Основні завдання організації життєдіяльності ліцею на 2014/2015 навчальний рік Головне завдання організації життєдіяльності ліцеюСкачати 165.13 Kb.
Дата конвертації27.02.2019
Розмір165.13 Kb.
Основні завдання

організації життєдіяльності ліцею на 2014/2015 навчальний рік

Головне завдання організації життєдіяльності ліцею – забезпечення високої якості освіти й виховання, що є запорукою майбутньої конкурентноспроможної особистості, успішної людини.Основним чинником підвищення якості освіти й виховання вважати організацію педагога індивідуальної навчальної діяльності ліцеїста, спрямованої на саморозвиток, самоудосконалення.

Пріоритетні завдання стосуються організації навчальної діяльності ліцеїстів. • Навчити учнів планувати свою діяльність на уроці та вдома.

 • Виробити уміння здобувати знання самостійно.

 • Розвивати навички творчого мислення, бо коли учнів інтерактивно працюють із будь – якою інформацією, вони:

  • Вчаться мислити.

  • Тренують інтелектуальні здібності.

  • Застосовують набуті знання на практиці, то виникає необхідність відійти від загальних цифрових показників успішності класу, а головним показником визнати рівень успішності кожного учня (враховуючи його природні здібності, сподівання, реальні знання з предмета).

Отже, Перше і найголовніше завдання педагогів:

«Не втратити жодного учня»
Завдання: забезпечення вчителем оптимальних умов для навчання дитини.

Умова успіху: дозовано, вимогливо, послідовно, з «легкістю» передавати учням знання та сприяти їх накопиченню; вміти побачити й підтримати будь – який успіх учня.

Що робити: спрямувати роботу всіх учасників навчально – виховного процесу на організацію адресної системної роботи з кожною групою учнів.
Крок № 1. Визначення рівня навчальних можливостей ліцеїстів,

створення списків груп учнів різного рівня навченості окремо

для кожної групи.


Що робити

За обраною викладачем системою визначити групи учнів з різними навчальними можливостями.

Як робити

Визначитися зі списками трьох груп, окремо сформувати групу нових учнів. Визначитися з рівнем навчальних можливостей учнів можна за річними оцінками та «вхідним» зрізом; за моніторингом рівня навченості; за таблицею знань, умінь, навичок, використовуючи інші зручні для викладача прийоми та методи.

Передати списки куратору для узагальнення інформації. Куратор має звести інформацію в зручну для роботи систему та поінформувати відповідального члена адміністрації про визначені списки груп учнів за рівнем навченості.Які групи та підгрупи треба визначити

Групи

Підгрупи

Учні, які мають навчальні можливості високого рівня

Відмінники

Група олімпіадного резерву

Потенціальні відмінники

Ліцейна група

Учні, які перебувають на межі до вищої групи

Стабільна група за рівнем навченості

Учні, які перебувають на межі до нижчої групи

Учні, які мають певні проблеми у вивченні предмета

Учні, які часто або тривало хворіють

Учні, які мають значні прогалини в матеріалі, проте можуть самостійно або з корекцією викладача наздогнати групу

Учні, які мають значні прогалини в матеріалі та не можуть самостійно наздогнати групу та потребують визначення разом з батьками спільних дій з корекції навчання.

Учні ліцею

Можуть опинитися в будь – якій групі

Схема роботи викладача

 • З учнями перших двох груп. Педагог має обрати технології, методи та прийоми, адаптовані відповідно до особливостей класу, організувати індивідуально – групову різнорівневу роботу на уроці та вдома. Спрацьовує метод стимулювання навчальної діяльності учнів.

 • З учнями третьої групи. Завдання педагога – допомогти учням, які мають певні проблеми у вивченні предмета, визначитися з «незнанням», разом з учнем спланувати шляхи ліквідації прогалин: самостійно або за допомогою викладача, батьків; проконтролювати відвідування консультацій, рівень розуміння навчального матеріалу на уроці, виконання домашніх завдань тощо.
 • З учнями четвертої групи. Учням дати час на адаптацію в колективі: протягом першого місяця оцінки в журнал виставляють тільки високого та достатнього рівнів.

Завдання куратора – налагоджувати співпрацю з батьками та викладачами – предметниками з метою індивідуальної корекції, планувати навчання учня на час хвороби, інформувати відповідального члена адміністрації про роботу з даним учнем.

Результатом вивчення навчальних можливостей учнів даної категорії є віднесення їх до певної групи навченості та доведення даної інформації до відома куратора, а за необхідності – до відповідального члена адміністрації.


Схема роботи педагога має бути такою:

 • У вересні (перший-другий тиждень) відбуватиметься вхідний зріз ЗУНів з усіх предметів за текстами річного зрізу минулого року. Завдання у формі тесту корегують викладачі, які працюють на одній паралелі, підписують голови методичних комісій, перевіряючи відповідність вимогам державних програм та формам, наближеним до вимог тестів ЗНО. Мета вхідного зрізу – визначити та зафіксувати рівень навчальних досягнень учня на початок навчального року, спланувати адресне (для кожної групи окремо) повторення.

Викладачу-предметнику необхідно:

 • проаналізувати результати здійснення зрізової роботи;

 • визначити типові помилки, прогалини в уміннях та навичках кожного учня, рівень його прагнень (хочу знати більш…/хочу знати не менш/);

 • та на підставі цього спланувати повторення для учнів даної групи.

Наступний крок – планування роботи для означених вище груп:

 • над чим працювати;

 • як скорегувати рівень навченості з програмними вимогами;

 • до якого результату прагнути.

 • Наприкінці 1 семестру за текстами адміністративних контрольних робіт (вибір форми контролю, підготовка текстів – у компетенції голів МК) зробити висновки, на підставі яких необхідно скорегувати подальшу успішну діяльність кожного учня.

На базі визначених за рівнем навченості груп учнів викладач має планувати уроки, застосовуючи активні та інтерактивні технології, технології створення ситуації успіху; використовуючи методи, прийоми, спрямовані на мотивацію навчання, розуміння усіма учнями навчального матеріалу, вміння вчитися, результативність, продуктивність праці викладача та учня.

Щомісяця педагог має визначати, хто з учнів потребує індивідуальних консультацій з предмета в наступному місяці, та довести цей список до відома куратора, а через куратора – до відома батьків.

З періодичністю, обраною педагогом, здійснюється цілеспрямована робота (самостійна робота, анкетування, опитування, бесіда тощо) з визначенням рівня розуміння усіма учнями навчального матеріалу, можливості виконувати домашні завдання самостійно.


Крок № 2. Інформування про результати аналітичної роботи та

планування дій з кожною групою.


Що робити

Обов’язок викладача – керувати результатами навчальної діяльності учнів, щомісяця інформувати класного керівника (за необхідності – відповідального члена адміністрації) про проблеми в навчанні.

Як робити

За обраною педагогом системою, проте не пізніше останнього дня місяця, викладач має виставити в журнал усі оцінки, які отримали учні протягом місяця.

Викладачу необхідно надати куратору інформацію про список учнів, які потребують додаткових занять, консультацій з предмета в наступному місяці.

Куратору необхідно занести цю інформацію в аркуш виставлення оцінок за місяць та довести її до відома відповідального члена адміністрації.

Викладач зобов’язаний вчасно інформувати куратора про відсутність даних учнів на консультаціях.

Куратор разом із батьками має контролювати відвідування учнями консультацій та додаткових занять.

Крок № 3. Раз на семестр для курсів слід проводити педконсиліум з

метою уточнення дій усіх викладачів – предметників.Що робити

У третій четвер місяця проводити педконсиліуми за таким графіком:

Вересень, січень – І курс.

Жовтень, лютий – ІІІ курс.

Березень – ІІ курс.

Листопад, квітень – ІІ курс.

Грудень, травень – І курс.Як робити

Куратору необхідно підготувати інформацію про результати роботи учнів різних груп навченості. Під час консиліуму він: • Уточнює списки груп.

 • Визначає список учнів, які перебувають «на межі» та потребують особливої уваги.

 • Особливу увагу приділяє новим учням та тим, хто часто або тривало хворіє.

Крок № 4. Внесення змін та доповнень в організацію роботи « «Школи

олімпіадного резерву», «Школи юного науковця».


Що робити

Проаналізувавши наявний в гімназії досвід, знайти ефективні шляхи роботи з групою олімпіадного резерву, юними науковцями, спланувати їх реалізацію.

Як робити

Визнати єдиний день здійснення підготовки до олімпіад та конкурсів: на визначення розкладу занять з підготовки до олімпіад та конкурсів визначають певні дні з групи предметів: понеділок, середа – предмети суспільно – гуманітарного циклу, вівторок, четвер – предмети природничо – математичного циклу. Весь інший час викладач працює з «олімпіадниками» й конкурсантами на уроках та індивідуально.


Завдання особливості організації діяльності педагога ліцею щодо підвищення якості знань учнів, зокрема методичної роботи

Завдання: цілеспрямована робота педагога із саморозвитку, самоудосконалення.

Умова успіху: пам’ятати, що найвищим проявом педагогічної успішності є усмішка на обличчях учнів.

Йдучи на урок, бути настільки підготовленим, щоб знати достовірно: для чого прийшов, куди прийшов, що робитимеш, чи буде це ефективним.

Якщо до вас прийшли на урок, згадати, що ви актор, найкращий педагог країни і у вас найрозумніші учні.

Що робити:

Розвивати педагогічну майстерність:


 • Організовувати продуктивну взаємодію з учнями.

 • Навчитися вчити учнів самостійно здобувати знання й підвищувати свій рівень, щоб забезпечувати неперервність освіти.

Удосконалювати володіння мистецтвом професійного спілкування:

 • Добровільно відмовитися від жорсткої позиції.

 • Терпляче, доброзичливе очікування на позитивний результат роботи учня.

 • Поважати учня, колег, що виключає нервозність, злобу.


Крок № 1. Пошук та впровадження ефективних способів, прийомів,

методів, технологій, що сприяють результативній організації

навчального процесу.Що робити

Визначитися з рівнем своїх професійних можливостей та проблеми, над розв’язанням якої працюватиме протягом року.

Як робити

Обрати тему самоосвіти на новий навчальний рік та спланувати свою методичну діяльність, враховуючи визначені на засіданнях педради головні проблеми – результативності успішності учнів на рівні методичної комісії, викладача – предметника.

Працювати з літературою для ознайомлення з теорією запитання, досвідом роботи інших викладачів.

Запроваджувати у свій досвід запозичені методи та аналізувати продуктивність даної роботи.

Що робити

Вивчати, узагальнювати інноваційний досвід роботи педагогів ліцею.

Як робити

Відвідувати уроки педагогів ліцею.

Аналізувати доробки колег та запроваджувати позитивний досвід у своїй діяльності.


Крок № 2. Дослідження ефективності та аналіз результативності

використання технологій, методів, прийомів щодо

підвищення якості знань учнів.Що робити

Вивчати рівень ефективності та результативності впровадження технологій, методів, прийомів, адаптованих до навчальних можливостей групи за результатами навчання.

Як робити

На підставі щомісячного оцінювання педагога необхідно визначити, які кроки треба зробити щодо корекції спільних дій з учнем та його батьками, зокрема призначення консультацій, контроль за рівнем розуміння навчального матеріалу, за виконанням домашнього завдання, використання методу відкладеної оцінки, випереджального завдання тощо. У системі аналізувати медтехніки, які виявилися, на думку педагога продуктивними, та фіксувати результати, застосовувати дані техніки для впровадження на інших уроках, в інших групах. Створювати методичні картки на підставі аналізу «найбільш вдалих» - продуктивних, результативних методів, прийомів, які сприяють поліпшенню результатів навчання.

Крок № 3. Мотивація та стимулювання роботи педагога, спрямованої

на досягнення якісного результату.
Що робити

Відповідальні члени адміністрації та педагоги з вищою кваліфікаційною категорією мають надавати адресну методичну допомогу педагогам інших кваліфікаційних категорій відповідно до їхніх потреб.

Відповідальні члени адміністрації закріплюють за педагогами з метою вивчення особливостей роботи педагога та надання адресної конкретної методичної допомоги з питань організації навчальної діяльності учнів.Як робити

Протягом року відповідальні члени адміністрації відвідуватимуть уроки зазначених нижче педагогів, здійснювати співбесіди, допомагати педагогам визначитися з вибором продуктивних технологій, методів, приймів навчання та контролю за якістю навчальної роботи, успішністю учнів.

Педагог може звернутися до відповідального адміністратора по методичну, фахову допомогу.

Голови методичних комісії, викладачі відвідуватимуть уроки колег з метою узагальнення досвіду роботи викладачів ліцею відповідно до теми контролю.
Що робити

Забезпечити професійне зростання наукового рівня педагогічного колективу
Анкета для педагогів
Прізвище, ім’я, по – батькові ________________________________________
Просимо Вас обвести варіант, який Ви вважаєте правильним, або запропонувати свій.


 1. Надаю перевагу таким формам навчальної та виховної діяльності:

а) фронтальним.

б) індивідуальним.

в) груповим ( кооперативним ).

г) ______________________________________________________
 1. Практикую роботу в малих групах:

а) часто.

б) рідко.

в) не практикую.

г) ______________________________________________________
 1. Не використовую інтерактивні технології, тому що:

а) вважаю їх недоцільними під час вивчення цього предмета, теми.

б) традиційні підходи до навчання є єдино правильним.

в) ______________________________________________________


 1. Вважаю, що дискусію як елемент уроку, години спілкування, виховного заходу можна використовувати:

а) на уроках суспільно – гуманітарного циклу, усіх годинах

спілкування, виховних заходах.

б) на уроках з будь – якого предмета.

в) практично на всіх уроках, окрім уроків із предметів

природничо – математичного циклу.

г) ______________________________________________________
 1. На мою думку, гуманізації стосунків між учнями сприяє така форма роботи:

а) індивідуальна.

б) фронтальна.

в) групова ( кооперативна ).


 1. Я вважаю, що формуванню в учнів активної життєвої позиції сприяє така форма роботи:

а) індивідуальна.

б) фронтальна.

в) групова ( кооперативна ).


 1. Чи сприяють інтерактивні форми роботи розвитку комунікативних здібностей учнів?

а) так.

б) частково.

в) не сприяють.

г) ______________________________________________________
 1. Заповніть таблицю.

з/п
Технологія


Володію, можу поділитися досвідом


Не

володію


Володію

частково

1.

Робота в парах


2.

Ротаційні (змінні) трійки


3.

«Карусель»


4.

Робота в малих групах


5.

«Мікрофон»


6.

«Незакінчені речення»


7.

Мозковий штурм


8.

Навчаючись – учусь


9.

«Ажурна мозаїка»


10.

Аналіз ситуації «case – метод»


11.

Вирішення проблеми «Дерево рішень»


12.

Розігрування ситуації за ролями


13.

Метод – ПРЕС


14.

Займи позицію – зміни позицію


15.

Дискусія


16.

Дискусія в стилі телевізійного ток – шоу17.

Дискусія в балах


18.

Дебати


Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка