Навчання учнівської молоді у сфері цивільного захисту
Дата конвертації06.11.2016
Розмір37,2 Kb.

Навчання учнівської молоді у сфері цивільного захисту

 • тел. 430 93 52 Осипенко Сергій Іванович

Цивільний захист населення і територій від НС

 • Нормативно-правові
 • Організаційні
 • Економічні
 • Науково-технічні
 • Механізми регулювання безпеки у НС
 • Управління ризиком НС
 • Завчасні заходи з мінімізація наслідків НС
 • Негайне реагування
 • Проведення АР та інших НР
 • Життєзабезпечення у зоні НС та надання гуманітарної допомоги
 • Ліквідація наслідків НС
 • Підвищення сталості функціонування об'єкту в НС
 • Компетентність та підготовленість з ЦЗ керівників та їх органів управління
 • Підготовка сил до дій за призначенням та їх оперативна готовність
 • Навчання населення

Розподіл функцій з навчання

 • Кабінет Міністрів України
 • Закон України “Про Цивільну оборону України”
 • Стаття 4. Кабінет Міністрів України:
 • створює єдину систему підготовки органів управління у справах цивільної оборони, сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
 • Міністерство надзвичайних ситуацій
 • Закон України “Про Цивільну оборону України”
 • Стаття 6. МНС
 • здійснює навчання населення, представників органів управління і сил цивільної оборони з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях;
 • Закон України “Про захист населення і територій від НС ТПХ”
 • Стаття 34.
 • Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні НС ТПХ визначається МНС.

Підготовка в системі освіти

 • ВНЗ
 • Програми навчальних дисциплін
 • Колективні форми практичного навчання
 • ОКР бакалавр БЖД ОКР магістр ЦЗ
 • Об'єктове тренування з ЦЗ
 • ЗОНЗ
 • ДНЗ
 • Програми навчальних предметів
 • Колективні форми практичного навчання
 • ВНЗ
 • ПТНЗ
 • ЗОНЗ
 • Позашкільні форми роботи
 • День цивільного захисту
 • Тиждень безпеки дитини
 • Основи ЦЗ у ЗВ, ОБЖД в ОЗ
 • Студенти: набуття здатності із забезпечення колективної безпеки при виконанні професійної діяльності.
 • Учні: набуття здатності із забезпечення особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації.

Змістовні частини Основ ЦЗ

 • 3. Способи захисту населення
 • Призначення, класифікація, порядок використання ЗС, ЗІЗ, проведення евакуаційного заходу
 • 1. НС природного, техногенного та соціально-політичного характеру
 • Вплив НС на довкілля і безпеку життєдіяльності людини
 • НС воєнного характеру
 • 4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт
 • Сили і засоби ведення рятувальних та інших невідкладних робіт
 • 5. Організація ЦЗ навчального закладу
 • Штаб, евакуаційні органи, служби і формування. Проведення Дня цивільного захисту
 • 2. НС воєнного характеру від дії зброї масового ураження і звичайної зброї
 • В

Структурно-логічна схема вивчення правил поведінки у НС

 • Основні властивості та види небезпеки
 • Засоби індивідуального захисту
 • Необхідні дії
 • Нейтралізація
 • Заходи першої допомоги
 • У разі викидів, витоків, розливів та розсипів
 • У разі вибуху, пожежі
 • Загального характеру

Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

 • 1
 • 2
 • 3
 • Механізований інструмент
 • 1- дисковий різак К-650, 2- електричний перфоратор BOSCH GBN 7, 3- бензопила HUSQVARNA 357 XP.
 • Гідравлічне обладнання
 • 1-гідростанція, 2- гідравлічний різак, 3-гідравлічний домкрат, 4- гідравлічний розжим, 5- буксирні пристрої.
 • Дозиметри-радіометри
 • Спеціальна обробка
 • Гасіння лісових пожеж
 • Під час повені
 • В районі землетрусу
 • Способи виконання аварійно-рятувальних робіт

День цивільного захисту

 • Практичні заходи об'єктового тренування з ЦЗ
 • перевірка укомплектованості і оснащеності невоєнізованих формувань, приведення в готовність захисних споруд, проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів
 • Навчально-методичні заходи
 • класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини, відкриті уроки, навчальні екскурсії до аварійно-рятувальних служб, начальних закладів та установ МНС
 • Просвітницькі заходи
 • огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація відеофільмів та презентацій, виставки, відновлення навчально-матеріальної бази з цивільного захисту

День цивільного захисту – змагання, естафети, тренінги

 • Варіант дистанції "Подолання забрудненої зони, надання першої медичної допомоги та транспортування потерпілого на суддівських ношах на вказане місце“ для учнів старших класів
 • Завдання команді
 • Штрафи

Шкільний менеджмент

 • Шкільний менеджмент, як один із видів освітнього менеджменту, охоплює зміст, організаційні форми і методи впливів керівника на діяльність персоналу школи, функції та прийоми управління взаємодією освітніх процесів.
 • Організаційний аспект
 • (структура , у рамках якої здійснюється управління діяльністю й стосунками персоналу
 • Управлінський аспект
 • (сукупність скоординованих керівником умов, впливів, які мають забезпечити місії організації)
 • Місією менеджера - директора школи є створення сприятливого середовища для динамічної взаємодії освітніх процесів та розвитку в учнів готовності до зміни в умовах життєдіяльності, до творення свого майбутнього
 • Положення про Функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи цивільного захисту (наказ МОН від 3.09.2009 р. №814)

Функціональна підсистема “Освіта і наука України”

 • Керівник - начальник ЦЗ
 • Керівник – начальник ЦЗ
 • КНС
 • ЦА МОН
 • МОН
 • Регіональний ОУ ОН
 • Керівник,
 • Начальник ЦЗ
 • ВНЗ
 • Місцеві ОУ ОН
 • Уповноважений з ЦЗ
 • підрозділ
 • (окрема особа)
 • ЕДС ЦЗ
 • Начальник штабу ЦЗ
 • Директор
 • Департаменту АГР
 • ПТНЗ, ЗОНЗ, ДНЗ
 • Голова, перший
 • заступник міністра
 • Напрями діяльності: забезпечення безпеки у НС, запобігання ним та ліквідацію їх наслідків підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту і дій у НС

Організаційна структура ЦЗ школи

 • Штаб цивільного захисту
 • Перший заступник керівника,
 • начальник штабу ЦЗ
 • РХЗ
 • Охорони порядку
 • Ланка зв'язку
 • ЗС ЦО
 • Медичний пост
 • Об'єкти управління
 • Медична
 • Евакуаційна
 • комісія
 • ЗОНЗ
 • Керівник
 • начальник ЦЗ
 • Головний спеціаліст
 • з питань НС та ЦЗ
 • Керівники позаштатних
 • спеціалізованих служб ЦЗ
 • Пост РХС
 • Пожежна дружина
 • Пункт видачі СИЗ
 • Ланка ЗС ЦО
 • Рятувальна ланка
 • Пост охорони
 • Харчування
 • Комунальна
 • Технічна
 • Майно ЦО
 • ЛСО ЦО
 • НМБ ЦЗ
 • Протипожежна
 • Пожежно-технічна підкомісія
 • Комісія
 • з НС

Розподіл повноважень між органами управління з питань ЦЗ

 • Комісія з НС
 • У режимі повсякденної діяльності:
 • координує діяльність із всебічного забезпечення функціонування об'єктової підсистеми з ЦЗ;
 • розглядає питання пов'язані із запобіганням НС, захистом і навчанням персоналу, створенням і використанням запасів матеріальних ресурсів та подає відповідні пропозиції з цих питань;
 • здійснює заходи з профілактики, локалізації та ліквідації інфекційних хвороб, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь;
 • В режимі НС організовує роботу, пов'язану :
 • з виконанням плану з ліквідації НС та визначенням першочергових заходів у зоні НС;
 • з локалізацією або ліквідацією НС на об'єкті;
 • із залученням до ліквідації НС необхідних рятувальних, медичних та інших формувань;
 • з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;
 • надання допомоги потерпілим;
 • з визначенням розміру збитків унаслідок НС та затвердженням відповідних актів;
 • з проведенням відбудовних робіт.
 • У режимі повсякденної діяльності:
 • розробка і коригування плануючої документації з ЦЗ;
 • організація заходів із сталого функціонування у НС;
 • здійснення робіт з утримання та готовності до використання систем, засобів, резервів і об'єктів ЦЗ;
 • організація навчання постійного складу з питань ЦЗ, підготовка служб і формувань до дій за призначенням;
 • підготовка та проведення об'єктових тренувань з ЦЗ;
 • контроль стану готовності об'єктової підсистеми ЦЗ до дій на випадок виникнення НС.
 • В режимі НС, керівництво роботами з ліквідації НС:
 • визначає зону ураження, збирає дані про обстановку в зоні НС, аналізує та узагальнює їх;
 • розробляє оперативні плани з ліквідації НС, забезпеченням захисту та життєдіяльності персоналу;
 • зосереджує необхідні сили і засоби і вводить їх у дію;
 • організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації НС;
 • веде облік робіт, що були проведені, загиблих та постраждалих унаслідок НС;
 • інформує про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;
 • Штаб цивільного захисту

Управління ризиком НС

 • Розрахунок можливого збитку
 • Ідентифікація ризиків
 • Вироблення захисних мір
 • 1
 • 2008
 • Визначення джерела ризику
 • Визначення об'єкту дій ризику
 • Визначення зони ураження
 • Визначення незалежних груп об'єктів з точки зору впливу ризику
 • Розрахунок збитку
 • Визначення зон з максимальним збитком
 • Прийняття ризику
 • Превентивні заходи (регулювання безпеки, підвищення стійкості роботи об’єктів у НС, резервування)
 • Відсікання джерела ризику або передача ризику (страхування)
 • 2
 • 3
 • Процес прийняття і виконання управлінських рішень, що спрямовані на зниження ймовірності виникнення НС та мінімізації їх можливих наслідків до меж прийнятного ризику, через запровадження комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших превентивних і оперативних заходів цивільного захисту
 • 4
 • Забезпечення реагування
 • Моніторинг
 • Планування заходів
 • Навчання персоналу способам захисту і дій
 • Забезпечення негайного реагування на факт виникнення (створення необхідних ресурсів з ліквідації НС)

Основні функції управління

 • Безпосереднє управління – це функціонально забезпечена діяльність на правовій або делегованій основі. Головною його ознакою є право на прийняття і організацію реалізації управлінського рішення.
 • Опосередковане управління – це участь об’єкта управління у підготовці, прийнятті й реалізації управлінського рішення.
 • Саме План дій органів управління та сил у разі НС, нормативно забезпечує в системі цивільного захисту право керівника організації на прийняття і реалізацію управлінського рішення.

План дій органів управління та сил у разі НС

 • Прогноз дії уражальних чинників
 • Оцінка можливої обстановки та розрахунок збитку і втрат
 • Рішення начальника ЦЗ
 • На організацію захисту персоналу
 • Порядок переведення та дій ОУ і сил у режимах за НС
 • Забезпечення заходів і дій
 • 1
 • Аналітична частина
 • 2
 • Оперативна частина
 • Розрахунок сил та засобів
 • Від потенційних зовнішніх небезпек
 • Від потенційних внутрішніх небезпек
 • Оцінка сталості об'єкту, до впливу уражальних чинників
 • Визначення ймовірності сценаріїв розвитку подій
 • Організація управління та взаємодії у режимах за НС
 • Об'єктове тренування під час “Дня цивільного захисту

День цивільного захисту, як форма об'єктового тренування

 • Об'єктові тренування, навчання – завершальний етап навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях з ЦЗ, які визначають загальну виучку і готовність до дій за планами реагування на НС, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій, аварій
 • Підготовчій період
 • Курсові та виробничі
 • форми навчання, розробка
 • та затвердження
 • документів з тренування,
 • інструктаж учасників
 • Перевірка реальності
 • Плану ЦЗ його розрахунків:
 • контроль, заслуховування,
 • розіграш дій їх вивчення
 • та оцінка, дослідження
 • Визначення вихідних даних, задуму, питань дослідження за певним розділом Плану ЦЗ
 • Підготовка інших учасників
 • Підготовка місць, ділянок практичних заходів, імітації
 • Дії диспетчерських служб, оповіщення, розгортання системи управління і зв'язку
 • Дії чергових сил, персоналу з безаварійної зупинки
 • Ефективність встановлених
 • вимог з безпеки та захисту, сталості функціонування у НС
 • Приведення у готовність до дій згідно розпорядження
 • Відпрацювання рішення і розпоряджень на проведення АР та ІНР та їх забезпечення
 • Проведення з формуваннями ТСН на фоні обстановки, що імітується за планом тренування
 • Вивчення дій штабу, служб, формувань, розроблених ними документів, повноти виконання практичних заходів
 • І етап
 • ІІ етап
 • Розбір, звіт, усунення недоліків,
 • коректировка Плану ЦЗ
 • Тренування виконавців

Документування з ЦЗ

 • з планування заходів - План дій органів управління та сил ЦЗ у НС, План реагування на НС на об’єктах, які потрапляють у зону ПНО та ОПН;
 • розпорядчі акти - про організацію і ведення ЦЗ організації, про затвердження Положення про комісію НС, про створення евакуаційних органів, позаштатних служб, формувань ЦЗ, про організацію навчання з питань ЦЗ на рік, про призначення особи, відповідальної за роботу із забезпечення пожежної безпеки;
 • цивільно-правові угоди або їх копії у частині, що стосується об’єкту - із суб'єктами господарювання, які можуть залучатися до проведення Р та інших НР
 • документи з організації: РХЗ, інженерного захисту, медичного та біологічного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, з підготовки керівного складу та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
 • Регіональне управління освітньою функціональною підсистемою
 • МНС
 • ІДУ ЦЗ
 • ГУ МНС
 • НМЦ ЦЗ БЖД
 • Методичний кабінет
 • Міські курси
 • НКП
 • УНС МОВВ
 • УОН МОВВ
 • НМР ЦЗ БЖД
 • ВНЗ
 • Опорні ЗОНЗ, базові ДНЗ
 • ОІППО
 • Методичний кабінет
 • НМЦ ПТО
 • ВОН ОМСВ
 • ПТНЗ
 • ЗОНЗ
 • ДНЗ
 • Методична взаємодія
 • Періодичний контроль діяльності
 • Безпосереднє керівництво
 • Методичне керівництво та допомога
 • МОН

Загальноосвітній опорний з ЦЗ НЗ

 • консультаційно-методична допомога педагогічним працівникам з підготовки і проведення заходів «Дня цивільного
 • захисту, відпрацюванні документації
 • з ЦЗ
 • методична та дослідно-експериментальна робота з удосконалення навчально-виховного процесу та його програмно-методичного забезпечення
 • міські (районі) об’єднання вчителів, які викладають ЦЗ та БЖД
 • Загальноосвітній опорний (базовий) з ЦЗ навчальний заклад визначається в містах і районах з числа ЗОНЗ, які мають позитивний досвід НМР з ЦЗ, відповідну НМБ та методичне забезпечення навчального процесу. В межах міста, району він є методичним центром - діяльність якого спрямовується на об’єднання зусиль вчителів, що викладають питання ЦЗ і безпеки у НС.
 • Завідувач кабінету входить до складу обласної НМР з ЦЗ та БЖД.
 • За завідування провадиться додаткова оплата в розмірі, що встановлюється директором загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

Функції опорного з ЦЗ НЗ

 • Спільно з обласним методичним кабінетом НМЦ ЦЗ та БЖД і міським (районним) методичним кабінетом управління (відділу) освіти :
 • організація і проведення виставок, творчих звітів, педагогічних читань, конкурсів, олімпіад та інше;
 • створення школи передового досвіду з удосконалення навчально-виховного процесу з ЦЗ та БЖД;
 • розробка, апробація і поширення методичних, дидактичних, наочних матеріалів, сценаріїв занять і позакласних заходів з ЦЗ та БЖД;
 • проведення навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • відбір літератури, відомостей та інформації з ЦЗ та БЖД;
 • допомога у відпрацюванні документації з ЦЗ в ЗОНЗ та з підготовки і проведення заходів «Дня цивільного захисту»;
 • участь в організації та проведенні на базі опорного ЗОНЗ зборів директорів, їх заступників, занять, консультацій з ЦЗ та БЖД з працівниками освіти.

Навчально-матеріальна база освітніх закладів з ЦЗ

 • Навчальний майданчик
 • Захисна споруда, у т.ч. закріплена за навчальним закладом

Інформаційно-роз'яснювальна робота з учнями та їх батьками з питань ЦЗ

 • Мета:
 • інформування про небезпечні об’єкти та чинники НС за місцем проживання, а також дії, які можуть вживатися громадянами для зменшення їх впливу на здоров’я.
 • Засоби:
 • Навчальні, агітаційні та спортивні заходи “Дня цивільного захисту”, інформаційно-довідковий куток цивільного захисту, представницькі заходи, адресна література.
 • Результати:
 • доведення до населення за місцем проживання рекомендацій щодо правил безпечної поведінки у зимовий період, можливому ускладнені паводкової обстановки, поведінці на воді, правил пожежної безпеки, при виникненні епідемій, епізоотій, отруєнь тощо.
 • тел.430 93 52 Осипенко С.І.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка