«Організація роботи та зміст творчої діяльності танцювального колективу «Веселі черевички»»
Скачати 87,86 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір87,86 Kb.
Опис

досвіду роботи на тему:«Організація роботи та зміст творчої діяльності танцювального колективу «Веселі черевички» ».

Спрямовуючи свій погляд на глобальні реалії третього тисячоліття - наднаціональний віртуальний простір, потужні інформаційні потоки, тотальну технізацію - мусимо бути свідомі того, що вони, змінюючи людську життєдіяльність, не здатні замінити всеосяжного, без перебільшень, впливу мистецтва на зародження особистості в дитини, становлення її індивідуальності, розвиток сприятливості, почуттів, реалізацію обдарованості, мистецьких здібностей, тощо.

В умовах суспільних відносин, що склалися на сьогодні, змін в соціально-економічній галузі, культурі та освіті, особливої значимості набувають питання художньо-естетичного виховання підростаючого покоління.

Хореографічне мистецтво у дитини є доповненням і продовженням його реального життя. Заняття цим мистецтвом приносить йому такі відчуття і переживання, яких він не міг би отримати з будь - яких інших джерел. Творча особистість - найважливіша мета як усього процесу навчання, так і художньо-ритмічного розвитку. Без цього неможливо вирішити найважливіше - завдання всебічного і гармонійного розвитку особистості. Я намагаюсь формувати, розвивати і зміцнювати у дітей потребу у спілкуванні з мистецтвом, любов і гарний смак до нього.Використовуючи інноваційні технології, вдосконалюючи форми та методи навчально-виховного процесу, працюю над проблемою: «Організація роботи та зміст творчої діяльності танцювального колективу «Веселі черевички»».

Головна мета мого досвіду – виховання і самовдосконалення здібних та обдарованих дітей, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

Провідна ідея досвіду роботи – це системний підхід до організації художньо-естетичного виховання, зокрема розвиток загальних та художніх здібностей, художньо-образного мислення, універсальних якостей творчої особистості, спрямованих на самовираження та самоствердження засобами хореографії. Він ґрунтується на таких принципах:


  • послідовність та завершеність навчання та виховання;

  • розвивальне і творче навчання та виховання;

  • взаємозв’язок мистецтв;

  • віковий підхід як основа реалізації системи естетичного виховання.

За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним і полягає у нових конструктивних поєднаннях, відомих ідей класиків вітчизняного хореографічного мистецтва (А.Авраменка, В.Верховинця, П.Вірського, К.Василенка) та відомих учених та науковців (Л.Виготського, Б.Теплова та ін.).

Рівень актуальності мого пошуку полягає у поєднанні педагогічних та виховних підходів до навчально-виховного процесу в хореографічному колективі будинку творчості дітей та юнацтва шляхом розширення кордонів взаємодії педагога з вихованцями у системі художньо-естетичного виховання.

Важливим для мене є створення в хореографічному колективі оптимального соціально-культурного мікроклімату, який сприяє творчому саморозкриттю, саморозвитку, самоформуванню особистості, дає змогу вихованцям легко освоїтись у своєму віковому просторі, спонукає їх до діяльності, яка передбачає реальні відносини з оточуючим світом і пошук свого місця в ньому.

Танцювальний колектив «Веселі черевички» Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва створений у 1994 році, займає вагоме місце в системі позашкільної освіти закладу, є його невід`ємною ланкою.

Танцювальний колектив – найпоширеніша форма організації навчання в хореографічному гуртку, в якому поєднуються 5 різновікових груп дітей (підготовча, молодша, дві середні, старша), а творчу роботу визначає репертуар та спільна творчість.

Щороку у колективі займається близько 100 дівчаток та хлопчиків. Чисельність останніх у колективі постійно зростає.

Діяльність колективу спрямована на створення умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовку учнів до життя у соціумі, задоволення їх потреб у творчій художній діяльності.

Основою заняття гуртка є програма (Програми з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям (хореографічний та декоративно ужитковий профілі). Програма народного танцю. Київ, 2012 р.), яка передбачає систематичне і послідовне навчання, розвиток та естетичне виховання учнів. Програма розрахована на 10 років навчання початкового, основного та вищого рівнів. Згідно програми складаю навчальний план роботи гуртка. Навчальний матеріал складається з вправ на музично-руховий розвиток, з навчально-тренажної підготовки та вивчення танцювальних елементів та безпосередньо танців. Головний зміст занять – навчально-підготовча робота і виконання танців.

Велику увагу приділяю основам професійного навчання: навчити дітей і молодь красі та виразності рухів, розвивати фізичну силу, витривалість, сміливість, форму, дати практичні навички виконання танцювальних творів, відчуття темпу і ритму, правильну координацію і пластичність рухів.

Поряд із вихованням виконавських навичок учасників колективу є розвиток їх творчих здібностей. Це вдале застосування імпровізацій, як засобу для розвитку їх творчої уяви, складання комбінацій біля станка, на середині зали, створення етюдів на певний музичний твір або фрагмент, у якому діти намагаються виразити за допомогою рухів, пластики своє бачення того чи іншого образу. Крім цього залучаю дітей до співпраці у визначенні тем і засобів постановки майбутніх номерів. Це сприяє розвитку фантазії, образного мислення, виховує в дітей творчий підхід до образної справи.

Спільно з навчальними завданнями на заняттях з хореографії вирішую і виховні. Так, виконання рухів дає змогу впливати на формування вольових якостей (наполегливості, організованості, дисциплінованості, витримки), а взаємодія хлопчиків та дівчат під час танцю сприяє засвоєнню навичок культури поведінки та спілкування (вміння запросити на танок та подякувати партнеру після його закінчення). Особливу увагу під час заняття звертаю на хлопців, стимулюючи їх інтерес не тільки мужніми темами танцювального репертуару, але й підвищеним фізичним навантаженням.

Навчальне та художнє спрямування гуртка – народний танець. Заняття у гуртку народного танцю є одним із дійових засобів художньо-естетичного виховання учнів, залучення їх до багатств загальнолюдських цінностей, великого розмаїття танцювальної та музичної творчості, виховання в учнів почуття власної національної приналежності до українського народу і водночас знайомство з танцювальною культурою різних народів, що проживають на території України, а також ближнього зарубіжжя. Найбільше різноманіття рухів, доступне дитині, виявляється в рідних танцях і є основою українських музично-хореографічних традицій. Велику увагу також приділяю використанню місцевого хореографічного матеріалу. Навчити дітей насамперед вільно розмовляти своєю рідною художньою мовою, опанувати прийоми образного мислення свого народу – означає прокласти стежку до культур інших народів, загальнолюдської культури. Важливого виховного значення народному хореографічному мистецтву надавав В.М. Верховинець. Він відносив його до найефективніших засобів формування національної культури молоді. Тому-то навчання дітей українських танцювальних рухів, хороводів і танців стало однією із провідних умов успішного хореографічного навчання в кожній віковій групі танцювального колективу «Веселі черевички».

У репертуарі танцювального колективу близько 20 номерів: хореографічні мініатюри, народно-сценічні, народно-сюжетні, народні стилізовані танці та хореографічні композиції.

Продумана система роботи над репертуаром та змістовна навчально-виховна робота дає позитивні результати. Колектив є учасником та переможцем обласних, Всеукраїнських, Міжнародних фестивалів та конкурсів. Традиційною стала участь вихованців колективу у ІІ, ІІІ, IV, V, VI, VII Міжнародному хореографічному фестивалі-конкурсі «Містерія танцю» (м. Київ) та IV, V, VI Міжнародному фольклорному фестивалі національних культур «Поліське коло» (м. Чернігів), де «Веселі черевички» щорічно займають призові місця у різних вікових категоріях.

Колектив проводить велику масову суспільно-корисну роботу. Жоден виступ учасників художньої самодіяльності району на святах, концертах в РБК не проходить без його участі. Великою популярністю користується колектив серед учнів загальноосвітніх шкіл району. Щорічно колектив під час літніх канікул робить виїзди з концертною програмою в пришкільні табори відпочинку, доброчинні концерти в геріатричному будинку-інтернаті та Козелецькому центрі ранньої медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями.

У 2005 р., 2006р., в складі офіційної делегації Козелецького району,згідно договору про дружбу та співробітництво між м. Сауе (Естонія) та смт. Козелець (Україна), танцювальний колектив здійснив поїздку до міста побратима, де взяв участь у фестивалі танцю країн Прибалтики та виступив з окремою концертною програмою на святкуванні Дня молоді Естонії, за що отримав подяку від голови міської думи м. Сауе.

Двічі найактивніші вихованці старшої групи колективу взяли участь у Міжнародному фестивалі мистецтв у Болгарії: м. Бургас - І місце (2010 р.), м. Нєсебр - ІІІ місце (2011р.). Такі виступи юних танцюристів є прикладом пропаганди найкращих зразків українського дитячого хореографічного мистецтва за кордоном.

Діяльність танцювального колективу «Веселі черевички» та його творчі здобутки постійно висвітлюються на сторінках періодичної преси.

Невід’ємною частиною виховного процесу вважаю проведення дозвілля. Для реалізації виховних цілей та завдань вибираю спільно з вихованцями різні виховні технології: конкурсно-розважальні програми, години спілкування, зустрічі з відомими людьми, відвідування музеїв, концертів. У виборі форм та методів виховного впливу враховую особливості кожного вихованця, намагаюся найефективніше використовувати потенційні можливості його природних задатків та здібностей. Значну увагу приділяю відпочинку вихованців. Також дуже корисно і цікаво поєднувати відпочинок дітей з фестивально-конкурсною програмою. Відпочиваючи у м. Трускавці танцювальний колектив взяв участь у ІІІ Всеукраїнському відкритому фестивалі-конкурсі «Яскрава країна в Трускавці - 2012 р.» та став лауреатом ІІ ступеню у номінації народна стилізована хореографія у двох вікових категоріях.

Щороку протягом літнього оздоровчого періоду найактивніші мають змогу відпочити в дитячих оздоровчих таборах на узбережжі Чорного та Азовського морів.

У становленні та розвитку вихованців спираюсь на допомогу батьківської громадськості, багато уваги приділяю налагодженню тісної співпраці трикутника: керівник гуртка – вихованці – батьки. Батьківський актив є незамінним помічником і опорою у моїй роботі. Він допомагає звільнитися від безлічі «побічних» навантажень і зосередитись на педагогічній творчості.

Важливо зауважити, що успіх дітей в колективі залежить від викладача, який володіє професійними знаннями і вміло застосовує їх у навчально - тренувальній роботі.

Я намагаюся аналізувати і враховувати педагогічну ситуацію, відчувати обстановку. Це допомагає мені використовувати ситуацію і створювати стійку позитивну атмосферу на заняттях. Кожен прожитий день, кожне заняття, репетиція чи концерт змінюють інтереси та можливості дітей. Не можна скидати з рахунків навіть самі незначні характерні риси, що виявляються в процесі навчання. Активність дітей на заняттях хореографією залежить від творчої ініціативи педагога, прагнення вести своїх учнів до вдосконалення виконавської майстерності та здорового духовного розвитку. Як наслідок щороку зростає кількість бажаючих стати членом танцювального гуртка, а для багатьох його вихованців заняття хореографією стало захопленням або професією на все життя.

У минулому я також вихованка цього ж танцювального колективу. Це та моя багатодітна талановита родина зіграли роль у виборі моєї професії. Мій батько, Андрій Єгорович Бригинець, місцевий поет і композитор, три сестри мають вищу музичну освіту, а 6 наших дітей є учасниками танцювального колективу «Веселі черевички». З дитинства ми кохалися в пісні та танці. Так виникла у мене ідея створити вокально-хореографічний сімейний ансамбль «Берегиня», який став переможцем обласного фестивалю-конкурсу родин «Від роду до народу» (2006 р.) та лауреатом Всеукраїнського фестивалю сімейної творчості «Родинні скарби України» (м. Київ).Таким чином, виховні можливості хореографічного мистецтва визначають його вплив на особистість у світоглядній, морально-етичній, інтелектуальній, емоційно-чуттєвій, комунікативній та інших сферах розвитку.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка