О. Ф. Бондаренко // Людина. Суб’єкт. Вчинок: філософсько-психологічні студії: наукове видання / О. А. Донченко, Т. М. Титаренко, В. О. Титаренко; ред. В. О. Титаренко. К.: Либідь, 2006. С. 52-69Скачати 340,52 Kb.
Дата конвертації23.03.2019
Розмір340,52 Kb.
Шановні колеги!

Застосування психотерапевтичних методів в освіті стало можливим після об’єднання ідеї гуманної особистісно орієнтованої педагогіки з окремими арт-терапевтичними технологіями. Це дало змогу адаптувати найбільш відомі технології естетотерапії до проблем дитячого віку в пристосуванні до реальності (почуття неповноцінності, скутості, відчуженості, відгородження у соціальних контактах тощо), в корекції неадаптованої поведінки, в консультуванні з проблемних життєвих ситуацій для досягнення внутрішньої гармонії та реалізації творчого потенціалу.

Покажчик включає статті з періодичних видань, отриманих бібліотекою протягом 2007-2012 років та книги, що надходили до бібліотеки з 2001 до 2012 року.

Матеріали упорядковані в наступних розділах: 1. Психотерапія як галузь психологічних знань

 2. Психотерапевтичний потенціал освіти

  1. Естетотерапія мистецькими засобами

   1. Практика казкотерапії та лялькотерапії

   2. Музикотерапія

   3. Терапія кольором

  2. Види естетотерапії природними та ігровими засобами

   1. Пісочна терапія

Видання розраховане на практичних психологів, соціальних педагогів, логопедів, студентів.

 1. Психотерапія як галузь психологічних знань

Бендер, В. Що таке психодрама / В. Бендер, Й. Гнайст // Відкритий урок. – 2009. - №7-8. – С. 40-41; №9. – С. 38-39.

Берн, Э. Групповая психотерапия / Э. Берн. – М.: Академический проект, 2001. – 464 с.

Берн, Э. Психоанализ и психотерапия для несведущих / Э. Берн. – М.: АСТ, 2000. – 416 с. – (Классики зарубежной психологии).

Богдан, О. Мій недитячий досвід терапії дитячих травм / О. Богдан // Психолог (Шкільний світ). – 2007. - №34. – С. 19-23.

Бондаренко, О. Ф. Суб’єктність як етичний вимір: у пошуках вітчизняної традиції у психотерапії / О. Ф. Бондаренко // Людина. Суб’єкт. Вчинок: філософсько-психологічні студії: наукове видання / О. А. Донченко, Т. М. Титаренко, В. О. Титаренко; ред. В. О. Титаренко. – К.: Либідь, 2006. – С. 52-69.

Брюханова, А. Психотехніки сімейної позитивної психотерапії / А. Брюханова // Відкритий урок. – 2006. - №17-18. – С. 55-58.

Бубнова, В. В. Роль психологических защит в возникновении психофизиологического неблагополучия в психотерапевтической практике / В. В. Бубнова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2009. - №1. – С. 16-21.

Бубнова, В. В. Три истории, которые потрясли психотерапевта / В. В. Бубнова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2008. - №3. – С. 20-26.

Буякас, Т. М. Инициальная терапия как практика феноменологического подхода к человеку / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2007. - №1. – С. 70-80.

Василюк, Ф. Е. Классификация как метод понимающей психотерапии / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. – 2010. - №5. – С. 13-24.

Василюк, Ф. Е. Майевтика как метод понимающей психотерапии / Ф. Е. Василюк // Вопросы психологии. – 2008. - №5. – С. 31-43.

Вачков, И. В. Методы имаготерапии при оказании помощи в экстремальных ситуациях / И. В. Вачков // Психологическая наука и образование. – 2012. - №3. – С. 5-9.

Виноградна, О. В. Особливості застосування нейролінгвістичного програмування у психотерапії / О. В. Виноградна // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. - №8. – С. 74-79.

Волкова, Д. Э. Означение содержаний внутреннего мира клиента в разговорной и экспрессивной терапии / Д. Э. Волкова, А. Б. Орлов // Вопросы психологии. – 2009. - №2. – С. 88-97.

Гиль, Сон И. «На – ком – центрированный подход?» / Сон И. Гиль // Вопросы психологии. – 2012. - №6. – С. 81-87.

В статті розглянуто поняття: імпліцитна теорія терапевта, сетінг, психотерапевтична сесія

Гройсман, А. Л. Самовнушение и психическая саморегуляция / А. Л. Гройсман // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - №7. – С. 27-37; №11. – С. 39-48.

Гроф, С. За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии / С. Гроф. – М.: АСТ, 2001. – 504 с.

Дорохов, М. Б. Ценностно-смысловая реконструкция психотравматического опыта в процессе психотерапии / М. Б. Дорохов // Вопросы психологии. – 2010. - №6. – С. 68-77.

Заіка, В. Прикладний аспект застосування терапевтичних метафор в практичній психології / В. Заіка, С. Мерцалов // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - №4. – С. 10-16.

Зиновьева, Н. О. Психология и психотерапия насилия. Ребёнок в кризисной ситуации: научно-популярная литература / Н. О. Зиновьева, Н. Ф. Михайлова. – СПб.: Речь, 2003. – 248 с.

Калина, Н. Ф. Основы психотерапии: семиотика в психотерапии: учебное пособие / Н. Ф. Калина. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 1997. – 264 с.

Каліна, Н. Ф. Психотерапія: підручник / Н. Ф. Каліна. – К.: Академвидав, 2010. – 288 с. – (Альма-матер).

Климчук, В. О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискус соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. - №2. – С. 63-68.

Колпакова, М. Ю. Развитие интеграции психотерапевтической теории / М. Ю. Колпакова // Вопросы психологии. – 2008. - №1. – С. 146-155.

Корнеева, Е. В. Помощь при горевании методами эмоционально-образной терапии / Е. В. Корнеева // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2010. - №2. – С. 57-65.

Корнеева, Е. В. Эмоционально-образная терапия в решении психосоматических проблем скептически настроенных клиентов / Е. В. Корнеева // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2012. - №3. – С. 31-38.

Королёва, А. П. Использование образа желаемого будущего в эмоционально-образной терапии на примере развития женственности / А. П. Королёва // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2008. – №4. – С. 13-21.

Королёва, А. П. Эмоционально-образная терапия с использованием образа ДНК при работе с психосоматикой / А. П. Королёва, О. В. Сурков // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2011. - №2. – С. 70-80.

Королюк, Т. И. Проблема использования отечественных психотехник в консультативной и психотерапевтической работе / Т. И. Королюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. - №2. – С. 57-63.

Коттлер, Дж. Совершенный психотерапевт. Работа с трудными клиентами: практическое пособие / Дж. Коттлер; пер. с англ. Н. Мухин. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с. – (Золотой фонд психотерапии).

Коттлер, Дж. Психотерапевтическое консультирование: научное издание / Дж. Котлер, Р. Браун. – 4-е междунар. изд. – СПб.: Питер, 2001. – 454 с. – (Золотой фонд психотерапии).

Кочюнас, Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия: к изучению дисциплины / Р. Кочюнас. – 5-е изд. – М.: Академический проект; Гаудеамус, 2005. – (Gaudeamus)

Кошлан, Н. Шляхи виведення з кризи важкохворих людей похилого віку: психотерапія християнськими ученнями / Н. Кошлан // Психолог (Шкільний світ). – 2007. - №34, вкладка. – С. 1-24.

Кратохвил, С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний: монография / С. Кратохвил. – М.: Медицина, 1991. – 336 с.: илл.

Кузнєцова, І. В. Аватаротерапія – сучасна техніка розвитку ментальної моделі світу засобами Інтернет - середовища / І. В. Кузнєцова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - №8. – С. 38-43.

Леви, Т. С. Уровни построения движения по Н. А. Бернштейну и телесная психотерапия / Т. С. Леви // Вопросы Психологии. – 2010. - №6. – С. 62-67.

Линде, Н. Д. Гнев, подавленный гнев и его коррекция в эмоционально – образной терапии / Н. Д. Линде // Вопросы психологии. – 2008. - №2. – С. 160-173.

Линде, Н. Д. Коррекция боли с помощью эмоционально – образной терапии / Н. Д. Линде // Вопросы психологии. – 2008. - №5. – С. 163-169.

Линде, Н. Д. Коррекция эмоциональной зависимости с помощью метода эмоционально – образной терапии / Н. Д. Линде // Вопросы психологии. – 2007. - №5. – С. 170-179.

Линде, Н. Д. Работа с Внутренним Ребёнком в эмоционально – образной терапии / Н. Д. Линде // Вопросы психологии. – 2007. - №1. – С. 159-169.

Линде, Н. Д. Эмоционально – образная терапия зависимости и утраты / Н. Д. Линде, Е. В. Конева // Вопросы психологии. – 2010. - №1. – С. 128-137.

Лукина, Л. Н. Практическая дельфинотерапия / Л. Н. Лукина // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №4. – С. 47-57.

Лушин, П. В. Об экологичности психологического воздействия: экофасилитативная логика / П. В. Лушин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №6. – С. 7-9.

Мазяр, О. В. Життєвий сценарій в українських народних казках / О. В. Мазяр,О. С. Юрчак // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. - №2. – С. 73-77.

Макаров, В. В. Психотерапия нового века / В. В. Макаров. – М.: Академический проект, 2001. – 496 с.

Мартинюк, І. А. Техніки тілесно – орієнтованої терапії у корекції емоційних станів / І. А. Мартинюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - №8. – С. 60-63.

Меновщиков, В. Ю. Дискурс в дистантном консультировании и психотерапии / В. Ю. Меновщиков // Вопросы психологии. – 2008. - №6. – С. 101-108.

Михайлов, Б. В. Личностно-ориентированная компьютеризованная психотерапия И. Мирошник, Е. Гаврилина: итоги и перспективы / Б.В. Михайлов // Мир психологии. – 2008. - №1. – С. 138-150.

Мовчан, Н. Внутрішня посмішка – найкраща медитація / Н. Мовчан // Психолог дошкілля. – 2012. - №2. – С. 9-10.

Науменко, О. М. Цілюща сила евритмії / О. М. Науменко // Психологічна газета. – 2010. - №6. – С. 3-5.

Орлов, А. Экзистенциальный анализ и клиентоцентрированная психотерапия: сходство и различие / А. Орлов, А. Лэнгле, В. Б. Шумский // Вопросы психологии. – 2007. - №6. – С. 21-36.

Петрова, Е. Ю. Эмпатическое понимание в клиентоцентрированном подходе и «я — ты» : диалог в гештальт – терапии / Е. Ю. Петрова // Вопросы психологии. – 2012. - №6. – С. 107-116.

Поспелова, М. В. Эмоционально – образная терапия созависимости в семейных отношениях / М. В. Поспелова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2012. - №1. – С. 47-56.

Правілова, Н. Аутотренінг як метод психотерапії: активні нетрадиційні форми і методи у роботі психолога / Н. Правілова // Психолог (Шкільний світ). – 2010. - №45. – С. 9-11.

Психологическое консультирование и психотерапия: сборник статей / сост. А. Б. Орлов. – М.: ООО «Вопросы психологии», 2004. – 216 с. – (Б-ка журн. «Вопросы психологии»).

Психотерапевтическая энциклопедия: энциклопедия / Ред. Б. Д. Карвасарский. – СПб.: Питер, 752 с. – (Мастера психологии).

Психотерапевтична допомога особистості // Приходько, Ю. О. Практична психологія: введення у професію: навчальний посібник / Ю. О. Приходько. – 2-ге вид. – К.: Каравела, 2010. – С. 140-179.

Психотерапия как добрые отношения между людьми // Маслоу, А. Мотивация и личность: учебное пособие / А. Маслоу. – 3-е изд. – СПб.: Питер,2003. – С. 149-171. – (Мастера психологии).

Пэпп, П. Семейная терапия и её парадоксы / П. Пэпп; пер с англ. В. П. Чурсина. – М.: Независимая фирма «Класс», 2006. – 288 с. – (Б-ка психологии и психотерапии)

Ригин, А. С. На пути к эукосмии. Понятийные основы христианской психотерапии / А. С. Ригин // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. - №7. – С. 74-79.

Різновиди психотерапії // Ходаківський, Є. І. Психологія управління: навчальний посібник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 134-138.

Розанова, Е. Г. Психологическое консультирование и психотерапия детско-родительских отношений / Е. Г. Розанова // Психологическая наука и образование. – 2008. - №4. – С. 91-100.

Ромек, Е. А. Клиентоцентрированный подход и рационально-эмоциональная терапия: (если бы на стуле К. Роджерса сидел А. Эллис…) / Е. А. Ромек // Вопросы психологии. – 2-012. - №6. – С. 87-95.

Рудестам, К. Групповая психотерапия: научное издание / К. Рудестам. – СПб.: Питер,2000. – 384 с. – (Мастера психологии).

Симоненко, И. А. Психотерапия привязанности. Случай Саши / И. А. Симоненко // Психолог в детском саду. – 2010. - №2. – С. 89-111.

Слабинский, В. Ю. Основы психотерапии: практическое руководство / В. Ю. Слабинский; ред. Б. Киржнер. – М.: Наука и техника, 2008. – 464 с. – (Мир психологии и психотерапии).

Слободяник, А. П. Психотерапия, внушение, гипноз: научное издание / А. П. Слободяник. – 3-е изд., испр. и доп. – К.: Здоров’я,1977. – 480 с.

Смирнова, О. Супружеский курс взаимопонимания (тренинг по семейной психотерапии) / О. Смирнова, А. Рамазанова // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - №8. – С. 26-37.

Старовойтов, А. В. Идентификация телесности в психотерапии / А. В. Старовойтов // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - №11. – С. 62-65.

Старовойтов, А. В. Психологическое пространство телесно-ориентированной психотерапии / А. В. Старовойтов // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - №3. – С. 28-31.

Строганов, А. Е. Психотерапия на базе театральных систем: практическое руководство / А. Е. Строганов. – СПб.: Наука и техника, 2008. – 496 с. – (Мир психологии и психотерапии).

Таланов, В. Л. Справочник практического психолога: Справочное издание / В. Л. Таланов, И. Г. Малкина-Пых. – СПб.: Сова, 2005. – 928 с.: ил.

Тарасов, В. М. Роль гештальт- терапії в розширенні соціальної компетентності людини / В. М. Тарасов // Гілея. – 2010. – Вип. 40. – С. 181-187.

Тарасов, Е. А. Популярная психотерапия для всех и для каждого: научно-популярная литература / Е. А. Тарасов. – М.: Агенство «ФАИР», 1997. – 320 с.: ил.

Телешевская, М. Э. Учитесь властвовать собой: записки психотерапевта: научно-популярная литература / М. Э. Телешевская. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Здоров’я, 1990. – 96 с.

Терлецька, Л. Г. Методи оптимізації процесу самоаналізу в інтегрованій психотерапії і сесія Вищої соціально-психологічної школи. Секція «Технологія самоаналізу» // Психологічна газета. – 2007. - №4. – С. 27-32.

Туріщева, Л. В. Секрети внутрішньої гармонії: поради психотерапевта / Л. В. Туріщева // Англійська мова та література. – 2009. - №14. – С. – 2-16.

Кішкотерапія

Цань, О. Правда про психосоматику / О. Цань // Психологічна газета. – 2010. - №10. – С. 20-23.

Чемерис, Е. А. Психологическое исцеление аллергии методом эмоционально-образной терапии / Е. А. Чемерис // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2008. - №4. – С. 9-13.

Шавердян, Г.М. Основы психотерапии: для вузов / Г. М. Шавердян. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»)

Шебанова, В. І. Техніки роботи з механізмами психологічного захисту у гештальт - терапії / В. І. Шебанова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. - №1. – С. 32-36.

Шевченко, М. Таємниці позитивної психотерапії / М. Шевченко // Психолог (Шкільний світ). – 2009. - №8. – С. 3-6.

Шилко, Р. С. Типы виртуальной реальности и возможности её применения в психологии / Р. С. Шилко // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. - №12. – С. 66-69.

Шумский, В. Б. Методология психотерапии онтологического направления / В. Б. Шумский // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. - №10. – С. 55-63.

 1. Психотерапевтичний потенціал освіти

Вайзман, Н. Психотерапевтический потенциал педагога / Н. Вайзман // Адаптивное образование. – 2009. - №1. – С. 45-52.

Валуйська, А. Історія і види арт - терапії: заняття з педагогами / А. Валуйська // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 66-67.

Гребнева, В. Как понять и принять ребёнка во всей полноте: позитивная психотерапия в гуманистической педагогике / В. Гребнева, И. Щербаченко // Народное образование. – 2006. - №8. – С. 2-11.

Деркач, О. Арт – терапія на допомогу школі / О. Деркач // Мистецтво та освіта. – 2010. - №2. – С. 25-28.

Желдак, И. М. Сценарий групповой психотерапии с детьми 12-15 лет и старше / И. М. Желдак // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - №4. – С. 49-65.

Желдак, И. М. Сценарий групповой психотерапии с детьми 6–11 лет / И. М. Желдак // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - №3. – С. 44-64.

Зайдман, И. Н. Технология терапевтической дидактики в аспекте формирования толерантности подростков / И. Н. Зайдман, Л. Б. Можейкина // Психологическая наука и образование. – 2007. - №2. – С. 50-59.

Калмикова, Л. Застосування природотерапії в освітньому процесі дошкільного закладу / Л. Калмикова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - №10. – С. 39-47.

Калошин, В. Ф. Раціонально емотивна терапія мислення – ефективний засіб гармонізації відносин / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2011. - №5. – С. 26-32.

Калошин, В. Ф. Раціонально емотивна терапія: теорія та практика / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №4. – С. 71-76; №5. – С. 71-80.

Калошин, В. Ф. Раціонально емотивна терапія: як покращити стосунки / В. Ф. Калошин // Психолог (Шкільний світ). – 2011. - №16. – С. 9-15.

Литвин, І. Важкі підлітки: напрями психотерапевтичної роботи / І. Литвин, С. Рибчинська // Психолог (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 16-24.

Лыкова, В. А. Педагогическая психотерапия в образовательном пространстве / В. А. Лыкова // Педагогика. – 2007. - №9. – С. 25-32.

Лыкова, В. А. Терапевтический подход к инновациям в образовании / В. А. Лыкова // Педагогика. – 2009. - №6. – С. 59-68.

Остапенко, А. Здоров’язбережні технології / А. Остапенко // Директор школи (Шкільний світ). – 2012. - №21. – С. 18-36.

Кольоротерапія, сміхотерапія, ароматерапія, піскова терапія

Сергеева, А. В. Психотерапевтические аспекты обеспечения личностного развития субъекта образовательного процесса / А. В. Сергеева // Психология и школа. – 2008. - №3. – С. 99-103.

Торовик, А. Мотиваційна діяльність колективу: активізація елементами арт – терапії / А. Торовик // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 63-65.

Тригук, О. Емоційно-особистісна сфера: корекційно-розвивальне заняття з елементами арт – терапії / О. Тригук // Психолог (Шкільний світ). – 2011. - №2. – С. 3-7.

  1. Естетотерапія мистецькими засобами

Алексеева, М. Ю. Системное использование педагогом элементов арт – терапии / М. Ю. Алексеева // Среднее профессиональное образование. – 2007. - №6. – С. 64-66.

Андрейчик, С. Р. Система впровадження арт – методів у роботу практичного психолога / С. Р. Андрейчик // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - №5. – С. 13-19.

Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: учебник / Е. А. Медведева [и др.]. – М.: Академия, 2001. – 248 с. – (Педагогическое образование).

Балашова, Е. В. Библиотерапия детства / Е. В. Балашова // Шкільна бібліотека плюс. – 2007. - №7. – С. 6-8.

Батова, Г. Д. До вершин взаєморозуміння: [бібліотерапія і лікувальне читання] / Г. Д. Батова // Шкільна бібліотека плюс. – 2011. - №11. – С. 73-76.

Башкеева, Т. Влияние арт-терапии на поведение подростков / Т. Башкеева, Д. Горяйнова // Воспитание школьников. – 2010.- №7. – С. 58-60.

Башкирова, Е. Н. Библиотерапия – продуктивный метод преодоления страхов у детей / Е. Н. Башкирова // Воспитание школьников. – 2011. - №7. – С. 54-57.

Бернацька, О. Б. Арт – терапія у вихованні самостійності підлітків / О. Б. Бернацька. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2012. – 120 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Булах, М. Образотерапія: зняття психологічного напруження та стресових станів у дітей / М. Булах // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 68-72.

Валуйська, А. Історія і види арт – терапії: заняття з педагогами / А. Валуйська // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 66-67.

Ващенко, О. Напрями арт – терапії: фрагменти книги / О. Ващенко, С. Свириденко // Здоров’я та фізична культура. – 2008. - №1. – С. 21-24.

Вознесенська, О. АРТ – терапевтична майстерня: радість й розвиток для всієї сім’ї / О. Вознесенська, М. Сидоркіна // Психолог (Шкільний світ). – 2008. - №1. – С. 24-26.

Вознесенська, О. Арт – терапія в роботі практичного психолога: використання арт – технологій в освіті: методичний матеріал / О. Вознесенська. – К.: Шкільний світ, 2007. - 120 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

Вознесенська, О. Зберегти дитину – зберегти родину: використання ресурсів арт – терапії у розвитку медіакультури з метою збереження психічного здоров’я дітей / О. Вознесенська, М. Сидоркіна // Управління освітою (Шкільний світ). – 2012. - №24: Психологія управління. – С.13-16.

Вознесенська, О. Особистісний розвиток студентів засобами арт – терапії: відповідальність системи освіти / О. Вознесенська // Управління освітою (Шкільний світ). – 2009. - №1. – С. 2-3 (вкладка).

Вознесенська, О. Поєднання ресурсів арт – терапії та природи / О. Вознесенська // Педагогічна газета. – 2012. - №2. – С. 5.

Вознесенська, О. Шляхом арт – терапії у пошуках натхнення / О. Вознесенська // Психолог (Шкільний світ). – 2011. - №17. – С. 3-5.

Войлова, Н. Історія в картинках: техніки арт – терапії / Н. Войлова, Н. Лободенко // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 47-52.

Деркач, О. Арт – терапія на допомогу школі / О. Деркач // Мистецтво та освіта. – 2010. - №2. – С. 25-28.

Дмитрієва, В. Лабіринт із дзеркалом: модифікована арт – терапевтична методика для роботи з підлітками 15-17 років / В. Дмитрієва // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 25-29.

Дмитрієва, В. Мій лабіринт: арт – терапевтична методика для підлітків 15-17 років / В. Дмитрієва // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №7. – С. 46-47.

Дмитрієва, В. Моє ім’я у світі: арт – терапевтична техніка для дітей 7-13 років / В. Дмитрієва // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 9-11.

Дмитрієва, В. Світ моїх переконань / В. Дмитрієва // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 22-24.

Авторська арт – терапевтична методика

Дрешер, Ю. Н. Библиотерапия: учебное пособие / Ю. Н. Дрешер. – М.: Школьная библиотека, 2003. – 224 с. – (Профессиональная б-ка школьного библиотекаря).

Дрешер, Ю. Н. Книга как инструмент библиотерапии / Ю. Н. Дрешер // Школьная библиотека. – 2012. - №6-7. – С. 129-134.

Жильцова, В. Арт – терапія у роботі із замкненими та тривожними дітьми / В. Жильцова // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 73-76.

Зборюк, Т. П. Арт – терапевтичні технології у психо-корекційній практиці / Т. П. Зборюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. - №4. – С. 23-31.

Зорик, С. Фото – кинотерапия / С. Зорик // Искусство в школе. – 2012. - №2. – С. 46-49.

Іваннікова, С. Подолання труднощів у стосунках: елементи арттерапії в роботі зі старшими дошкільниками / С. Іваннікова // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №7. – С. 43-45.

Калошин, В. Ф. Інноваційний метод виховання / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2008. - №2. – С. 35-41.

Психотерапія як метод виховання

Карпова, Н. Л. Библиопсихология и библиотерапия в образовании, воспитании и коррекции / Н. Л. Карпова, Н. С. Лейтес // Школьная библиотека. – 2011. - №9-10. – С. 123-128.

Красін, С. Кінотренінг у роботі шкільної психологічної служби / С. Красін // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 80-91.

Ленів, З. Концептуальні засади застосування арт – терапії в корекційній педагогіці / З. Ленів // Дефектологія. – 2009. - №2. – С. 30-33.

Лобанова, Е. А. Фольклорная арт – терапия в практике работы педагога дополнительного образования / Е. А. Лобанова // Дополнительное образование и воспитание. – 2007. - №11. – С. 34-39.

Лукомская, С. А. Интегративная роль фототерапии как средства психологической помощи / С. А. Лукомская // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №7. – С. 34-38.

Лютько, Л. Арт – терапевтичний вплив дитячого ранку / Л. Лютько // Музичний керівник. – 2012. - №3. – С. 12-15.

Матейчук, О. «Я та мій світ»: авторська програма для підлітків з елементами арт – терапії / О. Матейчук // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №22. – С. 7-15.

Мелик-Пашаев, А. А. Искусство и здоровье / А. А. Мелик – Пашаев // Искусство в школе. – 2011. - №5. – С. 2-6

Меркулова, Н. Арт – терапія в системі виховної роботи / Н. Меркулова // Дефектолог (Шкільний світ). – 2008. - №10. – С. 29-35.

Молошна, Т. У пошуках ефективних засобів корекції: психолого-педагогічний супровід осіб з особливими потребами у професійно-технічних закладах засобами арт – терапії / Т. Молошна // Соціальний педагог (Шкільний світ). – 2012. - №11. – С. 48-51.

Назарова, Л. Д. Арт – терапия как средство сохранения здоровья педагогов / Л. Д. Назарова // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2008. - №1. – С. 102-111.

Найдьонова, Л. Арт – терапія поєднає психологію і громадськість / Л. Найдьонова // Педагогічна газета. – 2012. - №1. – С. 3.

Нойкина, Д. Что б такого почитать, чтоб от стресса не страдать? Библиотерапия в действии / Д. Нойкина // Шкільна бібліотека плюс. – 2012. - №7. – С. 22-23.

Оденцова, В. Арт – терапія у реабілітації дітей-інвалідів / В. Оденцова // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14.

Оденцова, В. М. Використання символ-драми й арт – терапії у подоланні дитячих страхів / В. М. Оденцова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. - №4. – С. 13-22.

Оденцова, В. М. Використання символ-драми й арт – терапії в коригувальній роботі з подолання дитячих страхів у консультативній практиці / В. М. Оденцова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. - №4. – С. 8-17.

Русинова, Т. Ф. Этикетотерапия как метод воспитания / Т. Ф. Русинова // Этическое воспитание. – 2007. - №4. – С. 17-19.

Сиротич, Н. Мова мистецтва, або Використання методів арт – терапії у роботі з дітьми раннього віку / Н. Сиротич // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2011. - №12. – С. 57-61.

Скнар, О. АРТ – терапевтична техніка «колаж» у роботі психолога / О. Скнар // Психолог (Шкільний світ). – 2009. - №9. – С. 12-14.

Старикова, С. Арт – терапевтические методы в школе / С. Старикова // Социальная педагогика. – 2008. - №1. – С. 77-82.

Старовойтов, А. В. Содержательные и процессуальные особенности арт – терапии / А. В. Старовойтов // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - №5. – С. 70-72.

Стахневич, А. Глиняний амулет і маска: арт – терапевтичне тренінгове заняття з учнями 11 класу / А. Стахневич // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 39-41.

Тіунова, О. В. Робота з масками як процес індивідуалізації / О. В. Тіунова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. - №7. – С. 40-45.

Туріщева, Л. В. Секрети внутрішньої гармонії: поради психотерапевта / Л. В. Туріщева // Англійська мова та література. – 2009. - №14, вкладка. – С. 2-16.

Федій, О. А. Естетотерапія: навчальний посібник / О. А. Федій. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.

Федій, О. А. Терапевтичний потенціал естетичної системи Всесвіту: філософсько-онтологічний підхід / О. А. Федій // Педагогіка і психологія. – 2010. - №3. – С. 80-91.

Шабанова, Л. Бібліотерапія як засіб впливу на формування читацьких потреб / Л. Шабанова // Сучасна школа України. – 2011. - №10. – С. 75-81.

Шабанова, Л. Бібліотерапія як одна з найефективніших форм просвітницької діяльності бібліотекаря школи: з досвіду роботи творчої лабораторії шкільного бібліотекаря / Л. Шабанова // Шкільна бібліотека плюс. – 2009. - №19. – С. 6-7.

Шестопалова, К. М. Використання методів арт – терапії в роботі з інтимно-особистісними потребами юнаків / К. М. Шестопалова // Світ виховання. – 2010. - №1. – С. 28-30.

Шитікова, М. Пластилінові етюди / М. Шитікова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. - №3. – С. 52-53.

Якубовська, Н. Корекція страхів: арт – терапевтична методика для дітей 5-10 років / Н. Якубовська // Психолог (Шкільний світ). – 2010. - №43. – С. 17-26.

   1. Практика казкотерапії та лялькотерапії

Азизова, З. Ф. Формирование у младших школьников эстетических чувств средствами кукольного театра / З. Ф. Азизова // Воспитание школьников. – 2012. - №4. – С. 44-47.

Антипова, К. Тістопластика та казкотерапія: робота з учнями початкових класів / К. Антипова // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 5-8.

Бережная, М. Сказкотерапия как воспитательная система / М. Бережная // Искусство в школе. – 2008. - №2. – С. 60-62.

Бесчастная, Е. Сказкотерапия как метод развития личности и коррекции поведения социально неблагополучных детей / Е. Бесчастная // Воспитание школьников. – 2009. - №9. – С. 50-54.

Бесчастная, Е. Об опыте педагогического сопровождения ресоциализации детей / Е. Бесчастная // Воспитание школьников. – 2010. - №9. – С. 55-57.

Лялькотерапія

Брежнева, М. В. Сказкотерапия – средство самопознания в раннем детстве / М. В. Брежнева // Начальная школа плюс до и после. – 2007. - №5. – С. 51-53.

Бреусенко-Кузнєцов, О. АРТ – простір казкотерапії / О. Бреусенко-Кузнєцов // Психолог (Шкільний світ). – 2007. - №28. – С. 18-22.

Вачкова, І. Використання психологічних казок у роботі з молодшими школярами / І. Вачкова // Психолог (Шкільний світ). – 2007. №11. – С. 9-17.

Галіцина, Л. Методика «Витинанка «Лялька»: робота з образом «Я» / Л. Галіцина // Психолог (Шкільний світ). – 2011. - №40. – С. 30-31.

Гетманська, М. Казка чи казкотерапія? Виховання чи лікування? / М. Гетьманська // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2012. - №9. – С. 29-32.

Гурчак, В. Психокорекційна робота / В. Гурчак // Директор школи (Шкільний світ). – 2008. - №47. – С. 26-32.

Демиденко, Н. Казкотерапія з молодшими школярами в умовах спецшколи – інтернату / Н. Демиденко // Дефектолог (Шкільний світ). – 2010.- №2. – С. 38-40.

Єгорушкіна, К. Казкотерапія як інструмент психолога та педагога / К. Єгорушкіна // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. - №2. – С. 4-9.

Єгорушкіна, К. Музична казкотерапія як напрям практичної психології / К. Єгорушкіна // Музичний керівник. – 2012. - №5. – С. 11-15.

Зборовська, Н. Казки як психотерапія для дорослих і дітей / Н. Зборовська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. - №9. – С. 71-80.

Исаева, Н. Сказка как средство оптимизации психо - эмоциональной сферы старших дошкольников / Н. Исаева // Дошкольное воспитание. – 2012. - №7. – С. 19-24.

Колобовнікова, О. С. Духовний потенціал казки в гештальт – аналітичному просторі / О. С. Колобовнікова // Шкільна бібліотека. – 2007. - №1. – С. 23-24.

Корепанова, М. Сказкотерапия как средство самопознания младших дошкольников / М. Корепанова, М. Брежнева // Дошкольное воспитание. – 2008. - №1. – С. 53-58.

Кравченко, С. Казкотерапія як засіб вирішення логопедичних проблем / С. Кравченко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2012.- №6. – С. 14-17.

Купченко, В. Е. Тренинг развития эмпатии у подростков средствами сказкотерапии / В. Е. Купченко, Н.Н. Терехова // Психология и школа. – 2009. - №4. – С. 33-51.

Литвин, І. Важкі підлітки: напрями психотерапевтичної роботи / І. Литвин, С. Рибчинська // Психолог (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 16-24.

Маргулян, І. Казкотерапія для малят / І. Маргулян // Психолог (Шкільний світ). – 2007. - №28. – С. 23-30.

Міняєва, А. Використання елементів казкотерапії в корекційно- розвивальній роботі психолога / А. Міняєва // Психологічна газета. – 2007. - №22. – С. 10-16.

Науменко, О. Жива казка: авторська інтегрована арт – терапевтична методика / О. Науменко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2012.- №3. – С. 25-30.

Нижник, Г. Казкотерапія – шлях до пізнання себе: психолого-педагогічний семінар / Г. Нижник // Психолог (Шкільний світ). – 2007. - №28. – С. 12-17.

Оруджова, Ж. А. Валіза казкотерапевта: додаткові матеріали з основ казко- терапії / Ж. А. Оруджова // Психологічна газета. – 2008. - №9. – С. 3-31; №10. – С. 1-30.

Оруджова, Ж. А. Казкові годинники і програма з основ казкотерапії / Ж. А. Оруджова // Психологічна газета. – 2008. - №7. – С. 3-30; №8. – С. 3-30.

Осипчук, Н. Казка допомагає подолати страх і позбутися самотності / Н. Осипчук // Освіта. – 2007. – №52. – С. 6-7.

Петренко, Л. Артпедагогіка та казкотерапія / Л. Петренко // Відкритий урок. – 2007. - №5. – С. 3-11.

Підлипна, Л. Казка в роботі практичного психолога та соціального педагога / Л. Підлипна // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №20. – С. 43-46.

Ревва, С. М. Виховуємо та навчаємо через казку: адаптована програма з елементами казкотерапії з морально-етичного виховання для дітей дошкільного віку / С. М. Ревва, Г. М. Дмитренко, Н. О. Чулкова // Дошкільний навчальний заклад. – 2008. - №6. – С. 2-22.

Самарська, М. Програмування та розвивальна казкотерапія / М. Самарська // Відкритий урок. – 2011. - №3. – С. 66-67.

Соловйова, Л. Казкотерапія у навчально-виховному процесі / Л. Соловйова // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2010. - №15. – С. 12-13.

Строганова, Л. Как мы сочиняем терапевтические сказки / Л. Строганова // Учитель. – 2007. - №2. – С. 83-85..

Туріщева, Л. В. Функції й форми використання психологічних казок / Л. В. Туріщева // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. - №4. – С. 32-34.

Фаустова, И. В. Метод куклотерапии в работе с детьми старшего дошкольного возраста / И. В. Фаустова // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2008. - №5. – С. 100-107.

Цибуля, Н. Практика казкотерапії з педагогами / Н. Цибуля // Психолог (Шкільний світ). – 2007. - №28. – С. 4-11.

Чурай, В. Лялька та дитина: досвід використання арт – терапевтичних технологій на уроках мистецтв / В. Чурай // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. - №4. – С. 32-34.

Шабанова, Л. Формування життєтворчих компетентностей молодших школярів засобами казкотерапії / Л. Шабанова // Шкільна бібліотека плюс. – 2011. - №1. – С. 7-9.

Шевцова, В. Соціально-економічне виховання дошкільнят із ЗПР засобами казкотерапії / В. Шевцова // Дефектолог (Шкільний світ). – 2012. - №10. – С. 48-50.

Шевцова, О. О. Використання лялькотерапії під час вивчення української літератури як один з елементів художньої педагогіки / О. О. Шевцова // Світ виховання. – 2010. - №1. – С. 41-42.

Штіль, С. Казкотерапія на заняттях з дітьми з особливими потребами: дошкільний вік / С. Штіль // Дефектолог (Шкільний світ). = 2009. - №4. – С. 24-39.

   1. Музикотерапія

Васюхно, В. У Пугачової пісні зі знаком мінус: енергетичний вплив музики / В. Васюхно // Шкільний світ. – 2009. - №34. – С. 1-18 (вкладка).

Волканова, В. Абетка соціального педагога: спецвипуск / В. Волканова // Соціальний педагог (Шкільний світ). – 2011. - №2. – С. 3-60; №3. – С. 3-60.

Музикотерапія, ігротерапія, казкотерапія

Гордійчук, Н. Народні пісні заспокоять перед операцією: вплив музики на наш організм / Н. Гордійчук // Шкільний світ. – 2009. - №18. – С. 20.

Гресь, А. Психологічний релакс: музикотерапія вдома для втомленого психолога / А. Гресь // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. - №4. – С. 39.

Грицай, Ю. В. Мій настрій: як ним керувати?: виховна година / Ю. В. Грицай // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2009. - №7. – С. 24-26.

Деркач, О. Арт – терапія на допомогу школі / О. Деркач // Мистецтво та освіта. – 2010. - №2. – С. 25-28.

Дудик, Г. Вплив музики на емоційний стан людини / Г. Дудик // Шкільний світ. – 2012. - №19. – С. 1-4,вкладка.

Жуганова, О. В. Використання музикотерапевтичної педагогіки на уроках української мови / О. В. Жуганова // Початкове навчання та виховання. – 2008. - №32. – С. 31-35.

Заїка, Є. Енергоінформаційний код сили духу / Є. Заїка // Психолог (Шкільний світ). – 2009. - №35. – С. 31-32.

Золотарьова, А. Музично-терапевтичні ігри як засіб оздоровлення молодших школярів / А. Золотарьова // Мистецтво та освіта. – 2011. - №4. – С. 28,37-41.

Каледина, М. С. Адаптация младших школьников к среде образовательной школы средствами музыки / М. С. Каледина // Педагогическое образование и наука. – 2011. - №5. – С. 33-36.

Калошин, В. Ф. Музика і наше здоров’я / В. Ф. Калошин // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня література). – 2010. - №4. – С. 6-10.

Квітка, Н. О. Заняття з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / Н. О. Квітка // Дефектолог. – 2012. - №4. – С. 11-14.

Кібалова, Т. Вплив музичного мистецтва на здоров’я та особистість / Т. Кібалова // Вересень. – 2006. - №1-2. – С. 24-33.

Коврігіна, Л. О. Вплив музики на психоемоційний стан людини / Л. О. Коврігіна // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2012. - №2. – С. 24-26.

Константинова, И. С. К вопросу о вкладе музыкальной терапии в помощь детям со сложными нарушениями развития / И. С. Константинова // Дефектология. – 2009. - №2. – С. 3-11.

Котышева, Е. Н. Психологическая коррекция средствами музыкального воздействия на детей с ограниченными возможностями в условиях Центра социальной помощи / Е. Н. Котышева // Вестник психосоциальной и коррекционно – реабилитационной работы. – 2010. - №1. – С. 30-38.

Латышев, О. Ю. Влияние релаксационной музыки на внутренний мир ребёнка / О. Ю. Латышев, С. Н. Шаповалова // Школьные технологии. – 2007. - №2. – С. 156-157.

Майборода, С. Использование музыкотерапии в работе с подростками с девиантным поведением / С. Майборода // Воспитание школьников. – 2011. - №5. – С. 26-30.

Макаренко, О. Музикотерапія у роботі з дошкільниками / О. Макаренко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2012.- №6. – С. 18-23.

Макаренко, О. Психологічний релакс: програма розвивальних занять із дітьми раннього віку / О. Макаренко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2012.- №6. – С. 24-28.

Максименко, С. Арт – терапія у світі дивовижних кольорів, звуків і ароматів / С. В. Максименко // Логопед. – 2012. - №9. – С. 17-23.

Малаковська, Л. Музична терапія в системі колекційної роботи спеціальної школи / Л. Малаковська // Дефектолог (Шкільний світ). – 2010. - №10. – С. 17-19.

Малашевська, І. Музикотерапевтична діяльність: досвід чеських фахівців / І. Малашевська // Музичний керівник. – 2012. - №12. – С. 15-19.

Малашевська, І. Музична терапія – новий напрям професійної діяльності / І. Малашевська // Музичний керівник. – 2011. - №10. – С. 4-8.

Марчишин, В. Використання функціональної музики / В. Марчишин // Відкритий урок. – 2010. - №12. – С. 51-52.

Мочаліна, Н. Арт – терапія на уроках музичного мистецтва і в позакласній роботі: семінар – практикум / Н. Мочаліна // Психолог (Шкільний світ). – 2008. - №9. – С. 28-32.

Мочаліна, Н. Яку музику я візьму в майбутнє?: корекція емоційно – вольової сфери за допомогою арт – терапії / Н. Мочаліна // Шкільний світ. – 2008. - №18. – С. 9-10 (вкладка).

Недериця, С. Музична терапія як засіб лікувального та розвивального впливу на дітей / С. Недериця // Музичний керівник. – 2011. - №5. – С. 4-9.

Побережна, Г. Музикотерапевтичні методики в школі / Г. Побережна // Мистецтво та освіта. – 2010. - №4. – С. 2-4.

Побережна, Г. Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку / Г. Побережна // Вища освіта України. – 2010. - №3. – С. 87-97.

Побережна, Г. Педагогічний потенціал музикотерапії / Г. Побережна // Мистецтво та освіта. – 2008. - №2. – С. 9-12.

Синица, Н. Музыка вместо депрессантов / Н. Синица // День. – 2011. - №124 (19 июля). – С. 8.

Фаткуллина, А. А. Арттерапия и музыкотерапия в системе ДО в условиях реабилитационного центра / А. А. Фаткуллина // Дополнительное образование и воспитание. – 2007. - №6. – С.33-37.

Філіпенко, І. Її величність дитяча душа: естетотерапія у школі / І. Філіпенко // Шкільний світ. – 2012. - №45. – С. 1-21.

Штанге, С. Так учатся дети: педагогика, ориентированная на ребёнка / С. Штанге, Я. Саре, Г. Хениг // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. - №8. – С. 76-80.

Музикотерапія

Яновська, Н. Гармонійне навчання – основа сучасної освіти / Н. Яновська // Світ виховання. – 2009. – №2. – С. 6-10.

   1. Терапія кольором

Боровик, Н. Н. Дисперсия света с точки зрения цветотерапии: интегрированный урок: физика + цветотерапия / Н. Н. Боровик // Все для вчителя. – 2012. - №13-14. – С. 13-15.

Гладущенко, О. Кольоровий настрій: тиждень кольоротерапії / О. Гладущенко, О. Дороговцева // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 110-112.

Грицак, Т. Вплив хромотерапії на розвиток особистості дитини, яка має вади зору / Т. Грицак // Дефектолог (Шкільний світ). – 2010. - №7. – С. 20-48.

Денисенко, Н. Ф. Від гармонії кольорів – до здоров’я дитини / Н. Ф. Денисенко // Початкове навчання та виховання. – 2012. - №35-36. – С. 36-45. – Бібліогр. в кінці статті.

Деркач, О. Малюємо школу: діагностика шкільної дезадаптації першокласників засобами арт – терапії / О. Деркач // Мистецтво та освіта. – 2010. - №4. – С. 15-18.

Дорохов, М. Б. Коррекция детских психоневрологических расстройств с помощью игровой интерактивной изотерапии / М. Б. Дорохов // Вопросы психологии. – 2007. - №1. – С. 110-116.

Дроздова, А. Н. Радужная палитра: мастер-класс для воспитателей / А.Н. Дроздова // Дошкільний навчальний заклад. – 2012. - №5. – С. 42-44.

Іванюк, Н. «Кольорові казки» лікують, розвивають, розважають / Н. Іванюк // Дошкільне виховання. – 2012. - №2. – С. 16-19.

Коваль, Л. М. Гармонія барв: тренінг / Л. М. Коваль // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. - №10. – С. 35-38.

Максименко, С. В. Арт – терапія у світі дивовижних кольорів, звуків і ароматів / С. В. Максименко // Логопед. – 2012. - №9. – С. 17-23.

Мельников, С. В. Использование метода эмоционально – образной терапии в психокоррекционной работе с мальчиком, страдающим навязчивыми действиями (выдёргивание ресниц) / С. В. Мельников // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2007. - №3. – С. 30-37.

Навколо кольору // Фізичне виховання в школах України. – 2009. - №11. – С. 45-47.

Петрик, Н. Корекційне навчання дітей з особливими потребами: інноваційні підходи / Н. Петрик // Дефектолог (Шкільний світ). – 2009. - №1. – С. 20-22.

Технологія раннього втручання – кольоротерапія, музикотерапія, казкотерапія

Поліщук, М. А. Сім кольорів радості спілкування / М. А. Поліщук // Шкільна бібліотека. – 2007. - №8. – с. 56-59.

Рібцун, Ю. Ігри з кольором як засіб корекції ВВНМ у дітей середнього дошкільного віку / Ю. Рібцун // Дефектологія. – 2008. - №4. – С. 13-17.

Рубан, Н. Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології / Н. Рубан // Палітра педагога. – 2010. - №2. – С. 12-17.

Кольоротерапія – арт – терапія – казкотерапія

Система роботи з психофізичного розвитку дитини: методичний посібник / автор-упорядник В. В. Єфремова. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 160 с.

Кольоротерапія, фітотерапія, аромотерапія

Туріщева, Л. В. Психологічна дія кольорів / Л. В. Туріщева // Історія та правознавство. – 2009. - №4. – С. 28-29; №7. – С. 28-31.

Черкесова, І. Г. Арт – терапія засобами кольору: методичні рекомендації / І. Г. Черкесова. – Миколаїв: Іліон, 2004. – 68 с.

Чорна, О. Д. Сприйняття кольорів у дитячих малюнках / О. Д. Чорна // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. - №4. – С. 5-7.

  1. Види естетотерапії природними та ігровими засобами

Богина, Е. В. Версии ребёнка: теория и практика недирективной игровой терапии / Е. В. Богина // Психолог в детском саду. – 2010. - №1. – С. 3-133.

Булах, І. Іграшки в школі. А навіщо? / І. Булах, О. Хорошелова // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №24. – С. 9-13.

Іграшкова терапія

Васильева, О. С. Эмоционально-чувственное развитие дошкольников средствами двигательно-игровой терапии / О. С. Васильева, Э. С. Коновалова // Психолог в детском саду. – 2011. - №3. – С. 58-73.

Ващенко, О. Вплив ароматерапії та кольоротерапії на здоров’я людини / О. Ващенко // Здоров’я та фізична культура. – 2011. - №7. – С. 23-24.

Вознесенська, О. Природа, арт – терапія і розвиток особистості: поєднання в освіті / О. Вознесенська // Управління освітою. – 2009. - №3,вкладка. – С. 2-3.

Деньга, Н. Анімалтерапія: експеримент завдовжки у 15 років / Н. Деньга // Психолог (Шкільний світ). – 2010. - №1. – С. 15.

Дорохов, М. Б. Коррекция детских психоневрологических расстройств с помощью игровой интерактивной изотерапии / М. Б. Дорохов // Вопросы психологии. – 2007. - №1. – С. 110-116.

Журов, В. Вступ до сміхотерапії / В. Журов // Психолог (Шкільний світ). – 2011. - №13. – С. 15-16.

Забарило, Т. Ароматерапія: за і проти / Т. Забарило // Здоров’я та фізична культура. – 2009. - №31. – С. 20-22.

Использование юмора в психотерапии, образовании и в бизнесе // Мартин, Р. Психология юмора: научно-популярная литература / Р. Мартин. – СПб.: Питер, 2009. – 480 с.: ил. – (Мастера психологии).

Калмикова, Л. Застосування природотерапії в освітньому процесі дошкільного закладу / Л. Калмикова // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2009. - №10. – С. 39-47.

Ковальчук, Л. День сміхотерапії у школі / Л. Ковальчук // Психолог (Шкільний світ). – 2010. - №10. – С. 3-32.

Корольова, О. Магія танцю дарує життя / О. Корольова // Здоров’я та фізична культура. – 2011. - №29. – С. 5-6.

Кравець, Л. Використання логоритміки та пластикоритмічної гімнастики для профілактики мовленнєвих порушень: (ігротерапія, фітотерапія, ароматерапія, музикотерапія, хромотерапія, логотерапія) / Л. Кравець // Дефектолог (Шкільний світ). – 2009. - №9. – С. 33-39.

Кэдьюсон, Х. Практикум по игровой психотерапии / Х. Кэдьюсон, Ч. Шефер. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.

Легар, Ю. Сміх замість ліків, або врятує сміхотерапія / Ю. Легар // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №23. – С. 54-57.

Лукина, Л. Н. Практическая дельфинотерапия / Л. Н. Лукина // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. - №4. – С. 47-57.

Магомедова, З. Ш. Педагогическая коррекция конфликтного поведения дошкольников / З. Ш. Магомедова // Педагогика. – 2007. - №6. – С. 116-118.

Макарова, З. Фитотерапия и ароматерапия в дошкольных учреждениях / З. Макарова, О. Ширванова // Дошкольное воспитание. – 2007. – №1. – С. 30-32.

Максименко, С. В. Арт – терапія у світі дивовижних кольорів, звуків і ароматів / С. В. Максименко // Логопед. – 2012. - №9. – С. 17-23.

Перцева, Л. І. Естетична складова колекційного процесу / Л. І. Перцева // Логопед. – 2011. - №1. – С. 30-39.

Політико, С. В. Ароматерапія // С. В. Політико // Виховна робота в школі. – 2012. - №6. – С. 55.

Постнова, С. Анималотерапия / С. Постнова // Психолог в детском саду. – 2008. - №2. – С. 60-63.

Самарська, М. Депресивні стани дітей трудових мігрантів / М. Самарська // Директор школи. Україна. – 2011. - №4. – С. 28-43.

Севастьянова, Т. Избавление от агрессии с помощью игры / Т. Севастьянова // Дошкольное воспитание. – 2008. - №12. – С. 77-80.

Семёнова, Л. Э. Использование игровой терапии в работе с гиперактивными дошкольниками / Л. Э. Семёнова // Психолог в детском саду. – 2007. - №3. – С. 33-37.

Сердоликотерапия Е. И. Брагиной // Мир психологии. – 2007. - №3. – С. 167-170.

Солодовнік, О. Чотирилапі психологи і хвостаті масажисти: каністерапія повертає маленьким пацієнтам радість життя / О. Солодовнік // Освіта України. – 2011. - №71-72. – С. 12.

Субботіна, Г. Танцювально-рухова терапія зі слабозорими дітьми / Г. Субботіна // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №2. – С. 47-49.

Товстуха, Є. С. Фітотерапія: довідникове видання / Є. С. Товстуха. – К.: Здоров’я, 1990. – 304 с.

Труш-Андреева, О. Что есть в арсенале курортотерапии / О. Труш – Андреева // Шкільна бібліотека. – 2008. - №7. – С. 112-124.

Шавровська, В. Анімалотерапія – оздоровлення і психологічна допомога дитині / В. Шавровська, Н. Шавровська // Дошкільне виховання. – 2012. - №6. – С. 26-29.

Шам, А. Л. Гірудотерапія / А. Л. Шам // Біологія. – 2010. - №10. – С. 14-15.

Шам, А. Л. Фітотерапія – запорука здоров’я: дидактика / А. Л. Шам // Біологія. – 2008. - №15. – С. 12-14.

Шваньова, І. Магія танцю / І. Шваньова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня література). – 2012. - №7. – С. 39.

Шилова, С. Створення індивідуальних аромакомпозицій / С. Шилова // Соціальний педагог (Шкільний світ). – 2011. - №1. – С. 55-59.

   1. Пісочна терапія

Богдан, Н. Пісочна терапія в роботі з вихованцями дитячого будинку / Н. Богдан // Психолог дошкілля (Шкільний світ) – 2013. - №1. – С. 11-12.

Вахняніна, Л. Пісочна анімація: психокорекційна робота з учнями ПТНЗ /Л. Вахняніна // Психолог (Шкільний світ). – 2011. - №48. – С. 8-13.

Грабенко, Т. Чудеса на піску: методичний матеріал / Т. Грабенко, Т. Зінкевич-Євстигнєєва. – К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шкільний світ»).

Дмитрішена, Н. Малюнки на піску, або чарівний пісок у дитячих руках / Н. Дмитрішена // Психолог дошкілля (Шкільний світ) – 2013. - №1. – С. 31-34.

Дмитрішена, Н. Чудеса малювання піском / Дмитрішена // Психолог дошкілля (Шкільний світ) – 2013. - №2. – С. 49.

Жителева, С. С. Песочная терапия // С. С. Жителева // Ребёнок в детском саду. – 2006. - №4. – С. 65-68.

Исаенко, О. С. Случай школьной дезадаптации в психоаналитическом контексте / О. С. Исаенко // Психология и школа. – 2006. - №4. – С. 82-93.

Іваннікова, С. Пісочна терапія: розмаїття поглядів і підходів / С. Іваннікова // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №7. – С. 40-42.

Карабаєва, І. Педагогічна пісочниця: метод особистісного зростання дошкільників / І. Карабаєва // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №2. – С. 20-22.

Кахерська, Т. Вплив пісочної терапії на дошкільників, схильних до агресії / Т. Кахерська // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 7-8.

Кахерська, Т. Особливості ігрової діяльності дошкільників, схильних до агресії / Т. Кахерська // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 35-38.

Колесова, Г. Карта пісочного поля / Г. Колесова // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 16-17.

Колесова, Г. Пісочна терапія: досвід роботи / Г. Колесова // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 4-6.

Кудрявцева, Л. Использование песочной игры в школьной практике / Л. Кудрявцева // Школьные технологии. – 2006. - №2. – С. 136-137.

Окерешко, О. Ігри з піском як засіб оздоровлення дошкільників / О. Окерешко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2012. - №11. – С. 42-45.

Орленко, І. Пісочна терапія з дітьми в умовах інклюзивної освіти / І. Орленко // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2012. - №1. – С. 16-18.

Осініна, О. Країна з піску / О. Осініна // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №2. – С. 24-28.

Рубан, В. Матеріали пісочної терапії / В. Рубан // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 13-15.

Рубан, В. Пісочна терапія з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах / В. Рубан // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 9-10; №2. – С. 45-46.

Рубан, В. Техніка малювання кольоровим піском / В. Рубан // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 22-23.

Сенс пісочної терапії // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. 24-30.

Стреж, Л. Техніка «Мандала» / Л. Стреж // Психолог дошкілля (Шкільний світ). – 2013. - №1. – С. – 18-21.

Хозраткулова, І. А. Дослідження емоційної сфери дитини з особливими потребами в умовах пісочної терапії / І. А. Хозраткулова // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. Т.7. Екологічна психологія. Вип. 18. Психологія освітнього простору / ред. С. Д. Максименко. – Миколаїв: Ілліон, 2009. – С. 418-423.

Цветкова, Н. В. Программа песочной терапии «Мир на песке»: опыт реализации / Н. В. Цветкова // Работник социальной службы. – 2012. - №8. – С. 99-105.

Чибишева, О. Психологічний супровід молодих психологів у період адаптації: техніка створення п’яти образів / О. Чибишева // Психолог (Шкільний світ). – 2010. - №8. – С. 3-7.

Пісочна терапія – малювання манною крупою

Шеніхова, Ж. Фарби і манка в атр – терапевтичній роботі / Ж. Шеніхова // Психолог (Шкільний світ). – 2012. - №13-14. – С. 107-109.

Шиманович, Ю. «Разгадай тайну Песочной страны»: коррекционно-развивающая программа для дошкольников с использованием дидактических игр на песке / Ю. Шиманович // Школьный психолог. – 2006. - №22. – С. 18-24, вкладка.

Юнина, В. В. Формирование воспитательной среды для детей с проблемами развития в условиях школы / В. В. Юнина // Дополнительное образование и воспитание. – 2007. - №7. – С. 33-38.Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка