Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення уроків Суми 2011 Обговорено і схвалено на раді методичного кабінету
Сторінка3/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1,81 Mb.
1   2   3   4   5   6
ТЕМА 4

Правильність — одна з визначальних ознак культури мовлення. Орфографічні норми.

Відомо, що наймиліша і найдорожча для кожної людини - це рідна мова. Вона обслуговує суспільство і можлива тільки в ньому. 3 мовою пов'язане все життя людини. Вже в дитинстві через мову, початок якій кладуть слова, почуття від матері, інших осіб, кожен з нас дізнається про навколишній світ, про рідний край і т. ін.

Наше завдання -збагачувати мову, пильно, свято оберігати її чистоту, правильність.

Існують орфографічні норми, мовні правила, без яких наше мовлення не буде правильним. Культура усної та писемної мови саме й полягає в тому, щоб досконало знати мовні норми і послідовно їх дотримуватись.

Так, наприклад, в українській літературній мові прийнято вживати слово кожушок (а не каптар), гарний (а не файний); писати потрібно втрьох (а не втрох), дуб (а не дуп), хвіртка (а не фіртка), купив п'ять кілограмів (а не кілограм), їздили по Шевченківських місцях (а не місцям), вітер віє горою (а не горов); дотримуватися милозвучності мови: працював у полі (а не в полі) і т. ін.

Кожен учень повинен оволодіти багатствами літературної мови, і нормами, бо це допомагає глибше зрозуміти життя, більше бачити в творах мистецтва, прочитаній книзі, краще сприймати пояснення вчителя про явища науки, техніки та ін.

Справжня культура мови пов'язана з високою культурою мислення й загальною культурою людини.

Правильно й чисто говорити рідною мовою повинен кожен.Теоретичні питання

1. Що вивчають фонетика, орфоепія, акцентологія?

2. Назвіть основні ознаки культури мовлення.

3. Що таке орфографічна норма?Практичні завдання

1. Поясніть значення фразеологізмів.

1. Клин клином вибивають. 2. На блюдечку подати. 3. Усмоктувати з молоком матері.2. До кожного з поданих слів доберіть синонімічний ряд.

Близько, казковий, істинний, банальний, зосереджений.3. Вибірковий диктант. Випишіть слова, в яких вживається апостроф. Пригадайте правила вживання апострофа.

1.Десь грають сурми, в добрий час їм грати.

В литаври б'ють так само, як колись.

Душа рвонулась - і застряла в гратах,

Прозорі руки з гратами сплелись.
2.Прив'язала баклагу йому до сідла,

Недалеко, лише до воріт провела.

Ну бо хто ж я йому, ні сестра, ні жона.

Засміюся при всіх, а заплачу одна.


3. Бобренчиха лишилася вдовою,

Лютіша стала до роботи вдвоє.

Було не вип'є, бідна, і не з'їсть –

Уся пішла в роботу і у злість


4. Душа розм'якла якось, заморилась,

Хоч коники ліпи, як з м'якуша.Л. Костенко

4. Вставте пропущені букви. Поясніть правопис префіксів у словах.

...казати, бе...жалісний, ...твердити, ро...стібає, ро...чулила, ...фотографувати, обе... кровлений, ро...сипається, ро...кішний.5. Поясніть різницю в значеннях поданих пар слів.

Реклама - рекламація, пронизливий - проникливий, домашній - світський, дружний - дружній, робочий - робітничий, старий - давній, тривкий - тривалий.6. Подані дієслова поставте у формі другої особи однини. Поясніть правопис особових закінчень в утворених дієсловах.

Радіти, полоти, хотіти, сидіти, берегти, сопіти, ревіти, бігти, боятися, приходити, іржати, їсти, стояти, гудіти, бити, любити.7. Ситуація спілкування. Аналіз відповідей.

1. Переконайте друга (подругу) в необхідності купувати чи не купувати якусь конкретну річ.

2. Переконайте своїх батьків у необхідності їхати чи не їхати відпочивати влітку біля моря.

8. Відредагуйте речення (можна запропонувати речення з учнівських творів).

1. У нашій школі любий учень розповість біографію Т. Шевченка. 2. Цього року збори були чисельні. 3. Ти мені мішаєш рішати задачу. 4. Є. Гребінка зобразив бідного селянина, якого невинно засудили, що він їв на панщині овес, пшеницю.


ТЕМА 5.

Логічність — характерна ознака культури мовлення.

Однією з основних комунікативних ознак культури мовлення є логічність. Слово логіка має декілька значень. Нерідко говорять про логіку подій, логіку характеру, маючи на увазі певну послідовність і взаємозалежність подій, вчинків. Слова логіка, логічність використовуються також у зв'язку з процесами мислення. Так, ми говоримо про логічне й нелогічне мислення. Логічним ми називаємо мислення послідовне, доказове.

Подібно до того, як уміння розмовляти існувало ще задовго до появи граматики, так і мистецтво правильно мислити існувало задовго до логіки.

Мова і мислення пов'язані дуже тісно, але це не тотожні поняття. Логічні закони становлять основу людського мислення.Логічність ґрунтується на чіткій семантичній організації висловлень і на послідовності викладу. Недотримання цих умов спричиняє логічну невправність повідомлення. Тому слід уникати в монологічному мовленні тавтологічних і плеонастичних виразів: на сьогоднішній день, вільна вакансія.

Правильно: на сьогодні, є вільне місце або є вакансія.

Зайвим визнається додавання до назв місяців (січень, лютий, березень та ін.) слова місяць, як у фразі: ”У січні місяці – канікули”. Січень – назва місяця, тому немає потреби приєднувати до нього родове поняття місяць. Без нього логічність висловлення не губиться : "У січні — канікули".

З логічного погляду не витримує критики й таке словосполучення як: моя автобіографія. Правильно: автобіографія, оскільки у цьому слові вже є вказівка на те, чия біографія : грецьке слово авто- у складних словах відповідає лексемам “свій, власний”. Отже, автобіографія“власна біографія”.

Запобігайте вживанню і таких висловлювань, у яких друге слово зайве:

прейскурант цін (прейскурант-довідник цін);

головний лейтмотив (лейтмотив - провідний мотив);

адреса проживання (адреса - місце, де людина проживає);

експонат виставки (експонат - те, що виставляється);

дублювати двічі (дублювати - повторювати);

перспектива на майбутнє (перспектива - це і є погляд у майбутнє);

окремі епізодичні явища (епізодичні - окремі);

найважливіші характерні риси (характерні - найважливіші, основні).

Логічність висловлювання ґрунтується також на точності вживання слів. Недоречно, виступаючи на ювілеї колеги, сказати : “Усе своє свідоме життя він віддав служінню науці”. Про “свідоме життя”, віддане улюбленій справі, згадують на похороні. Словосполучення "свідоме життя" не відповідає обставинам.

Висловлювання може втрачати логічність із уведенням в речення таких словосполучень: більша половина, менша половина.Половина - це одна з двох рівних частин чого-небудь. А оскільки це так, то жодна з двох половин не здатна бути ні більшою, ні меншою. Припустимо говорити про більшу чи меншу частину чогось, але не про половину.

Дехто з виступаючих перед аудиторією, не враховуючи ситуації, допускає такі висловлювання: “Про це буде сказано нижче”. Легко здогадатися, звідки перенесена ця фраза. Вона взята з писемної форми мови. Так пишуть у монографіях, статтях, дослідженнях. У написаному тексті, справді, є те, про що розповідалось вище, і є таке, про що йтиметься нижче. В усному ж мовленні посилатися можна на те, що було сказане раніше, але не вище, а також правомірно пообіцяти слухачам розказати в подальшому, а не нижче. Отже, у наведеному реченні слово нижче недоречне.Логічно висловлювати свої думки – означає не тільки оперувати фактами, а насамперед, вміти знаходити причини тих чи інших явищ, аналізувати і робити правильно висновки, обгрунтовувати ті чи інші переконання.

Французький філософ і математик Б. Паскаль писав: "Уся наша гідність міститься у думці. Не простір і не час, яких ми не зможемо заповнити, підносять нас, а саме вона, наша думка. Будемо ж учитися добре мислити".Теоретичні питання

1. Яке мовлення ми називаємо логічним?

2. Що таке логічна виразність?

Практичні завдання

1. Уважно прочитайте подані синонімічні ряди. Складіть словосполучення з кожним із слів.

Зосереджений - зібраний, замислений, заглиблений, сконцентрований.

Лункий - дзвінкий, голосний, гучний, гомінкий, розкотистий. Брунатний - каштановий, коричневий, бронзовий.

2. Поясніть різницю у значенні таких пар слів.

1. Бережливий - бережний. 5. Білизна - білизна.

2. Афект - ефект. б. Буланий - булатний.

3. Багатир - богатир. 7. Важливий - важний.

4. Вдача - удача.

3. Поясніть значення поданих прислів'їв та приказок.

1. Птицю пізнають по пір'ю, а людину - по мові.

2. Біда ще й за горе зачепилась.

3. В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, туманіє, шумить, гуде, мете і зверху йде.4. Запишіть текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть написання виділених слів.

Опишу я покинуту хату. Споконвіку кидали її і хто кидав мало вертався. Носило його скрізь усіма вітрами чи сам мов собака бігав усе життя за чужим возом і лише згадував її як щасливе дитинство, занедбану совість свою і мову занедбану свою. Покидав він у хаті свою мову. I вона оставалась там жити і так чомусь сталось на світі що поза нею вона в'яне як квітка на дорозі.О. Довженко

5. Ситуація спілкування. Аналіз відповідей.

1. Опишіть свій будинок.

2. Опишіть будинок вашої мрії.

6. Ситуація спілкування. Аналіз відповідей.

1. Переконайте учня (ученицю), що часто прогулює уроки або не бажає ходити до школи, у необхідності навчатися.

2. Ваша мама наполягає на тому, щоб ви вдягнули саме це плаття (костюм), а вам хочеться вдягнути сарафан (джинси). Як ви будете її переконувати.

7. Складіть зв’язний текст (5 – 6 речень), використавши синоніми: обрій, небосхил, небокрай.
8. Поясніть значення іншомовних слів.

Екземпляр, експерт, дезорганізація, жалюзі, ікебана, меркантильний, саботаж, факсиміле, цукати, фенікс.9. Поясніть, чому подані словосполучення слів вважаються помилковими. До якого типу помилок вони належать? Виправте їх.

У березні місяці; вільна вакансія; кожна хвилина часу; вперше знайомитись; організували організацію; пам'ятні сувеніри; мова йде; створили подвиги, моя автобіографія, саме найдоцільніше слово, взаємно допомагати один одному, зобразити образ, за чотири години часу, відтворити у своїх творах.


ТЕМА 6

Лексико-фразеологічні норми мовлення. Вибір слова, лексична сполучуваність. Типові усні й письмові помилки лексичного і фразеологічного характеру.

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу - це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.Панас Мирний

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше людина має володіти, звичайно, рідною мовою. I це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова - це невід'ємна частка Батьківщини, голос свого народу і чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни людської душі.Б. Антоненко-Давидович

В усному та писемному мовленні досить часто трапляються помилки лексичного і фразеологічного характеру. Вони поділяються на такі групи:

• лексико-фразеологічні; • граматичні;

• стилістичні; • недоліки у структурі тексту.

До лексичних і фразеологічних помилок належать:

1. Уживання слів у невластивому для них значенні.

2. Перекручення, спотворення слів.

3. Уживання слів, не властивих українській літературній мові.

4. Лексичні анахронізми.

5. Уживання зайвих слів (плеоназм).

6. Уживання поряд спільнокореневих слів (тавтологія).

7. Неправильна сполучуваність слів.

8. Уживання фразеологізмів у невластивому для них значенні.

9. Перекручення фразеологізмів.

10. Змішування елементів двох фразеологізмів.

Теоретичні питання

1. Що таке лексична сполучуваність?

2. Які є типи помилок?

3. Дайте визначення поняття "лексична помилка".Практичні завдання

1. Укажіть значення, що об'єднують подані слова в синонімічні ряди.

1. Кремезний, дебелий, коренастий, міцний, осадкуватий.

2. Нечесаний, завихрений, розкудланий, розкуйовджений, розпатланий, скуйовджений.

3. Гарний, вродливий, гожий, красивий, миловидний, славний, хороший, чепурний.2. Зясуйте значення поданих пар слів і складіть з ними словосполучення.

1. економічний – економний

2. меморіальний – пам’ятний

3. особистий – особовий

4. корисний – корисливий

5. професійний – професіональний

6. рідкий – рідкісний

3. Прочитайте . Запамятайте різницю в значеннях наведених слів.

1. Сподіватися (чекати когось, щось) – надіятися (покладатися на когось, щось).

2. Перекладний (той, що стосується перекладу) – перекладацький (що стосується перекладача).

3. Військовий (котрий стосується війська) – воєнний (походить від слова «війна»).

4. Письменний (уміє писати) – грамотний (володіє правилами).

5. Залікувати (лікуючи, загоїти що-небудь; неправильно лікуючи, довести людину до смерті) – залічити (зарахувати, включити до складу).4. До поданих слів дібрати фразеологізми-синоніми.

Мало, мовчати, дуже давно, тісно, близько, багато, малий, досвідчений.Зразок: мало - (як кіт наплакав, крапля в морі).

5. Мовленнєва ситуація. Аналіз відповідей.

Складіть усний твір-роздум на тему "Моя мрія" або "Моя майбутня сім'я".6. Відредагуйте подані речення.

1. Гостям вручили пам'ятні сувеніри. 2. Треба було терміново приймати міри. 3.Працюючи в полі, люди тяжко працювали.7. У поданих реченнях знайдіть лексичні помилки і виправте їх.

1. На темній вулиці тьмяно блимали фонарі. 2. У цьому творі автор висміює скупість, жадність до збагачення. 3. Нам усім потрібно краще працювати, щоб покращити наше життя. 4. У читальному залі нашої бібіліотеки читачі завжди може прочитати цікавий матеріал.8. Поясніть лексичне значення поданих слів.

Досвідчений, освічений; людяний, людний; звичайний, звичний.9. Визначте, яка з двох форм є правильною.

• відношення до нього, ставлення до нього;

• цікавий захід, цікаве міроприємство;

• повістка дня, порядок денний;

• відчуття обов'язку, почуття обов'язку;

• трудна дитина, немовля;

• люба школа, будь-яка школа;

• бувший учень, колишній учень;

• відкрити очі, розплющити очі;

перевернути сторінку, перегорнути сторінку;

• прийшло в голову, спало на думку;

• поговорити по душах, поговорити щиро;

• мені повезло, мені пощастило.
ТЕМА 7

Чистота мовлення. Нормативна лексика: діалектизми, жаргонізми, вульгаризми, русизми. Мовні штампи та канцеляризми.

До основних комунікативних ознак культури мовлення належить чистота мовлення. Безперечно, що чистота мовлення тісно пов'язана з правильністю. Якщо у мовленні немає порушень лексичних, морфологічних, стилістичних та інших норм, воно вважається чистим. Отже, чисте мовлення — це таке, де відсутні нелітературтні елементи. Чистота мовлення характеризується трьома чинниками:

1) правильна вимова, відсутність акценту;

2) відсутність позалітературних норм (діалектизмів, вульгаризмів, канцеляризмів, штампів, слів-паразитів, русизмів);

3) відповідність інтонації змістові висловлювання, відсутність брутальних лицемірних ноток.

Напевне, всім відомі такі слова-паразити, як: "знаєш", "так би мовити", "ну як це", "розумієш". Ці слова в мовленні не тільки нічого не виражають, а й спотворюють зміст фрази.

Наприклад: "Хай, значить, скаже", "Він, так би мовити, хороша людина".

За словом повинна стояти думка — якщо мислитимемо добре, той говоритимемо добре. На жаль, наше мовлення має непотрібні, зайві слова.

Існує дуже багато слів, які засмічують мову. Найперше – недопустимі лайливі й вульгарні слова. Заважають діалектні слова і жаргонізми. Звичайно, засмічують мову недоречно вжиті іншомовні слова.

Критерій чистоти мовлення стосується вживання літературного й нелітературного слова, його наголошення або будови речення.

Нелітературними є діалектні, розмовно-побутові, жаргонні слова чи перекручено вжиті іншомовні слова, їх уведення до мовлення робить його нечистим.

Найпоширенішими помилками у вимові, що заважають чистоті мови, є невиправдане «акання» та впливи інших мов, переважно російської. Руйнують чистоту мовлення насамперед діалектні, просторічні, жаргонні слова, канцеляризми і професіоналізми, лайливі й вульгарні слова.

Просторічні слова мають згрубіле, іронічне забарвлення, через те вони нормативні в повсякденному, побутовому спілкуванні. Наприклад: бешкетник, брехун, швендяти, насобачитись, горлати.

Надмірність канцеляризмів і професіоналізмів засмічує мову, робить її громіздкою, важкою для сприймання. Тому у виступі їх треба уникати, використовуючи синоніми чи описові звороти. Наприклад: відсоток (замість процент), довбня (замість сталева чи куляста баба), завдання, роль (замість функція), досягнення (замість результати).

Чистота мовлення вимагає уникати вульгарних і лайливих слів, які не відповідають нормам літературної мови і культури мовлення поведінки.

Іншомовні слова теж засмічують мову, якщо вживаються надмірно й недоречно. Особливої шкоди завдає так зване суржикове мовлення, у якому змішуються українські й російські слова. Засмічують мову й слова-паразити. Це звичайні вставні слова, що нічого не виражають у тексті: ну, значить, так би мовити, взагалі, власне кажучи, як це, розумієш. Надмірне вживання їх не тільки псує мову, а й робить її беззмістовною. Чистота мовлення - це його краса й ознака культури кожної промови.

Використання форми дієслова першої особи множини майбутнього часу возьмемо замість візьмемо дає підстави говорити, що мовлення того, хто таку форму вживає, нечисте.

Як нечисте слід кваліфікувати й мовлення тих осіб, які не позбулися діалектних форм дієслів другої дієвідміни у вигляді робе (замість робить), куре (при правильному курить), ходе (замість ходить). Хоча варіант із -ть в інфінітиві з основою на голосний властивий розмовно-побутовому мовленню. Нормативним визначається лише суфікс -ти (робити, курити, ходити).

Оскільки українська мова близька з російською. Як писав: М. Рильський, «…чистіша від сльози вона хай буде…».

Теоретичні питання

1. Як ви розумієте поняття «чистота мовлення»?

2. Які слова засмічують наше мовлення?

3. Які типові помилки характерні для мовлення?

4. Які слова називаються русизмами?

Практичні завдання

1. Продовжте думку (усно).

Сьогодні кинув мені ранок на ліжко золотий сніп…А тепер порівняйте своє висловлювання з оригіналом.

Сьогодні кинув мені ранок на ліжко золотий сніп. Мій ранок ніколи не скупується. Блискучі думки він мені підкида, самі нові, жемчужні, кружляючі думки. Все він щедрий і багатий.2. Відредагуйте подані речення.

1. Твоя основна функція – стежити за дорогою.

2. На слідуючий тиждень ми поїдемо в Карпати.

3. Я б хотів приймати участь у конкурсі.

4. Праця різних працівників розрізняється за їх якістю.

5. Я сьогодні проснулася пізно.3. Знайдіть діалектні слова. З якою метою вони вжиті?

1. Ой мамунцю, мамунцуню, ой та зголодніла, коби бульба колочена, то би-м попоїла. (З народної пісні.) 2. Не пустили на музики, ще й хотіли бити, заставили до баняка редьку теребити. (З народної пісні.)4. Підберіть синоніми до поданих слів. 3 виділеним словом складіть речення.

Монолітний, своєчасний, скаржитися, перемагати.Слова для довідок: вчасний, доречний, актуальный; долати, поборювати, бороти, подужувати, побивати, завдавати поразки, брати гору; нарікати, ремствувати, жалітися; суцільний, міцно згуртований.

5. Поясніть значення поданих приказок.

1. Краще синиця в жмені, ніж журавель у небі.

2. Не кажи гоп, поки не перескочиш.

3. Від теплого слова й лід розмерзається.6. Уважно прочитайте. Запам'ятайте, у чому полягає різниця між наведеними нижче словами.

1. Зараз (цієї ж миті, вже, негайно) - тепер (у наш час, останнім часом).

2. Злидні (матеріальні нестатки) - злигодні (поневіряння, тяжке життя).

3. Свідоцтво (біографічні дані, сімейний стан) - посвідчення (засвідчує особу).

4. Передплата (газет, журналів) - підписка (про невиїзд, нерозголошення).

7. Відредагуйте подані речення.

1. Кожний літературний персонаж має свої індивідуальні риси.

2. Ми пам'ятаємо і не забуваємо ваші поради.

3. Треба написати свою автобіографію.

4. Це, ну, таке місце, де зимують перелітні птахи.

5. На весіллі у Горобця пан і Катерина була вбрана в нарядну сукню і в чоботах зі срібними підковами.

6. Кузен Бенедикт був невимагаючий та нечуйний до спеки та холоду.

7. Марія Гаврилівна таємно переписувалася з молодим прапорщиком.8.Доберіть до кожного синоніма антонім. Запишіть утворені пари слів.

Кепський, злий, капосний, лихий, недобрий, поганий, абиякий.9. Вертикальними лініями позначте межі переносу слів.

Академія, Олександра, галицький, зглядатися, надзвичайний.10. Складіть усний твір-роздум на тему "Сучасний учитель... Який він?"

11. Напишіть твір-опис на тему "Моя майбутня професія". Обгрунтуйте свій вибір.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка