Обучение грамоте І семестрСкачати 108,48 Kb.
Сторінка2/7
Дата конвертації05.11.2018
Розмір108,48 Kb.
1   2   3   4   5   6   7


Математика

І семестрТема 1 «Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у предшкільний період » ( 8 год.)


1
Ознаки і властивості предметів. Поняття « усі», «кож-ний», «крім», «один з». Порівняння кількості предметів способом сладання пар.

2
Лічба предметів. Правила лічби. Поняття «найбільший», «найменший», «найвишчий», «найнижчий», «однакові за висотою». Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою.

3
Лічба предметів. Порівняння предметів за ознаками. Поняття «вгору», «вниз»,»над», «під», «у центрі».

4
Лічба предметів. Поняття «крім», «решта», «зліва», «справа». Спільні та відмінні ознаки.

5
Лічба предметів. Поняття «ліворуч», «праворуч», «короткий», «довгий», «найкоротший», «найдовший». Розбиття груп об’єктів за спільною ознакою. Поняття «стільки, скільки…».

6
Лічба предметів. Розміщення предметів на площині та у просторі. Спільні та відмінні ознаки. Підготовка до письма.

7
Лічба предметів. Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою.Поняття «цифри». Розміщення предметів на площині та у просторі.

8
Лічба предметів. Ознаки, пов’язані з поняттям величини. Спільні та відмінні ознаки предметів. Співвідношення числа і цифри. Підготовка до написання цифр.


Тема 2 «Нумерація чисел від 1 до 10» (40 год)


9
Число й цифра. Позначення чисел цифрами.

10
Число й цифра. Зіставлення цифри і числа предметів. Написання елементів цифр 1 і 2.

11
Число й цифра 1.

12
Число й цифра 2.

13
Числа 1 і 2.

14
Порівняння чисел 1 і 2. Знаки «>», «<», «=». .

15
Число й цифра 3.

16
Склад числа 3. Порівняння чисел у межах 3.

17
Число і цифра 4.

18
Склад числа 4. Порівняння чисел від 1 до 4, лічба в межах 10. Чотирикутник.

19
Склад числа 4. Порівняння чисел у межах 4. Чотирикутник.

20
Число і цифра 5.

21
Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5.

22
Порядкова та кількісна лічба. Закріплення знань

про склад чисел у межах 5.23
Додавання чисел. Знак «+».

24
Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання.

Поняття за, над, під. Порівняння за віком. . . . . . . . . . . . .25
Число й цифра 6, написання цифри 6. Порівняння чисел. Складання прикладів на додавання в межах 6.

26
Склад числа 6. Шестикутник.

27
Склад числа 6. Складання й читання прикладів

на додавання.28
Число й цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7.

29
Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня. Написання цифр.

30
Перетин прямих, точка, відрізок. Порівняння відрізків.

Розв’язання прикладів на додавання. . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання трьох доданків

32
Склад числа 8. Складання прикладів на додавання.

Вправи на знаходження пропущених чисел,

порівняння чисел.


33
Вимірювання довжини відрізків. Сантиметр.

34
Число й цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел у межах 9.

35
Склад числа 9. Написання цифр, порівняння чисел,

36
Складання й розв’язання прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників.

37
Число 10. Записування числа 10 двома цифрами. Порівняння чисел.

Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Складання й розв’язання прикладів на додавання.38
Склад числа 10. Складання прикладів за малюнками. Розпізнавання геометричних фігур.

39
Ознайомлення з термінами доданок і сума. Складання прикладів на додавання за малюнками і числовим відрізком.

40
Складання прикладів на додавання за малюнками. Закріплення термінів доданок, сума.

41
Ознайомлення з дією віднімання. Знак «–». Складання прикладів на віднімання.

42
Для віднімання. Складання й запис прикладів.

43
Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання.

44
Зв’язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання.

45
Число й цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Розв’язання прикладів.

46
Число і цифра 0. Віднімання, коли в результаті буде нуль. Додавання й віднімання одиниці.

47
Додавання й віднімання нуля.

48
Ознайомлення з поняттям задача. Складання й розв’язання задач на знаходження суми й остачі.


Тема 3 « Додавання і віднімання в межах 10.

Складання таблиці додавання і віднімання. Задачі» ( 30 год)


49
Складання таблиць додавання і віднімання числа 1.

Розв’язування прикладів виду 7 + 1 + 1; 7 – 1 – 150
Таблиця додавання й віднімання числа 1. Вправи й задачі на засвоєння додавання й віднімання 1.

51
Складання таблиць додавання й віднімання числа 2. Розв’язання прикладів виду: 8 + 2 – 1, 8 – 2 – 2. Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання й розв’язання задач.

52
Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Порівняння виразу й числа.

53
Збільшення й зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Поняття умова задачі, запитання, відповідь

54
Задачі на збільшення й зменшення числа на кілька

одиниць.


55
Складання таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

56
Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання

й віднімання числа 3. Задачі на збільшення

і зменшення. Побудова відрізків


57
Задачі, які включають поняття стільки ж. Задачі на знаходження остачі. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3.

58
Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додавання й віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць. Побудова відрізка.

59
Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Кругові приклади.

60
Задачі на знаходження суми й остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Вимірювання довжини сторін многокутника, побудова чотирикутника за зразком.

61
Складання таблиць додавання й віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

62
Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5. Побудова відрізка.

63
Розв’язання задач. Задача, що включає поняття стільки ж. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Побудова відрізка.

64
Повторення і закріплення вивченого матеріалу.


ІІ семестр

65
Складання таблиць додавання й віднімання числа 6.

Задачі на різницеве порівняння.66
Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 6. Розв’язання й порівняння задач на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць

67
Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Кругові приклади

68
Складання таблиць додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми й остачі.

69
Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 7. Порівняння числових значень виразів.

70
Складання таблиць додавання й віднімання чисел 8 і 9. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків.

71
Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання.

72
Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на порівняння чисел.

73
Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка.

74
Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на різницеве порівняння.

75
Поняття про вік людини в роках. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Повторення геометричного матеріалу

76
Додавання і віднімання по одному й частинами. Задачі на знаходження суми та невідомого доданка.

77

Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10.

78
Вправи й задачі на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10.


Тема 4 «Числа 11 – 20. Величини» ( 24 год)


79
Десяток. Утворення числа 10

80
Десяток. Утворення і назви чисел другого десятка. Нумерація чисел у межах 10

81
Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи

на знаходження невідомого доданка. Розв’язування за-

дач. Побудова відрізків


82
Лічба предметів у межах 20. Дециметр. Вимірювання

відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і від-

німання в межах 10


83
Лічба предметів у межах 20. Складання прикладів на дві дії та їх розв’язання.

84
Лічба в межах 20. Вправи та задачі на вимірювання місткості і довжини. Письмова нумерація

85
Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання

і віднімання в межах 10. Усна і письмова нумерація

чисел другого десятка.


86
Позначення другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць.

87
Утворення чисел другого десятка з десятка й одиниць. Послідовність чисел. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10.

88
Задачі на дві дії. Ламана лінія.

89
Письмова нумерація чисел 11—20, їх порівняння. Задача на знаходження невідомого доданка.

90
Додавання і віднімання виду: 10 + 4, 14 – 4, 14 – 10. Задачі на знаходження суми й остачі.

91
Читання виразів. Задачі на знаходження остачі

та на зменшення числа на кілька одиниць.

Вмірювання відрізків у дециметрах і сантиметрах.


92
Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання і віднімання виду 16 ± 1. Розв’язання задач.

93
Лічба в межах 20. Розв’язання прикладів і задач.

94
Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання

і віднімання в межах 10. Нумерація чисел

у межах 20.


95
Лічба в межах 20. Знаходження значень виразів. Задача з одиницями часу

96
Позначення точок і відрізків буквами. Задачі

на знаходження суми та невідомого доданка.97
Розв’язання задач на додавання і віднімання

(повторення та узагальнення). Знаходження

значень виразів. Вимірювання й порівняння

довжин відрізків.98
Складання рівностей. Розв’язання задач на додавання і віднімання (повторення та узагальнення).

99
Доповнення чисел до 10. Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10.

100
Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка.

101
Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння.

102
Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння.


Тема 5 «Нумерація чисел від 21 до 100» ( 16год)


103
Лічильна одиниця — десяток, її утворення. Утворення й назви чисел від 21 до 39. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць.

104
Утворення і назви чисел від 40 до 100.Лічба в межах 100. Задачі на знаходження остачі.

105
Утворення чисел з десятків і одиниць. Усна нумерація чисел 21—100. Задачі на знаходження невідомого доданка.

106
Усна нумерація чисел 21—100. Лічба десятками. Задачі на знаходження суми і невідомого доданка.

107
Числові рівності і нерівності. Метр, його співвідношення з дециметром і сантиметром. Розв’язання прикладів і задач.

108
Письмова нумерація чисел 21—100. Одиниці першого і другого розрядів.

109
Таблиця чисел першої сотні. Запис і порівняння чисел у межах 100. Творча робота над задачею.

110
Одиниці вартості — копійка і гривня. Задачі про вартість. Запис і порівняння чисел 21—100.

111
Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє і наступне число. Додавання і віднімання 1. Складання задач за малюнками.

112
Кути і сторони многокутника, вершина кута. Додавання і віднімання чисел, пов’язане з нумерацією. Переставна властивість дії додавання. Творча робота над задачею.

113
Додавання і віднімання виду: 50 + 6; 56 – 6, 56 – 50 та круглих чисел.

114
Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язання задач на додавання і віднімання.

115
Доба, тиждень, година — одиниці вимірювання часу. Розв’язання задач.

116
Знаходження невідомого від’ємника і зменшуваного.

117
Одиниці вимірювання часу — година і хвилина. Співвідношення між добою й годиною, годиною і хвилиною. Визначення часу за годинником.

118


Розрядні доданки. Запис двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків. Складання й розв’язання задач.


Тема 6 «Додавання і віднімання двоцифрових чисел

без переходу через десяток» (10 год)


119
Правило додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд, виду: 34 + 52.

120
Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Складання й розв’язання задач

121
Додавання чисел виду 54 + 30, 54 + 3. Розв’язання простих задач на додавання і віднімання.

122
Додавання чисел виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв’язання простих і складених задач.

123
Закріплення прийомів додавання чисел у межах 100 без переходу через розряд. задачі на знаходження невідомого зменшуваного, доданка та ін.

124
Читання та порівняння числових виразів. Складання

задач різних типів на додавання за поданою схемою

розв’язання.


125
Правило віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.

126
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Обернені задачі.

127
Віднімання виду: 79 – 40, 79 – 4. Обернені задачі.

128
Закріплення навичок додавання і віднімання в межах 100. Складання й розв’язання задач.


Тема 7 «Повторення вивченого. Додавання і віднімання через розряд у межах 20» (8 год)


129
Додавання з переходом через розряд у межах 20.

Прийом додавання числа частинами.130

Віднімання з переходом через десяток у межах 20. Прийом віднімання числа частинами.

131
Закріплення навичок віднімання в межах 20 з переходом через розряд. Складання й розв’язування простих задач.

132
Закріплення навичок додавання в межах 20 з переходом через розряд. Задачі на додавання.

133
Куля, куб, циліндр. Закріплення обчислювальних навичок та вмінь розв’язувати задачі й складати обернені до них.

134
Повторення й закріплення вивченого. Творча задача. Порівняння іменованих чисел.

135
Додавання і віднімання в межах 20. Задачі на знаходження невідомого від’ємника, на зменшення числа.

136
Закріплення вивчених прийомів додавання і віднімання в межах 100. Розв’язання та складання задач.

Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка