Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітаціяСторінка1/24
Дата конвертації05.01.2017
Розмір4.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для лікарів–інтернів І року навчання за спеціальністю "ортопедія і травматологія" до проведення семінарських та практичних занять

Тема: ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАВМАТОЛОГІЧНОЇ І ОРТОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. ЛІКАРСЬКА ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА І РЕАБІЛІТАЦІЯ.
Мета: На основі діючої структури ортопедо–травматологічної служби на Україні вдосконалити вміння організувати надання допомоги конкретним хворим, систематизувати і поглибити знання по лікарсько–трудовій експертизі і реабілітації, визначити тимчасову втрату працездатності. Вдосконалити розуміння основ лікарської трудової експертизи і реабілітації.
Знати: відповіді на основні питання теми Семінару 1 «Організація травматологічної і ортопедичної допомоги в Україні»:


 1. Короткий історичний нарис розвитку ортопедо–травматологічної служби в Україні.

 2. Організація ортопедо–травматологічної служби в сільській місцевості.

 3. Організація ортопедо–травматологічної служби в районах.

 4. Організація ортопедо–травматологічної служби в обласних центрах.

 5. Організація ортопедо–травматологічної служби в республіканському центрі.

 6. Організація рабіологічної допомоги.

 7. Організація надання допомоги хворим з опіками.

 8. Інститути ортопедії і травматології.

 9. Кафедри ортопедії і травматології медичних вузів.

10.Курси вдосконалення лікарів (передатестаційні цикли, тематичне удосконалення), кваліфікаційні категорії.
Вміти:

 1. Направити хворого на консультацію або лікування в обласний і республіканський ортопедо–травматологічні центри.

 2. Направити інваліда з ампутаційною культею на протезування.

 3. Організувати надання допомоги опіковому хворому у районі.

 4. Організувати надання рабіологічної допомоги.


Знати: відповіді на основні питання теми Семінару 2 «Лікарська трудова експертиза і реабілітація»:

 1. Визначення поняття лікарської трудової експертизи.

 2. Експертиза працездатності практичним лікарем.

 3. Експертиза працездатності ЛК.

 4. Експертиза працездатності МСЕК.

 5. Порядок і правила заповнення посильного листа на МСЕК.

 6. Визначення 1 групи інвалідності.

 7. Визначення 2 групи інвалідності.

 8. Визначення 3 групи інвалідності.

 9. Визначення проценту втрати працездатності.

 10. Порядок і правила заповнення довідки на легку працю.

 11. Організація протезної служби.

 12. Основи реабілітації ортопедо–травматологічних хворих.

Вміти:

  1. Провести експертизу тимчасової втрати працездатності.

  2. Провести експертизу стійкої втрати працездатності.

  3. Видати довідку на легку працю.

  4. Направити хворого на протезування.

  5. Реабілітувати хворого з патологією опорно–руховох системи.

План і організаційна структура засвоєння теми№ з/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Методи контролю

Матеріали методичного забезпечення

Тривалість (год, хв.)

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі.

З’ясування базового рівня знань інтернів

Журнал.
Фронтальне експрес опитування


Методичні матеріали.

Питання. Тестові завдання

4 хв
8 хв2

Основний етап.

Семінар 1. Реферати за темою заняття.


Перерва.

Семінар 2. Реферати за темою заняття.


Перерва

Лекція за темою.

Перерва

Обговорення рефератів, дискусія.


Обговорення рефератів, дискусія.
Уточнення окремих положень лекції, дискусія.

Теми рефератів.


Теми рефератів.


Тези або текст лекції.

Таблиці, слайди.

1 год 55 хв

10 хв

1 год 55 хв30 хв

2 год


10 хв

3

Заключний етап.

З’ясування кінцевого рівня знань інтернів.

Підведення підсумків, завдання до наступного заняття

Тестовий контроль. Результати лікування, аналіз помилок та ускладнень.

Результати опрацювання теми

Ситуаційні задачі. Рентгенограми.

Література, календарно–тематичні плани

10 хв


10 хв


Загалом

7 год 12 хв

Самостійна практична лікарська діяльність інтернів.

Перший день

План і організаційна структура заняття№ з/п

Основні етапи заняття їх функції і зміст

Методи контролю засвоєння теми

Матеріали методичного забезпечення

Тривалість (год, хв.)

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі.

Співбесіда

Журнал.
Аналіз результатів попереднього тестового контролю


Методичні матеріали.

Еталони відповідей

5 хв
25 хв2

Основний етап.

Клінічний обхід та розбір хворих в стаціонарах. Аналіз чергувань.

Курація хворих.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних. Особливості діагностики та перша допомога тематичним хворим. Участь в операціях, виконання окремих етапів операцій. Перев’язки, гіпсування хворих гіпсування хворих


Доповідь на ранковій конференції. Визначення тактики лікування.

Практичні навички інтернів.

Практичні навички інтернів


Результати обстеження хворих. Обґрунтування діагнозу та методу лікування.


Зразки ведення історії хвороби та іншої медичної документації.

Протоколи операцій, спеціальна апаратура, інструментарій та ортопедичне оснащення, інструкція до виконання, література.


2 год
2 год


2 год 12 хв3

Заключний етап.

Визначення рівня засвоєння практичних навичок при організації обстеження хворих.


Обговорення результатів практичної роботи


Динаміка стану хворого. Лікарські призначення, результати додаткових методів обстеження30 хв

Загалом

7 год 12 хв

Другий день

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі


Журнал

Методичні матеріали


12 хв

2

Основний етап.

Лікарський обхід та розбір хворих в стаціонарах. Аналіз чергувань.


Курація хворих в стаціонарах з патологією опорно–рухової системи

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних


Доповіді про стан хворих на ранковій конференції.


Визначення тактики лікування.

Практичні навички інтернів з даної теми.

Діагностика захворювань та травматичних пошкоджень, надання першої медичної допомоги та профілактики виникнення ускладнень.

Участь в операціях, виконання окремих етапів, перев’язки, гіпсування хворих.


Результати обстеження хворих. Обґрунтування діагнозу та методу лікування.

Ведення історій хвороб та іншої медичної документації. Участь в консиліумах, консультаціях.

Протоколи операцій, спецапаратура, інструментарій та оснащення. Інструкції до виконання. Література.


30 хв


3 год

3 год


3

Заключний етап.

Визначення рівня засвоєння практичних навичок при лікуванні хворих з патологією опорно–рухової системи


Уточнення та обговорення етапів консервативного та оперативного лікування хворих, результатів практичної роботи


Оцінка стану хворого, лікарські призначення, результати додаткових методів обстеження


30 хв.


Загалом

7 год 12 хв

Третій день

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі


Журнал

Методичні матеріали

12 хв


2

Основний етап.

Клінічний розбір хворих в стаціонарах, лікарський обхід. Аналіз чергувань в клініках.

Лікарсько–трудова експертиза хворих з патологією опорно–рухової системи.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних, приймальному відділенні, травмпункті


Доповіді про стан хворих на ранковій конференції. Визначення тактики лікування.

Практичні навики інтернів

Участь в операціях, виконання окремих етапів. Перев’язки хворих, хірургічні маніпуляції


Обґрунтування діагнозу та методу лікування.


Аналіз результатів обстеження хворих.

Ведення історій хвороб, участь в консиліумах, консультаціях.

Протоколи операцій інструментарій та оснащення.


30 хв
3 год


3 год

3

Заключний етап.

Визначення рівня засвоєння навичок лікарсько–трудової експертизи хворих з патологією опорно–рухової системи


Уточнення та обговорення етапів консервативного та оперативного лікування, результатів практичної роботи


Інструкції до виконання. Література з даної теми.30 хв


Загалом

7 год 12 хв

Четвертий день

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі


Журнал

Методичні матеріали

12 хв


2

Основний етап.

Клінічний розбір хворих в стаціонарах, лікарський обхід. Аналіз чергувань в клініках.

Реабілітація хворих хворих з патологією опорно–рухової системи.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних, приймальному відділенні, травмпункті


Доповіді про стан хворих на ранковій конференції. Визначення тактики лікування.

Практичні навики інтернів

Участь в операціях, виконання окремих етапів. Перев’язки хворих, хірургічні маніпуляції


Обґрунтування діагнозу та методу лікування.


Аналіз результатів обстеження хворих.

Ведення історій хвороб, участь в консиліумах, консультаціях.

Протоколи операцій інструментарій та оснащення.


30 хв
3 год


3 год

3

Заключний етап.

Визначення рівня засвоєння навичок при реабілітації хворих з патологією опорно–рухової системи


Уточнення та обговорення етапів консервативного та оперативного лікування, результатів практичної роботи


Інструкції до виконання. Література з даної теми.30 хв


Загалом

7 год 12 хв


Матеріали методичного забезпечення.

1. Матеріали підготовчого етапу.

а) тестові завдання базового рівня знань з еталонами відповідей (додаток №1).

2. Матеріали основного етапу.

а) теми рефератів до семінару 1:

1. Ортопедо–травматологічна служба Прикарпаття.

2. Організація ортопедо–травматологічної служби в районах.

3. Організація ортопедо–травматологічної служби в республіканському центрі.

б) теми рефератів до семінару 2:

1. Порядок і правила заповнення посильного листа на МСЕК.

2. Медична реабілітація хворих з наслідками травм опорно–рухової системи.

3. Реабілітація ортопедо–травматологічних хворих.

в) тези або текст лекції;

г) історії хвороби, рентгенограми, схема клінічного розбору.


Схема клінічного розбору:

– паспортна частина;

– скарги хворого;

– анамнез захворювання;

– анамнез життя;

– загальний стан хворого;

– результати об’єктивного обстеження;

– результати додаткових методів обстеження;

– діагноз;

– тактика лікування;

– прогноз.

3. Матеріали заключного етапу.

а) ситуаційні задачі з еталонами відповідей (додаток №2),

б) аналіз результатів лікування хворих, рівня засвоєння практичних навичок (протоколи операцій, щоденники, результати тестового контролю).

Література

Основна.


 1. Терновой К.С., Шумада И.В. Развитие травматолого–ортопедической науки в УССР. – К.: Здоров’я, 1978. – 80с.

 2. Руководство по врачебно–трудовой експертизе под редакцией Ю.Д.Арбатской. – М.:Медицина”, 1977 в 2–х том. – 247с., 679с.

 3. Врачебно–трудовая експертиза при диафизарных переломах костей голени. //Методические рекомендации для врачей ВТЕК и ВК. – Днепропетровск, 1981. – 20 с.

 4. Смирнова Л.А., Шумада И.В. Травматология и ортопедия. – К.: Вища школа, 1984. – С.293–299.

 5. Корж А.А., Грунтовский Г.Х. Развитие хирургии позвоночника как отдельной

ветви ортопедии в институте им. проф. М.И.Ситенко //Ортопедия

травматология и протезирование. – 2007. – № 1. – С. – 94–101.

Додаткова:


 1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. – К.: Здоров’я, 1993. – 511с.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю "ортопедія і травматологія"
до проведення семінарських та практичних занять
Тема 01.01, 12: ПИТАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ЕТИКИ І ДЕОНТОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯ
Мета: вдосконалити вміння застосовувати лікарську етику і деонтологію в практичній повсякденній діяльності, систематизувати і поглибити знання по запобіганню розвитку у хворих ятрогенних захворювань.

Знати: Відповіді на основні питання теми Семінару 1 «Питання лікарської етики і деонтології в діяльності лікаря»:


 1. Визначення понять лікарської етики і деонтології.

 2. Методологічний аналіз спеціальних понять медичної етики.

 3. Професійний авторитет лікаря і довіря пацієнта.

 4. Професійна таємниця.

 5. Лікарська помилка. Ятрогенії.

 6. Особливості взаємовідношення лікаря і хворого в сучасних умовах.

 7. Деонтологія в травматології і ортопедії.

 8. Антигуманізм в медицині, експерименти на людях.

 9. Деонтологічні аспекти науково-дослідної роботи лікаря.

 10. Формування етичних норм поведінки в роки студентства та інтернатури.

 11. Знати типи нервової діяльності людини.

 12. Препарати для заспокоєння нервової системи, снодійні.


Вміти:

 1. Застосувати знання лікарської етики і деонтології в спілкуванні з хворими.

 2. Застосувати деонтологічні аспекти в науково-дослідній роботі.

 3. Запобігти розвиток ятрогенних захворювань у хворих.

 1. Зберігати лікарську таємницю.

 2. Оцінити психологію і визначити психологічний стан хворої людини.

 3. Виписати препарати для заспокоєння нервової системи, снодійні.

 4. Сформувати принципи лікарської етики і деонтології в роки інтернатури.


Знати: відповіді на основні питання підсумкового заняття за темою «Організація травматологічної і ортопедичної допомоги»:

План і організаційна структура засвоєння теми№ з/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Методи контролю

Матеріали методичного забезпечення

Тривалість (год, хв.)

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі.

З’ясування базового рівня знань інтернів

Журнал.
Фронтальне експрес опитування


Методичні матеріали.

Питання. Тестові завдання

2 хв
10 хв2

Основний етап.

Семінар 1. Реферати за темою заняття.


Перерва.

Семінар 1 (продовження). Реферати за темою заняття.

Перерва

Лекція за темою.

Перерва

Обговорення рефератів, дискусія.


Обговорення рефератів, дискусія.

Уточнення окремих положень лекції, дискусія.Теми рефератів.


Теми рефератів.

Тези або текст лекції.

Таблиці, слайди.

Історії хвороби, демонстрація хворого з ятрогенією.

Таблиці, прозірки, презентації


1 год 50 хв

10 хв

1 год 50 хв


30 хв


1 год 50 хв

30 хв


3

Заключний етап.

Визначення кінцевого рівня знань інтернів.

Визначення рівня засвоєння навичок при лікуванні хворих з

ятрогеніями захворюваннями та випадків недотримання лікарської етики і деонтології.

Завдання до наступного заняття

Тестовий контроль. Результати лікування, аналіз помилок та ускладнень


Результати опрацювання теми


Ситуаційні задачі. Рентгенограми


Література, календарно-тематичні плани


10 хв


10 хв


Загалом

7 год 12 хв


Матеріали методичного забезпечення.

1. Матеріали підготовчого етапу.

а) тестові ситуаційні завдання базового рівня знань з еталонами відповідей (додаток №1).

2. Матеріали основного етапу.

а) теми рефератів до семінару 1:

1. Лікарська етика і деонтологія в травматології.

2. Лікарські помилки. Ятрогенні і соророгенні захворювання.

3. Типи нервової діяльності людини і їх використання при спілкуванні з хворими.

б) теми рефератів до семінару 1 (продовження):

1. Формування особистості лікаря і етичних норм поведінки в роки студентства. 1. Професійна таємниця.

 2. Визначення психологічного стану хворої людини.

в) тези або текст лекції,

г) історії хвороби, рентгенограми, схема клінічного розбору.Схема клінічного розбору:

  • паспортна частина,

  • скарги хворого,

  • анамнез захворювання,

  • анамнез життя,

  • загальний стан хворого,

  • результати об’єктивного обстеження,

  • результати додаткових методів обстеження,

  • кінцевий діагноз,

  • тактика лікування,

  • прогноз.

3. Матеріали заключного етапу.

а) тестові ситуаційні задачі з еталонами відповідей (додаток №2),

б) аналіз результатів лікування хворих, рівня засвоєння практичних навичок (протоколи операцій, щоденники, результати тестового контролю).
Література

Основна:


 1. Олекса А.П. Травматологія і ортопедія. – К.: Здоров’я, 1993. – 511с.

 2. Морозов Г.В., Царегородцев Г.И. Медицинская етика и деонтология. – М.: Медицина, 1983. – 270с.

 3. Іванюшкин А.Я. Профессиональная етика в медицине.– М.: Медицина, 1988. – 224с.

 4. Харди И. Врач, сестра, больной. – Будапешт: Академия Киадо, 1981. – 186с.

 5. Сук И.С. Врач как личность. – М.: Медицина, 1984. – 61с.

 6. Шамов И.А. Врач и больной. – М.: Медицина, 1986. – 166с.

Додаткова:

 1. Юмашев Г.С. Травматологія і ортопедія. – М.: Медицина, 1977. – 504с.

 2. Громов М.В.. Врачебная деонтология. – М.: Медицина, 1969. – 78с

 3. Грандо А.Л.Врачебная етика и медицинская деонтологія. – М.: Медицина, 1988. – 192с.

 4. Блохин Н.М. Деонтология в онкологии. – М.: Медицина, 1977. - 70с.

 5. Глязер Гуго. Драматическая медицина. – М.: Мол.гвардия, 1965. - 215с.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для лікарів-інтернів 1 року навчання до проведення занять з травматології,ортопедії.
Тема 02.01: ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ПРИ ТРАВМІ.РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ”.

Мета заняття:

Удосконалити вміння діагностувати і лікувати хворих з загальними змінами в організмі при травмі порушеннями регенерації кісткової тканини у різні вікові періоди, систематизувати і поглибити спеціальні знання та вміння з діагностики та лікування хворих з загальними змінами в організмі і при порушеннях регенерації кісток у різні вікові періоди.

Знати: Відповіді на основні питання даної теми. 1. Визначення поняття травматична хвороба.

 2. Загальна характеристика травматичної хвороби.

 3. Характеристика першого-гострого періоду травматичної хвороби.

 4. Характеристика другого-розгорнутого клінічного періоду травматичної хвороби.

 5. Характеристика третього періоду-реабілітації.

 6. Репаративна регенерація переломів.

 7. Репаративна регенерація переломів у дітей.

 8. Репаративна регенерація переломів у людей похилого віку.

ВМІТИ:


 1. Поставити діагноз гострого періоду травматичної хвороби.

 2. Поставити діагноз розгорнутого клінічного періоду травматичної хвороби.

 3. Поставити діагноз третього періоду травматичної хвороби

 4. Назначити лікування хворому в гострому періоді травматичної хвороби.

 5. Визначити на якій стадії знаходиться репаративна регенерація перелому.

Місце проведення заняття: навчальна кімната, відділення травматології-ортопедії,кістково-гнійної інфекції, гострої травми, відділення вертебрології, палата хворих, перев’язочні, операційні, гіпсовочні, травмпункт, кабінет поліклініки.
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАСВОЄННЯ ТЕМИ

№ п/п

Основні етапи заняття їх функції і зміст

Методи контролю

Матеріали методичного забезпечення.

Час(год.хв)

1.

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі.

З’ясування базового рівня знань інтернів.


Журнал.

Фронтальне експрес опитування.Методичні матеріали.

Питання.Тестові завдання.5 хв

26 хв


2.

Основний етап.

Семінар. Реферати за темою заняття.

Лекція за темою.

Клінічний розбір тематичних хворих з загальними змінами в організмі при травмі і порушеннями регенерації в різні вікові періоди.Обговорення рефератів, дискусія.
Уточнення окремих положень лекції, дискусія.

Доповіді інтернів розбір клінічних ситуацій, обґрунтування діагнозу.Теми рефератів.

Тези або текст лекції.

Історії хвороби, демонстрація хворого, рентгенограми, схема клінічного розбору.


1 год
2 год

3 год3.

Заключний етап.

З’ясування кінцевого рівня знань інтернів.

Підведення підсумків, завдання до наступного заняття.


Тестовий контроль. Результати лікуван-ня, аналіз помилок та ускладнень.
Результати опрацювання теми.

Ситуаційні задачі. Рентгенограми.

Література,календарно-тематичні плани.


Всього:

36 хв

5 хв


7 год 12 хв

Матеріали методичного забезпечення. 1. Матеріали підготовчого етапу:

а) тестові завдання базового рівня знань, з еталонами відповідей (додаток №1).

2. Матеріали основного етапу:

а) теми рефератів:

1. Характеристика травматичної хвороби.

2. Можливі ускладнення перебігу травматичної хвороби і міри запобігання їх розвитку.

3. Особливості репаративної регенерації кісткової тканини у різні вікові періоди.

б) тези або текст лекції;

в) історії хвороби, рентгенограми, схема клінічного розбору;

1. Схема клінічного розбору:

- паспортна частина;

- скарги хворого;

- анамнез захворювання,

- загальний стан хворого,

- результати об’єктивного обстеження,

- результати додаткових методів обстеження,

- діагноз,

- тактика лікування,

- прогноз.

2. Інструкція до виконання: - поставити діагноз гострого періоду травматичної хвороби згідно основної рекомендованої літератури (№1, стор.68).

- поставити діагноз другого, третього періоду травматичної хвороби згідно основної рекомендованої літератури (№1 стор.68-69).

- назначити лікування хворому в гострому періоді травматичної хвороби згідно основної рекомендованої літератури (№7 стор.144-145).

- визначити на якій стадії знаходиться репаративна регенерація перелому згідно основної рекомендованої літератури (№6,С.133-137).

3. Матеріали заключного етапу:

а) ситуаційні задачі з еталонами відповідей (додаток №2),

б) аналіз результатів лікування хворих після засвоєння практичних навичок (протоколи операцій, щоденники, результати тестового контролю).
ЛІТЕРАТУРА:

Основна.


 1. Ю.Г.Шапошников, Г.И.Назаренко, И.П.Миронов. Концепція травматической болезни на современном етапе. Ортопед.травмат. и протезирование 1989.– №9, С.65-70.

 2. Ю.В.Редькин. Некоторые вопросы нозологии травматической болезни. 1989, №1,С.67-70.

 3. Каплан А.В.Повреждение костей и суставов.Москва, «Медицина», 1979,-567с.

 4. Лечение травматической болезни осложнений жировой емболией. Методические рекомендации. (РУИМИ: А.П.Пашук, П.А.Фадеев.-Харьков: 5 и, 1991,-с.15.

 5. Б.С.Касавина, В.П.Горбенко. Жизнь костной ткани. Издательство наука. Москва, 1976.-174с.

 6. А.П.Олекса. Травматологія. Львів, „Афіша”, 1996,- С.141-145.

Додаткова:

 1. А.П.Олекса. Травматологія і ортопедія. Київ „Вища школа”, 1993,-511с.

 2. Л.А.Смирнова, И.В.Шумада. Травматология и ортопедия. Київ, „Вища школа”, 1984,-315с.

 3. Г.И.Лавришева, С.П.Карпов, И.С.Бачу. Регенерация и кровоснабжение кости. Кишинев. Штиинца. 1981,-167с.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для лікарів-інтернів 1 року навчання до проведення занять з травматології,ортопедії.
Тема 02.01: ЗАГАЛЬНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ПРИ ТРАВМІ.РЕГЕНЕРАЦІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ”.

Мета заняття:

Удосконалити вміння діагностувати і лікувати хворих з загальними змінами в організмі при травмі порушеннями регенерації кісткової тканини у різні вікові періоди, систематизувати і поглибити спеціальні знання та вміння з діагностики та лікування хворих з загальними змінами в організмі і при порушеннях регенерації кісток у різні вікові періоди.

Знати: Відповіді на основні питання даної теми. 1. Визначення поняття травматична хвороба.

 2. Загальна характеристика травматичної хвороби.

 3. Характеристика першого-гострого періоду травматичної хвороби.

 4. Характеристика другого-розгорнутого клінічного періоду травматичної хвороби.

 5. Характеристика третього періоду-реабілітації.

 6. Репаративна регенерація переломів.

 7. Репаративна регенерація переломів у дітей.

 8. Репаративна регенерація переломів у людей похилого віку.

ВМІТИ:


 1. Поставити діагноз гострого періоду травматичної хвороби.

 2. Поставити діагноз розгорнутого клінічного періоду травматичної хвороби.

 3. Поставити діагноз третього періоду травматичної хвороби

 4. Назначити лікування хворому в гострому періоді травматичної хвороби.

 5. Визначити на якій стадії знаходиться репаративна регенерація перелому.

Місце проведення заняття: навчальна кімната, відділення травматології-ортопедії,кістково-гнійної інфекції, гострої травми, відділення вертебрології, палата хворих, перев’язочні, операційні, гіпсовочні, травмпункт, кабінет поліклініки.
ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАСВОЄННЯ ТЕМИ

№ п/п

Основні етапи заняття їх функції і зміст

Методи контролю

Матеріали методичного забезпечення.

Час(год.хв)

1.

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі.

З’ясування базового рівня знань інтернів.


Журнал.

Фронтальне експрес опитування.Методичні матеріали.

Питання.Тестові завдання.5 хв

26 хв


2.

Основний етап.

Семінар. Реферати за темою заняття.

Лекція за темою.

Клінічний розбір тематичних хворих з загальними змінами в організмі при травмі і порушеннями регенерації в різні вікові періоди.Обговорення рефератів, дискусія.
Уточнення окремих положень лекції, дискусія.

Доповіді інтернів розбір клінічних ситуацій, обґрунтування діагнозу.Теми рефератів.

Тези або текст лекції.

Історії хвороби, демонстрація хворого, рентгенограми, схема клінічного розбору.


1 год
2 год

3 год3.

Заключний етап.

З’ясування кінцевого рівня знань інтернів.

Підведення підсумків, завдання до наступного заняття.


Тестовий контроль. Результати лікуван-ня, аналіз помилок та ускладнень.
Результати опрацювання теми.

Ситуаційні задачі. Рентгенограми.

Література,календарно-тематичні плани.


Всього:

36 хв

5 хв


7 год 12 хв

Матеріали методичного забезпечення. 1. Матеріали підготовчого етапу:

а) тестові завдання базового рівня знань, з еталонами відповідей (додаток №1).

2. Матеріали основного етапу:

а) теми рефератів:

1. Характеристика травматичної хвороби.

2. Можливі ускладнення перебігу травматичної хвороби і міри запобігання їх розвитку.

3. Особливості репаративної регенерації кісткової тканини у різні вікові періоди.

б) тези або текст лекції;

в) історії хвороби, рентгенограми, схема клінічного розбору;

1. Схема клінічного розбору:

- паспортна частина;

- скарги хворого;

- анамнез захворювання,

- загальний стан хворого,

- результати об’єктивного обстеження,

- результати додаткових методів обстеження,

- діагноз,

- тактика лікування,

- прогноз.

2. Інструкція до виконання: - поставити діагноз гострого періоду травматичної хвороби згідно основної рекомендованої літератури (№1, стор.68).

- поставити діагноз другого, третього періоду травматичної хвороби згідно основної рекомендованої літератури (№1 стор.68-69).

- назначити лікування хворому в гострому періоді травматичної хвороби згідно основної рекомендованої літератури (№7 стор.144-145).

- визначити на якій стадії знаходиться репаративна регенерація перелому згідно основної рекомендованої літератури (№6,С.133-137).

3. Матеріали заключного етапу:

а) ситуаційні задачі з еталонами відповідей (додаток №2),

б) аналіз результатів лікування хворих після засвоєння практичних навичок (протоколи операцій, щоденники, результати тестового контролю).
ЛІТЕРАТУРА:

Основна.


 1. Ю.Г.Шапошников, Г.И.Назаренко, И.П.Миронов. Концепція травматической болезни на современном етапе. Ортопед.травмат. и протезирование 1989.– №9, С.65-70.

 2. Ю.В.Редькин. Некоторые вопросы нозологии травматической болезни. 1989, №1,С.67-70.

 3. Каплан А.В.Повреждение костей и суставов.Москва, «Медицина», 1979,-567с.

 4. Лечение травматической болезни осложнений жировой емболией. Методические рекомендации. (РУИМИ: А.П.Пашук, П.А.Фадеев.-Харьков: 5 и, 1991,-с.15.

 5. Б.С.Касавина, В.П.Горбенко. Жизнь костной ткани. Издательство наука. Москва, 1976.-174с.

 6. А.П.Олекса. Травматологія. Львів, „Афіша”, 1996,- С.141-145.

Додаткова:

 1. А.П.Олекса. Травматологія і ортопедія. Київ „Вища школа”, 1993,-511с.

 2. Л.А.Смирнова, И.В.Шумада. Травматология и ортопедия. Київ, „Вища школа”, 1984,-315с.

 3. Г.И.Лавришева, С.П.Карпов, И.С.Бачу. Регенерация и кровоснабжение кости. Кишинев. Штиинца. 1981,-167с.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для лікарів–інтернів І року навчання за спеціальністю "ортопедія і травматологія" до проведення семінарських та практичних занять
Тема 02.03–02.04: РАНИ. КЛІНІКА, ЛІКУВАННЯ.

ПЕРВИННІ ТА ВТОРИННІ АМПУТАЦІЇ

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка