Основи правознавства 9 класСкачати 14,48 Kb.
Дата конвертації29.09.2018
Розмір14,48 Kb.

Основи правознавства 9 клас

 • Підручник

Основи правознавства 9 клас

Основи правознавства 9 клас

 • Основи правознавства як предмет поглибленого рівня вивчається учнями впродовж одного навчального року в обсязі 70 годин.
 • Зміст предмета відповідає віковим особливостям учнів і сучасним освітнім вимогам. Саме ці завдання реалізує підручник «Основи правознавства. 9 клас» для ЗНЗ з поглибленим вивченням правознавства (авт. О. Є. Святокум, І. О. Святокум)

Основи правознавства 9 клас

 • Підручник є основним засобом навчання школярів основ правознавства,тому він відповідає таким вимогам:
 • науковість та одночасно доступність матеріалу;
 • системний, діалогічний і пояснювальний його виклад;
 • виражене емоційне забарвлення

Основи правознавства 9 клас

 • Складові підручника:
 • Передмова та рекомендації щодо роботи з підручником
 • Весь теоретичний матеріал, передбачений навчальною програмою
 • Комплекс завдань для закріплення, систематизації та узагальнення матеріалу
 • Алгоритми проведення практичних занять
 • Рекомендації щодо організації різних форм роботи
 • Витяги з нормативно-правових актів
 • Термінологічний словник
 • Електронний додаток

Основи правознавства 9 клас

 • Підручник складається зі «Вступу» та 5 розділів, а розділи, у свою чергу, розподілені на параграфи

Основи правознавства 9 клас

 • Кожний параграф розпочинають рубрики «Пригадайте» і «Поміркуйте». Ці елементи мають на меті актуалізувати та залучити до роботи матеріал, розглянутий на уроках історії чи попередніх уроках правознавста; під іншим кутом розглянути відомі речі: порівняти, зробити висновки, висловити власне бачення розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Основи правознавства 9 клас

 • Кожний параграф поділений на кілька частин, що мають заголовки, тобто структура тексту побудована у вигляді комбінації невеликих за обсягом змістових частин. Як правило, кожна тема розкривається в межах параграфа

Основи правознавства 9 клас

 • Підручник реалізує мету й завдання навчального курсу, зберігаючи структуру та послідовність змісту на основі сучасних підходів до викладення матеріалу, поєднання основного, додаткового текстів та позатекстових компонентів

Основи правознавства 9 клас

 • Зміст основного тексту спрямований на реалізацію окреслених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальній програмі мети й завдань.
 • Підручник ураховує положення компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, передбачені Державним стандартом

Основи правознавства 9 клас

 • Обсяг текстів у підручнику педагогічно доцільний, їх будова чітка, а виклад — послідовний, логічний та лаконічний.

Основи правознавства 9 клас

 • Наприкінці кожного параграфа міститься підсумковий огляд його змісту у вигляді стислих висновків

Основи правознавства 9 клас

 • Вивчення кожного параграфа завершується запитаннями і завданнями, виконання яких є неодмінною складовою успішної роботи над темою.
 • Завдання різні за складністю та формою. Їх мета — акцентувати увагу учнів на найважливіших питаннях теми, закріпити здобуті знання, допомогти узагальнити вивчене. Водночас запропоновані завдання спрямовані на те, щоб пов’язати отримані знання із життєвим досвідом школярів. Вони також дають учням можливість проявити свої дослідницькі вміння

Основи правознавства 9 клас

 • Завдання і запитання диференційовані за видами діяльності:
 • завдання для самоперевірки
 • проблемні питання
 • практичні завдання на розв’язання правових ситуацій
 • завдання для реалізації самостійних учнівських проектів

Основи правознавства 9 клас

 • Відповідно до навчальної програми в підручнику запропоновані розробки всіх практичних занять. Вони мають конкретну тему, мету й завдання, відповідне змістовне наповнення, вправи та інструкції для учнів щодо їх виконання, добірку джерел і матеріалів

Основи правознавства 9 клас

 • Матеріал кожного розділу завершує повторювально-узагальнювальний урок

Основи правознавства 9 клас

 • Завдання для систематизації та узагальнення знань за кожним розділом спрямовані на визначення рівня навчальних досягнень учнів за підсумками вивчення матеріалу розділу

Основи правознавства 9 клас

 • У тексті підручника найважливіші поняття виділені для кращого запам’ятовування та подані окремими врізками

Основи правознавства. 9 клас

 • Наведені ілюстрації мають розвивальну та інформаційну функції. До багатьох із них подано розширені підписи, що залучає учнів до роботи з візуальними джерелами.

Основи правознавства 9 клас

 • Таблиці й схеми доповнюють, конкретизують та ілюструють авторський текст

Основи правознавства 9 клас

Основи правознавства 9 клас

 • Формування інформаційної компетентності учнів відбувається завдяки набуттю ними вміння працювати із джерелами права та юридичними документами, а також користуватися ними

Основи правознавства 9 клас

 • У термінологічному словнику наведено визначення теоретичних правових понять, термінів і категорій для кращого розуміння та пояснення правових явищ, процесів, подій державно-правової дійсності

Основи правознавства 9 клас

 • Електронний ресурс interactive.ranok.com.ua містить багато додаткової корисної інформації, тестові завдання для підготовки до контрольних та самостійних робіт, які виконуються в режимі онлайн, тощо.
 • Посилання на цей сайт розміщено на сторінках підручника відповідною позначкою

Основи правознавства 9 клас

 • До складу навчально-методичного комплекту
 • «Основи правознавства» входять:
 • Підручник
 • Розробки уроків
 • Зошит для контролю навчальних досягнень учнів
 • ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Каталог: upload -> file -> учебники%209%20класс
file -> Агентський договір
учебники%209%20класс -> Навчально-методичний комплект з німецької мови «Deutsch lernen ist super»
учебники%209%20класс -> Для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
учебники%209%20класс -> Англійська мова 9 кл для знз авт. Буренко В. М
учебники%209%20класс -> Всесвітня історія 9 клас Підручник Всесвітня історія 9 клас
учебники%209%20класс -> Основи здоров’я. 9 клас Підручник Основи здоров'я. 9 клас
учебники%209%20класс -> Географія 9 клас Підручник Географія 9 клас
учебники%209%20класс -> Географія 9 клас (авт. Гілецький Й. Р., Сливка Р. Р., Атаманюк Я. Д., Чобан Р. Д.)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка