«Організація навчально-виховної роботи з формування здорового способу життя й зміцнення здоров’я учнів»
Скачати 17,13 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір17,13 Kb.

Презентація до педагогічної ради на тему: «Організація навчально-виховної роботи з формування здорового способу життя й зміцнення здоров’я учнів»

«Без здоров’я і мудрість незавидна, і мистецтво бліде, і сила в’яне, і багатство без користі, і слово безсиле»

Герофіл (бл. 300 р. до н.е.), давногрецький лікар

Поняття ”здоров’язберігаючі технології” об’єднує в собі всі напрямки діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Здоров’язберігаючі технології – це технології, що створюють безпечні умови для перебування, навчання і праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації навчально-виховного процесу, враховуючи вікові, статеві, індивідуальні особливості учня, гігієнічні норми та умови навчання, відповідність навчального та фізичного навантажень до психічного та фізичного стану дитини.

Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:

 • сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);
 • оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);
 • повноцінний та раціонально організований руховий режим.
 • (Ващенко О., Свириденко С.)


валеологічна освіта

Компоненти організації збереження здоров’я учнів

фізичне виховання

шкільна медична служба

служба харчування

шкільна соціально-психологічна служба

участь батьків та громадськості

Класифікація існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити такі їх типи:

 • здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для організації навчально-виховного процесу у школі.
 • оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу їхнього здоров’я: фізична підготовка, ЛФК, аромотерапія, фітотерапія, музична терапія, загартування, масаж.
 • технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання.
 • виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

Система впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес


Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій

Впровадження оздоровчих технологій

Впровадження технологій навчання здоров’ю

Впровадження педагогічних технологій

Забезпечення санітарно-гігієнічних норм

Психологічний супровід навчального процесу

Уроки фізичної культури, ЛФК

Фізкультхвилинки та динамічні паузи

Фізкультурно-оздоровча позакласна робота

Уроки «Основи здоров’я»

Інтеграція валеологічної тематики у зміст інших предметів

Виховні заходи валеологічного змісту

Методи здоров’язберігаючих освітніх технологій

специфічні (притаманні тільки процесу педагогіки)

загально-педагогічні (застосовуються в усіх випадках навчання та виховання)

Основні прийоми здоров’язберігаючих освітніх технологій

 • профілактично-захисні (особиста гігієна та гігієна навчання);
 • компенсаторно-нейтралізуючі (фізкультхвилинки, оздоровча, пальчикова, дихальна, коригуюча гімнастики; масаж, психогімнастика та ін.);
 • стимулюючі (елементи загартування, фізичні навантаження, прийоми психотерапії та фітотерапії);
 • інформаційно-навчальні (листи, що адресуються батькам, учням, педагогам).

Складові у формуванні здорового способу життя й зміцнення здоров’я учнів

Фізична


Соціальна

Духовна


Психічна

Реалізація фізичної складової 

Заняття з ЛФК

Змагання з легкої атлетики

Соціальна складова реалізується через:

навчання гуманному ставленню, до живої природи

ініціацію різноманітних видів діяльності

Реалізація психічної складової здійснюється через:

створення сприятливого психологічного клімату на уроці

проведення психологічних занять

Реалізація духовної складової

навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в житті та у природі

навчання усвідомленню життєвих цінностей

Форми і види роботи з формування здорового способу життя й зміцнення здоров’я учнів

 • корекція порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу;
 • різноманітні форми організації навчально-виховного процесу з урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на учнів;
 • контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу;
 • медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров'я, фізичного і психічного розвитку учнів;
 • розробку та реалізацію навчальних програм із формування в учнів навичок ведення здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок;
 • діяльність служби психологічної допомоги вчителям та учням у подоланні стресів, стану тривоги; сприяння гуманному ставленню до кожного учня;
 • організацію та контроль за дотриманням збалансованого харчування всіх учнів школи;
 • заходи, що сприяють збереженню, зміцненню та відновленню здоров’я вчителів та учнів, створення умов для їх гармонійного розвитку.

Міцного всім здоров’я!!! Дякую за увагу!

Проект рішення педагогічної ради:

 • Представити на П’яту Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти - 2014»:
  • Навчально-методичний посібник «Упровадження інноваційних здорв’явідновлювальних технологій для компенсаторної реабілітації школярів з інтелектуальною недостатністю» О.Д.Борисюк, Л.Д.Линник, О.Г.Торбенко.
  • Матеріали з досвіду роботи «Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей з вадами інтелекту» О.В.Бусленко, С.П.Ковбасюк, О.Г.Тарганенко, В.В.Фареник, Т.М.Шлапацька.
  • Матеріали з досвіду роботи «Пальчики розвиваємо – мову виправляємо» В.М.П’ятнічук.
  • Навчально-методичний посібник «Використання елементів методики М.Монтессорі у роботі з розумово відсталими дітьми» О.С.Антосюк, О.В.Ведмідь, Т.Б.Дишлюк, Н.І.Жабська, Н.М.Онофрійчук, А.І.Чуприна.
  • Матеріали з досвіду роботи «Сенсорний розвиток молодших школярів за методикою М.Монтессорі», «Розвиток та удосконалення практичного життя за методикою М.Монтессорі», «Впровадження елементів методики М.Монтессорі в практичну діяльність дітей з розумовим недорозвитком» О.С.Антосюк, О.В.Ведмідь, Н.М.Онофрійчук.
  • Матеріали з досвіду роботи «Формування емоційно-пізнавальної активності розумово відсталих учнів за допомогою казкотерапії» Л.В.Огородник.
  • Навчально-методичний посібник «Особливості організації колективної роботи з дітьми, що мають вади розумового розвитку» Н.І.Ярова, А.І.Чуприна.

2. Вчителям дотримуватися санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу, унормовувати навчальне навантаження з метою профілактики перевтоми, інтегрувати валеологічну тематику у зміст відповідних предметів. 3. Вихователям ГПД, класним керівникам, педагогу-організатору включити у плани виховної роботи заходи валеологічного змісту, що сприяють збереженню, зміцненню та відновленню психічного і фізичного здоров’я учнів, створити умови для їх гармонійного розвитку, впроваджувати інноваційні здоров’язберігаючі технології. 4. Лікарю та психологу школи продовжити проведення медико-психолого-педагогічного моніторингу стану здоров’я учнів, їх фізичного і психічного розвитку; забезпечити психологічний супровід навчально-виховного процесу. 5. Соціальному педагогу, учителю предмету «Основи здоров’я» продовжити розробку та реалізацію навчальних програм із формування в учнів навичок ведення здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок. 6. Соціально-психологічній службі розробити пам’ятки для дітей та батьків щодо формування здорового способу життя і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка