Оксиди, їх склад, назви
Скачати 275,03 Kb.
Дата конвертації08.10.2018
Розмір275,03 Kb.
Цикл уроків за темою

«Основні класи неорганічних сполук. Оксиди». (8клас)

Урок 1.

Тема : Оксиди, їх склад, назви.
Мета: освітня – розширити знання учнів про склад, класифікацію оксидів;

ознайомити із сучасною науковою українською номенклатурою оксидів;розвиваюча – розвивати хімічну мову, увагу, пам’ять , навички у складанні формул бінарних сполук на прикладі оксидів; формувати навички використання номенклатури на прикладі назв оксидів, вміння аналізувати інформацію, робити логічні висновки;

виховна – продовжити формування світогляду, виховувати пізнавальну активність учнів.

Тип уроку: поглиблення знань.

Методи навчання: словесні, наочні,частково пошукові, практичні (виконання вправ), інтерактивні .

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва , навчальна таблиця.
Хід уроку:

I. Організація класу.
II. Мотивація навчальної діяльності:

Вчитель зачитує рядки:


Чтоб появиться я сумел, А - ну скорей, снимите шляпу,

Прокаливают белый мел. Я – дочь космического папы.

Меня дает огонь в печи И вездесуща, и легка ,

И пламя маленькой свечи. Я – лед, я – пот, я – облака,

И стоит только сделать вздох, Я иней, чай, бульон, туман,

Чтоб я на свет родиться мог. Река, ручей и океан.

Я в газированной воде, Когда я злюсь , то закипаю,

Я в хлебе, в соде …Я везде. Когда мороз – я остываю.


Вчитель: Про які речовини йде мова? (СО2 , Н2О )

До якого класу неорганічних речовин вони відносяться ?

( До оксидів )

Які сполуки називаються оксидами? (Дати визначення )

Повідомлення теми й мети уроку.

III. Поглиблення й розширення знань:
* Загальна формула оксидів – ЕxOy

* Класифікація оксидів:Оксиди

Солетворні Несолетворні (їх існує небагато – N2O, NO, CO )


Основні Кислотні Амфотерні


утворюються утворюються → утворюються

тільки металами неметалами та металами з проміж –

з низькою валент - деякими металами ною валентністю

ністю ( не вище III ) з високою валентністю. ( від II до IV )

( від IV доVII )

Na2O, BaO, MgO SO3 , P2O5 , CO2 BeO, ZnO, Al2O3 ,Cr2O3


Основні оксиди – це оксиди, яким відповідають основи.

Кислотні оксиди – це оксиди, яким відповідають кислоти.

Амфотерні оксиди – це оксиди, що проявляють властивості і кислотних, і основних оксидів.
* Назви оксидів за сучасною українською номенклатурою складаються за схемою:

Назва елемента ( валентність, якщо вона змінна ) + « оксид»

Наприклад: MgO – магній оксид;

N2O5 – нітроген ( V ) оксид;

SO3 - сульфур ( VI ) оксид
* Робота з таблицею Д. І. Менделєєва: номер групи – вища валентність елементів в оксидах. Таким чином можемо написати всі можливі формули оксидів: Е2О, ЕО, Е2О3, ЕО2, Е2О5, ЕО3, Е2О7.

Наведіть приклади.

*Добуванння : Е + О2 = ЕxОy
Дописати схеми хімічних рівнянь:

P + O2 = ? Ca + O2 = ?

Al + O2 = ?
IV.Закріплення матеріалу:
Завдання 1. Знайти відповідності / робота в групах /
1) кислотний оксид

Cu2O основний оксид

в природі – мінерал

вищий оксид

2) кислотний оксид

Р2O5 основний оксид

газоподібна речовина

вищий оксидЗавдання 2. Заповнити таблицю:


Елемент

Формула оксиду

Назва оксиду

Клас оксиду

Na


C (IV)


Ba


Fe (III)


Cl(VII)


S(VI)


Аналіз таблиці.
Завдання 3. Гра « Шерлок Холмс»:

Чи зможете ви знайти господарів, якщо у вас є відомості про їхніх родичів?


I варіант – Оксид невідомого трьохвалентного Елемента має молярну масу

160. Знайти цей Елемент. ( Відповідь: Fe2O3 )

II варіант – Оксид невідомого одновалентного Елемента має молярну масу

144. Знайти цей Елемент. ( Відповідь: Cu2O )


Завдання 4. Скласти формули оксидів , які у своєму складі мають йони: K+ ,

Ba2+ , Cr6+ , As 5+ .V. Рефлексія. Підсумок уроку :

Що вивчали?

Чому навчилися?

Чи є складності? Чи потрібна допомога?


VI .Домашнє завдання: опрацювати відповідний параграф підручника, виконати вправи.


Урок 2.

Тема: Властивості оксидів.
Мета: освітня – ознайомити учнів з фізичними й хімічними властивостями оксидів; сформувати поняття «індикатори» ;

розвиваюча – розвивати увагу , пам’ять, логічне мислення, хімічну мову, навички складання рівнянь хімічних реакцій, формувати вміння аналізувати інформацію, виділяти головне;

виховна – продовжити формування світогляду,прищеплювати любов до предмету.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Методи навчання : пояснювально-ілюстративні, словесні, наочні, інтерактивні, практичні, репродуктивні, дослідницькі, метод контролю.

Обладнання: хімічні реактиви, таблиця Д. І. Менделєєва ,кольорові квадрати.

Хід уроку:

I. Організація класу.
II. Перевірка домашнього завдання.

Мотивація навчальної діяльності:

Сьогодні ми продовжуємо працювати з неорганічними речовинами. • Згадайте, які класи неорганічних сполук ви знаєте? ( Оксиди, кислоти, основи, солі )

 • Знайдіть відповідність між назвою та загальною формулою речовин:

оксиди HxR

основи MexRy

кислоти ЄxOy

солі Me(OH)n ( робота на дошці) • Що собою уявляють оксиди? ( визначення,класифікація )

 • Гра «Хрестики – нулики». Визначити виграшний шлях :

а) кислотні оксиди б) основні оксиди
Fe2O3 K2O CO2 SO2 ZnO CaO

Na2O SO3 CaO H2O Al2O3 Na2O

N2O5 MgO CO P2O5 CO2 CuO
* В світі цікавого: «Собача печера».

В Італії, поблизу Неаполя є Собача печера. Дорослі люди можуть знаходитись в ній скільки завгодно, а от собаки, коти та інші низькорослі тварини задихаються й гинуть. Чому?З вулканічного грунту місцевості виділяється СО2, який осідає на дні печери шаром 80-100 см. Тому тварини в печері гинуть.

 • Як розрізняють класи сполук ? ( За складом )

 • А якщо формула речовини не відома ? ( Розпізнати за хімічними властивостями )

Вчитель повідомляє тему уроку, визначає мету й завдання уроку .
III . Формування вмінь і навичок .

 1. Фізичні властивості оксидів. Будова оксидів.

Прослідкувати взаємозв’язок між будовою та фізичними властивостями речовин.
Дослід 1. Зразки оксидів.

Аналіз таблиці ( Див. «Хімічний рятівник»).


2) Хімічні властивості оксидів.

Дослід 2. Взаємодія кислотних і основних оксидів із водою.


Речовини

Дослід

Результат/ хімічне рівняння

CaO , H2O

CaO + H2O

+ метиловий оранжевийCaO + H2O= Ca(OH)2

Розчин - жовтий( лужне середовище)P2O5, H2O

P2O5 + H2O

+ метиловий оранжевийP2O5 + 3 H2O=3 H3PO4

Розчин - червоний (кисле середовище)Висновок: При взаємодії з водою кислотний оксид дає кислоту; основний оксид – основу.
Індикатори – це речовини- визначники, які реагують на різне середовище зміною забарвлення ( лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий).
*Взаємодія з кислотами:

CaO + 2 HCl = CaCl2 + 2 H2O – реакція обміну

P2O5 + HCl = не взаємодіє

Висновок: основні оксиди взаємодіють з кислотами з утворенням солі й води.

*Взаємодія з основами:

CaO + KOH = не взаємодіє

P2O5 + 6 KOH = 2 K3PO4 + 3 H2O

Висновок: кислотні оксиди взаємодіють з основами , утворюють солі й воду.

*Взаємодія між собою:

3 CaO + P2O5 = Ca3(PO4)2


Додатково:

* Розклад деяких оксидів при t :

2H2O = 2 H2 + O2

2 SO3 = 2 SO2 + O2


* Взаємодія з простими речовинами:

CuO + H2 = Cu + H2O

2 Fe2O3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO2
IV. Закріплення вивченого матеріалу:

Керована практика. 1. Записати опорну схему у зошит. ( Див. « Хімічний рятівник»)

2) Розв’язати задачу:

Учень восьмого класу Яблоков Ваня випадково впустив у воду шматок MgO масою 80 г. Яку речовину та якою масою отримав необережний Яблоков?

( Відповідь: 116 г Mg(OH)2 )
 1. індивідуальні завдання –картки
№ варіанту

Речовини

I

H3PO4, Cu(OH)2, Na2O, HNO3, P2O5, Al2(SO4)3, KOH, SO3

II

Fe(OH)3, CaO, SO2, H2SiO3, MgCl2, NaOH, K2O, NH3

III

BaO, Fe(OH)2, CO2, HCl, Zn(NO3)2, Ba(OH)2, HNO3, Al2O3

IV

Al(OH)3, MgO, Cl2O7, H2SO4, CaCl2, KOH, Na2O, H2SO3

V

ZnO, HBr, P2O5, Cu(OH)2, Ca3(PO4)2, Ba(OH)2, SO2, H2SO4

 1. Виберіть із списку речовин формули оксидів.

 2. Розташуйте ці оксиди в ряд у міру зростання їх відносної молекулярної маси.

 3. Напишіть рівняння одержання цих оксидів із простих речовин.


V. Рефлексія. Підсумок уроку.

Вчитель : Скажіть, будь ласка, що сьогодні було найбільш цікавим? Найскладнішим?

Підніміть зелений квадрат, якщо ви сьогодні зрозуміли матеріал і працювали на високому рівні.

Підніміть жовтий квадрат, якщо ви сьогодні зрозуміли матеріал і працювали на достатньому рівні.

Підніміть червоний квадрат, якщо ви майже нічого не зрозуміли.
VI .Домашнє завдання: опрацювати відповідний параграф підручника,

виконати вправи, підготувати повідомлення

« Оксиди в природі», « Застосування оксидів».


Урок 3.Тема : Оксиди в природі. Використання оксидів.
Мета: освітня – ознайомити учнів з поширенням оксидів у природі, показати зв’язок між властивостями й використанням оксидів;

розвиваюча – розвивати хімічну мову, увагу, пам’ять, вміння складати рівняння хімічних реакцій на прикладі властивостей оксидів, удосконалювати навички виконання обчислень за хімічними формулами;

виховна – продовжити формування світогляду, виховувати пізнавальну активність учнів.

Тип уроку: комбінований.

Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, словесні, наочні, інтерактивні, практичні, метод контролю.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, картки – завдання.

Хід уроку:

I. Організація класу.
II. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання:

( Фронтальна бесіда)

1) Який клас неорганічних речовин ми вивчили? ( Оксиди)

2) Що собою уявляють оксиди? (Визначення, загальна формула, приклади)

3) Дайте класифікацію оксидів.( Привести відповідні приклади)

4) Обрати речовини, з якими реагують основні ( кислотні) оксиди:


Кислота

Кислотний оксид

Основний В о д а Кислотний

оксид Основа оксид

Основний оксид
5) Завдання - картки ( 5 учнів виконують письмово -10 хв. )
III. Вивчення нового матеріалу:

1) Оксиди в природі. ( Заслухати повідомлення учня, скласти стислий конспект )


SiO2 ( кремнезем ) – входить до складу річного піску, глини, гірського кришталю та багатьох мінералів.

CO2 - до складу повітря (0.03% ).

Al2O3 - до складу глини, багатьох гірських порід, рубіну, сапфіру.

( Див. Додаток 2 )

FeO, Fe2O3 - до складу залізних руд.

H2O – найпоширеніший оксид.


2) Застосування оксидів. (Робота з текстом підручника )

- Обговорення даного питання. Учитель доповнює, пояснює зв’язок між властивостями оксидів та їх застосуванням.


IV. Формування вмінь і навичок.
Задача 1.

Якийсь мешканець другого під’їзду прийшов у гості в квартиру № 8.Хто з них кому пішаком не поступився або шах поставив – невідомо. Але внаслідок сильної взаємодії , мешканець вагою 0,8 г зник, а замість нього утворилося 1,12 г його оксиду. Визначте, як звали зниклого мешканця, що полюбив гостювати. ( Відповідь: Са )


Задача 2.

Обчисліть, яку масу заліза можна одержати з ферум (III )оксиду масою 45 кг.

( Відповідь: 31,5 кг )
Завдання 3. Гра «Скласти нові слова»

Із даного словосполучення скласти інші слова:

вуглекислий газ = ( слива, вус, кислий, вулик , лелека… )
V. Підсумок уроку:

Учитель зачитує рядки:


З’явилась хімія давненько –

За декілька тисячоліть.

Та рухалася помаленьку,

Тепер – ракетою летить.

Тому, хто хімії не знає

і її не поважає,

Той на безпеку себе наряжає.

Знання хімічні здобуваймо!

І тільки правильним повинне

бути їх застосування!
VI.Домашнє завдання: опрацювати відповідний параграф підручника, виконати письмово вправи.

Творче завдання: скласти кросворд, ребуси, загадки за темою « Оксиди».

Завдання – картки.

Які речовини реагують між собою? ( позначити «+»).

Написати відповідні реакції.
Mg(OH)2

H2SO4

H2O

Na2O

CO2

K2O
P2O5Завдання – картки.

Які речовини реагують між собою? ( позначити «+»).

Написати відповідні реакції.


MgO

H2O

SO3

H2CO3

NaOH

SO2
BaO
Завдання – картки.

Які речовини реагують між собою? ( позначити «+»).

Написати відповідні реакції.
HNO3

Ca(OH)2

H2O

Li2O

CO2

MgO
N2O5Завдання – картки.

Які речовини реагують між собою? ( позначити «+»).

Написати відповідні реакції.


H2O

HCl

Ba(OH)2

SO3

CaO

Na2O
CO2
Урок 4.

Подорож до Країни складних речовин.
Мета: освітня – в цікавій формі закріпити й узагальнити знання учнів про склад, властивості, застосування, одержання основних класів неорганічних речовин, генетичний зв’язок між ними;

розвиваюча – формування вмінь аналізувати інформацію, робити логічні висновки;

виховна – продовжити формування світогляду, виховувати пізнавальну активність учнів, вміння працювати в групах.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань ( урок – подорож).

Методи навчання: словесні, наочні, частково пошукові, практичні, інтерактивні, творчі.

Обладнання: таблиця розчинності солей, кислот, основ; Періодична система Д. І. Менделєєва; опорна схема « Генетичний зв’ язок між основними класами неорганічних сполук» , кольорові олівці, маршрутний лист.
Хід уроку:

I. Організація класу.

Клас ділиться на три групи (“вагони” ) , з яких буде складатися “потяг”.


II. Мотивація навчальної діяльності:
Вчитель: Сьогодні на уроці ми з вами вирушаємо в цікаву подорождо Країни складних речовин. Подорож далека, нелегка. Сподіваюсь, під час подорожі, вам допоможуть не тільки набуті на попередніх уроках знання, але й взаємопідтримка, товариськість і бажання успішно завершити подорож. Уважно подивіться на план нашого маршруту. На кожній станції на вас буде чекати митний контроль, ви повинні будете дати стислу й правильну відповідь на запитання, швидко й правильно виконати запропоновані завдання. Результати заносяться провідниками (обрані учні) до маршрутних листів.

А тепер - у подорож !

(Заповнюється маршрутний лист )
План маршруту:

1. Станція «Класифікаційна»

2. Станція «Розрахункова»

3. Станція «Пошукова»

4. Станція «Ланцюжок»

5. Станція «Медична»

6. Станція «Кінцева»
III. Узагальнення й систематизація знань.
Станція « Класифікаційна»

1.Розмальовка.

Учням пропонується зафарбувати формули речовин відповідним кольором:

метали – синім , неметали – блакитним, солі – зеленим, основи – жовтим, кислоти – червоним.


Ag

HCl

H2SO4

KOH

O2


Ca(OH)2

CO2

K3PO4

HNO3

SiO2


PbSO4

HBr

Na2S

Na2O

NaOH


P

CaCO3

H3BO3

Fe(OH)3

Au2.Тренажер уваги.
1)Випишіть формули солей та наведіть їхні назви.

2)Випишіть формули кислот і наведіть їхні назви.

3)Випишіть формули оксидів, дайте їм назви.


CO2

HNO3

AlCl3

HCl

CaS

Cu(NO3)2

C

FeO

NaCl

Ba3(PO4)2

P2O3

CaO

Al(OH)3

HBr

CaCO3

NaOH

CO

HPO3

F2

H2SiO3

K2SO3

H2O

N2

H2CO3

H2S

Ca(OH)2

Fe2O3

MgO


3.Вікторина

Визначте, до яких класів неорганічних сполук належать такі речовини: 1. складна речовина А взаємодіє з основою, утворюючи сіль і воду (кислота);

 2. речовина В розкладається під час нагрівання, теж може вступати в реакцію нейтралізації ( нерозчинна основа);

 3. речовина С складається з атомів 2 – х елементів ( оксид, безоксигенова кислота та її сіль);

 4. речовина Д у процесі розчинення у воді змінює колір ф/фталеїна на малиновий ( лужна основа);

 5. складна речовина Е під час взаємодії з водою утворює відповідну кислоту ( кислотний оксид).


Станція « Розрахункова»

( Для кожного “вагону” окремо)

1) Який об’ єм водню можна добути, якщо подіяти H2SO4 на 3 моль калію? (33,6 л )

2) Яка маса цинку прореагує з хлоридною кислотою кількістю речовини 4 моль? ( 130 г )

3)Яка маса Ca(OH)2 утвориться ,якщо на 22,4 г Кальцій оксид подіяти водою? ( 29,6 г )
Станція «Пошукова»

Дослід 1.

До розчину лугу додаємо кілька крапель ф./ фталеїну, у ході доливання до цього розчину речовини А забарвлення зникає. У результаті додавання до речовини А розчину AgNO3 утворюється білий сирнистий осад.

Ідентифікуйте речовину А. Де вона застосовується? ( Хлоридна кислота )
Дослід 2

Під час додавання до розчину речовини В розчину кислоти спостерігається спінювання. Раніше цей розчин вживали з метою послаблення печії.

Ідентифікуйте речовину В. Де вона застосовується? ( Питна сода )
Станція « Ланцюжок»
1.Здійсніть перетворення:


 1. Mg --- MgO --- MgCl2 ---- Mg(OH)2 --- Mg3(PO4)2

 2. CaO --- Ca --- CaCl2 --- Ca(OH)2 --- Ca(NO3)2

 3. Ba --- BaO --- Ba(OH)2 --- BaCl2 --- BaSO4


2.Головоломка

Визначте речовини А, Б, В, Г, Д ?А + CuO = В + Cu
Б + Д = MgSO4 + А
В + Na = Г + А
( Відповідь: А – H2, Б - Mg, В –H2O, Г -NaOH, Д – H2SO4. )
Зупинка за вимогою « Про все потроху»

( Оголошується вчителем, після будь –якої станції, якщо учні втомилися )


На цій зупинці ви можете трохи відпочити : відгадати загадку про хімічні речовини. ( Не оцінюється )

1) Не горить, а гасити доводиться. ( Негашене вапно)

2) Що за чиж на чорнім полі, креслить носом білий слід? ( Крейда )

3) У воді росте, у воді кохається, а у воду попаде – води злякається. ( Сіль)

4) У воді не тоне і у вогні не горить. ( Лід )

5) Сам не горить , а горіння підтримує. ( Кисень )

6) Колиска життя на Землі ? ( Вода )

7) Куди вступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. ( Повітря )

8) Що в хаті без води росте ? ( Сажа )
Станція « Медична»

( Для кожного “вагону” окремо)

1)Уявіть собі, що вам необхідно надати першу медичну допомогу при отруєнні чадним газом - Карбон (II ) оксидом . Ваші дії .( Дати коротку відповідь)

2) Вам необхідно надати першу медичну допомогу при опіках кислотами.

Ваші дії . ( Дати коротку відповідь)

3) Вам необхідно надати першу медичну допомогу при опіках лугами.

Ваші дії . (Дати коротку відповідь)

Станція « Кінцева»

Провідники здають вчителю заповнені маршрутні листи.IV.Підбиття підсумків уроку.

V. Домашнє завдання: скласти кросворд за темою.

Маршрутний лист

Курс________________________________________________________

Вагон №____________________________________________________

Провідник___________________________________________________


Склад групи

Розма

льов


ка

Трена

жер


Вікто

рина


Зада

ча


Дослі

ди


Пере

творення


Голово

ломка


Медич

на


Підсу

мок

1
2
3
4
5
6
7
8I –“ вагон”

Прізвище учня: ________________________________

I. Станція «Класифікаційна»

1.Розмальовка.

Вам пропонується зафарбувати формули речовин відповідним кольором:

неметали – блакитним, солі – зеленим, основи – жовтим.


Ag

HCl

H2SO4

KOH

O2


Ca(OH)2

CO2

K3PO4

HNO3

SiO2


PbSO4

HBr

Na2S

Na2O

NaOH


P

CaCO3

H3BO3

Fe(OH)3

Au


2.Тренажер уваги.
Випишіть формули кислот і наведіть їхні назви.

CO2

HNO3

AlCl3

HCl

CaS

Cu(NO3)2

C

FeO

NaCl

Ba3(PO4)2

P2O3

CaO

Al(OH)3

H2

CaCO3

NaOH

CO

HPO3

F2

H2SiO3

K2SO3

H2O

N2

H2CO3

H2S

Ca(OH)2

Fe2O3

MgO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Вікторина

А)………………… б) …………………………….

в) ………………………….. г) ………………………………

II.Станція « Розрахункова»

1) Який об’ єм водню можна добути, якщо подіяти H2SO4 на 3 моль калію? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________III.Станція «Пошукова»Дослід 1. ……………………………………………………………………………………………………

Дослід 2 ……………………………………………………………………………………………………

IV.Станція « Ланцюжок»

1.Здійсніть перетворення:

А) Mg --- MgO --- MgCl2 ---- Mg(OH)2 --- Mg3(PO4)2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Головоломка

Визначте речовини А, Б, В, Г, Д ?А + CuO = В + Cu
Б + Д = MgSO4 + А
В + Na = Г + А

V.Станція « Медична» 1)Уявіть собі, що вам необхідно надати першу медичну допомогу при отруєнні чадним газом - Карбон (II ) оксидом . Ваші дії .( Дати коротку відповідь.)


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка