Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення уроків Суми 2011 Обговорено і схвалено на раді методичного кабінету
Сторінка1/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6Навчально-методичний посібник

для підготовки і проведення уроківСуми 2011

Обговорено і схвалено на раді методичного кабінету відділу освіти Липоводолинської районної державної адміністрації (протокол № ____ від ___________. 2011 р.)

Рецензент: Харченко І.І. – канд. філол. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету

Укладач: Гелеверя Н.І. – вчитель української мови та літератури Беївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів.


Культура мовлення. Посібник для підготовки та проведення уроків. / Уклад. Н.І.Гелеверя. – Суми: 2011. - с.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. Вступ. Культура мовлення як духовна цінність кожної людини зокрема і суспільства загалом. Культура мовлення як самостійна лінгвістична дисципліна.

ТЕМА 2 Поняття норми сучасної української літературної мови. Типологія основних норм. Критерії літературної норми.

ТЕМА 3 Основні типи мовних норм. Комунікативні ознаки культури мовлення. Акцентуаційні норми. Наголошування загальновживаних слів.

ТЕМА 4 Правильність — одна з визначальних ознак культури мовлення. Орфографічні норми.

ТЕМА 5. Логічність — характерна ознака культури мовлення.

ТЕМА 6 Лексико-фразеологічні норми мовлення. Вибір слова, лексична сполучуваність. Типові усні й письмові помилки лексичного і фразеологічного характеру.

ТЕМА 7 Чистота мовлення. Нормативна лексика: діалектизми, жаргонізми, вульгаризми, русизми. Мовні штампи та канцеляризми.

ТЕМА 8 Точність — одна з головних ознак культури мовлення. Предметна і понятійна точність. Синоніми як один з найважливіших засобів точного вираження думки. Контекстуальні синоніми.

ТЕМА 9 Слововживання. Пароніми. Виправлення помилок, пов'язаних із неправильним розумінням значень іншомовних слів.

ТЕМА 10 Доречність, багатство і різноманітність як ознаки культури мовлення. Засоби милозвучності української мови. Вживання фразеологізмів.

ТЕМА 11 Виразність, образність, об’єктивність, ясність як ознаки культури мовлення. Етичні норми, або культура побутового мовлення.

ТЕМА 12 Мовний етикет. Емоційність як комунікативна якість мовлення. Паралінгвістичні засоби (поза, жести, міміка).

-Методичні рекомендації та поради щодо вибору слова

-Переклад стійких виразів

-Теми рефератів

-Тексти для перекладу

-Тестові завдання

-Список рекомендованої літератури


ПЕРЕДМОВА

Потреби розширення суспільних функцій української мови в її державному статусі передбачають зростання уваги до культури української мови. Культура мови кожної людини значною мірою залежить від рівня її загальної мовної освіти. Сьогодні під час формування особистості учня загальноосвітньої школи все більшого значення набуває культурологічний аспект. Акцент переноситься з традиційної настанови - засвоєння заданої кількості інформації - на розвиток культури мовлення, мислення, почуттів, поведінки школяра.

Під час проведення уроків, вчителі-гуманітарії повинні слідкувати за тим, щоб учні додержувалися (усно і на письмі) норм літературної мови на всіх рівнях - фонетичному, лексичному, словотворчому, граматичному, правописному та стилістичному, а також удосконалювати мовленнєву майстерність того, хто говорить або пише. Зрозуміло, що саме на вчителя української мови лягає найбільша відповідальність, оскільки він повинен навчити дітей вільно володіти мовою.

Спостереження на уроках української мови, історії, географії, літератури, бесіди з учнями, систематичне ознайомлення з якістю усного і писемного мовлення школярів, аналіз учнівських контрольних робіт, тематичних опитувань переконує нас у тому, що найактуальнішою проблемою, яка постає перед сучасною школою, є і залишається підвищення рівня культури мовлення учнів.

Основне завдання посібника - допомогти учням досконало оволодіти нормами сучасної української літературної мови, комунікативними ознаками літературної мови, технікою мовлення, мовним етикетом, майстерністю публічного виступу, навчитися використовувати мовні засоби в усному і писемному мовленні з урахуванням умов і завдань комунікації.

Посібник логічно побудований. Спочатку розглядаються поняття норми української мови, типи мовних норм, правильність як визначальна комунікативна ознака культури мовлення; далі - інші комунікативні якості: логічність, чистота, точність, багатство, виразність, доречність і т. ін. Мовну норму допоможе засвоїти й рубрика «Переклад стійких найуживаніших виразів».

Робота з перекладами, також коригування тексту сприяє вихованню в школярів чуття слова, граматичної форми, уваги до стилістичного точного вживання їх у мовленні.

Засвоїти словникову чи мовну норму допоможе робота зі стійкими виразами, із засвоєнням слів-синонімів, слів-паронімів.

Посібник містить систему завдань з культури мовлення для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв. До кожної теми підібрані теоретичні питання і практичні завдання. Тематика рефератів пробуджує творчу активність учнів. У кінці роботи подано список літератури, що містить найважливіші джерела, у тому числі.

Передбачається, що в результаті повного опанування теоретичного матеріалу, виконання усіх типів практичних і самостійних робіт, ґрунтовному знайомстві з рекомендованою літературою учні матимуть набагато міцніші знання.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка