Поглиблене вивчення образотворчого мистецтва. — К., 1990.

2. Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. Програми для шкіл із

поглибленим теоретичним і практичним вивченням образотворчого мистецтва та архітектури. — К., 1990.

3. Аронов В. Р. Художник и предметное творчество. — М., 1987.

4. Гусакова М. А. Аппликация. — М., 1987.

5. Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. — М., 1992.

6. Ельшевская Г. В. Модель и образ. — М., 1986.

7. Еренгросс Б. Незвичайна наука естетика. — К., 1982.

8. Задорожний В. I., Боровиков О. Я. Уроки образотворчого мистецтва в 1-3 класах. — К., 1982.

9. Каменева Е. Знай и умей. — М., 1987.

10. Любарська Л. М., Резніченко М. І. Образотворче мистецтво в 1-4 класах. — К., 1996.

11. Неменский Б. М., Фомина Н. Н., Коротеева Е. И., Михайлова Н. М.

Изобразительное искусство и художественный труд. — М., 1991.

12. Соронович О. Д., Печеняк О. С. Експериментальна програма для середньої загальноосвітньої школи. — К., 1998.

13. Серова Г. Г., Савинский В. Е. Художник и педагог. — М., 1983.

14. Платонова Н. И., Синюкова В. Д. Энциклопедический словарь юного художника. — М., 1983.

15. Теория и методика изодеятельности в детском саду. — М., 1985.

16. Юный художник. — М., 1985.Додаток 1

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

 

Абстрактні картини – картини, які своїми кольорами і пластикою  створюють емоційний вплив на глядача, навіть якщо зображення безпредметне.Автопортрет – портрет художника, виконаний ним самим; у більшості випадків за допомогою дзеркала.

Акватипія – техніка художнього друкування, своєрідний напівживопис-напівгравюра.

Архітектура – вид образотворчого мистецтва, основним завданням якого є проектування та зведення споруд.

Гратографія – продряпаний малюнок.

Барельєф – вид площинної скульптури, в якому зображення виступає над площиною менш ніж на полоину об’му.

Вітраж – картина з кольорового скла або іншого матеріалу,що пропускае скло.

Гармонія – пропорційність, домірність, ритм, лад предметів. Рівновага з іншими природними об’ектами, тобто те, що визначае закони формоутворення в природі: цілісність, пропорцію, симетрію, ритм тощо.

Горельєф - вид площинної скульптури, в якому зображення виступає над площиною більше ніж на половину об’єму.

Графіка – вид образотворчого мистецтва, який включає всі різновиди малюнка і гравюри, що виконані в різній техніці.

Гризайль – живопис чорно-білою (або одноколірною) фарбою.

Декоративно-прикладне мистецтво – мистецтво, головною сутність якого є створення художніх виробів, що мають  практичне призначення в побуті.

Дизайн – формування гармонійного предметного середовища, створеного засобами промислового виробництва для забезпечення найкращих умов праці, побуту та відпочинку людей.

Екстер’єр – це зовнішній вигляд архітектурних споруд та їхніх комплексів в оточуючому середовищі.

Живопис – вид образотворчого мистецтва, який художньо передає навколишню дійсність на площині за допомогою фарб. Основним виражальним засобом живопису є колір.

Замальовка – короткотривалий графічний малюнок, де метою є передача характерних особливостей форми.

Етюд – короткотривала живописна робота фарбами, де метою є передача настрою, колориту.

Єкстерє’р – зовнішній вигляд споруди.

Ілюстрації – малюнки до літературних творів (казок, віршів, оповідань), які розкривають і доповнюють їх зміст, допомагають краще уявити героїв твору, зрозуміти й запам’ятати їх.

Інтер’єр – (з латинської мови  - «внутрішній») це твір образотворчого мистецтва, що зображує внутрішній вигляд житла або споруди.

Колір – основний зображувальний і емоційний засіб живопису.  За  допомогою кольору, приведеного у твори в гармонійну систему, передаються краса й багатство реального світу, матеріальність предметів, їхне природне забарвлення.

Кольорова гама – гармонійне сполучення кольорів.

Кольоровий контраст – це протилежність діаметрально протилежних кольорів.

Кольоровий тон – ступінь світлоти кольорового відтінку. Натуральна шкала колірних тонів – це спектр сонячного світла.

Композиція – процес створення художнього твору, пошук гармонійної взаємодії його частин.

Контраст – чітка різниця, протилежність за формою, кольором, тоном.

Контрельєф – вид площинної скульптури, в якому зображення заглиблюється у площину.

Кут зору – положення  малюючого відносно рівня очей.

Ландшафтне будівництво – це продумана композиція з різних за кольором, формою і листям дерев та кущів, а також з інших елементів природи – води, газону,рельефу місцевості.

Лінійна перспектива – наука, яка вчить нас зображувати на площині предмети видимого світу відповідно до змін їхньої величини, обрисів і чіткості, обумовлених ступенем віддаленості від точки спостереженості

Ліплення – процес створення скульптурного зображення з м’якого пластичного матеріалу із використанням різних способів та прийомів.

Локальний колір у живописі – предметний колір форми, на який не впливає освітлення, повітряне середовище, оточуючі предмети.

Малюнок – зображення предметів та явищ, виконаних на площині від руки за допомогою графічних засобів: ліній, штриха, крапки, плями таїх комбінацій.

Масштабність – це домірність величини об’ємно-планувальних елементів і простору,їхня пропорційність щодо зросту людини.

Монументальний живопис – (фреска, мозаїка, вітраж) прикрашає стіни, перекриття споруд та їхні внутрішні приміщення.

Натюрморт - жанр образотворчого мистецтва. В перекладі з латинської мови. мови - « мертва, нежива натура» . Це зображення предметів побуту, неживих речей.

Насиченість – ступінь відмінності хроматичного кольору від рівного йому за світловою ахроматичного. Спектральні кольори – насичені, при змішуванні насиченість втрачається.

Натюрморт ( від фр.- не жива натура) – жанр образотворчого мистецтва, головим чином станкового живопису, що присвячений зображенню неживих предметів – плодів, битої дичини, букетів, атрибутів будь-якою діяльності, предметів які передають національну належність тощо.

Начерки – це швидкі лаконічні малюнки.

Нюанс – поступовий, плавний перехід.

Об’єм – це характерна ознака форми, конструкції предмета.

Панорама – це широка і багатопланова перспектива, яка дає змогу вільно оглядати великий відкритий простір.

Пейзаж – в перекладі з французської. мови – країна, місцевість. Це жанр образотворчого мистецтва, де об.ектом зображення є природа.

Перспектива – засоби зображення об.ему на площині. В перекладі з латинської мови-«ясно бачу», « дивлюсь вперед».

Плакат – графічне зображення, розраховане на миттєве сприйняття глядачем.Основами є чіткість і лаконізм форми, інтенсивність кольорів, закличний короткий текст, пов’язаний із зображенням.

Повітряна перспектива – з віддаленням предмета і зануренням його у повітряне середовище змінюеться його зовнішні ознаки.

Портрет – жанр образотворчого мистецтва, в якому зображується людина або група людей, відтворюються зовнішність, індивідуальність, відображеється духовна сутність.

Пропорція – співвідношення частини до цілого.

Пропорція у ландшафтному мистецтві – це співвідношення просторових форм за величиною, кольором, у вигляді певних композицій.

Ракурс – це перспективне скорочення форми предмета,яка змінює його звичні обриси.

Рельєф – один з видів скульптури, в якому об’ємне зображення розгорнуте на площині й частково виступає (або заглиблене в неї).

Ритм – повторення одного чи кількох елементів через певні інтервали.

Ритм в ландшафтному мистецтві – це повторюваність просторових форм та інтервалів між ними, що поєднані за схожими ознаками, їхне чергування, динамічний розвиток самої форми.

Світлота – наявність у спектральному кольорі більшої чи меншої кількості чорного або білого пігмента.

Стилізація – процес створення декоративного елемента шляхом перероблення природної форми на основі відбору найвиразніших, найголовніших рис, спрощення зображення зі збереженням принципу формоутворення.

Силует – контурний малюнок, заповнений одним рівнем тону.

Симетрія – схожість правої та лівої половинок предмета, їх рівновага.

Симетричний план – це приклад суворої і цілісної врівноваженої композиції, яку досягають шляхом рівності форм і відстані.

Скульптура – вид образотворчого (пластичного) мистецтва, основиним завданням якого є відтворення дійсності в об’мних формах.

Стиль – це спільність образної системи, засобів художнього вираження, що характеризують мистецтво певного періоду.

Текстура – виявлення якості матеріалу в малюнку поверхні.

Техніка розділення – розкладання складних тонів на чисті  кольори (основний прийом художників-імпресіоністів).

Товарний знак – бренд – це зареєстроване, оригінально оформлене визначення, яке потрібно для розпізнавання товарів або послуг фірми,а також для реклами. Товарний знак дає можливість відрізнити товари і послуги одних фірм від інших.

Тон – це відтінок одного кольору від самого темного до найбільш світлого.

Тотожність – визначаеться схожістю порівняльних ознак.

Фактура – рельєф поверні: вафельний, плетений, у вигляді луски, утріщинах тощо.

Формат –  розмір аркушу(А1, А2, А3, А4).

Шрифт (від нім. – письмо) – сукупніть літер, цифр та знаків, які є технічним засобом відтворення мови.

Штампування – багаторазове відтворення зображення за допомогою кліше, яке можна зробити із різних матеріалів – картоплі, моркви, гумки для стирання тощо.
Каталог: uploads -> editor -> 1807 -> 92681 -> sitepage 164 -> files
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
files -> Навчальна програма з позашкільної освіти танцювального гуртка ”Гармонія”
92681 -> Сценарії шкільних заходів морально-патріотичного спрямування День партизанської слави Вед. 1: Уже минули ті часи, Коли гула війна. З усіх країн почуєш ти: «Ура! Ура! Ура!»
92681 -> Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа №12 з профільними класами
92681 -> Наказ № Про підсумки організації виховної роботи у закладі за 2013-2014 н р
92681 -> Дієприслівниковий зворот, розділові знаки при


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка