Навчальна програма з позашкільної освіти танцювального гуртка ”Гармонія”Дата конвертації17.11.2018
Розмір85.8 Kb.
ТипПояснювальна записка
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

середньої загальноосвітньої

школи №12

з профільними класами

Протокол від 30.08. 2013 №1

___________ В.М.Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО

науково-методичною радою відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради

Протокол від 04.09.2013 № 1

_____________ С.С. КанівецьНавчальна програма з позашкільної освіти

танцювального гуртка ”Гармонія”
2 роки навчання

м. Жовті Води - 2013ПРОГРАМА

сучасного танцю

Початковий рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Надзвичайно популярним у наш час став жанр сучасного танцю. Цьому сприяють численні телевізійні проекти, конкурси, фестивалі, які проводяться і на танцювальних майданчиках, і у вишуканих концертних залах усього світу. Сучасному танцю притаманні енергетика, динаміка, стрімкість і пластичність. Величезна кількість стилів і технік виконання цього танцювального напряму сформувалася під впливом класичного танцю та народних мотивів багатьох країн. Найбільш цікавим сучасний танець виходить тоді, коли виконавець, імпровізуючи, майстерно поєднує декілька його технік і стилів.

Дана програма адаптована до типової порграми.

Метою даної програми є формування компетентностей особистості засобами сучасного танцю.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються сучасного танцю як одного з видів хореографічного мистецтва.

2. Практична компетентність, що сприяє оволодінню навичками сучасного танцю.

3. Творча компетентність, що забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-почуттєвої сфери.

4. Соціальна компетентність, що сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення.

Програма розрахована на 2 роки навчання з початковим (2 роки).

1-й рік – початковий рівень – 114 год. на рік, 3 год. на тиждень;

2-й рік – основний рівень – 114 год. на рік, 3 год. на тиждень.

Головним напрямом роботи студії сучасного танцю є ознайомлення і оволодіння вихованцями основами танцювального мистецтва різноманітних стилів: диско, рок-н-ролл, брейк, хіп-хоп, техно, модерн, джаз-танець.

Основною профілюючою дисципліною в роботі студії є вивчення класичного танцю, яке проводиться протягом усіх років навчання.

Заняття з хореографії розвивають в учнів техніку виконання танцю, координацію рухів, силу, витривалість, сприяють гармонійному фізичному і естетичному розвитку.

Теоретична частина кожного розділу програми містить вивчення музичної грамоти, дані про характерні риси та історію танців різних народів та епох, елементи танцювального етикету. До розділу практичної роботи входить вивчення і виконання вправ і рухів, необхідних для опанування основ сучасного танцю.

На кожному році навчання, поряд із вивченням нових вправ і рухів, повторюється і закріплюється матеріал попередніх занять. Для цього він включається в більш складні комбінації, які виробляють в учнів стійкість, силу м’язів, координацію, а також витривалість і волю. На основі вивчених рухів будується постановочна робота, для чого використовуються основні необхідні елементи народного, бального і сучасного танців.

Для розширення загального світогляду учнів, залучення їх до танцювального мистецтва програмою передбачається відвідування ними концертів, участь у різноманітних фестивалях і конкурсах, а також участь вихованців студії в інших культурно-масових заходах.

Основними показниками танцювальної культури та рівня естетичної вихованості учнів, які пройшли повний курс навчання, є виразність і грамотність виконання творів, стриманість і шляхетність манери, осмислене відношення до танцю, як до художнього твору, який відображає національну специфіку та соціальний характер.

Програма інтегрує знання учнів з хореографії, ритміки, музики,

художньої культури, фізичного навчання.

Початковий рівень, перший рік навчання .

Навчально-Тематичний планТема

Кількість

теоретичних

годин

Кількість

практичних

годинУсього

1.

Вступне заняття.

2

1

3

2.

Гімнастичні вправи, розтягування


2

33

35

3.

Пор де бра.


2

10

12

4.

Ритмічні вправи, стрибки


2

10

12

5.

Рухи народного танцю


2

11

13

6.

Рухи сучасного танцю


2

21

23

7.

Підготовка до обертань


1

7

8

8.

Екскурсії, виставки, фестивалі, конкурси

.

6

-

6


9.

Підсумкове заняття.

2

-

2

10.

Всього:

21

93

114


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття ( 2 год)

Мета, завдання і зміст роботи творчого об’єднання. Організаційні питання. Техніка безпеки.2. Гімнастичні вправи, розтягування ( 35 год)

Вимоги до обладнання навчальної зали: станки і дзеркала. Техніка виконання гімнастичних вправ. Вплив вправ на розвиток еластичності та сили м’язів, гнучкість тіла, виворотність ніг.

Техніка виконання вправ для розтягування м’язів корпусу і ніг.

Практична робота. Виконання вправ на килимах для розвитку еластичності та сили м’язів, гнучкості тіла, виворотності ніг, рухливості суглобів: «жабка», «ножиці», «місток», «кошичок» з різних положень; перегини корпуса. Grand battement.

Виконання вправ для розтягування корпусу, ніг, «шпагат», «колесо», «колесо із шпагатом».3. Рort de bras (12 год)

Вивчення класичних форм рort de bras . Позиції рук. Рухи рук і корпусу на середині зали.Практична робота. Виконання перегинів корпусу на підлозі. Виконання рухів рук і корпусу на середині зали. Виконання класичних форм рort de bras І, зворотне ІІ. Позиції рук – І, ІІ, ІІІ.

4. Ритмічні вправи, стрибки (12 год)

Поняття мелодії, руху. Темп, музичний розмір. Контрастна музика. Такт, затакт. Вступ. Характер і образи музичних творів. Allegro – стрибки. Стрибки з двох ніг на дві, з однієї ноги на іншу, з двох ніг на одну.Практична робота. Виконання ударів і притупувань у різних ритмах, а також у сполученні з іншими рухами (галоп, стрибки, крок-підскок, полька).

Соте по VI позиції ніг. По ІІ невиворітній позиції, підгорнуті. Стрибки у сполученні з іншими рухами народного та естрадного танців.

5. Рухи народного танцю (13 год)

Елементи українського, російського та білоруського народних танців. Основні кроки та рухи. Вправи для хлопців.Практична робота. Виконання вправ і рухів: крок польки; галоп із притупуванням; крок-підскок; сценічний біг; марш; перемінний крок; припадання; «гармошка»; «змійка»; «колупалочка» з притупуванням; «вихилястик»; білоруський хід; елементи «ключа»; «ключ»; «трилисник»; «бігунець»; «вірьовочка».

6. Рухи сучасного танцю (23 год)

Темп та ритм сучасної музики. Ритмічність руху під музику. Передавання характеру музики за допомогою рухів рук, ніг, корпусу, голови.Практична робота. Виконання вправ та комбінацій для рук, ніг, корпусу, голови у повільному темпі.

7. Підготовка до обертань (8 год)

Поняття «крапка». Тримання «крапки» на місці, по діагоналі з приставним кроком, на півпальцях (шене), припадання на повороті.Практична робота. Виконання вправ для тримання «крапки» на місці, по діагоналі з приставним кроком, на півпальцях (шене), припадання на повороті.

8. Екскурсії, виставки, фестивалі. конкурси ( 6 год)

Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси. Відвідування концертів хореографічних колективів художньої самодіяльності та професійних ансамблів. Зустрічі з професійними хореографами. Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю.9. Підсумкове заняття ( 2 год)

Підсумки роботи творчого об’єднання. Звітний концерт. Відзначення кращих учнів.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

- позиції рук і ніг;

- навички координації рухів;

- постановки ніг, рук, голови, корпусу;

- елементи народного, сучасного, класичного танців;

Учні мають уміти:

- виконувати гімнастичні вправи;

- ритмічно, легко і енергійно рухатися;

- виконувати основні танцювальні рухи;

- передавати ігрові образи різного характеру;

- виконувати основні елементи народного, сучасного, класичного танців.ЛІТЕРАТУРА

1. Базарова Н. П. Азбука классического танца / Н.П. Базарова., В.П. Мей.– Л.: Искусство, 1983.

2. Васильева Т. К. Секрет танца / Т.К. Васильева – СПб.: ТОО “Диамант”, 1997.

3. Захаров Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта / Р.В. Захаров. – М.: Искусство, 1989.

4. Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца / В.С. Костровицкая. – Л.: Искусство, 1972.

5. Методика викладання класичного танцю у школі; методичні рекомендації // укладено Л.Ю. Цвєткова. – К.: ІЗМН, 1998.

6. Нікітін В. Ю. Модерн-джаз танець. Початок навчання / В.Ю. Нікітін. – М.: ВЦХТ, 1998.

7. Тараканова А. П. Система хореографічного виховання в школах та позашкільних закладах. МОН України, ІЗМН / А.П. Тараканова. – К., 1986.
Каталог: uploads -> editor -> 1807 -> 92681 -> sitepage 164 -> files
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
92681 -> Сценарії шкільних заходів морально-патріотичного спрямування День партизанської слави Вед. 1: Уже минули ті часи, Коли гула війна. З усіх країн почуєш ти: «Ура! Ура! Ура!»
92681 -> Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа №12 з профільними класами
92681 -> Наказ № Про підсумки організації виховної роботи у закладі за 2013-2014 н р
92681 -> Дієприслівниковий зворот, розділові знаки при
files -> Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму гуртка «Школа мистецтв»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка