Навчальний план дисципліни «Науково-дослідницька робота учнів-членів ман з гуманітарних напрямків» (ндр ман гн) Цільова аудиторія
Скачати 60,52 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір60,52 Kb.
Навчальний план дисципліни «Науково-дослідницька робота учнів-членів МАН з гуманітарних напрямків» (НДР МАН ГН)
Цільова аудиторія – вихованці гуртків вищого рівня Малої академії наук з гуманітарних напрямків
Мета курсу: ознайомлення та закріплення базових знань учнів-членів Малої академії наук щодо здійснення наукових досліджень, оформлення та реалізацію їх результатів.
Проміжні цілі (завдання):

  • створити умови для творчого, інтелектуального та духовного розвитку вихованців, формувати потребу у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні;

  • розширити уявлення про наукові дослідження, стимулювати юних науковців до розвитку критичного мислення, бачити та формулювати проблему, збирати потрібні факти, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї;

  • формувати навички пошуку, аналізу та обробки інформації, вміння оперувати фактами та робити аргументовані висновки; розвивати навички опрацювання різних наукових та електронних джерел інформації;

  • формувати моральні якості та якості, необхідні сучасному досліднику, вченому ХХІ століття; виховувати повагу до загальнолюдських культурних та духовних цінностей.


Кінцевим результатом навчання є участь слухачів МАН у науково-експериментальних дослідженнях, оформлення науково-дослідницьких робіт та їх захист в рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
Вищий рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема

Кількість годин

теорії

практики

усьогоПоняття про науково-дослідницьку діяльність та конкурс НДР МАН

2
2Зміст науково-дослідницької роботи МАН

22

16

38Оформлення науково-дослідницької роботи МАН

8

8

16Наукова доповідь з теми дослідження

6

8

14Підсумок
2

2
Разом

38

34

72ЗМІСТ
Тема 1. Поняття про науково-дослідницьку діяльність та конкурс НДР МАН

1. Визначення термінів та понять: «наука», «дослідження», «пізнання», «проблема дослідження», «тема дослідження», «методи дослідження», «гіпотеза», «навчально-наукова доповідь», «реферат», «конспект», «тези»

2. Загальна інформація про конкурс науково-дослідницьких робіт МАН
Тема 2. Зміст науково-дослідницької роботи МАН

1.Структура вступу роботи

2. Наповнення основного змісту

3. Висновки наукової роботи


Тема 3. Оформлення науково-дослідницької роботи МАН

1. Оформлення змісту роботи

2. Оформлення переліку посилань
Тема 4. Наукова доповідь з теми дослідження

1. Поняття та види наукових доповідей

2. Основні структурні елементи наукової доповіді
ПІДСУМОК

КРИТЕРІЇ

оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи

Оцінювання здійснюється за 12 бальною системою

------------------------------------------------------------------

|Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів |

| досягнень | | |

|----------------+----+------------------------------------------|

| I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення |

| |----+------------------------------------------|

| | 2 |Учні відтворюють незначну частину |

| | |навчального матеріалу, мають нечіткі |

| | |уявлення про об'єкт вивчення |

| |----+------------------------------------------|

| | 3 |Учні відтворюють частину навчального |

| | |матеріалу; з допомогою вчителя виконують |

| | |елементарні завдання |

|----------------+----+------------------------------------------|

| II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють |

| | |основний навчальний матеріал, можуть |

| | |повторити за зразком певну операцію, дію |

| |----+------------------------------------------|

| | 5 |Учні відтворюють основний навчальний |

| | |матеріал, здатні з помилками й |

| | |неточностями дати визначення понять, |

| | |сформулювати правило |

| |----+------------------------------------------|

| | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|

| | |положень навчального матеріалу. Відповіді |

| | |їх правильні, але недостатньо осмислені. |

| | |Вміють застосовувати знання при виконанні |

| | |завдань за зразком |

|----------------+----+------------------------------------------|

| III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний |

| | |матеріал, знають основоположні теорії і |

| | |факти, вміють наводити окремі власні |

| | |приклади на підтвердження певних думок, |

| | |частково контролюють власні навчальні дії |

| |----+------------------------------------------|

| | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні |

| | |застосовують вивчений матеріал у |

| | |стандартних ситуаціях, намагаються |

| | |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші |

| | |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|

| | |робити висновки, загалом контролюють |

| | |власну діяльність. Відповіді їх логічні, |

| | |хоч і мають неточності |

| |----+------------------------------------------|

| | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |

| | |застосовують знання в стандартних |

| | |ситуаціях, уміють аналізувати й |

| | |систематизувати інформацію, використовують|

| | |загальновідомі докази із самостійною і |

| | |правильною аргументацією |

|----------------+----+------------------------------------------|

| IV. Високий | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні |

| | |використовувати їх у практичній |

| | |діяльності, робити висновки, узагальнення |

| |----+------------------------------------------|

| | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог |

| | |навчальних програм, аргументовано |

| | |використовують їх у різних ситуаціях, |

| | |уміють знаходити інформацію та |

| | |аналізувати її, ставити і розв'язувати |

| | |проблеми |

| |----+------------------------------------------|

| | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|

| | |та в межах вимог навчальних програм, |

| | |усвідомлено використовують їх у |

| | |стандартних та нестандартних ситуаціях. |

| | |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |

| | |узагальнювати опанований матеріал, |

| | |самостійно користуватися джерелами |

| | |інформації, приймати рішення |------------------------------------------------------------------


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка