Навчальні програми
Сторінка1/3
Дата конвертації27.10.2018
Розмір0,49 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО освіти і науки УКРАЇНИ
Український ДЕРЖАВНИЙ центр позашкільної освіти
Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманованавчальні програми

з позашкільної освіти
науково-технічний напрям

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Випуск 1


Київ - 2014

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

Загальна редакція

Шкура Г.А., Биковський Т.В., кандидат педагогічних наук, доцентАвторський колектив

Биковський Т.В., Вихренко Т.О., Гайдай Л.М., Голубнича Л.І., Драчинський А.Г., Євтушенко Н. І., Єфіменко А.В., Качур В.В., Козачок О.В., Корнієнко В.Г., Липецький О.П., Лихота С.О., Малиновський Ю.М., Осадчук Л.А., Панасюк В.В., Пасхалова Л.О., Печерських Л.Г., Сухаревська О.М., Трегубова Н.П., Шкура Г.А., Яременко М.Г.Редакційна колегія

Войчук Н.В., Ковальова А. В., Сук Л.Е.
Рецензенти

Ковганич Г.Г., заступник директора Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва;

Попова Г.Д., доцент кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму / за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1. – 263 с.

У збірнику представлено програми з науково-технічного напряму позашкільної освіти початково-технічного, спортивно-технічного, та художньо-технічного профілів навчання.

Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів, які займаються питаннями позашкільної освіти.


© Український державний центр позашкільної освіти, 2014
Навчальна програма з виготовлення сувенірів
Початковий та основний рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Молодший шкільний вік – сприятливий період для розвитку творчих здібностей дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дійсності й активного ставлення до неї.

Заняття в гуртку виготовлення сувенірів допомагає дітям розумно та цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, любов до знань.

Навчальна програма реалізується в гуртках науково-технічного напряму художньо-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 6 до 9 років.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами технічної творчості.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, особливостями моделювання та конструювання;

практична – набуття навичок самостійно виготовляти вироби, виконувати технологічні операції, вміння працювати з різними матеріалами та інструментами; орієнтування в інформаційному просторі;

творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії, сприяння визначенню індивідуального стилю роботи;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховання шанобливого ставлення до духовних та матеріальних цінностей світової та вітчизняної культур.

Навчальна програма передбачає 3 роки навчання, початковий та основний рівні.

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання.

Програма курсу початкового рівня розрахована на дітей 6-7 років, термін навчання 1 рік. Навчання в гуртках основного рівня проводиться впродовж двох наступних років. Склад групи може поповнюватися дітьми віком 7-9 років, які мають відповідну підготовку та певні навички в роботі.

На основному рівні навчання вихованці поглиблюють знання, вдосконалюють уміння та навички роботи за темами розділів програми початкового рівня і вивчають нові: «Паперовий фітодизайн», «В’язання гачком», «Бісероплетіння», «Макраме».

Навчання в гуртку допомагає вихованцям краще засвоювати матеріал багатьох шкільних предметів і навчальних курсів: «Художня праця», «Трудове навчання», «Мистецтво», «Я і Україна» та інших, а також дає основу для навчання в гуртках декоративно-ужиткового мистецтва.

Упродовж всього періоду навчання проводиться у поєднанні колективних занять з індивідуально-фронтальною роботою.

Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словесні (лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, креслень, зразків виробів, екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка схем, ескізів, виготовлення виробів). Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри, конкурси та вікторини як методи стимулювання вихованців.

Наприкінці кожного заняття проводиться коротке опитування, вікторина. Підсумком роботи з окремих тем є тематичне опитування, тестування, практична робота. Наприкінці кожного півріччя проводиться виставка робіт у гуртку і відбір експонатів на виставки-конкурси в закладі та районну виставку дитячої творчості.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008р).Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.
Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Вступ

4

-

4

Розділ 1. Робота з природними матеріалами

3

15

18

  1. Площинна аплікація з природних матеріалів

2

8

10

  1. Іграшки-сувеніри із черепашок, шишок, горіхів, каштанів

1

7

8

Розділ 2. Робота з папером і картоном

5

25

30

2.1. Плетіння зі смужок паперу

1

3

4

2.2. Аплікація як спосіб створення художніх виробів

1

5

6

2.3. Художнє вирізування із паперу

1

5

6

2.4. Рухомі іграшки

1

5

6

2.5. Об’ємні іграшки з паперу і картону

1

7

8

Розділ 3. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри, ялинкові прикраси


2


10


12

Розділ 4. Сувенірні шкатулочки із вітальних листівок і картону

1

11

12

Розділ 5. Робота з текстильними матеріалами

6

38

44

5.1. Сувенірні вироби із ниток

1

11

12

5.2. Сувенірні вироби зі шпагату

1

7

8

5.3. Аплікація із тканини

2

6

8

5.4. Плоскі іграшки із тканини

1

7

8

5.5. Сувеніри з текстильних матеріалів

1

7

8

Розділ 6. Робота з утилізованою пластмасовою продукцією

2

6

8

Розділ 7. Виготовлення виставкових робіт

-

12

12

Розділ 8. Екскурсія на виставку

-

2

2

Підсумок

1

1

2

Разом

24

120

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (4 год.)

Мета і завдання роботи гуртка. Знайомство з гуртківцями. Правила поведінки в гуртку. Поняття про сувенір. Традиції українського народу. Сувенір в сучасному житті.


Розділ 1. Робота з природними матеріалами (18 год.)  1. Площинна аплікація з природних матеріалів (10 год.)

Теоретична частина. Природа і фантазія. Ознайомлення з художніми роботами основних видів, природними матеріалами. Складання букетів, аранжування, виготовлення аплікацій, панно, плоских і об’ємних композицій, іграшок.

Способи заготівлі різних природних матеріалів, їхнє зберігання. Бесіда про необхідність бережливого ставлення до природи. Матеріали, необхідні при роботі з природними матеріалами. Правила безпечної поведінки з колючими предметами.

Поняття про композицію. Зоровий центр. Створення ескізів плоских композицій. Підбір елементів композиції. Формування композиції на основі співвідношення кольорів природного матеріалу та фону. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Складання плоских рослинних композицій, виготовлення площинної аплікації із насіння і кісточок.

Оволодіння основними прийомами виготовлення рослинних аплікацій із засушених рослин, а також аплікацій із насіння, зернят і кісточок. Виготовлення рамочок, планшетів. Гра на тему «Квіти навколо нас».

  1. Іграшки-сувеніри із черепашок, шишок, горіхів і каштанів

(8 год.)

Теоретична частина. Організація робочого місця. Створення ескізів іграшок-істот. Виготовлення іграшок-істот за ескізами. Варіанти з’єднання частин іграшок. Стилізовані форми істот на площині. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення плоских композицій, іграшок-сувенірів. Виготовлення колективних сюжетних композицій. Підготовка основи. Викладання сюжету на основі. Оформлення робіт. Дидактична гра на вибір керівника гуртка.
Розділ 2. Робота з папером і картоном (30 год.)
2.1. Плетіння зі смужок паперу (4 год.)

Теоретична частина. Папір – один із простих і доступних матеріалів. Історія винаходу паперу. Різноманітність фактури паперу: матовий, блискучий, щільний, прозорий, жатий. Плетіння як різновид художньої творчості. Плетені вироби та їх застосування.

Техніка плетіння плоских та об’ємних виробів зі смужок паперу. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.Практична частина. Виготовлення закладок для книг, виготовлення кошика.

2.2. Аплікація як спосіб створення художніх виробів (6 год.)

Теоретична частина. Види художньої роботи з папером. Естетика і культура під час аплікаційних робіт. Плоскі та об’ємні аплікації. Силует у площинній аплікації. Аплікації на основі геометричних форм. Предметні аплікації. Тематичні або сюжетні аплікації. Поняття про перспективу. Етапи виготовлення аплікацій із паперу: підбір паперу для аплікацій за кольором, фактурою, розмірами; перенесення малюнка на кольоровий папір, вирізання деталей; визначення послідовності приклеювання деталей; наклеювання деталей на основу. Правила безпечної праці з ножицями. Оформлення аплікацій. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення конструктора «Танграм», сувенірів-аплікацій, плоских іграшок-аплікацій, вітальних листівок. Гра-конкурс на тему «Склади фігуру».

2.3. Художнє вирізування із паперу (6 год.)

Теоретична частина. Види художнього вирізування з паперу: симетричні візерунки, орнаменти, транспарантне вирізування. Ознайомлення з мистецтвом витинанки. Необхідні матеріали й інструменти. Загальні правила для вирізування всіх видів. Поняття про силует, симетрію. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення закладок для книжок, вітальних листівок, серветок, панно. Вікторина на тему «Що ми знаємо про вирізування з паперу?»

2.4. Рухомі іграшки (6 год.)

Теоретична частина. Безпечні прийоми користування ножицями, шилом, голкою. Відомості про народну іграшку. Виготовлення деталей іграшок за шаблонами. Рухомі з’єднання деталей. Оформлення іграшок. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення рухомих іграшок. Гра-вікторина на тему «Народна іграшка».

2.5. Об’ємні іграшки з паперу і картону (8 год.)

Теоретична частина. Елементи графічної грамоти. Ескіз як вид графічного зображення предметів, деталей. Основні лінії на ескізах, кресленнях: контурна, розмірна та лінія згину. Позначення місць нанесення клею. Основні геометричні форми. Конструювання іграшок на основі циліндра, конуса, паралелепіпеда. Виготовлення виробів за готовими розгортками. Виконання креслень розгорток за допомогою кутника, циркуля. Особливості з’єднання частин об’ємного виробу під прямим кутом, конічної та циліндричної форми. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення іграшок на основі конуса, циліндра, паралелепіпеда. Гра-вікторина на тему «Звірі – герої українських народних казок».
Розділ 3. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри, ялинкові прикраси (12 год.)

Теоретична частина. Народні звичаї та обряди. Новорічна та різдвяна символіка. Народні повір’я про магічну силу різдвяних символів. Конструювання й виготовлення прикрас, іграшок, сувенірів. Естетичне оздоблення ялинкових прикрас та іграшок. Аналіз виконаних робіт. Конкурс на тему «Новорічні фантазії».

Практична частина. Виготовлення сувенірів-витинанок, ялинкових прикрас, вітальної листівки з природних матеріалів.
Розділ 4. Сувенірні шкатулочки з вітальних листівок і картону

(12 год.)

Теоретична частина. Поняття про дизайн. Вибір форми шкатулочки. Підбір вітальних листівок за тематикою, кольором. Виготовлення деталей із картону за допомогою шаблонів. Правила безпечної праці. Проколювання шилом отворів у деталях. Відмірювання нитки потрібної довжини, всиляння нитки у вушко голки. Прийоми зав’язування вузлика на пальцях. Обробка картонних і паперових деталей петельним швом. З’єднання деталей шкатулочки з’єднувальним швом. Оформлення шкатулочки. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення шкатулочки. Гра на тему «Відгадай, що у шкатулочці».
Розділ 5. Робота з текстильними матеріалами (44 год.)
5.1. Сувенірні вироби з ниток (12 год.)

Теоретична частина. Загальні поняття про пряжу, нитки, тасьму. Природні та штучні волокна. Види ниток, їхні властивості й застосування. Виготовлення сувенірів із ниток. Створення контурних малюнків. Підбір кольорових сполучень. Приклеювання відрізків ниток за контуром малюнка. Аплікація із відрізків ниток. Послідовність аплікаційних робіт. Послідовність виготовлення помпонів із ниток. Конструювання іграшок із ниткових помпонів і мотків. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення аплікацій з відрізків ниток і іграшок на основі помпонів і мотків із ниток.

5.2. Сувенірні вироби зі шпагату (8 год.)

Теоретична частина. Загальні поняття про шпагат, необхідні приладдя й основні навички для виготовлення поробок з лляного та паперового шпагатів. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення листівки «Ромашка» і підставки під гарячий посуд.

5.3. Аплікація з тканини (8 год.)

Теоретична частина. Короткі відомості про ткацтво. Види тканин та їхні властивості. Інструменти й приладдя для роботи з тканиною. Лицьовий і виворітний боки тканини. Послідовність виготовлення виробу із тканини. Розкрій тканини. Поняття про викрійку, розмітку на тканині. Розкроювання тканини ножицями за наміченими лініями. Ручні шви: «вперед голку», «через край», «петельний». Правила безпечної праці під час роботи з голкою. Техніка аплікаційних робіт із клаптиків тканини. Аплікація із готових форм і предметної аплікації. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт. Гра «Відшукай кольори весни».

Практична частина. Виготовлення мініатюр і панно із готових форм та предметною аплікацією.

5.4. Плоскі іграшки з тканини (8 год.)

Теоретична частина. Конструктивні можливості тканини. Загальний принцип конструювання плоских іграшок. Виготовлення лекала, розмітка на тканині. Зшивання деталей. Оформлення іграшок. Аналіз виконаних робіт.

Практична частина. Виготовлення плоских іграшок «Котик», «Ведмедик», «Зайчик».

5.5. Сувеніри з текстильних матеріалів (8 год.)

Теоретична частина. Що можна виготовити з текстильних матеріалів. Повторення основних прийомів роботи з тканиною, нитками, голкою. Творчий підхід у виборі матеріалу та оформленні сувенірів. Аналіз виконаних робіт. Гра «Поле чудес» на тему: «Нитки і тканини».

Практична частина. Виготовлення подушечки для голок «Капелюшок» і прихватки.
Розділ 6. Робота з утилізованою пластмасовою продукцією (8 год.)

Теоретична частина. Поняття про екологію. Вплив оточуючого середовища на здоров’я людини. Пластичні маси у виробництві й побуті. Прийоми обробки пластмаси. Правила безпечної роботи. Конструювання виробів з утилізованої пластмасової продукції. Виготовлення іграшок і сувенірів із пластикових пляшок. Оформлення виробів. Аналіз виготовлених робіт. Гра «Поле чудес» на тему: «Хто в лісі живе?»

Практична частина. Виготовлення сувеніру «Букет квітів» і виробу за власним задумом.

Розділ 7. Виготовлення виставкових робіт (12 год.)

Виготовлення робіт на районну виставку дитячої творчості.


Розділ 8. Екскурсія на виставку (2 год.)

Екскурсія на виставки дитячої творчості.


Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • властивості природних матеріалів;

 • правила збирання, засушування й зберігання природних матеріалів;

 • основні правила створення площинної аплікації;

 • прийоми з’єднання деталей об’ємних виробів із природного матеріалу;

 • поняття про композицію (підбір елементів, формування, співвідношення кольорів);

 • властивості паперу, його різноманітність фактури;

 • умовні позначення ліній на ескізах, кресленнях та їхнє призначення, позначення місць нанесення клею;

 • назви геометричних тіл і фігур, прийоми виконання розгорток об’ємних фігур;

 • основи техніки аплікації;

 • ознайомлення з мистецтвом витинанок;

 • види ниток і тканин, робота з ними;

 • загальні поняття про пряжу, нитки, шпагат, тканину, природні й штучні волокна;

 • інструменти і приладдя для роботи з тканиною;

 • види швів («голка вперед», «через край», «петельний»);

 • правила безпечної роботи.Вихованці мають вміти:

 • виконувати розмітку найпростіших розгорток виробів за допомогою лінійки, кутника,циркуля;

 • виконувати прості об’ємні (напівоб’ємні) сконструйовані форми;

 • розрізняти кольори за сприйняттям (теплі та холодні);

 • узгоджувати зображення композиції з форматом основи;

 • виготовляти сувеніри-аплікації, конструювати й виготовляти сувеніри-іграшки, об’ємні вироби із картону та паперу;

 • створювати прості сувеніри із природного матеріалу, утилізованих пластмасових виробів;

 • виготовляти аплікації з відрізків ниток і клаптиків тканин.


У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – ознайомлення з основами технічної творчості, оволодіння поняттями, знаннями про матеріали й інструменти;

практична – формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами й інструментами;

творча – формування художнього смаку, пізнавального інтересу;

соціальна – виховання поваги до звичаїв і традицій українського народу, бережливого ставлення до природи.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка