Навчально-науковий Гуманітарний інститутСкачати 458,41 Kb.
Сторінка3/7
Дата конвертації13.12.2016
Розмір458,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7


Голова НМРР __________________________________ С. Ягодзінський


УЗГОДЖЕНО


Директор НН ГМІ

_______________ А. Гудманян


«____»____________2015 р.

Рівень документа – 3бПлановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник
Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 3 з 15


ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка …....................................................................... 4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця……………………………………..…………………………………. 4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни …........................................... 4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни …........................................ 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни…….. 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань з навчальних модулів……………………5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни………………….....6

2. Зміст навчальної дисципліни ….............................................................7

2.1. Модуль №1 «Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності»…………………………………………………..….. 7

2.2. Модуль №2 «Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності»…………………………………………………………….………8

2.3. Модуль №3 Курсова робота………………………………………… ....103. Список рекомендованих джерел …………………...............................11Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 4 з 15 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна "Інформаційно-аналітична діяльність" – одна із спеціальних дисциплін, що забезпечує високий рівень професійної підготовки студентів-документознавців. Місце і значення курсу визначається сучасними вимогами до теоретичної і практичної підготовки кадрів, професійна діяльність яких пов’язана з широким використанням інформаційних ресурсів.

У запропонованому курсі розкриваються основні поняття інформаційно-аналітичної діяльності як специфічного різновиду наукової діяльності, розглядаються теоретичні та практичні аспекти здійснення інформаційно-аналітичного процесу.

В результаті вивчення курсу студенти-документознавці отримають чітке уявлення про теорію і практику проведення інформаційно-аналітичної роботи.

Курс має практичне спрямування і складається з циклу практичних занять, який відображає основну проблематику дисципліни та націлений на закріплення лекційного матеріалу, сприйняття теоретичних засад інформаційно-аналітичної діяльності, накопичення базового комплексу професійних вмінь та навичок. Виконання практичних завдань дозволить студентам осмислено опанувати лекційний матеріал курсу, послідовно співвіднести та поєднати теоретичні положення з практичним застосуванням технології інформаційно-аналітичних процесів.
1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни - дати систему теоретико-методичних знань щодо здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.


1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завдання вивчення навчальної дисципліни: • ознайомлення з поняттям інформації, інформаційно-аналітичної діяльності;

 • з’ясування місця і ролі інформаційно-аналітичної діяльності в науковій і практичній діяльності;

 • допомога в опануванні специфіки методології, структури та видової розгалуженості інформаційно-аналітичних процесів;

 • ознайомлення з базовими інформаційно-аналітичними технологіями;

 • навчання застосовування окремих інформаційно-аналітичних технологій для аналізу інформаційних процесів та явищ.Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 5 з 15
  1. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • поняття інформації та інформаційної діяльності;

 • структуру, функції та технології інформаційно-аналітичної діяльності;

 • принципи і характеристику основних технологій інформаційно-аналітичної діяльності;

 • особливості інформаційних потреб, категорії споживачів інформаційно-аналітичних продуктів і послуг;

 • поняття масової аналітики: особливості аудиторії, канали поширення, номенклатуру інформаційно-аналітичних продуктів і послуг.

Вміти:

 • охарактеризувати поняття інформації та інформаційної діяльності;

 • визначати раціональне і ефективне застосування основних технологій інформаційно-аналітичної діяльності при аналізі інформаційних процесів та явищ;

 • використовувати базові дослідницькі моделі, що застосовуються при аналізі інформаційних явищ;

 • орієнтуватися в методах інформаційно-аналітичної діяльності.

1.5. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, які є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналізів її виконання та, окремо, 3 модуля – курсової роботи, що виконується в 2 семестрі.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності" студент повинен:

Знати:

 • поняття інформаційно-анаалітичної діяльності;

 • принципи і характеристику основних підходів у методології інформаційно-аналітичних процесів;

 • основні різновиди інформаційно-аналітичної діяльності.

Вміти:

 • охарактеризувати поняття інформаційно-аналітичної діяльності;

 • охарактеризувати і проаналізувати сучасну методологію інформаційно-аналітичного процесу;

 • орієнтуватися в методах інформаційно-аналітичної діяльності.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 "Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності" студент повинен:
Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 6 з 15

Знати:

 • теоретико-практичні засади застосування інформаційно-аналітичних технологій під час аналізу інформаційних процесів;

 • структуру, функції та методи інформаційно-аналітичної діяльності.

Вміти:

 • визначати раціональність і ефективність застосування інформаційно-аналітичних технологій для аналізу інформаційних процесів.

1.5.3. У результаті написання курсової роботи (модуль №3) студент повинен:

Знати:

- історію дослідження проблеми та сучасний стан її розробленості;

- монографічні й періодичні видання з обраної теми;

- методи наукового дослідження.Вміти:

- самостійно систематизувати отримані теоретичні знання;

- осмислити наукову проблему;

- збирати, аналізувати і систематизувати науково-теоретичні джерела;

- формулювати власні висновки.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Документознавство


Вступ до фахуСистемний аналіз інформаційних процесів
Діловодство


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка