Новоукраїнська зш I-III ступенів №3
Дата конвертації06.04.2017
Розмір1,5 Mb.

Новоукраїнська ЗШ I-III ступенів №3

«Сучасні педагогічні технології,

їх використання під час викладання предметів»

Підготувала вчитель біології

Малишко С.В.

Новоукраїнка - 2013

Поняття "педагогічна технологія" останнім часом дедалі більше поширюється в науці і в освіті. Його варіанти – "педагогічна технологія", "дидактична технологія", "технологія навчання", "освітні технології", "технології в навчанні", "технології в освіті" – широко використовуються в психолого-педагогічній літературі і мають понад 300 формулювань залежно від того, як автори уявляють структуру і компоненти освітнього процесу. Аналіз еволюції поняття "педагогічна технологія" дає змогу прогнозувати технологічні тенденції в освіті. Трансформація терміна – від "технології в навчанні" до "технології в освіті", а потім до "педагогічної технології" – відповідає зміні його змісту, що охоплює, відповідно, визначені періоди.Згідно з цими ідеями, вчені пропонують такий набір технологій:

Інформаційно-комунікаційні

технології

Суть. Як зазначає Г.Селевко, на практиці ін­формаційними технологіями називають ті, що ви­користовують спеціальні технічні інформаційні за­соби (ЕВМ, аудіо, кіно, відео). З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні» є об'єднуючим для різних варіантів технологій та вказує на специфіку інтерактив­ного навчання — діалог у системі «користувач — комп'ютер».

Інформатизація навчально-виховного про­цесу передбачає широке використання у процесі вивчення навчальних предметів інформаційно орієнтованих засобів навчання на базі сучасних комп'ютерів і телекомунікаційних мереж.До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання відносяться:

- Інтернет-технології,

- мультимедійні програмні засоби,

- офісне та спеціалізоване програмне забезпечення,

- електронні посібники та підручники,

- системи дистанційного навчання (системи комп'ютерного супроводу

навчання), тощо.

Прогнозовані результати: формування умінь працювати з інформацією, розвиток комунікатив­них здібностей.

Наприклад:

Тема: «Захворювання органів дихання, їх профілактика» (1 слайд)

Презентація «Хвороби органів дихання» (2 слайд)

(слайд 3) Грип – гостре інфекційне захворювання, яке спричиняють мікроскопічні віруси. Вони містяться в слизу, який виділяється з носової порожнини хворих. Під час чхання й кашлю мільйони невидимих для ока краплинок з вірусом грипу потрапляють у повітря. Якщо вони проникають у дихальні шляхи здорової людини, вона може заразитися грипом.

(Слайд 4) Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, що спричиняється дифтерійною паличкою. Характеризується утворенням нальотів на слизових оболонках горла, гортані, появою набряків слизових оболонок, загальної інтоксикації організму. Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом. Хвороба протікає швидко, трапляються смертельні випадки і т.д.

Ігрові технології

Один мудрець колись сказав таке, і не злукавив:

«Уміє вчити той, хто вчить цікаво!»

Автори-розробники — Д.Ельконін, В.Коваленко, Б.Нікітін, П.Підкасистий, М.Стронінта ін.

Суть. Гра як вид навчальної діяльності в умовах конкретної ситуації спрямована на засвоєння соціального досвіду, в якому формуються й удосконалюються вміння та навички учнівського самоуправління.

Прогнозовані результати: розвиток суб'єктності школяра, процесів саморегулювання та самоуправління власною навчальною діяль­ністю.

Наприклад:

Тема: “Значення водоростей в природі та житті людини” (7клас)

Значення водоростей у природі та житті людини. (рольова гра)

Дійові особи: директор магазину, продавці відділів: gродавець промислового відділ, продавець аптечного відділу, продавець екологічного відділу, продавець продуктового відділу, продавець агрономічного відділу, продавець відділу їжі для тварин.

Директор магазину. Нещодавно в нашому місті відкрився універ¬сальний торговий центр, де можна при¬дбати різноманітні корисні, цікаві, лікувальні, навіть смачні товари. І всі вони мають пряме відношення до водоростей.

Продавець промислового відділу

• Якщо ви працівник паперово – целюлозної промисловості придбайте бурі водорості. Сполуки, які виробляють бурі водорості ідуть на виробництво міцного клею для проклеювання паперу та створення блиску, а в поліграфії для кольорового друку паперу.

• У текстильній промисловості фарбування барвниками бурих водоростей робить натуральні тканини стійкими до дії води та сонця.

Інтерактивні технології

Автор-розробник — О.Пометун, Л.Пироженко.

Суть. Інтерактивне навчання ґрунтується на концептуальній ідеї співробітництва, взаємо-навчання. Автори зазначають, що процес пізнання відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Залежно від мети уроку, форм органі­зації навчальної діяльності, використовуються ін­терактивні технології кооперативного, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних питань. Деякі локальні технології використовуються на будь-якому етапі традиційного уроку, трансформуючи його в інтер­активний.

Структура технологічного інтерактивного уроку представлена такими етапами.


  • Мотивація: фокусується увага учнів (або учасників заходу) на проблемі, робиться спроба викликати інтерес до теми, що обговорюється. При­йомами навчання можуть бути запитання, цитати, коротка історія, невеличке завдання, розминка тощо. Етап займає не більше 5 % часу заняття.

Наприклад:

Тема: Фотосинтез

Коли б на Землю прилетіли гості з інших Галактик, то перше, що б їх вразило, це наша атмосфера. Цілий 21 відсоток припадає на дуже активний газ! За логікою речей, він повинен був би зникнути, вступивши в хімічні реакції, а ось же - не зникає, бо його запаси весь час поповнюються. Древні греки уявляли Землю як кулю, що лежить на плечах титана Антея. Без перебільшення можна сказати: могутнім Антеєм, що тримає життя цілої планети, є зелені рослини, без них вона б стала мертвою. До чого тут рослини?Тема: Будова зуба

- Перед вами коробка із загадкою. Що в ній є? Щоб довідатися, послухайте цю розповідь. Сталася ця подія дуже давно. У середні віки в одній арабській країні побилися два вельможі. Один у цьому бої втратив орган на голові. Місцевий лікар помістив цей орган у розчин солі й поставив на холод. Через кілька днів лікар поставив цей орган на попереднє місце, скріпивши його металевою скобою. Через 10 днів скобу зняли й виявилося, що орган відновив природний зв'язок із тілом. - Про який орган на голові йдеться мова ? (Зуб)  • Оголошення теми.

Він забезпе­чує розуміння учнями (учасниками) змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку.

Тема: Будова жіночої та чоловічої статевих систем.

У індусів є оповідання про слона та чотирьох сліпих. Кожен з них бажав дізнатися, який з себе слон. Але один мацав лише хобот, другий - ногу, третій - намагався охопити величезний живіт слона, а четвертий ухопив його за хвіст. Звичайно, у кожного з них склалася своєрідна уява про вигляд слона. Той, хто тримався за хобот, порівнював тварину з канатом. Другий твердив, що слон - колона будови. Третій знайшов, що слон схожий з бочкою. Четвертий був переконаний, що слон нагадує змію. Щоб не опинитися в стані сліпих в питанні статевого розмноження людини, давайте детальніше розглянемо тему "Будова жіночої та чоловічої статевих систем".Прогнозовані результати:

  • активізація пізна­вальної діяльності всіх учнів, формування вмінь і навичок, ціннісно-смислових орієнтацій;

  • розвиток суб'єктності, мотивації до навчання.

Технологія

інтенсифікації навчання

на основі опорних схем і знакових моделей

Автор-розробник — В.Шаталов.

Суть. Принципи технології інтенсифікації навчання В.Шаталова: багаторазове повторення; обов'язковий поетапний контроль; високий рівень складності; блочне вивчення матеріалу; динаміка діяльності; використання опор, орієнтовної основи дій.

Особливості змісту (за Г.Селевко): матеріал подасться великими дозами; поблочне структурування матеріалу; оформлення навчального ма­теріалу у вигляді опорних схем-конспектів; опор­ний конспект є наочною схемою, у якій подано інформацію, що потрібно засвоїти. Він є своєрідною конструкцією системи взаємопов'язаних символів як замінників системи фактів, понять, ідей, наді­лених певним смисловим значенням.

Технологічні етапи:

  • перший — вивчення теорії у класі (пояс­нення біля дошки з допомогою крейди, наочних матеріалів, ТЗН; повторне пояснення за опорним конспектом — кольоровим плакатом; короткий ог­ляд за плакатом; індивідуальна робота учнів над своїми конспектами; фронтальне поблочне закріп­лення матеріалу за конспектом);

Наприклад:

Тема: Кореневі системи