Орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 9 класу з української мови
Скачати 232,75 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір232,75 Kb.
Орієнтовне календарне планування уроків і тематичного контролю за рівнем

навчальних досягнень учнів 9 класу з української мови

(70 год., 2 год. на тиждень, 4 год. – резерв)І семестр

Тиждень

Число місяць

Мовленнєва змістова лінія

(16 год.)

Мовна змістова лінія
(50 год.)

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Форми контролю та орієнтовний урок

І
1. Вступ (1 год.)

Повторення вивченого у 8 класі (3 год.)

2. Частини мови, їх основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки.

1. Розвиток української мови.
2. Мова і мислення.

1-2. Удосконалення уміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.ІІ
3. Просте неускладнене й ускладнене речення.

4. Основні правила правопису.

3-4. Україна – від часів Київської Русі до сучасності.

3-4. Удосконалення уміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища.ІІІ

5. Зв’язне мовлення № 1

Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Критичне аудіювання. Переглядове читання мовчки.Пряма і непряма мова

(6 год.)

6. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови.

5-6. Символіка української держави.

5-6. Удосконалення уміння робити висновки на основі спостережень.ІV
7. Синоніміка різних способів передачі прямої мови.

8. Заміна прямої мови непрямою.

7-8. Українська громада.

7-8. Удосконалення уміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати.
Тиждень

Число місяць

Мовленнєва змістова лінія

Мовна змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Форми контролю та орієнтовний урок

V
10. Зв’язне мовлення №2

Стислий письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.9. Цитата як спосіб передачі чужої мови.

9-10. Родина.

9-10. Удосконалення уміння робити припущення щодо способу розв’язання певної проблеми.


11. Діалог.

11. Діалог. Інтонація речень з діалогом.

12. Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Використання цитування, уособлення як виражальних засобів усного і писемного мовлення.

11-12. Український національний характер.

11-12. Удосконалення уміння словесно описувати предмети і явища, фантазувати на основі сприйнятого.
VІІ
13. Зв’язне мовлення №3

Робота над помилками, допущеними у переказі. Усний твір у публіцистичному стилі.Складне речення і його ознаки (6 год.)

14. Складне речення і його основні ознаки. Засоби зв’язку частин складного речення.

13-14. Я і українська мова і література.

13-14. Удосконалення уміння порівнювати, аналізувати й здійснювати самооцінку.
VІІІ15. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

Складносурядне речення

16. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

15-16. Я і національна історія і культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин).

15-16. Удосконалення уміння критично оцінювати відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам.
Тиждень

Число місяць


Мовленнєва змістова лінія


Мовна змістова лінія


Соціокультурна змістова лінія


Діяльнісна змістова лінія


Форми контролю та орієнтовний урок

ІХ

17-18.

Зв’язне мовлення № 4-5

Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (п).


17-18. Душа болить за рідну Україну.

17-18. Роздум над проблемою національної самобутності українців.

17-18.

Контрольний переказ із творчим завданням


Х
19. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення.

20. Розділові знаки між частинами складносурядного речення.


19-20. Ремесла та народні художні промисли.

19-20. Удосконалення уміння добирати аргументи для доведення власної думки.ХІ


22. Читання мовчки тексту публіцистичного стилю.

21. Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень із різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень.

22. Контрольна робота № 1

Тестування.21-22. Найвизначніші постаті вітчизняної та світової культури.

21-22. Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль.

22. А Контрольна робота (тест).
22. Б Читання мовчки тексту публіцистичного стилю.

Тиждень

Число місяць


Мовленнєва змістова лінія


Мовна змістова лінія


Соціокультурна змістова лінія


Діяльнісна змістова лінія


Форми контролю та орієнтовний урок

ХІІ
Складнопідрядне речення (10 год.)

23. Будова складнопідрядного речення і засоби зв’язку в ньому.

24. Види складнопідрядних речень за їх значенням.

23-24. Транспорт України.

23-24. Удосконалення уміння спростовувати хибні припущення і твердження.ХІІІ
25. Складнопідрядні речення з підрядними означальними.

26. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними.

25-26. Поселення та житло.

25-26. Удосконалення уміння систематизувати, узагальнювати.ХІV

27-28.

Зв’язне мовлення № 6-7

Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на суспільну тему за складним планом.


27-28. На тернистих шляхах нації.

27-28.

Роздум над долею нації.27-28.

Контрольний твірХІV29. Складнопідрядне речення з підрядними обставинними місця, часу.

30. Складнопідрядне речення з підрядними обставинними способу дії і ступеня. Порівняльні.

29-30. Щоб створити щось красиве, треба нести красу в душі.

29-30. Удосконалення уміння виділяти головне з-поміж другорядного.
Тиждень

Число місяць


Мовленнєва змістова лінія


Мовна змістова лінія


Соціокультурна змістова лінія


Діяльнісна змістова лінія


Форми контролю та орієнтовний урок

ХV

31. Контрольна робота № 2

Тестування.


32. Контрольний диктант за семестр.

31-32. Спішу у храм святого слова.

31-32. Удосконалення уміння оцінювати кінцеві результати пізнавальної діяльності, робити відповідні висновки.


31. Контрольна робота (тест).
32. Контрольний диктант.ІІ семестр


Тиждень

Число місяць

Мовленнєва змістова лінія

Мовна змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Форми контролю та орієнтовний урокХVІ


34. Зв’язне мовлення № 8

Ділові папери. Заява. Автобіографія.33.Складнопідрядні речення мети та умови.


33-34. Культура ділового мовлення.

33-34. Спостереження за власним внутрішнім світом, удосконалення вміння систематизовувати й оцінювати.ХVІІ

35. Підрядні наслідкові і допустові речення.

36. Складнопідрядне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в них.

35-36. Україна, її географічне положення.

35-36. Удосконалення уміння аналізувати мовні поняття, явища, закономірності.ХVІІІ37. Зв’язне мовлення № 9

Тези статей на суспільно-політичну тему. Усний переказ тексту.Безсполучникове складне речення (8 год.)

38 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Інтонація безсполучникових речень.

37-38. Я і ми (родина, народ, людство).

37-38. Удосконалення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію.
ХІХ


39-40. Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

39-40. Природа різних регіонів.

39-40. Удосконалення уміння планувати діяльність для досягнення мети.
ХХ41-42. Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

41-42. Природні багатства України.

41-42. Удосконалення уміння аналізувати мовні явища.

Тиждень

Число місяць

Мовленнєва змістова лінія

Мовна змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Форми контролю та орієнтовний урок

ХХІ43-44. Тире у безсполучниковому складному реченні.

43-44. Я і рідна природа.

43-44. Удосконалення уміння робити висновки.ХХІІ

45. Зв’язне мовлення №10 Доповідь (письмово). Виступ із доповіддю (усно).

46. Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.


45-46. Я вірю в майбутнє твоє, Україно!

45-46.Удосконалення уміння доводити власні думки, дотримуючись правил мовленнєвого етикету.
ХХІІІ47. Контрольна робота № 3 Тестування.

Аудіювання тексту наукового стилю.Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

(6 год.)

48. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки в них.

47-48. Я і мистецтво.

47-48. Удосконалення уміння робити висновки, усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності; здійснювати самоконтроль.

47. А Аудіювання тексту наукового стилю.

47. Б Контрольна робота (тест).

ХХІV

50. Зв’язне мовлення №11

Оповідання на самостійно обрану тему (п).49 Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком.


49-50. Чарівний дивосвіт мистецтва.

49-50.Удосконалення уміння робити припущення щодо способу розв’язання певної проблеми.
ХХV51.-52. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком.

51-52. Пізнай самого себе.

51-52. Удосконалення уміння порівнювати, систематизувати, конкретизувати мовні явища.
Тиждень

Число місяць

Мовленнєва змістова лінія

Мовна змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Форми контролю та орієнтовний урок

ХХVІ
53. Зв’язне мовлення №12

Конспектування як різновид стислого переказу почутого. Контрольне читання вголос тексту художнього стилю.54. Складні речення із різними видами зв’язку: сурядним, безсполучниковим і підрядним.

53-54. Музика й театр.

53-54. Удосконалення уміння помічати і цінувати красу в мовних явищах, творах мистецтва.

53. Контрольне читання вголос

ХХVІІ
55-56. Зв’язне мовлення №13-14

Контрольний письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.


55-56. Ремесла і народні художні промисли.

55-56. Роздум над важливістю основних галузей господарства України в долі народу.

55-56. Контрольний переказ тексту із творчим завданням

ХХVІІІ57. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій з простими.

Складне синтаксичне ціле (8 год.)

58. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки.

57-58. Мистецтво і графіка.

57-58. Удосконалення уміння логічно мислити, аналізувати, узагальнювати.ХХІХ
59. ССЦ і абзац.

60. Види і засоби міжфразного зв’язку.

59-60. Мистецтво і орнамент.

59-60. Удосконалення уміння порівнювати, узагальнювати, систематизувати.

Тиждень

Число місяць

Мовленнєва змістова лінія

Мовна змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Форми контролю та орієнтовний урок


ХХХ61. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове.

62. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях.


61-62. Прекрасне і потворне у мистецтві.

61-62. Удосконалення уміння оцінювати результати пізнавальної діяльності.
ХХХІ
63-64. Зв’язне мовлення №15-16

Контрольний твір на суспільно-політичну тему (п.).63-64. Видатні постаті культури (освіти, науки, мистецтва).

63-64. Роздум над проблемою ролі видатних особистостей в галузі культури.

63-64. Контрольний твір.

ХХХІІ65. Засвоєння складних випадків слововживання.

66. Синоніміка синтаксичних конструкцій.


65-66. Мій професійний вибір.

65-66. Удосконалення уміння доводити власні думки, аргументуючи їх.
ХХХІІІПовторення і систематизація вивченого (3 год.)

67. Слово як предмет вивчення. Орфографія.

68. Мовні аспекти вивчення речення. Пунктуація.

67-68. Життєвий і професійний вибір особистості.

67-68. Удосконалення уміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.
Тиждень

Число місяць

Мовленнєва змістова лінія

Мовна змістова лінія

Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Форми контролю та орієнтовний урок


ХХХІV69. Словосполучення і речення як синтаксичні одиниці. Синтаксичний розбір речення.

70. Контрольна робота № 4 Тестування.

Контрольний диктант за семестр.69-70. Взаємоповага і взаємодопомога у суспільстві.

69-70. Удосконалення умінь здійснювати самоконтроль, робити висновки, усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності. Складання плану самовдосконалення власного мовлення.

70. А Контрольна робота (тест).

70. Б Контрольна робота (диктант).


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка