Необхідно помітити знаком □
Дата конвертації08.05.2017
Розмір78,3 Kb.
ДОДАТОК №122

51

21
Необхідно помітити знаком □

Дата подання заявки


Пріоритет


МПК

ЕВ

Номер


заявки

ЗАЯВА

про видачу патенту Українина винахід, корисну модель

УКРПАТЕНТ

вул. Глазунова, 1,

Київ-42, 01601


Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) видати патент України на:

винахід

□ винахід без проведення експертизи заявки по сутікорисну модель

на ім’я замовника (ів)71

Код ЗКПО

(для українських заявників)

Заявник: Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова

(зазначається повне ім’я або найменування замовника (ів), його (їх) повна поштова адреса та код держави згідно зі стандартом ВОІВ СТ.3. Данні про адресу винахідників заявників наводяться під кодом 72)


Прошу (просимо) встановити пріоритет □ заявки □ пунктів формули №_______________за датою__________

□ подання попередньої (їх) заявки (ок) в державі –учасниці Парижської конвенції (навести данні під кодами31,32,33)

надходження попередньої заявки до Держпатенту України (навести данні під кодом 62)
  1. Номер

попередньой

заявки  1. Дата поданн

попередньой

заявки
33 Код держави

подання заявки

згідно зі стандартом

ВОЇВ СТ З


62 Номер та дата

подання

розділеної заявки
54

Назва винаходу (корисної моделі)Повна поштова адреса, прізвище або найменування адресата
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082


Телефон ________, e-mail __________

74

Прізвище те реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності


до Правил складання та подання заявки

на видачу патенту України на винахід і корисну модель


Прошу (просимо) прискорити публікацію заявки


72
Необхідно помітити знаком □

^


Перелік документів, що додаються


К-ть

арк.


К-ть

прим.


Підстави щодо винекнення права на подання заявки і одержання патенту (без подання документів), якщо винахідник не є заявником (ами)

існує документ про передачу пра­ва винахідником або роботодавцем правонаступнику

існує документ про право спадку­вання


опис винаходу
3

формула винаходу

1

3

креслення та інші графічні матеріали

-

-

реферат

1

3

документ про сплату збору за подання заявки

1

1

документ, який підтверджує наявність підстав для зменшення збору

1

1

документ про депонування штамукопія попередньої заявки, яка підтверджує право на конвенційний пріоритетпереклад заявки на_____________________________________________ мовудокумент, який підтверджує повноваження довіреної особи (доручення1)інші документи (диск)
1
Винахідник (и)
Винахідник (и) – заявник (и)


(прізвище, ім'я та по батькові)

Повна дмашня адреса та код держави згідно зі стандартом ВОІВ СТ.З (для іноземців — тільки код держави)

Підпис (и) винахідника (ів)-заявника (ів)Я (ми) _____________________________________________________________________

прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як винахідника(ів) при публікації відомостей стосовно заявки та патенту

Підпис(и) винахідника (ів) __________________________________________________________________________
Підпис(и ) заявника (ів) Проректор ОНУ В.О. Іваниця

Дата підпису


М.П.


Якщо заявником виступає юридична особа, підпис її керівника 'Із зазна­ченням посади скріплюється печатною. Якщо всі винахідники внступають заявниками, їх підписи наводяться під кодом 72 в графі 3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка