Н/к "Історія Центрально-Східної Європи" 1918
Скачати 34,71 Kb.
Дата конвертації13.12.2017
Розмір34,71 Kb.Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра історії Центральної та Східної Європи


Н/к "Історія Центрально-Східної Європи" (1918 р. – поч. ХХІ ст.) 2016/17 навч. р.
Пропонований навчальний курс є однією з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів університетів по спеціальності "Історія". Територіально він охоплює народи реґіону та їх держави (сучасні Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Болгарія, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Білорусь, Греція і Албанія), а також бездержавних лужицьких сербів. Хронологічно історичні події, які в ньому розглядаються, обмежені 1918 р. і початком ХХІ ст. Нижня межа обумовлена геополітичними змінами, які наступили в реґіоні після закінчення Великої війни (розпад імперій, утворення нових держав), а верхня – сьогоденням.

Мета і завдання. Розглянути:

– соціально-економічні, політичні, культурні та інтелектуальні процеси в регіоні;

– основні етапи, труднощі та здобутки в політичній трансформації та економічній модернізації країн;

– зовнішні впливи у їхній політичній, економічній та культурній історії;

– специфіку історії малих народів в європейській цивілізації;

Вимоги.

– засвоєння теоретичного матеріалу через самостійне опрацювання тестів навчальних посібників, опублікованих документів і рекомендованої наукової літератури;

– вміння аналізувати і узагальнювати історичні явища в часі та у їх взаємозв’язку;

– вияснення ролі і місця окремих політичних і державних діячів.

Невід’ємною частиною курсу є обов’язкові семінарські заняття. На них студенти опрацьовують рекомендовані теми у різних формах (виступ, коментування тощо). Нехтуватиметься підготовка за матеріалами підручника чи навчального посібника.

Кожен студент має виступити з невеликим (до 10 хв.) рефератом не менш, ніж на двох заняттях і брати активну участь у дискусії при обговоренні інших тем на підставі рекомендованої літератури. Реферат повинен чітко формулювати тезу. Оцінювання тези, свідчень, аргументів та інтерпретацій, уміщених у рефераті, здійснюватиметься на основі трьох критеріїв: відповідність джерельним даним і положенням наукової літератури (тобто, чи усі доступні та доречні джерела і література розглянуті), логічна послідовність і зв’язаність (тобто, чи пояснені явні протиріччя в джерелах і чи немає їх у самому виступі) та найпростіше і найпереконливіше доведення висунутої тези. За роботу в семінарському занятті можна максимально отримати 35 балів.25 квітня для оцінювання самостійної роботи студента під час семестру передбачений модульний контроль по темах, які стосуються держав періоду кінця XX – початку ХХІ ст., а саме:
Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови, Болгарії, Сербії, Чорногорії, Хорватії, Словенії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Білорусі, Греції і Албанії
Модульний контроль буде проведений в електронному тестовому режимі

Рекомендована література

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Львів, 2002.

Історія Центрально-Східної Європи. Львів, 2000

Кріль М. Історія Словаччини. Львів, 2006.

Кріль М. Історія країн Центрально-Східної Європи. Київ, 2008 або 2010 або 2013.

Кріль М. Слов’янські країни на зламі епох: трансформація суспільства наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Дрогобич, 2008.

Чорній В. Історія Болгарії. Львів, 2007.
Письмовий іспит проводиться в електронному режимі і складається з 50 тестів, покликаних продемонструвати знання студентом основних подій і фактів. Запрограмована норма часу на одну відповідь – 45 або 60 сек.
Складники курсу (в балах)

Робота студента під час семестру – до 50 балів, у т.ч.:

– семінарські заняття – до 35 балів;

– модуль – до 15 балів;− письмовий іспит – до 50 балів.
Cтудент, який за підсумками роботи в семестрі набрав 20 і менше балів, до іспиту не допускається. Жодних винятків (якщо студент не добрав 1–3 бали) не передбачено. Студент має змогу скласти цей іспит за талоном №1 або №2 також в електронному режимі. Іспит по талону К (комісія) проводиться в електронному режимі з обов’язковою наступною співбесідою за участю комісії в складі 3-х осіб. В усіх випадках додаються лише бали, отримані за самостійну роботу в семестрі і набрані під час екзаменування.

Додавання отриманих балів, отриманих за іспитами по талонах №1 або №2 і К не допускається.

Лектор:
Професор

кафедри історії Центральної та Східної Європи . М.М.Кріль


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка