Ортопедія і травматологіяСторінка1/24
Дата конвертації11.05.2017
Розмір3.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для лікарів–інтернів І року навчання за спеціальністю "ортопедія і травматологія" до проведення семінарських та практичних занятьТема: ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАВМАТОЛОГІЧНОЇ І ОРТОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ. ЛІКАРСЬКА ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА І РЕАБІЛІТАЦІЯ.

Мета: На основі діючої структури ортопедо–травматологічної служби на Україні вдосконалити вміння організувати надання допомоги конкретним хворим, систематизувати і поглибити знання по лікарсько–трудовій експертизі і реабілітації, визначити тимчасову втрату працездатності. Вдосконалити розуміння основ лікарської трудової експертизи і реабілітації.

Знати: відповіді на основні питання теми Семінару 1 «Організація травматологічної і ортопедичної допомоги в Україні»:

 1. Короткий історичний нарис розвитку ортопедо–травматологічної служби в Україні.

 2. Організація ортопедо–травматологічної служби в сільській місцевості.

 3. Організація ортопедо–травматологічної служби в районах.

 4. Організація ортопедо–травматологічної служби в обласних центрах.

 5. Організація ортопедо–травматологічної служби в республіканському центрі.

 6. Організація рабіологічної допомоги.

 7. Організація надання допомоги хворим з опіками.

 8. Інститути ортопедії і травматології.

 9. Кафедри ортопедії і травматології медичних вузів.

10.Курси вдосконалення лікарів (передатестаційні цикли, тематичне удосконалення), кваліфікаційні категорії.

Вміти:

 1. Направити хворого на консультацію або лікування в обласний і республіканський ортопедо–травматологічні центри.

 2. Направити інваліда з ампутаційною культею на протезування.

 3. Організувати надання допомоги опіковому хворому у районі.

 4. Організувати надання рабіологічної допомоги.

Знати: відповіді на основні питання теми Семінару 2 «Лікарська трудова експертиза і реабілітація»:

 1. Визначення поняття лікарської трудової експертизи.

 2. Експертиза працездатності практичним лікарем.

 3. Експертиза працездатності ЛК.

 4. Експертиза працездатності МСЕК.

 5. Порядок і правила заповнення посильного листа на МСЕК.

 6. Визначення 1 групи інвалідності.

 7. Визначення 2 групи інвалідності.

 8. Визначення 3 групи інвалідності.

 9. Визначення проценту втрати працездатності.

 10. Порядок і правила заповнення довідки на легку працю.

 11. Організація протезної служби.

 12. Основи реабілітації ортопедо–травматологічних хворих.

Вміти:

  1. Провести експертизу тимчасової втрати працездатності.

  2. Провести експертизу стійкої втрати працездатності.

  3. Видати довідку на легку працю.

  4. Направити хворого на протезування.

  5. Реабілітувати хворого з патологією опорно–руховох системи.

План і організаційна структура засвоєння теми

№ з/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Методи контролю

Матеріали методичного забезпечення

Тривалість (год, хв.)

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі.

З’ясування базового рівня знань інтернів

Журнал.
Фронтальне експрес опитування


Методичні матеріали.

Питання. Тестові завдання

4 хв
8 хв2

Основний етап.

Семінар 1. Реферати за темою заняття.


Перерва.

Семінар 2. Реферати за темою заняття.


Перерва

Лекція за темою.

Перерва

Обговорення рефератів, дискусія.


Обговорення рефератів, дискусія.
Уточнення окремих положень лекції, дискусія.

Теми рефератів.


Теми рефератів.


Тези або текст лекції.

Таблиці, слайди.

1 год 55 хв

10 хв

1 год 55 хв30 хв

2 год


10 хв

3

Заключний етап.

З’ясування кінцевого рівня знань інтернів.

Підведення підсумків, завдання до наступного заняття

Тестовий контроль. Результати лікування, аналіз помилок та ускладнень.

Результати опрацювання теми

Ситуаційні задачі. Рентгенограми.

Література, календарно–тематичні плани

10 хв


10 хв


Загалом

7 год 12 хв

Самостійна практична лікарська діяльність інтернів.

Перший день

План і організаційна структура заняття№ з/п

Основні етапи заняття їх функції і зміст

Методи контролю засвоєння теми

Матеріали методичного забезпечення

Тривалість (год, хв.)

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі.

Співбесіда

Журнал.
Аналіз результатів попереднього тестового контролю


Методичні матеріали.

Еталони відповідей

5 хв
25 хв2

Основний етап.

Клінічний обхід та розбір хворих в стаціонарах. Аналіз чергувань.

Курація хворих.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних. Особливості діагностики та перша допомога тематичним хворим. Участь в операціях, виконання окремих етапів операцій. Перев’язки, гіпсування хворих гіпсування хворих


Доповідь на ранковій конференції. Визначення тактики лікування.

Практичні навички інтернів.

Практичні навички інтернів


Результати обстеження хворих. Обґрунтування діагнозу та методу лікування.


Зразки ведення історії хвороби та іншої медичної документації.

Протоколи операцій, спеціальна апаратура, інструментарій та ортопедичне оснащення, інструкція до виконання, література.


2 год
2 год


2 год 12 хв3

Заключний етап.

Визначення рівня засвоєння практичних навичок при організації обстеження хворих.


Обговорення результатів практичної роботи


Динаміка стану хворого. Лікарські призначення, результати додаткових методів обстеження30 хв

Загалом

7 год 12 хв

Другий день

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі


Журнал

Методичні матеріали


12 хв

2

Основний етап.

Лікарський обхід та розбір хворих в стаціонарах. Аналіз чергувань.


Курація хворих в стаціонарах з патологією опорно–рухової системи

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних


Доповіді про стан хворих на ранковій конференції.


Визначення тактики лікування.

Практичні навички інтернів з даної теми.

Діагностика захворювань та травматичних пошкоджень, надання першої медичної допомоги та профілактики виникнення ускладнень.

Участь в операціях, виконання окремих етапів, перев’язки, гіпсування хворих.


Результати обстеження хворих. Обґрунтування діагнозу та методу лікування.

Ведення історій хвороб та іншої медичної документації. Участь в консиліумах, консультаціях.

Протоколи операцій, спецапаратура, інструментарій та оснащення. Інструкції до виконання. Література.


30 хв


3 год

3 год


3

Заключний етап.

Визначення рівня засвоєння практичних навичок при лікуванні хворих з патологією опорно–рухової системи


Уточнення та обговорення етапів консервативного та оперативного лікування хворих, результатів практичної роботи


Оцінка стану хворого, лікарські призначення, результати додаткових методів обстеження


30 хв.


Загалом

7 год 12 хв

Третій день

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі


Журнал

Методичні матеріали

12 хв


2

Основний етап.

Клінічний розбір хворих в стаціонарах, лікарський обхід. Аналіз чергувань в клініках.

Лікарсько–трудова експертиза хворих з патологією опорно–рухової системи.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних, приймальному відділенні, травмпункті


Доповіді про стан хворих на ранковій конференції. Визначення тактики лікування.

Практичні навики інтернів

Участь в операціях, виконання окремих етапів. Перев’язки хворих, хірургічні маніпуляції


Обґрунтування діагнозу та методу лікування.


Аналіз результатів обстеження хворих.

Ведення історій хвороб, участь в консиліумах, консультаціях.

Протоколи операцій інструментарій та оснащення.


30 хв
3 год


3 год

3

Заключний етап.

Визначення рівня засвоєння навичок лікарсько–трудової експертизи хворих з патологією опорно–рухової системи


Уточнення та обговорення етапів консервативного та оперативного лікування, результатів практичної роботи


Інструкції до виконання. Література з даної теми.30 хв


Загалом

7 год 12 хв

Четвертий день

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап.

Організація заняття, навчальні цілі


Журнал

Методичні матеріали

12 хв


2

Основний етап.

Клінічний розбір хворих в стаціонарах, лікарський обхід. Аналіз чергувань в клініках.

Реабілітація хворих хворих з патологією опорно–рухової системи.

Робота в операційних, перев’язувальних, гіпсувальних, приймальному відділенні, травмпункті


Доповіді про стан хворих на ранковій конференції. Визначення тактики лікування.

Практичні навики інтернів

Участь в операціях, виконання окремих етапів. Перев’язки хворих, хірургічні маніпуляції


Обґрунтування діагнозу та методу лікування.


Аналіз результатів обстеження хворих.

Ведення історій хвороб, участь в консиліумах, консультаціях.

Протоколи операцій інструментарій та оснащення.


30 хв
3 год


3 год

3

Заключний етап.

Визначення рівня засвоєння навичок при реабілітації хворих з патологією опорно–рухової системи


Уточнення та обговорення етапів консервативного та оперативного лікування, результатів практичної роботи


Інструкції до виконання. Література з даної теми.30 хв


Загалом

7 год 12 хв

Матеріали методичного забезпечення.

1. Матеріали підготовчого етапу.

а) тестові завдання базового рівня знань з еталонами відповідей (додаток №1).

2. Матеріали основного етапу.

а) теми рефератів до семінару 1:

1. Ортопедо–травматологічна служба Прикарпаття.

2. Організація ортопедо–травматологічної служби в районах.

3. Організація ортопедо–травматологічної служби в республіканському центрі.

б) теми рефератів до семінару 2:

1. Порядок і правила заповнення посильного листа на МСЕК.

2. Медична реабілітація хворих з наслідками травм опорно–рухової системи.

3. Реабілітація ортопедо–травматологічних хворих.

в) тези або текст лекції;

г) історії хвороби, рентгенограми, схема клінічного розбору.Схема клінічного розбору:

– паспортна частина;

– скарги хворого;

– анамнез захворювання;

– анамнез життя;

– загальний стан хворого;

– результати об’єктивного обстеження;

– результати додаткових методів обстеження;

– діагноз;

– тактика лікування;

– прогноз.

3. Матеріали заключного етапу.

а) ситуаційні задачі з еталонами відповідей (додаток №2),

б) аналіз результатів лікування хворих, рівня засвоєння практичних навичок (протоколи операцій, щоденники, результати тестового контролю).


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Олекса А.П. Травматологія Підручник для лікарів травматологів-ортопедів та хірургів.2-ге вид. – Львів: Афіша,2006. –406с

 2. Олекса А.П. Ортопедія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – 527с.

 3. Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Травматология (европейские стандарты).– М.: МЕДпресс-информ, 2005.– 495 с.

 4. Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Повреждения таза и переломы вертлужной впадины. – К.: Книга плюс, 2007. – 216 с.

 5. Шацкер Й., Тайл М. Рациональное оперативное лечение переломов.– Berlin, Heidelberg, Ney-York, London, Paris, Tokyo, 2005.– 290 с.

 6. Справочник травматолога 2-изд., дополненное под. ред. Коржа Н.А., Радченко В.А. – К.: Доктор-Медиа, 2012. – 494 с.

 7. Травматология и ортопедия Руководство для врачей в 3-х томах Под ред. Ю.Г. Шапошникова 2-е изд.– М.: Медицина 2007.

 8. Дитяча травматологія. Практичний посібник за загальною ред. Дольницького О.В., Кривчені Д.Ю., Поліщука М.Є. – Київ: Книга плюс, 2006.– 471 с.

 9. Гиршин С. Г. Клинические лекции по неотложной травматологии. - Москва. – 2004. - с. 544.

 10. Травматология : национальное руководство / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. (Серия «Национальные руководства») - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 808 с.

 11. Неотложная травматология Томас А. Скалетта, Джефри Дж. Шайдер; пер. с анг. –М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2006.– 738 с.

 12. Страфун С.С., Куринной И.Н., Безуглый А.А. и др. Хирургия сухожилий пальцев и кисти. – К.: Макрос, 2012. – 320 с.

 13. Лябах А.П. Клінічна діагностика деформацій стопи. – К.: ЗАТ „Атлант ЮЕмСи“, 2003. – 109 с.

 14. Нікітін П.В. Діагностика та лікування пошкоджень стопи. – К.: Фенікс, 2005. – 192 с.

 15. Скляренко Є.Т. Травматологія і ортопедія.– Київ: Здоров’я, 2005.– 384 с.

 16. Венгер В.Ф., Сердюк В.В., Рашед Мохаммед Травматология и ортопедия.– Одеса: Друк, 2004.– 286 с.

 17. Травматологія та ортопедія Посібник до практичних занять Під ред. Бур’янова О.А. – К.: Книга плюс, 2006. – 133 с.

 18. Герцен Г.І., Процик А.І., Остапчук М.П та інш. Травматологія літнього віку Книга І. Переломи шийки стегнової кістки у людей літнього і старечого віку.– Київ.: Сталь, 2003.–170 с.

 19. Герцен Г.І., Остапчук М.П, Остапчук Р.М. Травматологія літнього віку Книга ІІ. Металоостеосинтез при переломах довгих кісток у людей літнього і старечого віку.– Київ.–2009.–122 с.

 20. Остеопороз: эпидемиология, клиника, диагностика, профилактика и лечение Под ред. Коржа Н.А., Поворознюка В.В., Дедух Н.В., Зупанца И.А.. –2002. –Харьков, „Золотые страницы“. – 644 с.

 21. Коваленко В.Н., Борткевич О.П. Остеоартроз практическое руководсткво . – К.: Морион, 2003. – 448 с.

 22. Остеоартроз генезис діагностика лікування Під ред. Бур’янов О.А., Омельченко Т.М.. – К.: Ленвіт, 2009. – 203 с.

 23. Семизоров А.Н., Романов С.В. Рентгенологическое и ультразвуковое исследование при заболеваниях суставов: Пособие для врачей. – 2-е изд. –М.: Издательский дом Видар-М, 2006. – 152 с.

 24. Голяховский В., Френкель В. Руководство по чрескостному остеосинтезу методом Илизарова.– 2-е издание. – М, Бином; С-Пб, Невский диалект, 2003.– 267 с.


Додаткова:

 1. AO Principle of Fracture Vfnagement 2nd edition. – 2010. – 586 р.

 2. Полищук Р.Е., Корж Р.А., Фищенко В.Я. Повреждение позвоночника и спинного мезга.– Киев, Книга плюс, 2001.– 386 с.

 3. Маркс В.О. Ортопедическая диагностика (Руководство-справочник). – Минск: Наука и техника, 2-е изд..– 2006. –370 с.

 4. Орнштейн Э., Войня А. Семиотика и диагностика в травматолгии и ортопеди, 2-е изд. – Кишенев: Штиинца, 2005 – 448 с.

 5. Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г., Осташко В.И. и др. Травматология.– СПб: Гиппократ, 2001.– 376 с.

 6. Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г., Осташко В.И. и др. Ортопедия.– СПб: Гиппократ, 2001.– 366 с.

 7. Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова:. – СПб. ООО «МОРСАР АВ», 2005. – 544 с.

 8. Внелегочный туберкульоз / под ред. Васильева А.В. – С-Пб.: Фолиант, 2000.– 258 с.

 9. Соколов В.А. Множественные и сочетанные травмы. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006.-512 с.

 10. Махсон А.Н., Махсон Н.Е.Адекватная хирургия опухолей конечностей. – М.: Реальное время, 2001.

 11. Яцина Г.С., Горголь Н.І. Клініко-морфологічні аспекти опікової хвороби. Ортопедия, травматология и протезирование. – Харьков, 2000, №3. – С. 94-95.

 12. Трубніков В.Ф.. Військово-польова хірургія. Практичні заняття. 2-ге видавництво.– Харків, "Основа", 2004.– 371 с.

 13. Анкин, Л. Н. Политравма (организационные, тактические и методологические проб.). М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 176 с.

 14. Лоскутов О.Э., Кондрашов А.М., Науменко Л.Ю., Гулай А.М. Посібник до практичних занять з військово-польової хірургії. –Тернопіль, „Укрмедкнига“, 2003. – 216 с.

 15. Махсон А.Н., Махсон Н.Е. Хирургия при метастатических опухолях костей. – М.: Реальное время, 2002.

 16. Гуманенко Е. К. Политравма: травматическая болезнь, дисфункция иммунной системы. Современная стратегия лечения / Е. К. Гуманенко, В. К. Козлов. М.: ГЭОТАР Медиа, 2008. - 608 с.

 17. Казарезов М.В., Королева А.М., Головнев В.А. Контрактуры.; М-во здравоохранения РФ. Новосиб.гос.мед.акад.,2002.–296с

Інтернет ресурси:

 1. Загальні питання травматології та ортопедії – http://likar.org.ua/content/category/10/37/320/lang.ru/

 2. Бібліотека (Ортопедія і травматологія) – http://likar.org.ua/content/section/8/318/lang.ru/

 3. Кратний справочник по травматологи та ортопеді ї– http://health.sarbc.ru/?section=60–mod=3

 4. Травмы и ортопедические заболевания – http://max.1gb.ru/spv/spv303.shtml

 5. www.aotrauma.org www.aotrauma.org.uf www.aotrauma.org.ru www.trvm.ru www.dniito.dn.ua www.traumanet.ru www.onco-ortoped.kiev.ua www.travmaorto.ru www.makhaon.com http://medstandart.net/byspec/32 www.orthogate.org www.journal.rniito.org

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю "ортопедія і травматологія"
до проведення семінарських та практичних занять

Тема 01.01/ 12: ПИТАННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ЕТИКИ І ДЕОНТОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРЯМета: вдосконалити вміння застосовувати лікарську етику і деонтологію в практичній повсякденній діяльності, систематизувати і поглибити знання по запобіганню розвитку у хворих ятрогенних захворювань.

Знати: Відповіді на основні питання теми Семінару 1 «Питання лікарської етики і деонтології в діяльності лікаря»:

 1. Визначення понять лікарської етики і деонтології.

 2. Методологічний аналіз спеціальних понять медичної етики.

 3. Професійний авторитет лікаря і довіря пацієнта.

 4. Професійна таємниця.

 5. Лікарська помилка. Ятрогенії.

 6. Особливості взаємовідношення лікаря і хворого в сучасних умовах.

 7. Деонтологія в травматології і ортопедії.

 8. Антигуманізм в медицині, експерименти на людях.

 9. Деонтологічні аспекти науково-дослідної роботи лікаря.

 10. Формування етичних норм поведінки в роки студентства та інтернатури.

 11. Знати типи нервової діяльності людини.

 12. Препарати для заспокоєння нервової системи, снодійні.

Каталог: images -> Portal -> INTERNY -> Kafedra travmatologii ta ortopedii -> IntenyTO 1 2roku -> 1 rik navchannya
Portal -> Опорно-руховий апарат
IntenyTO 1 2roku -> Робоча програма ортопедія І травматологія (назва навчальної дисципліни) 110101 Лікувальна справа
IntenyTO 1 2roku -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
1 rik navchannya -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
Kafedra travmatologii ta ortopedii -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
Kafedra travmatologii ta ortopedii -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка