Навчально-науковий Гуманітарний інститутСкачати 458,41 Kb.
Сторінка4/7
Дата конвертації13.12.2016
Розмір458,41 Kb.
1   2   3   4   5   6   7


Інформаційно-аналітична


діяльністьАрхівознавство
Історія України


Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 7 з 15


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-аналітичної діяльності".

Тема 2.1.1. Вступ. Понятійний апарат.

Мета, завдання, предмет навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітична діяльність" та її специфіка. Структура курсу "Інформаційно-аналітична діяльність". Місце навчальної дисципліни в системі дисциплін документно-комунікаційного циклу.Тема 2.1.2. Інформаційно-аналітична діяльність як специфічний різновид людської діяльності.

Короткий історичний огляд розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. Найважливіші етапи. Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності. Типологія та класифікація інформації. Процес прийняття рішення.Тема 2.1.3. Теоретичні основи інформаційно-аналітичної діяльності.

Термінологічний апарат. Актуальність, суть, специфіка, основні принципи інформаційно-аналітичної діяльності. Цілі, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти інформаційно-аналітичної діяльності. Загальні професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика.Тема 2.1.4. Методи аналітики, їхня універсальність у процесі пізнання.

Характеристика основних різновидів аналітичної діяльності. Параметри інформації. Базові моделі, що застосовуються під час аналізу інформаційних явищ. Аналітика в системі сучасних наук: проблеми і перспективи.Тема 2.1.5. Методи організації інформаційно-аналітичної діяльності.

Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів. Методи збору аналітичної інформації. Проблема інтерпретації фактів та типові помилки аналітичних висновків.Тема 2.1.6. Принципи прогнозу інформаційних подій і процесів.

Моделі прогнозів. Типи прогнозів за ступенем часової віддаленості досліджуваного явища. Інформаційне моделювання в системі інформаційних прогнозів.Тема 2.1.7. Правове регулювання інформаційної сфери в Україні.

Закон України «Про інформацію» - базовий акт у системі регулювання інформаційних відносин. Інші нормативні акти стосовно інформаційно-аналітичної діяльності. Закон «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки».Тема 2.1.8. Суб’єкти інформаційної діяльності та їх потреби в інформації.

Сутність і структура інформаційного циклу. Інформаційна потреба та інформаційний цикл, їх взаємозв’язок.


Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 8 з 15


Тема 2.1.9. Інформаційна потреба як суспільне явище.

Система оцінки інформаційних потреб. Чинники, що впливають на визначення і задоволення інформаційних потреб. Характеристика інформаційних потреб, їх психологічна мотивація. Суспільний розвиток і зростання потреб суб’єктів в інформаційно-аналітичній діяльності.Тема 2.1.10. Інформаційний процес: суть і значення.

Складники інформаційно-аналітичного процесу. Причини викривлення інформації. Інформаційні шуми, бар’єри, фільтри і їх вплив на якісні і кількісні показники інформації.Тема 2.1.11. Інформаційні посередники як функціональні складники системи інформаційно-аналітичної діяльності.

Бібліотеки як організаційна форма інформаційного посередництва. ЗМІ як потужний ресурс інформаційного посередництва. Суспільно-інформаційна роль реклами. Зв’язки з громадськістю (PR) та їх функціональне призначення.Тема 2.1.12. Комунікаційний процес як суспільна функція інформаційно-аналітичної діяльності.

Комунікація як процес в структурі людської цивілізації. Соціальні функції комунікації. Типологія комунікацій. Загальні характеристики комунікації, її функції.Тема 2.1.13. Види комунікації, їх взаємодія у сфері комунікативного простору.

Поняття масової комунікації. Механізм процесу комунікації і його складові. Типологія комунікаційних каналів. Управління комунікативними процесами.Тема 2.1.14. Розвиток засобів інтелектуалізації інформаційної діяльності.

Поняття штучного інтелекту. Нейронні мережі. Дерево рішень. Виведення за аналогією. Інформаційно-аналітичні системи. Експертні системи. Системи підтримки прийняття рішень.Тема 2.1.15. Організаційні аспекти управління інформаційними ресурсами.

Системи кодування інформації. Штрихові коди. Інформатизація економіки. Економічна інформація, її класифікація.Тема 2.1.16. Інформаційна революція, її сутність.

Основні ознаки інформаційної революції. Нові інформаційні технології. Ринкова інфраструктура, її інформаційна складова. Інформатизація суспільства. Концепція національної програми інформатизації.Тема 2.1.17. Побудова інформаційного суспільства на Україні: проблеми та перспективи.

Досвід країн Європейського Союзу та США. Створення сучасної інфраструктури інформатизації. Розвиток та впровадження нових інформаційних технологій.Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

«Інформаційно-аналітична діяльність»Шифр

документаСМЯ НАУ

НП 12.01.09 – 01-2015

стор. 9 з 15


2.2. Модуль №2 "Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності".

Тема 2.2.1. Україна в світовому інформаційному просторі.

Інформаційні позиції та імідж України. Інформаційна політика зарубіжних країн. Зовнішні чинники впливу на українську інформаційну політику. Інформаційна політика України щодо поліпшення її міжнародного іміджу.Тема 2.2.2. Сучасні концепції розвитку цивілізацій.

Суспільно-політичні трансформації в інформаційну добу. Інформаційно-комунікаційні технології як чинник розвитку інформаційного суспільства. Інформаційна технологізація суспільного життя. Загрози в інформаційній сфері.Тема 2.2.3. Інформаційний простір як об’єкт дослідження: сутність і зміст.

Види і форми організації інформаційної діяльності в суспільстві. Концепції трактування суті інформаційного простору. Основні принципи структурування інформаційного простору. Інформаційні стратегії.Тема 2.2.4. Національний інваріант інформаційного простору як відкритої самоорганізуючої системи.

Форми і методи впливу держави на структуру, елементи та зв’язки інформаційного простору. Політика формування національного інформаційного простору України. Основні напрямки забезпечення безпеки національного інформаційного простору.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка