Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Харків хнамг 2007 ббк 65. 053 Е 40
Сторінка15/28
Дата конвертації31.10.2017
Розмір3,57 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

Таблиця 2.11. Нейтралізація впливу об’ємного фактора


Вид продукції

Собівартість одиниці продукції, грн.

Обсяг продукції, шт.

Сума витрат на фактичний обсяг продукції, тис.грн.

План (Cплі)

Факт

(Cфі)Факт (Vфі)

План (Vплі)

План (VпліCплі)

Фактичний випуск у планових витратах (VфіCплі)

Факт

(Vфіі)А

25

22

12000

11500

287,5

300

264

В

33

30

6000

5500

181,5

198

180

Разом
469

498

444

Для нейтралізації впливу об’ємного фактора (Кс) планову суму витрат перераховуємо на фактичний обсяг продукції (∑Vфі Cплі ), а потім порівняємо з фактичною сумою витрат:

Вплив зміни обсягів на фактичний результат складе:

Вс = ∑VфіCфі – ∑VфіCплі (2.11)

або

444 – 498 = - 54 (тис.грн.).Тобто внаслідок зміни структури виробництва суб’єктом господарювання було зекономлено 54 тис.грн.

Розглянемо виключення впливу вартісного фактора. Для визначення величини впливу вартісного фактора використовують формули:

Вв = (∑VфіCплі - ∑VпліCплі) , (2.12)

К1в = (∑VфіCплі - ∑VпліCплі) / ∑VпліCплі . (2.13)

За формулою (2.12) одержуємо результат у абсолютних величинах (Вв), а за формулою (2.13) – у відносних (К1в).

Таким чином відхилення собівартості за рахунок вартісного фактора в абсолютних величинах складе:

498 – 469 = +29 (тис.грн.)

Сумарно величина вартісного і структурного відхилення дорівнює величині загального відхилення показника виконання плану. Для перевірки розрахунків скористуємось формулою (2.14):

Кпл = Кс +Кв (2.14)

Кпл = - 54 + 29 = - 25 тис.грн.

Визначення відхилень без урахування змін вартісної оцінки і фактору структури при порівнянні показників приводить до фальсифікації одержаних даних.

Розглянемо приклад використання прийому порівняння даних за однаковими проміжками часу.Приклад. Привести в порівняний вигляд показники товарної продукції за кожний рік п’ятирічки з першим роком вказаного періоду.

Таблиця 2.13. Вихідні даніРоки

Собівартість звітного періоду, тис.грн.

Зміна цін, тис.грн.

2000

195

-

2001

200

10

2002

205

-15

2003

207

- 13

2004

210

-

Визначаємо коефіцієнти приведення:

К2001 = 200 : (200 - 10) = 1,0526;

К2002 = 205 : (205 + 15) = 0,9318;

К2003 = 207 : (207 + 13) = 0,94;

К2004 = 1.

Визначаємо обсяги продукції з урахуванням зміни цін:

2000 рік = 195 тис.грн.

2001 рік = 200 : 1,0526 = 190 тис.грн.

2002 рік = 205 : (1,0526 ×0,9318) = 209 тис.грн.

2003 рік = 207 : (1,0526 × 0,9318 ×0,94) = 224,5 тис.грн.

2004 рік = 210 : (1,056 × 0,9318 × 0,94 х 1) = 227,7 тис.грн.

Як говорилось вище, виконуючи аналітичні дослідження з використанням методу порівняння, слід враховувати непорівнянність показників, що може вплинути на об’єктивність одержаного результату. Розглянемо ще один приклад розрахунків з використанням способу порівняння [2].

Приклад: Оцінити виконання плану витрат на оплату праці комунального підприємства за місяць, коли відомо:

Таблиця 2.14. Вихідні дані.Показники

за планом

фактично

Витрати на оплату праці (тис. грн), ЗП

620,0

650,0

Обсяг виробленої продукції (тис. грн), О

10600

11130


ЗП = ЗП ф – ЗПпл (2.15)

ЗП = 650,0 – 620,0 = 30,0 (тис. грн.)

Напевне фактичні витрати на оплату праці непорівнянні з плановими, бо вони мають бути відносно пропорційними обсягам продукції. Загальне відхилення (ЗП) заробітної плати має враховувати як зміни рівня витрат на оплату праці, так і зміни динаміки та структури обсягів виробництва продукції.

Вирішення завдання потребує розрахунку коефіцієнта виконання плану обсягу продукції (Кпл) для виключення впливу на відхилення причин непорівнянності.Кпл = (2.16)

Таким чином, формула 2.15 може бути інтерпретована як:ЗП = ЗПф – ЗПпл × Кпл (2.17)

За умовами задачі:тис.грн.,

що означає фактичне зниження в порівнянні з планом витрат на оплату праці. Цей же результат можна одержати інакше, шляхом побудови фактичних і планових співвідношень заробітної плати і обсягу продукції.тис.грн

З розрахунків видно, що за планового рівня витрат на оплату праці в розрахунку на обсяг випущеної продукції 0,0584 тис.грн./ тис.грн., фактичний рівень складає 0,05849 тис.грн./ тис.грн.


Моделювання факторних систем.

Процес розробки моделі дослідження і пізнання називається моделюванням. Моделювання факторних систем базується на критеріях: причинності, достатності, специфічності, самостійності існування, облікової можливості.

В факторному аналізі розрізняють моделі детерміновані (функціональні) і стохастичні (кореляційні).

При моделюванні детермінованих факторних систем потрібно виконувати наступні вимоги [2] :  • фактори (чинники), що включені в модель і самі моделі повинні мати визначений характер, реально існувати, а не бути придуманими абстрактними величинами,

  • фактори, що входять в систему повинні бути не лише необхідними елементами формули, але і знаходитись в причинно-наслідковому зв’язку з досліджуваними показниками,

  • всі показники факторної системи повинні мати кількісний вимір, тобто повинні бути інформаційно забезпеченими,

  • факторна модель повинна забезпечувати можливість виміру окремих факторів, тобто в ній повинна враховуватись розмірність змін результативного і факторних показників, а сума впливу окремих факторів повинна дорівнювати загальному приросту результативного показника.

Детерміноване моделювання господарських операцій у процесі економічних досліджень використовується задля з’ясування впливу одних явищ на інші та пошуку варіантів раціонального шляху покращення результатів господарської діяльності. Моделі детермінованого факторного аналізу дозволяють отримати нові знання про об’єкти та відтворювати поведінку економічних явищ, процесів, операцій.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка