Освіти педагогічних працівників черкаської обласної радиСторінка1/4
Дата конвертації02.07.2017
Розмір1,28 Mb.
  1   2   3   4
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Для системи післядипломної

педагогічної освіти
ДОСЛІДЖЕННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(від середньовіччя до постмодернізму)

Черкаси


2012

АВТОР:

Малигіна Л. М., учитель світової літератури, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, Черкаського колегіуму «Берегиня» Черкаської міської ради


РЕЦЕНЗЕНТИ:

Руденко І. М., доцент кафедри психології Черкаського ОІПОПП;

Свенціцька О. В., учитель вищої категорії, учитель-методист, Червонослобідської загальноосвітньої школи Черкаської районної ради

Черкаської області


В посібнику «Дослідження духовних цінностей художніх текстів світової літератури (від середньовіччя до постмодернізму)» розроблено шляхи реалізації педагогічної ідеї духовного розвитку особистості на уроках; осмислення духовних і моральних проблем художнього тексту; створення ситуації творчого пошуку, осмислення основних ідей та образів твору; створення емоційної ситуації «переживання» конотацій тексту; дослідження художньої, естетичної цінності твору (краса законів побудови тексту, єдність змісту і форми); «заглиблення» в текст (М.М. Бахтін), діалог культур (В.С.Біблер), пропонується глибокий аналіз змісту та ідей твору шляхом поглибленого дослідження тексту; реконструкція смисложиттєвої проблематики тексту відносно вічних моральних цінностей. Метою занять є усвідомлення власне національного, етнічного, загальнолюдського досвіду в змодельованих текстових ситуаціях, а також у процесі дослідження, вивчення психоемоційного переживання проблем, образів, ідей тексту.

Посібник складається з пояснювальної записки до спецкурсу для вчителів світової літератури, навчальної програми курсу «Дослідження духовних цінностей художніх текстів світової літератури від середньовіччя до постмодернізму», практичного курсу, побудованого в формі аналізу творів, запрпонованих спецкурсом та бібліографії. Посібник стане у нагоді студентам філологічних факультетів, учителям світової літератури.

Схвалено до впровадження Вченої ради Черкаського ОІПОПП.

Протокол №3 від 31.08.2012 рокуПояснювальна записка

Програма курсу «Дослідження духовних цінностей художніх текстів світової літератури (від середньовіччя до постмодернізму)»

розрахована для вчителів світової літератури

Урок літератури (і світової зокрема) не може бути сьогодні примітивним формальним вивченням сюжету та героїв. Основними завданнями кожного конкретного уроку літератури є входження в художній текст, осягнення його системи цінностей, авторської моделі світу, апріорне усвідомлення духовних сходинок розвитку людства на тому чи іншому історичному етапі.

Учень «доганяє» людство в його культурному розвитку і водночас повинен створити себе по законам культури. Відбувається певний діалог культур, своєрідний пошук самого себе в світі загальнолюдських цінностей: істини, добра, краси, любові, щастя. Вивчення літератури – це пізнання світу і його оцінка, включення особистості в процес мислення і вічний діалог, полілог образів культури, логік, свідомостей.

Урок літератури – це розшифровка кодів, знаків, символів текстів різних епох і культур. В тексті програмується, моделюється не реальний світ загалом, а лише пропущений через призму творчої свідомості. Художній текст – це своєрідна думка про світ, його бачення. Читач дивиться на світ через призму авторської свідомості, яка є умовною моделлю світу, який відображається.

Крім того, при спілкуванні з текстом, утворюється ще одна модель світу в свідомості та уяві читача відповідно до його духовних надбань. В цьому своєрідність художнього тексту, як застиглої форми буття, що оживає і набуває початок при умові спілкування автора і читача.

Завданням вчителя літератури є дати учням своєрідний ключ для розшифрування слів, кодів, символів; зуміти налаштувати їх емоційно для переживання і вживання в епоху, долучитись до загальнолюдських проблем та зробити для себе вибір згідно вищого морального закону. Текст є певним каналом передачі соціально-історичного і художньо-естетичного досвіду; він дозволяє зустрітися в світі культури двом (або багатьом) суб’єктам, незалежно від того, в яку епоху вони жили чи живуть. Учитель літератури є інтерпретатором, своєрідним «посередником між літературою і учнем» (У. Єко). Він повинен дати нове прочитання художнього тексту, яке повинне його зробити актом сучасного духовного життя, наших думок, почуттів, переживань. Тільки в процесі інтерпретації твір долає час і стає частинкою сучасної свідомості.Необхідно пам’ятати, що текст одночасно є культурний універсам, культурний космос (Д. Лихачов, В. Топоров). Він є узагальненою моделлю світу, втілює світобачення автора, його філософські, естетичні, релігійні і моральні погляди, виражені при допомозі системи знаків, кодів, мотивів, символів і т.д.Входження в текст і протиріччя між знанням і незнанням в свідомості читача, створює проблемну ситуацію, з вирішення якої і починається діалог. Крім того текст існує відразу в кількох контекстах, які читач повинен знати, з метою всієї повноти осмислення художньо-естетичної значимості даного культурного явища.


Шляхи інтерпретації та аналізу художнього тексту
І етап –створення відповідного емоційного настрою; допомогти учням переключитися з суєти і буденності на світ духовно-мистецький.

ІІ етап – передкомунікативний, учитель дає установку на сприйняття тексту, учень зосереджується на рефлексіі.

 • Погруження в певну історико-культурну епоху.

 • Психологічна адаптація і когнітивно-логічна діяльність.

 • Заглиблення учня в думки, почуття, переживання, побудова асоціативних рядів, усвідомлення свого апріорного досвіду.

 • Осмислення ролі і місця тексту в контексті розвитку світової думки і духовного історичного розвитку людства.

ІІІ етап – комунікативний. Заглиблення в текст.

1-пізнавальна діяльність.

 • Осмислення кодів, образів, побудови сюжету.

 • Заглиблення, підняття до авторського світобачення, його почуттів.

 • Розуміння моделі світу автора у тексті.

 • Осягнення філософсько-естетичних ідей.

 • Перетворення художніх образів в поняття, судження, ідеї, концепції.

2-естетичний рівень усвідомлення.

 • Емоційний відгук, оцінка, співучасть, співпереживання учнів щодо тексту.

 • Катарсис.

 • Духовний зв’язок читача з автором і героями.

3-входження в текст, «оживлення» тексту.

 • Імітація суперечок читачів.

 • «бесіда» з героями твору.

 • «бесіда» з автором твору.

ІІІ-етап після комунікативний, осмислення проблем тексту та розгляд його як художньо-естетичної моделі світу.

Завдання: визначити особливості творчої манери кожного з названих письменників; застосовувати під час аналізу твору сучасні літературознавчі методи; сприяти розвитку самостійного мислення.

Основні вимоги до вчителя:

аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

визначати сюжет, композицію, систему образів, проблематику;

проводити компаративний аналіз;

користуватися довідковими джерелами (літературними енциклопедіями, словниками літературних термінів).
6 год

з/п


К-сть

г-н


Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня підготовки учителя

1

1

Місімо Юкіо (Хіраока Кімі-таке)(1925-1970) Оповідання «Любов святого старого з храму Сига», «Хлопчик, який пише вірші». Зображення моменту передчуття таємничості переживання майбутнього.


Учитель: характеризує соціальні проблеми епохи; визначає провідні теми творчості Юкіо Місіми, дає характеристику головним героям творів; виявляє вміння учити дітей інтерпретувати текст; визначає особливості японської прози; розгадує «картину душі» японської людини»; виявляє знання із теорії літератури; аргументує думки учнів; підбирає культурологічний матеріал, вчить дітей готувати презентації. *Вчить писати власні твори.

2

1

Аналіз ліричних творів на уроках світової літературиУчитель: називає імена відомих російських поетів ХХ століття;

вказує на особливі риси їх поезій, новаторські пошуки;

показує вплив їхньої творчості на світовий літературний процес; визначає основні ознаки поезій; розкриває уявлення про імпресіонізм, модернізм, постмодернізм, ілюструє свою розповідь творами живопису, відеофільмами, пропонує виразне читання поезій. *Вчить писати власні твори.

3

1

Біблійні мотиви в поезіях Райнера Марії Рільке та Василя Герасим’юка


Учитель: визначає провідні теми поезій, проводить практикум з перекладу поетичних творів, пропонує виразне читання поезій, їх аналіз та відеофрагменти або відеофільми на уроках.

*Вчить писати власні твори.4

1

«Перший письменник третього тисячоліття» серб Милорад Павич. Оповідання «Дамаскин». Риси постмодернізму у творі.


Учитель:

Визначає теми та ідеї творчості письменника; висловлює власну думку щодо проблем, що піднімає Милодад Павич; аналізує та вчить інтерпретувати твір; дає

розгорнуті характеристики головних героїв твору; допомагає учням

готувати реферати, ставить

проблемні питання та знаходить шляхи їх вирішення; допомагає складати

плани-характеристики героїв твору; аргументує, пояснює думки учнів; підбирає культурологічний матеріал готує презентацію. *Вчить писати власні твори.


5

2

Удивительная аллегория жизни как путешествия в литературе ХХ века (компаративный анализ рассказа «Путешествие в Икстлан» К. Кастанеды, поэмы «Москва-Петушки» В. Ерофеева, повести «Желтая стрела» В. Пелевина).

Учитель: Визначає

головні мотиви, теми та ідеї романів зазначених письменників; висловлює

власну думку щодо актуальності піднятої теми; дає характеристики головним і другорядним героям творів; визначає авторську позицію; аргументує думки учнів; вчить учнів інтерпретувати текст. Підбирає культурологічний матеріал. Створює презентацію. *Вчить аналізувати твори мистецтва. *Вчить писати власні твори.ЛІТЕРАТУРА

1. Історія зарубіжної літератури. Частина 1. 1917 – 1945 р. Москва: видавництво Московського університету, 1960.

2. Краткая литературная энциклопедия: Советская энциклопедия. – Москва, 1975.

3. Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч.2. ХIX и XIX века / Глав. Ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2001. – 656с.: ил.

4.Сучасна Японія: Наука. Головна редакція східної літератури. Москва: - 1973.

5. Японія: національні генії. ВЛК. – 2004. - № 12.

6. Каталог-путівник учителя зарубіжної літератури.1998-2004р.р./Уклад. І.Хроменко. – Тернопіль: Мандрівець, 2005. – 312 с.

7. Каталог-путівник учителя зарубіжної літератури.2005-2006р.р./Уклад. І.Хроменко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 136 с.

8. Кохан Г.О. «Неймовірний світ, у якому людину можна стерти так само, як слід крейди на шкільній дошці…» За романом Кобо Абе «Жінка в пісках»11кл.//Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 7. – С. 47 – 53.

9. Шубіна Т.І. Своєрідність японської літератури. На прикладі повісті Ясунарі Кавабати «Країна снігу».//Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – №6. – С.31-33.


«Життя і смерть Юкіо Місіми, або як знищити храм».
В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, - знал ты эту тайну иль нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей


Каталог: uploads -> editor -> 9195 -> 542478
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
542478 -> Черкаської обласної державної адміністрації
542478 -> Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
542478 -> Черкаської обласної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка