Навчально- виховний комплекс
Скачати 223,47 Kb.
Дата конвертації28.10.2018
Розмір223,47 Kb.

НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС


М. СУМИ


Сумська спеціалізована приватна школа

І-ІІІ ступенів

Золота рибка”з поглибленим вивченням англійської мови та дизайнуЗасновник


Дошкільний навчальний заклад ясла-садок “Радість

Музична школа


Спортивна школа


Школа мистецтв

Колегіум “Слобожанський

Сумська філія


Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”Оздоровчий комплекс НВК

Романова О.С.,

учитель-методист,

учитель вищої категорії
Формування мислячої, активної,

естетично сприйнятливої особистості –

наскрізна міжпредметна мета початкової ланки
Організаційна та навчально-виховна робота в початкових класах спрямована на формування у молодших школярів уміння вчитися, а також основних компетентностей, яких потребує сучасне життя. Початкова школа забезпечує подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей.

Вчителі початкових класів школи “Золота рибка” з самого раннього віку приділяють серйозну увагу інтелектуальному, моральному і фізичному розвитку учнів, тому що початкова освіта – це головна ланка в системі навчання, яка забезпечує подальше становлення особистості дитини, її соціальний і фізичний розвиток, а також виховання громадянина України.

Початок шкільного життя є початком особливої навчальної діяльності. Поряд із підготовкою, за роки навчання в початкових класах нашої школи, діти також набирають достатньо високого досвіду культури спілкування, співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах робіт.

У 2001-2002 н.р. школа “Золота рибка” почала працювати за новим змістом освіти. Дівчатка і хлопчики, яким виповнилося 6 років, сіли за парту і почали долати мудрість навчальних програм загальноосвітнього середнього навчального закладу 12 років.

У зв’язку з цим перед учителями нашої початкової школи постало важливе завдання – першими і вперше здійснити реформування змісту освіти. Третій рік вчителі реалізовують свою педмайстерність через упровадження нових програм навчання, використовуючи нові технології, творчий підхід до навчання дітей початкових класів. Особлива увага приділяється забезпеченню оздоровчої функції школи. При цьому використовуються різні форми та методи виховання і навчання. Велика увага приділяється рівню підготовки кожного учня, його психічному і фізичному развитку.

Вчителі початкової ланки працюють у тісному контакті з вихователями дитячого садка, психологом школи та логопедом. Все це забезпечує формування у молодших школярів повноцінних мовленєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, бажання і вміння вчитися, виховання особистості з чіткою громадянською позицією, самовідданістю незалежній Україні.

Слід відзначити якісну підготовку дітей до школи вихователями дитячого садка “Радість”, що входить до складу комплексу “Золота рибка”.

Із прийняттям Закону України “Про дошкільну освіту” кожен дошкільник, який відвідує наш дитячий садок, одержує міцну підготовку до школи за вимогами базового компонента дошкільної освіти. У нас створені прекрасні умови для реалізації цієї вимоги закону.

Результатами дошкільної підготовки є мовленнєві, обчислювальні уміння та навички, а також найголовніше – бажання малюків вчитися, пізнавати нове.

Вихователі та вчителі-початковці вважають правомірною позицією наступність, коли зберігається самостійність дошкільного дитинства і створюються передумови для успішного формування навчальної діяльності першокласників.

Вчителі разом із вихователями дитячого садка комплексу працюють над побудовою наскрізних програм для освіти дітей 4-10 років. У створенні таких програм їм допомагають колектив спеціалістів із дошкілля та початкової школи: завуч, психолог, логопед.

У концепції 12-річної освіти в основу покладено принцип урахування індивідуальних характеристик кожної дитини.

Всебічне вивчення дитячих можливостей, прогнозування потреб розвитку учнів є обов’язковою ознакою сучасного підходу до організації навчально-виховного процесу.

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток. Успішність навчання учнів, достатній всебічний розвиток реалізовано в останній редакції для 4-річної школи у складі 12-річки. За цією новою програмою працюють учителі початкових класів школи, головна мета якої – забезпечення якнайповнішої реалізації загальних пріоритетів щодо національного характеру школи, розвитку особистості учня, оздоровчої функції, гуманізації, диференціації, посилення творчого спрямування навчальної діяльності тощо.

Обов’язковим результатом нашої початкової школи є формування мислячої, активної, естетично сприйнятливої особистості. Це наскрізна міжпредметна мета нашого вчительства. Учителі початкових класів намагаються у перші шкільні роки задати оптимістичний тон для подальшого навчання у старших классах, вони створюють умови, щоб кожна дитина сповна реалізувала свої здібності. Учителі постійно працюють над удосконаленням наукового рівня, вони активно опановують систему уроків із домінуючим характером навчання – розвивальним, творчим, пізнавальним. Змістовно, на належному науковому рівні, будують урок так, щоб дитина із захопленням щодня розповідала вдома про цікаве навчання і про свого мудрого доброго вчителя.

Наші вчителі-початківці – справжні знавці своєї справи, професіонали.

Вони передають учням знання легко та з радістю, без тиску на своїх вихованців, без примусу, а захоплююче, оптимістично, зрозуміло. Кожен початківець відрізняється творчою індивідуальністю, неповторністю та чарівністю. Це те, що необхідно сьогодні батькам. Педагоги вміло використовують на уроках елементи театральної педагогіки, індивідуального та диференційного підходу до кожного учня.

Необхідно відзначити, що одне з головних завдань, що закладено в Державному стандарті початкової загальної освіти, – орієнтація системи освіти на дитячу особистість і її розвиток. Отже найбільш гуманною і доступною для кожного початківця є диференціація, яка спрямована на реабілітацію невстигаючих у навчанні, на стимулювання їхньої навчально-пізнавальної діяльності. Враховуючи те, що рівень готовності учнів до навчальної діяльності різний, їм пропонуються диференційовані завдання. Основне призначення диференціації у навчанні – забезпечити кожному учню оптимальні умови для підвищення рівня засвоєння програми.

Важливо дати кожній дитині не тільки знання, а й способи їх здобування.

У нашій школі працюють люди, небайдужі до освітянських справ, які впроваджують найцінніші здобутки передової педагогічної спадщини. У школі панує атмосфера добра, уваги, творчої праці задля розвитку особистості кожної дитини.Палкіна С.О.,

виконавчий директор

колегіуму “Слобожанський”,

вчитель вищої категорії


Проблема наскрізного профільного навчання

як перехідна ланка (колегіум – університет)

та шляхи її розвязання
Час швидкоплинний. Здається, що лише вчора Міністерство освіти і науки розпочало перехід до дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів, запровадження 12-річного терміну та оновлення змісту навчання, а на черзі знову новація – впровадження профільності навчання у старшій школі. Немає сумнівів у необхідності цього кроку на шляху оновлення системи загальної середньої освіти держави. Профільна старша школа, можливо, є однією з найважливіших складових нової загальної середньої освіти. Мабуть, не знайдеться сьогодні жодного теоретика чи практика, який заперечив би це, хіба що він матиме певну кон’юктурну мету чи просто буде погано ознайомлений із реаліями сьогодення, адже теперішні старшокласники давно визначилися щодо “потрібності” того чи іншого предмета навчального плану, а решту вивчають лише задля отримання нормальної оцінки, наступного дня забуваючи те, за що вони її отримали. Немає сумнівів і в тому, що профілізація навчання у старшій школі потрібна і в контексті підготовки її випускника до майбутнього життя, до професійного самовизначення.

Спробою профілізації і була поява колегіуму “Слобожанський” – “закладу освіти нового типу”, який є перехідною ланкою (науково-навчального виховного комплесу) зі старшої школи до вищої освіти. Колегіум – це загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня, а в даному випадку – ще й філологічно-філософського профілю. Колегіум “Слобожанський” дозволяє дитині перебувати одночасно у двох вимірах: перший – школяр-старшокласник, другий – студент, бо саме у цьому закладі нового типу учні засвоюють шкільну програму за 10-11 класи та в повному обсязі набувають знань із певної спеціальності (програми першого курсу Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”) на спеціальних курсах у післяурочний час. Завдяки такому інтенсивному навчанню випускники колегіуму навчатимуться у ВНЗ лише 4 роки, а не 5, як студенти, які прийдуть до університету після закінчення інших середніх навчальних закладів. Сутність наскрізного профілізованого навчання полягає в тому, що, по-перше, навчання – “процес, спрямований на забезпечення професійної самореалізації громадянина, формування у нього глибоких професійних знань, умінь та навичок, здобуття (нової) певної спеціальності на основі наявного освітнього рівня”; по-друге, наскрізне профілізоване навчання – “надає можливість кожному учню стати самим собою, воно є одним із засобів диференціації та індивідуалізації навчання, що дає змогу, шляхом змін у структурі, змісті та організації освітнього процесу, забезпечити повніше врахування інтересів, нахилів, здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів та намірів щодо продовження освіти, а профільність є лише інституційною формою досягнення цієї мети.

Щодо спеціальностей, які можна почати засвоювати, навчаючись у колегіумі “Слобожанський”, то це:

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Це нова, тому тим більше перспективна спеціальність. Майбутні спеціалісти в галузі міжнародних економічних відносин можуть отримати глибокі знання з економіки зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародного менеджменту, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Випусники зможуть керувати зовнішньоторговельними та зовнішньоекономічними об’єднаннями, фірмами, приватними підприємствами та їх структурними підрозділами, будуть підготовлені до роботи комісіонерів, комерсантів, валютних брокерів, провідних фахівців (спеціалістів) митної служби тощо.
Правознавство

Випускники університету-юристи отримують освітньо-кваліфікаційні рівні “молодшого спеціаліста”, “бакалавра”, але мають можливість продовжити навчання для засвоєння рівня “спеціаліста”.

Випускники будуть потрібні в органах державної влади та управління, в судових органах і органах прокуратури, в державному секторі народного господарства, приватних фірмах. Спеціаліст у галузі права також зможе працювати в органах та організаціях внутрішніх справ, у криміналістиці, в податковій міліції, в юридичних консультаційних організаціях.
Фізична реабілітація

Необхідно пояснити, перш за все, суть професії. Що таке фізична реабілітація? Це обов’язкова складова соціальної та професійної реабілітації. Вона використовується як лікувальний та профілактичний засіб для комплексного відновлення фізичного здоров’я і працездатності людини, яка має серйозні захворювання, у тому числі інвалідів. Основна форма її реалізації – фізичні вправи та природні фактори. Поряд із іншими висококваліфікованими спеціалістами важливу роль у відновлюючому лікуванні людей із обмеженими можливостями виконує спеціаліст з фізичної реабілітації. Він підбирає засоби та форми лікувальної фізкультури, розробляє методику використання фізичних вправ та реалізує програму подальшого фунціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, виявляє та розширює резервні можливості організму, повертає до активної участі у житті суспільства. Спеціаліст з фізичної реабілітації допомагає інваліду виробити нові рухи, компенсаторні навички, вчить їх користуватися протезами та іншими технічними апаратами, допомогає опануванню новою професією, тобто адаптує людину до життя у постійно мінливих обставинах. Таких спеціалістів і готує колегіум як початкова ланка, університет як вторинна. Диплом бакалавра з фізичної реабілітації дає широкі можливості застосування реалізації своїх професійних знань та навичок. Випускники знайдуть собі застосування у спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідницьких інститутах кліничного профілю, лікарнях, лікувально-фізкультурних диспансерах, у спортивних командах, у тому числі збірних країни, закладах професійної освіти, вищих та середніх навчальних закладах, ліцеях, коледжах, можуть стати методистами лікувальної фізкультури, керувати розвитком фізичної культури і спорту.


Переклад (англійська та німецька мови)

При сучасному розширенні контактів України з іншими країнами висококваліфіковані перекладачі з 2-х найбільш поширених у світі мов (англійської та німецької) цінуються, як то кажуть, на вагу золота.

Майбутні спеціалісти з цієї спеціальності у процесі навчання отримують базову підготовку з технології редагування та коректування брошур, книг, журналів, листівок, буклетів із використанням новітніх технологій. Випускники працюватимуть у типографіях, видавництвах, редакційних відділах різноманітних організацій. Звертаємо увагу, студентам пропонуються спецкурси – з перекладу, поглибленого вивчення 2-ї та 3-ї мови для формування навичок редагування перекладної літератури.

Таким чином, у колегіумі старшокласники навчаються за спеціальним планом інтенсивного засвоєння матеріалу та отримують знання не лише зі шкільної програми, але й з університетської, за перший курс.

Переваги такого шляху профілізації навчання у старшій школі полягають у тому, що він є більш гуманним, особистісно-орієнтованим, краще задовольняє ситуативні інтереси старшокласника, у якого формується чітка мотивація навчання. Принципи, на основі яких базується наскрізне навчання (колегіум-університет):


 • створення відкритої системи навчання;

 • впровадження інформаційних технологій;

 • використання проективної технології навчання;

 • забезпечення комп’ютерної мовної грамотності кожного учня.

Колегіум “Слобожанський” – заклад нового типу, покликаний створити такі умови, в яких дитина може не тільки реалізувати свої можливості, а й досягти значних успіхів у тій сфері, що відповідає її особистим обдаруванням.

На основі діагностики темпу навчальної роботи та врахування пізнавальних інтересів і особистісних можливостей учнів використовується різнорівнева диференціація в навчальному процесі для забезпечення засвоєння учнями програмного матеріалу. Враховуючи внутрішньокласну диференціацю, розроблена система особистісно-орієнтованого навчання, що гарантує, з одного боку, засвоєння всіма учнями програмного матеріалу з навчальних предметів, а з іншого – всебічну реалізацію ними своїх здібностей. Організація навчального процесу в колегіумі базується на поєднанні досвіду кращих західноєвропейських навчальних закладів і традицій вітчизняної освітянської школи. Це поєднання досвіду та новизни.

Зарахування учнів відбувається без вступних іспитів, на основі тестування. Тест – це один із засобів об’єктивної системи вимірювання якості знань. Перевага такої форми відбору полягає в тому, що вона дозволяє рекомендувати дитині ту спеціальність, яка відповідає її здібностям та можливостям, необхідним чи то в адміністративній, чи то у науковій, педагогічній, соціальній сферах діяльності. Тестова форма – бо в нас є серйозна подвійна мета: з одного боку, ми хочемо об’єктивно, неупереджено оцінити навчальні досягнення кожної дитини, навіть такої, рівень знань якої нижчий від середнього, з іншого – прагнемо допомогти відібрати найкращих до колегіуму і до університету. Тобто, є дві рівні мети, досягнення яких має забезпечуватися одним універсальним інструментом. Ми використовуємо три формати тестів: закриті, відкриті з короткою відповіддю і вікриті з розгорнутою відповіддю.

Гребеннікова Ю.В.,

заступник директора

з навчально-виховної роботи
Наскрізність навчання та виховання

дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти
У Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України від 17 квітня 2002 року за № 347/2002, одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти визначений „розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя”, а важливими шляхами його реалізації є:

– забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти; • створення інтегрованих навчальних планів і програм;

 • забезпечення зв’язку між дошкільною, загальною середньою, вищою освітою.

Всі вищеозначені завдання можуть бути реалізовані тільки в навчальному комплексі, існування якого відповідає вимогам оновлення освіти, запитам батьків.

Комплекс – одна з перспективних моделей сучасного закладу освіти за умови створення нової, цілісної навчально-виховної системи, для якої мають бути характерні наступність, гуманістичні та національні ідеї, ідеї свободи вибору, добровільності, толерантності, взаємодії, терпимості та відповідальності.

Комплекс – дитячий садок, загальноосвітня школа, колегіум, вищий навчальний заклад – це не просте поєднання слів в одну назву, а необхідність, покликана сучасними умовами. Такий комплекс змінює підходи до навчально-виховного процесу, забезпечує неперервність освіти і продовження морального, духовного, фізичного, естетичного розвитку.

Комплекс створений для координації спільної діяльності його засновників та учасників зі впровадження ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами з використанням сучасних науково обґрунтованих методів активного здобуття знань, розвитку творчих здібностей осіб, які навчаються, їх фізичного і духовного поступу, прищеплення їм прагнення до постійного оновлення знань, розширення світогляду упродовж усього життя, розв’язання спільних завдань зі створення умов для ефективного використання наявного науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази.

Основними завданнями комплексу є:


 • створення умов для навчання, виховання, розвитку та соціальної адаптації дітей віком від 2-х до 22-х років;

 • створення єдиного розвивального середовища, єдиної освітньої роботи, виховної роботи, єдиних психолого-педагогічних підходів до дітей, єдиних вимог до учасників навчально-виховного процесу;

 • простеження розвитку кожної дитини, її зростання як особистості;

 • формування соціально зрілої, творчої особистості із притаманним їй почуттям патріотизму, громадянського обов’язку, власної гідності, готовністю до трудової діяльності, постійного удосконалення знань, відповідальністю за свою долю, долю суспільства, держави і людства;

 • визначення перспективних напрямів підготовки спеціалістів в умовах ступеневої освіти, здатних до нового економічного мислення, творчо активних, із високим рівнем фахової підготовки, які володіють сучасними методами та технічними засобами для виконання своїх обов’язків;

 • удосконалення наукової організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, поширення передових методів навчання, спрямованих на розвиток творчого мислення та самостійності осіб, які навчаються, інтенсифікацію навчального процесу шляхом упровадження нових інформаційних технологій;

 • підготовка висококваліфікованих фахівців, які б поєднували високу професійну компетентність та загальну культуру;

 • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, фізичному, культурному та духовному розвитку, в здобутті середньої та вищої освіти;

 • забезпечення поступовості та розвиваючого характеру навчання, гармонійного поєднання інтегративності, варіативності та індивідуалізації змісту і форм освіти.

Як же вирішуються всі ці завдання?

Тісний зв’язок між навчальними закладами комплексу (дитячим садком, школою, колегіумом, університетом) дає змогу дитині займатися тим, що вона робила раніше, жити і працювати в колективі, до якого вже звикла. А вчитель протягом кількох років має реальну можливість спостерігати за розвитком учнів, може вчасно втрутитися у процес формування особистості, внести необхідні корективи в зміст чи форму виховних впливів на того чи іншого школяра, враховуючи його індивідуальні особливості, вчасно виявити обдарування дитини, розвинути їх.

З раннього дитинства в людини проявляються здібності до навчання, музики, малювання, спорту, лідерства; з роками формуються здібності до мов, літератури, конструювання, моделювання, математики, фізики, хімії. Проте це можливо лише за умови, якщо є людина – „вчитель”, яка здатна виявити та допомогти дитині реалізувати природні нахили і не пропустити моменту зародження творчості.

У 2001 року перед науково-методичною радою школи постало питання створення системи роботи зі здібними до навчання учнями, проте це – лише частина талановитих дітей. За цей період відпрацьовані структура та механізми виявлення здібностей учнів, схема фіксації інтересів, здібностей, розвитку особистості, визначені основні етапи процесу: виявлення – розвиток – навчання – вдосконалення – самореалізація.

На практиці це виглядає так: у дитячому садку з дитиною починають працювати досвідчені педагоги, вихователі, психолог, які, виявивши певні здібності, починають їх розвивати. Адже у кожної дитини є своя вершина, і вихователь має створити такі умови для її досягнення, щоб це було справжнім щастям для дитини. З першого дня перебування у навчальному закладі психолог розпочинає ведення картки інтересів та здібностей, де щорічно робиться помітка про індивідуальний розвиток дитини, її нахили, уподобання. Це дає змогу простежити зростання особистості, своєчасно виявити творчі початки, обдарованість, забезпечити умови для розвитку таланту.

Найважливішою функцією адміністрації є забезпечення належного рівня навчання і виховання молоді, здійснення управлінського моніторингу для постійного отримання та опрацювання інформації про стан навчально-виховної діяльності в закладі.

Тому з 2 класу розпочинається ведення картки успішності учня. До картки заносяться результати навчальних досягнень учня за І та ІІ семестр навчального року, за рік. Ведення такої картки дає можливість простежити навчальні досягнення кожного учня, розвиток його інтелекту, провести ранню допрофесійну спеціалізацію, своєчасно зреагувати на спад успішності, створити оптимальні умови для самореалізації особистості.

Діяльність всього комплексу спрямована на задоволення освітніх потреб кожного учня. Форми та методи навчання обираються з урахуванням підготовки учнів, їх здібностей, інтересів, потреб, досягнень у різних видах діяльності. Рівень навчальних досягнень кожен учень обирає сам, бо він має на це право.

У школі розпочинається робота по розробці індивідуальних навчальних планів для дітей із яскравою обдарованістю та здібностями до навчання і навчальні плани для профільних класів: суспільно-гуманітарних, математичних, із поглибленим вивченням іноземних мов.

Завдання вчителя початкових класів – всебічно розкрити закладені в дитині здібності, нахили, сформувати незакомплексовану особистість.

Особлива увага приділяється організації навчально-виховного процесу в школі ІІ і ІІІ ступенів. До навчальних планів вводяться нові профільні курси: „Моя економіка”, „Основи споживчих знань”, „Країнознавство”, „Англійська література”, „Програмування”.

Навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини „Україна” є практично останнім ступенем у системі безперервної освіти, через яку проходять вихованці комплексу. Перший ступінь – дошкільна освіта у дитячому садку „Радість”; другий – загальна середня освіта у приватній школі „Золота рибка”; третій – у колегіумі „Слобожанський”.

Колегіум „Слобожанський” – перший навчальний заклад у нашому регіоні, який дає змогу паралельно навчатися у 10-11 класах та у вищому навчальному закладі Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”.

У зв’язку з цим розроблені інтегровані навчальні плани – колегіум-вищий навчальний заклад для 10-11 класів, до яких безпосередньо введено навчальні дисципліни І курсу навчальних планів вищого навчального закладу. Викладання дисциплін вищого навчального закладу здійснюють викладачі університету у формі факультативних занять у вільний від занять у колегіумі час (вихідні дні, канікули), а деякі дисципліни безпосередньо включені в інваріантну складову навчальних планів старших класів колегіуму.

Що при такому навчанні є новим і особливо важливим?

Якщо традиційно при профілізації загальноосвітніх навчальних закладів вивчаються дисципліни, які дають загальне уявлення, початкові знання, то, на відміну від цього, університет вводить до інтегрованих навчальних планів конкретні дисципліни вищого навчального закладу з їх відповідним методичним і кадровим забезпеченням; при цьому враховується рівень підготовленості контингенту учнів до сприйняття дисципліни. Безумовно, основна увага при вивченні матеріалу приділяється заняттям у класі під керівництвом викладача, самостійна робота учнів відіграє допоміжну роль.

Вивчення учнями колегіуму предметів „Історія України”, „Українська мова”, „Іноземна мова” та ін. відбувається за узгодженими з Університетом „Україна” навчальними програмами, а їх викладання доручено висококваліфікованим фахівцям – вчителям вищої категорії, вчителям-методистам.

Заняття в такій формі підвищують інтерес учнів і до вивчення безпосередньо шкільних дисциплін, посилюється їх потяг до навчання в цілому, почуття відповідальності та організованості. Таким чином, випускники колегіуму практично адаптовані до навчання у вищому навчальному закладі (психологічно підготовлені, ознайомлені з рівнем вимог та специфікою навчального процесу у вищому навчальному закладі), що забезпечує наступність змісту та координацію освітньо-виховної діяльності на різних ступенях освіти.

Загалом вся робота комплексу спрямована на розвиток особистості, її гармонізацію; вона виходить за межі навчального процесу, охоплюючи такі сфери, як наукова, культурно-художня, спортивна.

Навчальні заклади комплексу забезпечують наступність змісту та координації освітньо-виховної діяльності на різних ступенях освіти; спроможні забезпечити системний підхід до підготовки кадрів із урахуванням ступеневої системи, сприяти формуванню особистості, постійному зростанню знань шляхом самонавчання, що забезпечує неперервність освіти впродовж життя.

Безперечно, створення і діяльність комплексу навчальних закладів сприяє вирішенню основних завдань неперервної освіти: виховання фізично здорового, духовно збагаченого творчого фахівця, свідомого громадянина України.

Проблема наступності є спільною для всього педагогічного колективу, бо всі ми робимо одну важливу справу – виховуємо і навчаємо підростаюче покоління.Забара Л.В.,

виконавчий директор ДНЗ “Радість”
Коли садочок – частина школи
Необхідність створення приватного дошкільного закладу в м. Суми було обумовлено, по-перше, соціально-економічними причинами (появою структур, зацікавлених в оновленні освіти), по-друге, потребою суспільства в особистості, яка здатна орієнтуватися у потоці інформації, виробляти власний гуманний і незалежний погляд на оточуючий світ, по-третє, потребою підготувати дитину морально, фізично та психологічно до навчання у нашій же приватній школі “Золота рибка”.

У пошуках нової системи виховання ми висуваємо гуманістичні ідеї та орієнтири, що грунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її розвиток. Такий підхід передбачає визнання кожного вихованця як унікальної особистості, його прав, самовираження у різних видах діяльності, розкриття їхніх нахилів, здібностей і обдаровань.

У садочку функціонує три групи: молодша, середня та старша. Кількість дітей у групах не перевищує 16 осіб. Кожного ранку дітей тепло і ніжно зустрічають їх вихователі та помічники, тому малята почуваються в закладі по-домашньому: комфортно й затишно. Організація виховного та навчального процесу здійснюється за програмою “Малятко”, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Вихователі проводять цікаві заняття з математики, мовленнєвого спілкування, рідної природи, художньої літератури, валеології. Такі заняття, як образотворче та музичне мистецтво, хореографія, проводять спеціалісти, котрі працюють у школі.

Починаючи з 2-річного віку, навчаємо дітей англійської мови.

Діти розповідають вірші, скоромовки, загадки, співають пісні, дивляться мультфільми. У такій ігровій формі вони швидко засвоюють те, на що в старшому віці доводиться витрачати набагато більше часу і сил.

Велике значення приділяється фізичній культурі дітей. Заняття проводяться у спортивній залі та на спеціально обладнаних для цього майданчиках. Фізкультхвилинки, змагання, спортивні свята – все це позитивно впливає на фізичний розвиток малюків.

Подобаються вихованцям і заняття з хореографії. Вони опановують мистецтво бального танцю, що особливо позитивно впливає на відносини між хлопчиками і дівчатками. Також відвідують секції сучасного спортивного танцю, де вивчають брейк та хіп-хоп, спортивну секцію “айкідо”.

Як відомо, саме у дошкільному віці організм дитини піддається різним хворобам. Тому особливе значення приділяється зміцненню імунітету вихованців, загартовуванню. Влітку – це повітряні та сонячні ванни, обливання водою просто на вулиці. Взимку – кварцювання приміщень, фітотерапія, інгаляція з лікарських рослин, контрастне обливання стоп, масаж. В очікуванні епідемій грипу проводяться профілактичні заходи, що забезпечує 100 % відвідування нашого закладу, тоді як інші заклади закриваються на карантин. Крім цього в нашому закладі постійно працюють психолог і логопед.

У старшій групі дитячого садка проводяться 10-15 хвилинні уроки користування комп’ютером, на яких діти знайомляться з азами інформатики. Особливо хочеться відмітити, що в цій групі працює вчитель початкових класів, який потім поведе своїх вихованців у перший клас. І саме від нього залежить, як будуть підготовлені діти до школи, з яким бажанням будуть навчатися.

У свою чергу дошкільники звикають до педагогів. Перехід від дитячого садка до школи відбувається без психологічного стресу, діти із задоволенням йдуть до 1 класу приватної школи “Золота рибка”.Це дає змогу:

 • створити єдине розвивальне середовище, єдині цілі освітньої та виховної роботи, єдині психолого-педагогічні підходи до дітей, єдині вимоги до учасників навчально-виховного процесу;

 • простежити розвиток кожної дитини, її зростання як особистості;

 • проводити моніторинг результатів роботи усіх підрозділів.

Ми вже зараз бачимо певні переваги нашого комплексу порівняно з окремо діючими структурами дитячого садка і школи:

 • завдяки безперевності освіти і виховання легше подолати труднощі, з якими зустрічаються діти та їхні батьки, переходячи з дитсадка до початкової та середньої школи;

 • є можливість простежити індивідуальний розвиток дитини ще з раннього віку;

 • можна коригувати дидактичні процеси з урахуванням особливостей кожного вікового періоду;

 • вся робота нашого закладу спрямована на загальну мету, на спільний результат.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка