Основні джерела, шляхи, масштаби забруднення навколишнього середовища. Джерела забруднення в медицині та фармацевтичній промисловостіСкачати 27,17 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір27,17 Kb.

Основні джерела, шляхи, масштаби забруднення навколишнього середовища. Джерела забруднення в медицині та фармацевтичній промисловості.

 • Проф. Кашуба М.О.

Середній вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі міст регіонів України (у кратності ГДК)

Значення токсичності та розчинності пилу

 • Розчинність нетоксичного пилу сприятлива, через те що у розчиненому стані речовина легко виводиться з організму без будь-яких наслідків.
 • Токсичний і добре розчинний пил швидше проникає в організм і викликає гострі отруєння (пил марганцю, свинцю, миш’яку).
 • Нерозчинний пил призводить лише до місцевого механічного пошкодження тканини легень.

За походженням

 • органічний
 • Пил
 • рослинний
 • тваринний
 • полімерний
 • неорганічний
 • мінеральний
 • металевий
 • змішаний
 • За характером дії на організм пил поділяють на:
 • токсичний
 • Марганцевий, свинцевий та інші.
 • подразнюючий
 • Вапняковий, лужний та інші.
 • інфекційний
 • Мікроорганізми, спори та інше.
 • алергічний
 • Вовняний, синтетичний та інший.
 • канцерогенний
 • Сажа та інше.
 • пневмоконіотичний
 • (викликає специфічний фіброз легеневої тканини)
 • Небезпека виробничого пилу визначається його
 • фізико-хімічними властивостями
 • Пилинки менші за 0,25 мкм практично не осаджуються і постійно перебувають у повітрі в броунівському русі.
 • Пил із частинками меншими за 5 мкм найбільш небезпечний, оскільки може проникати у глибокі відділи легень аж до альвеол і затримуватись там.
 • Альвеол досягає близько 10% пилинок, що вдихають, а 15% заковтують зі слиною.

Значення токсичності та розчинності пилу

 • Розчинність нетоксичного пилу сприятлива, через те що у розчиненому стані речовина легко виводиться з організму без будь-яких наслідків.
 • Токсичний і добре розчинний пил швидше проникає в організм і викликає гострі отруєння (пил марганцю, свинцю, миш’яку).
 • Нерозчинний пил призводить лише до місцевого механічного пошкодження тканини легень.

Захворювання, які спричиняє виробничий пил

 • гнійничкові хвороби шкіри
 • дерматити
 • кон’юнктивіти
 • Неспеци-фічні захворю-вання органів дихання
 • риніти
 • фарингіти
 • пилові бронхіти
 • пневмонії
 • Захворю-вання шкіри і органів дихання алергічної природи
 • алергічні дерматити
 • екземи
 • астмоїдні бронхіти
 • бронхіальна астма
 • Професійні отруєння
 • (від дії токсичного пилу)
 • Онкологічні захворювання
 • (від дії канцерогенного пилу,
 • наприклад, сажі, азбесту)
 • Пневмоконіози
 • (від дії фіброгенного пилу)
 • Професійні пневмоконіози займають перше місце серед профпатології у всьому світі.

Види пилу (залежно від характеру та вираженості патологічного процесу, що він спричиняє )

 • Високо фіброгенний
 • Помірно фіброгенний
 • Слабо фіброгенний
 • Окрім дихальної системи порушується діяльність ще таких систем організму:
 • нервової
 • серцево-судинної
 • лімфатичної

Пневмоконіози — це пилові фібрози, викликані вдиханням того чи іншого виду пилу

 • силікоз
 • вільного двуокису кремнію
 • силікатоз
 • двуокису кремнію у зв’язаному вигляді
 • (солі кремнієвої кислоти)
 • антракоз
 • вугільно-го пилу
 • азбестоз
 • азбесту
 • Вторинна профілактика
 • (на ранніх стадіях пневмоконіозу або в стані передхвороби)
 • Усунення:
 • Дії пилу
 • Токсичних
 • Подразнюючих
 • Алергізуючих речовин
 • Несприятливих метеоумов
 • Надмірних фізичних навантажень
 • Загальний вплив ультразвуку супроводжується
 • змінами з боку:
 • Ультразвук поділяється на:
 • Високочастотний (105 – 107 Гц )
 • Низькочастотний (20 000 – 100 000 Гц)
 • Високочастотний ультразвук
 • не поширюється в повітрі і впливає на працюючих лише при контакті джерела з поверхнею тіла
 • Низькочастотний ультразвук
 • чинить на працюючих загальну дію через повітря і локальну при контакті з його рук
 • Гігієнічна оцінка низькочастотного ультразвуку
 • (робочих місць, розташованих біля низькочастотного ультразвукового устаткування )
 • передбачає визначення рівнів звукового та ультразвукового тиску в третинооктавних смугах із такими середньогеометричними частотами:
 • 80 дБ
 • 90 дБ
 • 100 дБ
 • 110 дБ
 • 12 500 Гц
 • 16 000 Гц
 • 20 000 Гц
 • 40 000 Гц
 • Способи обмеження можливого впливу ультразвуку при контактній передачі:
 • дистанційне керування
 • автоблокування
 • пристрої для утримання джерела або оброблюваної деталі
 • виключення можливості передачі ультразвуку іншими частинами тіла
 • використання індивідуальних засобів захисту – рукавиць, протишумів
 • Інфразвук
 • (акустичні коливання з частотою нижче 16 Гц)
 • При дії інфразвуку можливі зміни з боку:
 • нервової системи
 • серцево-судинної системи
 • дихальної системи
 • ендокринної системи
 • вестибулярного і слухового аналізаторів
 • Види інфразвуку:
 • за характером спектра
 • за часовими характеристиками
 • широкосмуговий
 • тональний
 • постійний
 • непостійний

Чутливість людини до вібрації

 • Механічне сприйняття
 • 0,1 - 8000 Гц
 • Теплове сприйняття
 • 8000 – і більше
 • Поріг сприйняття віброшвидкості
 • 10-6м/с
 • 1 м/с

Параметри вібрації

 • Частота
 • (Гц)
 • Амплітуда
 • (м)
 • Віброприскорення
 • (м/с2)
 • Віброшвидкість
 • (м/с)
 • Пороговий Віброшвидкість Віброприскорення
 • звуковий тиск
 • 2·10-5 Па = 5·10-8м/с = 3·10-4 м/с2

Класифікація вібрації

 • По характеру дії
 • Локальна
 • Загальна
 • По характеру спектру
 • Вузькосмугова (параметри якої в одній третинооктавній смузі частот більш ніж на 15 дБ перевищують значення сусідніх третинооктавних смуг)
 • Широкосмугову (що не відповідає зазначеній вимозі)
 • По частоті
 • Низькочастотна (перевантаження максимальних рівнів в октавних смугах 1-4 Гц)
 • Сердньочастотна (8-16 Гц)
 • Високочастотна (31,5-63Гц)
 • По часовій характеристиці
 • Постійна (віброшвидкість змінюється не більш як на 6 дБ за 1 хв)
 • Не
 • постійна
 • (зміни віброшвидкості не менше 6 дБ за 1 хв )
 • Коливна у часі (рівень віброшвидкості безперервно змінюється)
 • Імпульсна (один або кілька вібраційних впливів тривалістю менше 1 с.)
 • Переривчаста (час вібраційної дії становить більше 1 с.)
 • Стадії вібраційної хвороби, викликані локальною вібрацією
 • 1
 • Початкова
 • 2
 • Помірно виражена
 • Болі та відчуття оніміння більш виражені, зниження чутливості поширюється на всі пальці, передпліччя, знижується температура шкіри на пальцях, виражені гіпергідроз і ціаноз кистей рук
 • 3
 • Виражена
 • Сильні болі в пальцях рук, кисті холодні та вологі
 • 4
 • Стадія генералізованих розладів
 • Концентрації токсичних речовин у повітрі цехів визначаються :
 • технологічним процесом (хімічні реакції, дроблення, плавка, механічні процеси і т.ін. ),
 • хімічним складом і агрегатним станом сировини, проміжних і кінцевих продуктів,
 • герметизацією устаткування,
 • апаратурним оформленням цехів,
 • автоматизацією технологічного процесу,
 • вентиляцією й ефективністю видалення шкідливих викидів з технологічного устаткування і повітря цеху і т.ін.
 • При несприятливих поєднаннях зазначених факторів концентрації пилу і газоподібних токсичних речовин можуть перевищувати ГДК і призвести до формування у працівників захворювань професійної етіології.
 • Вміст легких іонів
 • у повітрі
 • на 1 см3
 • 25-100
 • 700-900
 • 2000
 • 600
 • 1200
 • 800-1000
 • 200-300
 • 3000
 • Речовини, що містяться в атмосферному повітрі представлені:
 • природним пилом
 • штучним пилом
 • Види природного пилу:
 • космічний
 • вулканічний
 • земний
 • морський
 • пил лісових пожеж
 • Космічний пил
 • Утворюється у світовому просторі в результаті згорання метеоритів.
 • Вулканічний пил
 • Здатний поширюватися на великі відстані, довго утримується у завислому стані, що може призвести до інтенсивного запилення атмосфери
 • Морський пил
 • Представлений кристалами солей, які утворюються внаслідок випаровування крапель води
 • Здатний поширюватися на великі відстані, довго утримується у завислому стані, що може призвести до інтенсивного запилення атмосфери
 • При вибуху вулканів, особливо великих, з їх кратерів викидається (іноді на висоту 40-50 км) величезна кількість вулканічного пилу. Завдяки високому ступеню дисперсності цей пил надовго затримується в атмосфері і розвіюється на великі відстані. Вулканічний пил значно знижує прозорість атмосфери.
 • Деяка кількість пилу (частинки розміром від 50 до мікрона проходить верхні дихальні шляхи і потрапляє у просвіт бронхів, де затримується на слизовій.
 • Частинки діаметром менші за 0,3 мікрони потрапляють із вдихуваним повітрям у бронхіоли і альвеоли. Вказують, що пилові частинки розміром менші за 0,2 мікрона внаслідок своєї дуже незначної величини й інерції, яка дорівнює інерції молекул повітря, поводяться як молекули повітря, тому можуть видихатися назад.
 • Однак, на думку М. А. Вігдорчика, такий пил також може частково затримуватися в легенях.
 • Вважають, що пил з розміром частинок порядку 0,2-1 мікрон найбільше затримується в легенях і тому є найнебезпечнішим.
 • Концентрація пилу в атмосферному повітрі
 • На неї впливають:
 • метеорологічні процеси
 • умови і характер викидів
 • дисперсність пилового аерозолю
 • Великодисперсний пил із частинками діаметром більшим за 10 мкм випадає швидко.
 • Дрібнодисперсний пил із частинками діаметром меншим за 0,1 мкм практично не випадає.
 • Негативний вплив ультрафіолетових променів:
 • розвивається виражена еритема з набряком шкіри
 • погіршується стан здоров’я
 • відбувається ураження очей
 • Інфрачервоні промені
 • Відповідно до біологічної активності вони поділяються на:
 • короткохвильові з діапазоном хвиль 760-1400 мкм
 • довгохвильові з діапазоном хвиль 1500-25000 мкм

Каталог: data -> kafedra -> internal -> hihiena -> presentations
internal -> Вроджені ортопедичні деформації опорно-рухового апарату
internal -> Класифікація пошкоджень щлд
internal -> Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання
internal -> Пізні гестози вагітних
internal -> Тема: Біологічні основи гельмінтології. Класифікація гельмінтів. Принципи взаємодії паразита й хазяїна
internal -> Текстові тестові завдання
presentations -> Здоровий спосіб життя та особиста гігієна. Фізична культура та основи загартування. Поняття про психогігієну,медичну біоритмологію та хроногігієну. Гігієнічна оцінка засобів догляду за порожниною рота
presentations -> Гігієнічні аспекти протирадіаційного захисту


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка