Нво «спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «гармонія» гімназія імені тараса шевченка – центр позашкільного вихованняСкачати 248,1 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір248,1 Kb.
НВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

І СТУПЕНЯ «ГАРМОНІЯ» - ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ «КОНТАКТ»

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов в 2009-2010 н.р.
У 2009-2010 н.р. методобєднання вчителів англійської та німецької мов працювало над проблемою «Форми та методи розвитку і стимулювання творчої діяльності при формуванні комунікативної компетенції на уроках іноземних мов в умовах двопрофільного навчання». Ми пов’язали свою роботу з загальногімназійною методичною проблемою «Психолого-педагогічні процеси гуманізації навчально-виховного процесу в гімназії» та з проектом «Педагогічна майстерність», над яким працював педколектив протягом року. Також наша проблема є співзвучною з проблемою, над якою працювало міське М.О. вчителів іноземних мов – «Компетентнісний підхід до викладання іноземних мов».

Робота над річною проблемою проводилась на засіданнях М.О. та вчителями індивідуально через опрацювання власних річних проблем.. Вчителі М.О. опрацювали і презентували протягом року наступні методичні проблеми :
Прізвище, ініціали вчителя

Тема (проблема) самоосвіти

Час завершення й форма презентації

січень

лютий

березень

квітень

травень

Червень

Петрига Лариса Олексіївна

Формування навичок мовленнєвої компетенції на уроках англійської мови в початковій школі
Виступ на М.О.

Яковцева Інна Олексіївна

сучасні підходи до навчання аудіюванню


Виступ на М.О.Харченко Ірина Вікторівна

Розвиток критичного мислення на основі читання та письма з урахуванням теорій множинних інтелектів
Презентація на М.О.

Ромащенко Оксана Анатоліївна

Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови

Презентація методички в міському методкабінеті

Виступ на М.О.

Ткаченко Наталія Григорівна

Використання ділової англійської мови в економічних та філологічних класах гімназії

Презентація методички в міському методкабінеті

Виступ на М.О.

Ромащенко Валерій Олександрович

використання проектної діяльності на уроках англійської мови у початковій школі

Виступ на М.О.
Мостика Олена Олександрівна

Розвиток навичок творчого письма на середньому етапі навчанняВиступ на М.О.


Дяконенко Тетяна Миколаївна

Проектна діяльність з використанням комп’ютерних технологій на середньому і старшому етапах навчання англійської мови


Практична демонстрація проектів на шкільній науковій конференціїДудіч Ганна Вікторівна

Використання інтерактивних методик при роботі з текстом з метою розвитку усного та писемного мовлення
Виступ на М.О.

Лисенко Наталія Геннадіївна

Розвиток навичок усного мовлення на середньому етапі навчанняВиступ на М.О.


Каширна Валентина Анатоліївна

Розвиток навичок аудіювання на початковому етапі вивчення іноземної мови


Виступ на М.О.Білан Тетяна Пвлівна

Методи підготовки учнів початкової школи до написання творчих робіт

Виступ на М.О.
Солоп Марина Миколаївна

шляхи оптимізації навичок говоріння на середньому етапі навчанняВиступ на М.О.


Бардіян Ірина Василівна

Розвиток мовленнєвих компетенцій учнів на уроках англійської мови

Виступ на М.О.
Любчич Оксана Михайлівна

Розвиток навичок мовленнєвої діяльності на уроках німецької мови


Виступ на М.О.Білодідова Людмила Миколаївна

Робота з лексикою на уроках англійської мови у 1-му класі.

Розвиток граматичних навичок на уроках німецької мови


Виступ на М.О.
Виступ на М.О.Оболенська Ольга Василівна

Навчання учнів читанню на початковому етапі

Виступ на М.О.Протягом 2009-2010 н.р. вчителів іноземних мов гімназії вивчали досвід Ткаченко Н.Г. з проблеми «Використання ділової англійської мови в економічних та філологічних класах гімназії» та Ромащенко О.А. з проблеми «Використання інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови». Вчителі М.О. систематично відвідували уроки вищезгаданих колег. Ткаченко Н.Г. та Ромащенко О.А. презентували свій досвід на засіданнях М.О. та ознайомили колег з власними методичними посібниками. На квітневому засіданні М.О. було прийняте рішення в 2010-2011 н.р. Ромащенко О.А. провести майстерклас по використанню інтерактивних технологій на уроках англійської мови, Ткаченко Н.Г. провести майстерклас по викладанню англійської мови в классах з економічним профілем.


Вчителі М.О. презентували власний досвід перед колегами на рівні школи, міста та області. На рівні школи всі вчителі М.О. проводили відкриті уроки в жовтні в рамках дня педмайстерності і в квітні на «День відкритих дверей». Вчителі Петрига Л.О., Білан Т.П. та Матросова М.В. провели в жовтні відкриті уроки для слухачів ОІППО. Петрига Л.О. провела майстер клас для слухачів ОІППО на тему «Система уроків для початкової школи – використання граматичних структур, розвиток навичок писемного мовлення». Ромащенко О.А. виступала перед слухачами ОІППО з лекцією на тему «Використання інтерактивних методик навчання в роботі з обдарованими дітьми», Яковцева І.О. виступала перед слухачами ОІППО з лекцією на тему «Підготовка обдарованих дітей до участі в міжнародних конкурсах». Вчителі М.О. Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Лисенко Н.Г., Білан Т.П. виступали на педрадах та нарадах.
Вчителі Дудіч Г.В., Харченко І.В., Дьяконенко Т.М., Яковцева І.О. виступали на семінарах для заступників директорів шкіл міста та області, які проводились на базі нашої гімназії і презентували роботу з обдарованими дітьми і реалізацію компетентнісного підходу до викладання англійської мови в двопрофільній гімназії.
Вчитель Ромащенко В.О. брав участь у міжнародному україно-американському тренінгу з використання новітніх технічних засобів у викладанні англійської мови, який проводився в місті Ковель. Після тренінгу Ромащенко В.О. проводив заняття для членів міської асоціації вчителів англійської мови із застосування новітніх технічних засобів у викладанні англійської мови. Вчителі Харченуко І.В. та Дудіч Г.В. взяли участь в двотижневому семінарі-тренінгу з використання ресурсів мережі Інтернет на уроках англійської мови, який проводився американським викладачем Томасом Таскером на базі КДПУ ім. Винниченка.
Одним із завдань минулого навчального року для М.О. іноземних мов було активізувати роботу над друкованою продукцією. В 2009-2010 н.р. вчителі М.О. виконали це завдання. В грудні на виставку ЦМСПС вчителі іноземних мов гімназії підготували методичний посібник «Виховання екологічної культури особистості на уроках англійської мови». В розробці посібника брали участь вчителі Ткаченко Н.Г., Дьяконенко Т.М., Дудіч Г.В., Мостика О.О., Солоп М.М., Ромащенко О.А. Окремим посібником надруковано матеріали на тему «Викладання англійської мови в классах економічного профіля». В розробці посібника брали участь вчителі Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Мостика О.О., Ромащенко О.А., Дьяконенко Т.М. Вчитель Ткаченко Н.Г. презентувала свою методичку з викладання ділової англійської мови.
Протягом року систематично проводилась робота з молодими вчителями за наступним графіком:


Прізвище, ініціали молодого вчителя

Прізвище, ініціали наставника

Зміст запланованих заходів

Примітка

Корольчук М.В.

Дудіч Г.В.

Відвідування відкритих уроків, взаємо відвідування, індивідуальні консультації, спільна робота під час тижня мови.
Матросова М.В.

Каширна ВА
Білодідова Л.М.

Любчич О М

Петрига Л О


Білан Т. П.

Ромащенко В.О.
Солоп М. М.

Ткаченко Н.Г.Результати навчальної діяльності учнів гімназії з англійської мови за 2009-2010 навчальний рік представлені в наступних таблицях та діаграмах:Період

Показники

Класи

Середній показник

5-і

6-і

7-і

8-і

9-і

10-і

11-і

12-і

І семестр

середній бал

7.1

7.7

8.4

7.8

8

8.5

9.1
8

результативність

76.5%

78.2%

88.6%

79.9%

77.3%

96.6%

95.8%
84.7%

ІІ семестр

середній бал

7.9

7.7

8.5

7.9

9.6

8.9

9.2
8.5

результативність

73%

78.2%

89.8%

82.7%

81.6%

98.3%

98%
85.9%

Річна

середній бал

7.9

7.7

8.5

7.9

9.6

8.9

9.2
8.5

результативність

73%

78%

89.8%

82.7%

81.6%

98.3%

98%
85.9%

Як видно з таблиці, найкращі показники успішності мають учні 9-11 класів, що є результатом більш свідомого ставлення до навчання учнів старших класів, систематичною підготовкою до ДПА та ЗНО. Майже на бал покращились результати навчальної діяльності учнів 5-х класів в ІІ-му семестрі, порівняно з І-м семестром. Це свідчить про те, що учні успішно пройшли період адаптації. Також значно покращились результати учнів 9-х класів, що пов’язано з підготовкою до екзаменів. Учні інших класів показали або таку саму результативність, як в І-му семестрі, або покращили середній бал на кілька десятих. Можемо порівняти результати навчальної діяльності учнів гімназії з англійської мови за 2009-2010 з минулорічними:Результати навчальної діяльності учнів гімназії з англійської мови за 2008-2009 навчальний рік:

Період

Показники

Класи

Середній показник

5-і

6-і

7-і

8-і

9-і

10-і

11-і

12-і

І семестр

середній бал

8

8,1

7,5

7,8

8

8.4

8,4
8

результативність

75%

81.6%

71.5%

67.4%

79.7%

89%

87.7%
78.8%

ІІ семестр

середній бал

8

8,6

7,7

7,9

8

8,4

8,4
8,1

результативність

75%

82.7%

72.7%

68%

79.7%

89%

87.7%
79.2%

Річна

середній бал

8

8,6

7,7

7,9

8

8,4

8,4
8,1

результативність

75%

82.7%

72.7%

68%

79.7%

89%

87.7%
79.2%

Можемо відмітити, що середній бал з англійської мови зріс на 0.4 бали, а результативність навчальної діяльності збільшилась з 79.2% до 85.9%. одним із завдань на наступний навчальний рік ми бачимо утримання позитивної динаміки росту результативності навчальної діяльності учнів з англійської мови.


Результативність навчальної діяльності учнів з німецької мови за 2009-2010н.р. можна прослідкувати за наступною таблицею:


ПІБ вчителя

К-ть учнів

Рівні навчальних досягнень

Початковий

(1-3б.)


Середній

(4-6б.)


Достатній

(7-9б.)


Високий

(10-12б.)Любчич О.М.

158

-

12.7%

46.2%

41.1%

Кашина В.А.

14

-

-

71%

29%

Білодідова Л.М.

83

-

28%

49%

23%

З таблиці видно, що найкращі показники результативності мають учні Любчич О.М. Любчич О.М. є найбільш досвідченим вчителем німецької мови, тому на наступний навчальний рік доцільно буде запланувати відвідування уроків Любчич О.М. іншими вчителями німецької мови гімназії задля обміну досвідом. Якщо порівняти результативність навчання з німецької мови в 2009-2010 н.р. з минулим роком, то слід відмітити, що в цьому році, на відміну від минулого, немає учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, показник середнього рівня зменшився з 15% до 13.6%, показник достатнього рівня збільшився з 49% до 55.4%, але показник високого рівня трохи знизився з 35% до 31%. Наступного року вчителям німецької мови слід розробити ряд заходів зі збільшення відсотка учнів з високим рівнем навчальних досягнень з предмета.


Серед недоліків роботи М.О. іноземних мов в 2009-2010 н.р. слід відмітити низьку результативність участі представників гімназії в міських і обласних предметних олімпіадах. Цього року маємо лише одного призера міської олімпіади з англійської мови і одне призове місце на обласній олімпіаді (учениця Дьяконенко Т.М., Мартиненко Д.,10-А кл.). Переможців в олімпіаді з німецької мови немає. Як видно з представленої нижче таблиці, така ситуація не є типовою. В попередні роки результативність участі гімназистів в олімпіадах з англійської та німецької мов варіювалась від 20% до 70% в минулому році.

Існує ряд об’єктивних причин такої ситуації. Шкільний етап олімпіад був організований належним чином, але міський етап проводився по школам під час карантину. Таким чином не були забезпечені рівні умови для учасників і були порушені всі правила організації олімпіадного процесу. Також слід відмітити, що більшість переможців олімпіад 8-9 класів стають фіналістами міжнародних конкурсів і не мають можливості представляти школу на олімпіадах наступного року. Тому при підготовці олімпіадної команди слід продумати запасні варіанти і готувати одразу декілька учнів.Не зважаючи на об’єктивні причини цьогорічної невдачі, на наступний навчальний рік вчителі М.О. активізують роботу з обдарованими дітьми, особливо щодо підготовки до участі до олімпіад. Слід поновити банк даних обдарованих дітей і індивідуальні програми роботи з ними.Проте слід відмітити результативну участь гімназистів в міжнародних конкурсах. Цього року дві учениці Яковцевої І.О. (Сопільник Ангеліна 9-Б та Соломка Олександра 9-Б) і учениця Ромащенко О.А. (Сабадаш Сніжана 9-В) стали фіналістами міжнародних освітніх конкурсів і отримали можливість навчатись в Великобританії та США. Сопільник Ангеліна стала фіналісткою двох конкурсів одразу – FLEX i HMC. Проаналізувавши результативність участі гімназистів в міжнародних конкурсах за останні три роки, бачимо, що ми стабільно маємо від двох до чотирьох фіналістів. Наступного року до нас повертаються діти, які вже провчились рік в Великобританії та США. Доцільно буде організувати учнівські обговорення, де випускники програм FLEX i HMC поділилися б досвідом з підготовки до конкурсів та навчання за кордоном.
В рамках роботи над проектом «Педагогічна майстерність» вчителі М.О. опрацювали вітчизняну та іноземну методичну літературу, ознайомились з ключовими елементами поняття «Педагогічна майстерність». Всі члени М.О. написали реферати на подану тему. На квітневому засіданні М.О. було проведене визначення рівня сформованості комунікативної компетенції, як ключового елемента педагогічної майстерності за тестом В.Ф. Ряховського.

Як бачимо на діаграмі, більшість вчителів М.О. доволі комунікабельні, іноді занадто. В наступному навчальному році необхідно продовжити вивчення проблеми«Педмайстерність»
В 2010-2011 н.р. методобєднання вчителів іноземних мов планує продовжити роботу над вивченням проблеми гуманізації процесу викладання англійської мови в гімназії.
Основні завдання та напрямки роботи м.о. на 2010-2011 н.р.


 • вивчення та виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, дотримання критеріїв оцінювання знань учнів ( продовжити моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та за рік і порівняльний аналіз з попередніми роками.)

 • подальше впровадження інноваційних технологій навчання, сучасних методів навчання, передового досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти, як результат вивчення педагогічного досвіду Ткаченко Н.Г. та Ромащенко О.А., вищезгаданим вчителям провести майстер класи.

 • впровадження рівневої та профільної диференціації, подальша реалізація викладання англійської мови в 5-му, 6-му, 7-му, 8-му та 9-му економічних класах

 • проведення шкільного етапу всеукраїнських олімпіад з англійської та німецької мов, вдосконалення роботи з обдарованими дітьми, якісна підготовка шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, активізація роботи з учнями, які мають достатній рівень знань з предмету, підготовка учнів до участі в міжнародних конкурсах,

 • співпраця з методичними службами міста і області

 • продовжити участь вчителів м.о. в роботі творчих груп гімназії

 • продовжити роботу з молодими спеціалістами, підвищення професійної майстерності вчителів м.о., вдосконалення роботи школи передового педагогічного досвіду, організація взаємо відвідувань уроків членів м.о.

 • проведення предметного тижня.

 • продовжити роботу по популяризації німецької мови в гімназії і підготовці учнів до участі в олімпіаді з німецької мови, активізувати взаємо відвідування вуроків серед вчителів німецької мови,

 • продовжити роботу творчої групи вчителів М.О. по підготовці учнів до ЗНО, скласти банк відповідних завдань,

 • продовжити вивчення та використання принципів гуманізації та демократизації при викладанні іноземної мови, в рамках роботи над проектом «Педагогічна майстерність» активізувати співпрацю з шкільним психологом, ознайомити колектив гімназії з ідеями іноземних педагогів з проблеми «Педмайстерність» у формі друкованого буклету,

 • підвищити рівень використання вчителями М.О. сучасних ТЗН та мультимедійних засобів, підвищити загальний рівень комп’ютерізації М.О.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка