Ознайомлення старших дошкільників з музичними інструментами та творами композиторів-класиків шляхом використання ік-технології
Дата конвертації09.01.2018
Розмір0,56 Mb.
Олександрійська міська рада

Управління освіти,молоді та спорту

Науково-методичний центр

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25


Л. Ємєліна

Ознайомлення старших дошкільників

з музичними інструментами

та творами композиторів-класиків

шляхом використання ІК-технології

Методичний посібник


Олександрія – 2014

Л.Ємєліна. Ознайомлення старших дошкільників з музичними інструментами та творами композиторів-класиків шляхом використання ІКТ-технології / Ємєліна Лілія Ігорівна. - Олександрія: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №25, 2014. – 31 с.

Рецензенти:

О.Аннікова – директор науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, кандидат філологічних наук

Г.Коваленко – методист науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради

Даний посібник розрахований на музичних керівників дошкільних навчальних закладів.

Розглянуто та затверджено на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради (протокол

від 26 березня 2014 року № 1 )

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………………4

Пояснювальна записка……………………………………………………………….......5

Мета та завдання міні-занять з використанням ноутбуків……………………………7

Структура методичної розробки системи міні-занять……………………………….. 8

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу ………………………9

Матеріали та обладнання до занять……………………………………………………10

Перспективне планування міні-занять на рік…………………………………..….......11

Конспекти занять……………………………………………………………………… 12

Список використаних джерел…………………………………………………………..31

Додатки


ВСТУП

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» пропонує дітям великий обсяг знань з розділу «Музичне виховання», в тому числі знайомство з музичними інструментами та творами композиторів-класиків. Однак, дошкільникам важко запам’ятовувати і сприймати на слух твори класичної музики, назви деяких музичних інструментів. Тому дана розробка міні-занять направлена на допомогу музичним керівникам, як полегшити процес ознайомлення і швидше засвоїти знання дітям старшого дошкільного віку. В даній розробці представлені заняття, де діти мандрують країною Музики, знайомляться з музичними інструментами та чарівною музикою П.Чайковського за допомогою ноутбука.

Основною формою роботи на ноутбуках є діалог дитини та дорослого в створених умовах розвивального середовища. Зміст розробки даних занять є складовою частиною програми «Впевнений старт» з розділу «Слухання музики» та розділу «Гра на дитячих музичних інструментах».

Конспекти занять складено з урахуванням вимог програми виховання та навчання старших дошкільників «Впевнений старт» і психологічних вікових особливостей дошкільника. Система занять спрямована не тільки на оволодіння дітьми певними знаннями, уміннями та навичками з розділу «Музичне виховання», а і на всебічний розвиток творчої гармонійної особистості, яка зможе орієнтуватися у сучасному світі інформаційних технологій.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасне життя вимагає від дорослих та дітей володіння навичками роботи на комп’ютері, тобто володіння ІК-технологіями. І система дошкільної освіти не є у цьому напрямку виключенням. Саме комп’ютер, а в нашому випадку ноутбук, є тим знаряддям, яке допомагає дитині вийти на новий інформаційний рівень. І тому в сучасному світі він виступає помічником дитини старшого дошкільного віку. Заняття дітей на ноутбуці мають значення для розвитку їх інтелекту, моторики рук, зорово-моторної координації, поліпшують та розвивають психічні процеси: пам'ять і увагу. Виконуючи цікаві ігрові завдання, дитина вчиться аналітично мислити, класифікувати та узагальнювати поняття, прагнути до поставленої мети. В сім'ї та в дошкільних навчальних закладах за допомогою ноутбука чи комп’ютера дитина може розв'язувати різні завдання.

Ноутбук, виступаючи найсучаснішим інструментом для обробки інформації, служить технічним засобом навчання та відіграє значну роль у загальному технічному розвитку дошкільників.

Психологи відзначають: чим раніше дитина познайомиться з комп'ютером (ноутбуком), тим менший психологічний бар'єр між ним і машиною, тому що в дитини практично немає страху перед технікою. Чому? Та тому, що комп'ютер привабливий для дітей, як будь – яка нова іграшка.

Дошкільники виявляють високу зацікавленість до ноутбука, його будови, функцій, можливостей, отримуючи при цьому хороший емоційний стан, задоволення. Працюючи з ноутбуком, дитина старшого дошкільного віку діє з наочними екранними образами, які наділяє ігровим значенням. Старший дошкільник переходить від звичних йому практичних дій з предметами до дій з ними в образному плані (уявному, модельному, символічному). Робота дитини з комп'ютером (ноутбуком) формує передумови теоретичного мислення, здатність працювати в індивідуальному темпі. Дитина, яка оволоділа елементарною комп'ютерною технологією, краще за інших готова мислити, розв'язувати задачі у внутрішньому плані, почуватися компетентною у житті в інформаційному плані.

Впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес у ДНЗ привертає увагу вчених і педагогів-практиків. Дослідження вчених Н. Бєлікової, Н. Булгакової, Ю. М. Горвиц , Л. А. Леонової , Е. В. Зваригіної , І. М. Новик, С.Л. Новоселова, Ф.П. Петку тощо показали, що використання комп’ютера, як одного з принципово нових знарядь дитячої діяльності в системі дидактичних засобів, сприяє успішному вирішенню завдань розвитку особистості дитини, підвищенню її інтересу до навчання, його ефективності. Комп’ютер виступає особливим інтелектуальним засобом для вирішення завдань різноманітних видів діяльності, під час яких дитина вчиться сприймати особливі умови, пропоновані комп’ютерною грою, свідомо обирати спосіб дії тощо.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МІНІ - ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НОУТБУКІВ

Метою розробки є оволодіння дітьми старшого дошкільного віку знаннями про музичні інструменти, твори композиторів-класиків та навичками елементарного користування ноутбуком.

Завданнями є:


 1. Познайомити дітей з ноутбуком, способами керування ним за допомогою миші, здатність розуміти і використовувати спеціальну термінологію (екран, слайд, клавіша, комп'ютерна гра, мишка тощо) та оволодіння елементарними прийомами роботи з ноутбуком у процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних завдань, створених для дітей дошкільного віку;

 2. Розвивати творчу уяву, мислення ,музичну пам'ять, почуття ритму;

 3. Виховувати вміння дотримуватися правил поведінки та санітарно-гігієнічних норм під час роботи з ноутбуком;

 4. Виховувати культуру поведінки під час занять, повагу до товаришів;

 5. Засвоїти знання програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» з розділу «Музична діяльність»: «Слухання музики» та «Гра на дитячих музичних інструментах»;

 6. Виховувати дисциплінованість, акуратність, бережне ставлення до оточуючого середовища.

СТРУКТУРА РОЗРОБКИ СИСТЕМИ МІНІ-ЗАНЯТЬ

Розробка системи занять складається з:


 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання дітей роботи з ноутбуками, охарактеризовано структуру навчальної програми, наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу;

 • змісту, мети та завдань навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень вихованців;

 • матеріалів та обладнання до занять;

 • перспективного плану на навчальний рік;

 • конспектів системи занять по ознайомленню з музичними інструментами та творами класичної музики;

 • орієнтовного переліку програмного забезпечення необхідного для успішного навчання за програмою курсу, перелік методичної літератури.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Організовуючи роботу старшого дошкільника за ноутбуком, педагог дотримується санітарно–гігієнічних вимог, визначених нормативними документами.

Заняття проводяться тривалістю 20 хвилин один раз у місяць.

Заняття з ноутбуками не проводяться за рахунок сну, прогулянок, оздоровчих процедур. Не бажано використовувати одночасно один ноутбук для двох або більше дітей. Заняття можуть проводитися з двома дітьми одночасно на окремих ноутбуках.

До заняття педагог готує робоче місце для дитини так, щоб їй було зручно - стільці та столи повинні відповідати зросту дітей.

В процесі навчання потрібно дати очам відпочинок (закрити очі під час слухання музики) з метою профілактики зорового стомлення.

Міні-заняття розроблені для дітей, які вміють читати, тому музичний керівник повинен це враховувати.

Важливо підтримувати у дітей веселий, гарний настрій.

Міні-заняття на ноутбуках проводяться у відповідності із загальним планом освітньої роботи з дітьми у ДНЗ.

МАТЕРІАЛ ТА ОБЛАДНАННЯ ДО ЗАНЯТЬ

На заняттях по ознайомленню старших дошкільників з музичними інструментами та творами класичної музики використовуються: • ноутбуки;

 • комп’ютерна гра «Лускунчик» (в основу якої покладена музика з одноіменного балету П.Чайковського);

 • компю’терна презентація до кожного заняття (авторська розробка).

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ МІНІ-ЗАНЯТЬ НА РІК1 заняття. Пригадати з дітьми назви музичних інструментів, дати поняття про оркестр.

2 заняття. Закріпити поняття «симфонічний оркестр», познайомити з поняттям «диригент», дати знання про його місце та роль в оркестрі.

3 заняття. Закріпити поняття про диригента, оркестр, роль і місце диригента в оркестрі. Поглиблено познайомити з ударними інструментами: литаврами, трикутником, бубном, кастаньєтами, великим та малим барабанами, тарілками, тамтамами, дзвіночками, металофоном.

4 заняття. Закріпити знання дітей про ударні інструменти оркестру.

5 заняття. Закріпити знання дітей про оркестр, родину ударних інструментів (металофон, литаври, тарілки, трикутник, дзвіночки, бубни, барабани). Познайомити дітей з родиною струнних інструментів: скрипкою, альтом, віолончеллю та контрабасом.

6 заняття. Розширити і уточнити знання дітей про родину струнних інструментів: скрипку, альт, віолончель, контрабас. Вчити розрізняти тембри музичних інструментів.

7 заняття. Познайомити дітей з духовими інструментами, дати знання про мідні духові інструменти (труба, валторна, тромбон, туба).

8 заняття. Закріплювати знання про духові мідні інструменти, дати знання про духові дерев’яні інструменти: флейту, гобой, кларнет, фагот, саксофон.

9 заняття. Дати знання дітям про інструменти, які не відносяться ні до яких груп в оркестрі: про арфу, фортепіано.

КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ
1 ЗАНЯТТЯ
Мета: Дати поняття про інструменти симфонічного оркестру. Вчити уважно слухати музику, розвивати творчу активність дітей, естетичний смак, виховувати інтерес до музики.

Матеріал: комп’ютерна презентація, комп’ютерна гра «Лускунчик».

Хід заняття:

Діти заходять до зали, сідають за столи з ноутбуками.

Музичний керівник: Діти, коли я готувалась до заняття, я пригадала одну історію. Якось у країні музичних інструментів відбулась розмова між інструментами. Вони говорили про те, що завдяки саме музичним інструментам влаштовується багато свят; що музика, виконана на інструментах, змушує людей радіти та сумувати, дає змогу відпочивати. А люди до цих пір не знають імена музичних інструментів. І ось один з інструментів запропонував познайомити людей зі своїми іменами. Діти, а ви б хотіли знати назви усіх музичних інструментів, знати їх голоси, потрапити в чудову країну музики, де всі інструменти грають разом? (відповідь).

Отже, давайте знайомитись! А допоможе нам у цій подорожі наш друг - ноутбук.Діти нажимають мишку, з’являється зображення симфонічного оркестру.

Музичний керівник: Подивіться на зображення. Ви знаєте, що це? (відповіді дітей, вони називають інструменти, які знають).

Це – симфонічний оркестр, або просто - оркестр. Ви знаєте, що таке оркестр? Оркестр – це група музичних інструментів, які грають разом одну п’єсу. Подивіться, як багато музичних інструментів! Уважно розгляньте їх і назвіть усі відомі. А зараз пропоную назвати інструменти (діти натискають «мишку» і по черзі називають музичні інструменти, які з’являються на екрані). От ми з вами і дізналися імена деяких інструментів. Ви хочете почути, як грає оркестр?

Настає чарівний час: музика іде до нас,

Та спочатку прийде тиша, тож сідайте всі зручніше,

Вушка треба готувати - гарну музику чекати.

Натисніть «мишку», перегляньте відеозапис.У виконанні оркестру звучить «Вальс квітів» із балету П. І. Чайковського «Лускунчик»

Музичний керівник:

- Чи сподобалась вам музика?

- Як називається п’єса, яку ви слухали? Хто її написав?

- Хто виконував п’єсу? Скільки інструментів звучало?

- Що ви уявили, коли звучала музика?

- Що таке «оркестр»?

- Назви яких музичних інструментів ви знаєте? Які знали раніше, а які дізнались сьогодні? Сподобалась вам наша подорож до країни музичних інструментів? Наступного разу ми ще відправимося у нову подорож, де на вас чекатимуть нові приємні зустрічі. Я вам дяку за роботу. До нових зустрічей.

Діти виходять із зали.

2 ЗАНЯТТЯ

Мета: Закріпити поняття «симфонічний оркестр», дати знання про диригента, його місце та роль в оркестрі. Розвивати музичну пам'ять, увагу.

Виховувати інтерес та любов до класичної музики.


Матеріал: комп’ютерна презентація, відеозапис оркестрового виконання концерту «Осінь» А. Вівальді, музичні інструменти для гри «Оркестр».
Хід заняття:

Діти заходять до зали, вітаються.

Музичний керівник: Діти, сьогодні ми продовжимо знайомство з музичними інструментами, а допоможе нам в цьому ноутбук. Натисніть мишку і подивіться на зображення (на екрані зображено оркестр).

 • Що ви бачите? (оркестр).

 • Скажіть, діти, чи багато інструментів у оркестрі?

 • Назвіть ті, які ви знаєте (відповіді дітей).

 • Як ви думаєте, всі музиканти грають одночасно один музичний твір чи декілька? (один).

 • Як ви думаєте, що їм допомагає грати злагоджено, адже це складно? Чи знаєте ви, хто їм допомагає?

 • Людина, яка керує оркестром, називається диригент. Натисніть мишку і ви побачите його (діти натискають). У диригента в руці є паличка, він нею показує, які інструменти повинні почати грати, а також відбиває нею ритм. Пропоную вам подивитись і послухати у виконанні оркестру музичний твір, який називається «Осінь», а написав його композитор Антоніо Вівальді. Слухайте п’єсу і слідкуйте за рукою диригента.

Діти натискають мишку, дивляться відео.

Музичний керівник: Діти, хто такий диригент?

 • Що допомагає диригенту керувати оркестром?

 • Навіщо диригенту паличка?

 • Яку музичну п’єсу ви сьогодні слухали?

 • Хто композитор? Вам сподобалось, як оркестр виконував твір?

Пропоную вам пограти в гру «Оркестр», де ви зможете уявити себе в ролі диригента і в ролях музикантів. Будьте уважні, слухайте гру один одного і слідкуйте за паличкою диригента. Грайте ритмічно.

Музично-дидактична гра «Оркестр» (граємо 2-3 рази).

Музичний керівник: Бачите, діти, треба бути дуже уважними, коли граєте на інструментах, щоб отрималася злагоджена гра. Дякую вам за роботу, до побачення.

Діти прощаються і виходять із зали.

3 ЗАНЯТТЯ
Мета: Закріпити з дітьми поняття «оркестр», «диригент», знання про роль і місце диригента в оркестрі. Дати знання про те, що інструменти діляться на підгрупи. Познайомити з підгрупою ударних інструментів: литаврами, трикутником, бубном, кастаньєтами, великим та малим барабанами, тарілками, тамтамами, дзвіночками, металофоном. Оволодівати навичками користування ноутбуком. Розвивати музичний слух, пам'ять, увагу, мислення. Виховувати інтерес до музичних інструментів, бажання грати на них.

Матеріал: комп’ютерна презентація, комп’ютерна гра «Лускунчик».

Хід заняття:

Діти заходять до музичної зали, вітаються.

Музичний керівник: Займіть місця за столами з ноутбуками. Натисніть «мишку». Що ви бачите на екрані? (Це - оркестр). Натисніть знову.

Хто керує оркестром? (Диригент). Натисніть знову.

Назвіть інструменти, які ви бачите на екрані. (Діти натискають і по черзі називають інструменти).

Музичний керівник: Діти, щоб під час гри у оркестрі всі інструменти грали злагоджено, вони повинні прислухатись до гри один одного, тобто вони повинні дружити. А дружать вони родинами. Ви хочете дізнатись, які є родини музичних інструментів? Їх декілька. І сьогодні я вас познайомлю з родиною інструментів, які називаються «ударні». Як ви думаєте, чому саме так вони називаються? (відповіді дітей). Вони так називаються, тому що звучання цих інструментів можна почути тільки тоді, коли удариш по інструменту. Подивіться на екран і назвіть ті інструменти, які ви знаєте. (Діти натискають мишку і називають, допомагаю). Це трикутник, литаври, бубон, кастаньєти, барабани, тарілки, тамтами, дзвіночки, металофон. Діти, а на яких інструментах вам доводилось грати. (відповіді)

Зараз я пропоную вам ближче познайомитись із знайомим інструментом – металофоном. Натисніть «мишку». (вмикається гра «Лускунчик», заходимо в «Енциклопедію музичних інструментів» )Музичний керівник: На екрані металофон, цей інструмент складається з металевих пластин, що кріпляться на рамі. По пластинах ударяють молоточком. У більшості металофонів внизу знаходяться клапани, які дозволяють збільшувати силу звука. Наведіть мишку на тарілки і натисніть.

(Діти виконують, з’являється зображення тарілок)

Тарілки – це тонкі круги з металу, якими б’ють одна об одну, або ударяють по ним паличками, щоб отримати звук. Вони бувають різні за розмірами. Є такі малі, що музиканти одягають їх на пальці, а є великі, які дуже гучно грають. Тарілки можуть звучати м’яко та ніжно, а можуть – голосно і різко. Тарілки використовують в усіх музичних жанрах – від класичної музики до року. Наведіть мишку на литаври, натисніть. Ви бачите литаври. Говорять, що вони схожі на великі мідні чайники. Дійсно, вони зроблені з міді. На металеву основу натягнута шкіра, іноді натягують тонкий пластик. Литаври відіграють дуже важливу роль в оркестрі – вони відбивають ритм. Зараз пропоную зайти в гру «Грамофон» і послухати «Танок Феї Драже» із балету «Лускунчик» композитора П.І.Чайковського. Переставте платівку на грамофон, натисніть «мишку». Сядьте зручно, слухайте музику.

Слухання дітьми п’єси.

Музичний керівник: Діти, як називається п’єса, яку ви щойно прослухали?


 • Хто композитор?

 • Які музичні інструменти почули під час слухання?

 • Що уявляли, коли звучала музика?

 • Чи сподобався вам твір?

 • З якими музичними інструментами сьогодні познайомились?

 • Як називається родина цих інструментів? (Родина ударних інструментів).

 • Чому вони так називаються? (Тому що ці інструменти лише тоді будуть звучати, коли по ним удариш).

 • З якого матеріалу зроблені ударні музичні інструменти? (З металу).

 • Які прийоми гри на металофоні? На тарілках? На литаврах?

 • Чи сподобалась вам наша подорож? Дякую за роботу, до нових зустрічей. Діти виходять із зали.

4 ЗАНЯТТЯ

Мета: Закріпити з дітьми поняття «оркестр», «диригент», назви ударних музичних інструментів: металофон, литаври, тарілки, бубон, трикутник, дзвіночки, тамтами. Знати, з якого матеріалу виготовлені інструменти, прийоми гри на них.

Вчити впізнавати «Танок Феї Драже» з балету «Лускунчик» П. І. Чайковського, називати інструменти, які звучать. Активізувати дітей, використовуючи загадки про музичні інструменти. Залучити до гри на ДМІ, запропонувавши дітям самостійно вибрати інструменти, нагадати прийоми гри на них. Удосконалювати володіння ноутбуком. Виховувати любов до музики, інтерес до активної ролі музиканта.

Розвивати пам'ять, увагу, уяву, мислення.

Матеріал: комп’ютерна презентація, комп’ютерна гра «Лускунчик», музичні інструменти для дітей.

Хід заняття:

Діти заходять до зали, вітаються.

Музичний керівник: Діти, займіть місця за столами з ноутбуками. Натисніть мишку. Що ви бачите на екрані? (Музичні інструменти в оркестрі). Давайте пригадаємо, з якими інструментами ви знайомились минулого разу. Натисніть мишку.

Діти натискають і почергово називають ударні інструменти.

Музичний керівник: Скажіть, як називається родина цих інструментів? (Це родина ударних інструментів).


 • З якого матеріалу вони виготовлені? (Вони виготовлені з металу).

Зайдіть до «Енциклопедії музичних інструментів» і пригадайте все про ці інструменти. (Діти натискають «мишку» і заходять в «Енциклопедію»).

Знайдіть металофон і давайте пригадаємо: • З чого складається металофон? (З металевих пластин)

 • Чим ударяють по пластинам? (Молоточком)

 • Навіщо внизу металофона є клапан? ( Для того, щоб підсилити звук)

Музичний керівник: А зараз знайдіть тарілки. (Діти натискають мишку)

- Які тарілки бувають за розміром? (Великі, малі)

- Які прийоми гри на тарілках? (Ударяють одна об одну, або б’ють по ним паличками).

Музичний керівник :А зараз знайдіть литаври , наведіть «мишку» і натисніть.

- На що схожі литаври? (На великі чайники)

- Як побудовані литаври? (На металеву основу натягується шкіра або тонкий пластик)

- Завдяки чому литаври відіграють в оркестрі дуже важливу роль? (Вони підкреслюють ритм)

- А зараз пропоную вам послухати загадки про музичні інструменти.

1. Пластини металеві гарно заспівають,

Коли паличкою їх легесенько торкають. (Металофон)

2. Задоволення для Васі – це пограти на контрабасі,

А для Вови і для Вані – це пограти на …(барабані)

3. Як барабан бубнить, а дзвіночками дзвенить.

У таночок піде враз, всім покаже вищий клас! (Бубон)

Музичний керівник: Добре, діти, ви знаєте ударні інструменти. А зараз «вийдіть» з «Енциклопедії..» і наведіть «мишку» на гру «Грамофон», натисніть. Поставте платівку «Танок Феї Драже» з балету «Лускунчик» композитора П.І.Чайковського.

Слухання п’єси

Музичний керівник: Як називається п’єса? Хто композитор? Які музичні інструменти звучали? Що ви уявляли, коли слухали музику?

А зараз виберіть ударні музичні інструменти, на яких ви хочете заграти і виконаємо музичну п’єсу «Веселий оркестр». Намагайтесь грати ритмічно, слухаючи музичний супровід та гру товаришів.Виконання дітьми п’єси «Веселий оркестр»

Аналіз виконання

Музичний керівник: Дякую вам за роботу, до нових зустрічей. До побачення.

Діти прощаються і виходять.


5 ЗАНЯТТЯ
Мета: Закріпити знання дітей про оркестр, родину ударних інструментів (металофон, литаври, тарілки, трикутник, дзвіночки, бубни, барабани). Познайомити дітей з родиною струнних інструментів: скрипкою, альтом, віолончеллю та контрабасом. Розвивати творчі здібності дітей, залучаючи їх до роботи на ноутбуках, уяву, музичну пам'ять, увагу, слух.

Виховувати інтерес та любов до музики.Матеріал: комп’ютерна презентація, комп’ютерна гра «Лускунчик».
Хід заняття:
Діти заходять до зали, вітаються, сідають за столи з ноутбуками.
Музичний керівник: Діти, сьогодні ми продовжуємо мандрувати країною Музичних інструментів. Допоможе нам туди потрапити ноутбук. Натисніть «мишку», що ви бачите? (музичні інструменти). Назвіть їх (діти називають, почергово натискаючи «мишку»). Подивіться на малюнки і дайте правильну відповідь:

- Хто пише музику? (Діти обирають із запропонованих зображень зображення композитора).

- Хто грає на музичних інструментах? (Потрібно вибрати зображення музиканта).

- Як називають групу музикантів, що грають разом ? (оркестр).

- Хто керує оркестром? (диригент).

Чудово, ви справжні знавці! Подивіться на екран - це відомий вам оркестр. Скажіть, з родиною яких інструментів ми знайомились на минулих заняттях? (З родиною ударних інструментів).

Знайдіть їх на екрані і назвіть всі ударні. (Діти називають). А сьогодні ми познайомимось із родиною струнних інструментів, натисніть «мишку». (Діти натискають і заходять в «Енциклопедію музичних інструментів», комп’ютерна гра «Лускунчик»). Подивіться на екран, знайдіть скрипку, натисніть «мишку» (Діти натискають «мишку», слухають звучання скрипки).

Так звучить скрипка. Скрипка – це найменший музичний інструмент родини струнних. Вона зроблена з тонких пластин дерева, склеєних між собою, у неї є струни і смичок. Щоб утворився звук, потрібно смичком провести по струнам. Народилась вона дуже давно, 400 років потому, в Італії. Скрипку люблять слухати, бо вона дуже мелодійно звучить. Зазвичай в оркестрі грає багато скрипок, іноді їх більше, ніж усіх інструментів оркестру разом взятих.

Зараз наведіть «мишку» на інший інструмент. Він трохи більший за скрипку, але дуже на неї схожий. Це альт, послухайте його голос. (Діти натискають, слухають звучання). Іноді альт називають «великою скрипкою». Тримають його під час гри, як і скрипку, на лівій руці. А в правій руці тримають смичок. Струни в альта довші, і товщі, ніж у скрипки, тому він видає нижчі звуки.

Наведіть «мишку» на ще більшу «скрипку». Це віолончель. Давайте послухаємо її голос. (Діти натискають, слухають голос віолончелі). Віолончель – ще один інструмент у родині струнних інструментів. У неї також є струни і смичок. Але щоб пограти на віолончелі, її потрібно поставити на підлогу. Віолончель видає ще більш низькі звуки, ніж скрипка та альт, її звучання найбільше з усіх струнних нагадує голос людини.

Ще один інструмент із родини струнних – це контрабас. Натисніть «мишку» і послухайте його голос (Діти натискають). Контрабас – найбільший інструмент родини струнних, у нього найнижчий голос. Він є основою, головним інструментом будь-якого оркестру.

Пропоную вам трішки відпочити і перенестись у гру «Грамофон», послухаємо гарну музику П.І.Чайковського з «Дитячого альбому», яка називається «Старовинна французька пісня». Наведіть «мишку» на платівку і перенесіть її на грамофон. Сядьте зручно, заплющить очі і слухайте.Слухання дітьми твору.

Музичний керівник: Яку п’єсу ви слухали?

 • Хто композитор?

 • З якими інструментами ви сьогодні познайомились?

 • Які інструменти ви почули в п’єсі?

 • З якого матеріалу виготовляють струнні інструменти?

 • Чим водять по струнам?

 • У якого інструмента голос найвищий?

 • У якого найнижчий?

 • У якого інструмента голос схожий на голос людини?

 • Яких інструментів найбільше в оркестрі?

 • Як тримають скрипку, альт, віолончель та контрабас під час гри на них (скрипку та альт тримають на лівій руці, віолончель та контрабас ставлять на підлогу). Назвіть інструменти від найменшого до найбільшого. Сподобалась вам наша подорож? Дякую за роботу, до побачення

Діти виходять із зали.

6 ЗАНЯТТЯ
Мета: Розвивати творчі здібності дітей, залучаючи їх до роботи на ноутбуках. Активізувати мислення дітей загадками про музичні інструменти. Розвивати музичну пам'ять, слух, уяву, увагу, почуття ритму. Виховувати інтерес до музики, бажання грати на ДМІ.

Розширити і уточнити знання дітей про родину струнних інструментів – скрипку, альт, віолончель, контрабас. Вчити розрізняти тембри музичних інструментів.Матеріал: комп’ютерна презентація, комп’ютерна гра «Лускунчик», музичні інструменти: бубни, маракаси, трикутник, металофон.

Хід заняття:

Діти заходять до зали, вітаються, сідають за столи з ноутбуками.

Музичний керівник: Діти, сьогодні на занятті ми продовжимо мандрувати країною Музичних інструментів. Як і минулого разу, допоможе нам туди потрапити ноутбук. Отже, вмикайте ноутбуки і подивіться на екран. Що ви бачите? (З’являється зображення оркестру, діти відповідають)

Назвіть інструменти, які ви знаєте? (діти називають).

З родиною яких інструментів ми з вами знайомились минулого разу? (З родиною струнних інструментів). Зайдіть в «Енциклопедію музичних інструментів». Назвіть їх і знайдіть на екрані (діти називають, почергово натискаючи мишку).

А зараз відгадайте загадки: 1. Прилягла панянка на моє плече,

Від її співанки аж сльоза тече. (Скрипка)

 1. Більше скрипки в десять раз, зветься просто - …(контрабас).

Діти, подивіться на екран і скажіть, скільки струн у скрипки, альта, віолончелі та контрабаса? (4).

Чим водять по струнам, щоб утворився звук? (Смичком).

В якій руці тримають скрипку, альт, а в якій смичок? (Скрипку, альт тримають в лівій, а смичок - у правій руці). Як тримають віолончель та контрабас? (Їх ставлять на підлогу, тримають лівою рукою, смичок тримають у правій руці).

Багато що в звучанні скрипки залежить від смичка. Смичком скрипаль плавно і безперервно водить по струнах протягом тривалого часу, і звук виходить протяжним і співучим. Недарма говорять: скрипка співає.

У кожної скрипки є смичок, він найрідніший їй дружок.

Коли смичок візьме скрипаль, заплаче скрипка всім на жаль.

Пропоную послухати «Старовинну французьку пісеньку» з «Дитячого альбому» П.І.Чайковського. Наведіть мишку на гру «Грамофон» і поставте платівку (Діти виконують). Сядьте зручно, можна заплющити очі.

Слухання пєси

Музичний керівник: Яка за характером ця пісенька? ( сумна, жалібна)


 • В якому темпі звучить мелодія? (в повільному)

 • Які музичні інструменти звучали? (скрипка, віолончель).

Говорять, що з усіх струнних інструментів голос віолончелі найбільше схожий з голосом людини. Чи згодні ви, що це так? Чи здалось вам під час слухання, що це співала людина, адже твір називається «Старовинна французька пісенька»? На вашу думку, про що ця пісня? Хто композитор? Із якої збірки? Для кого написана п’єса? (для дітей) Яка за характером? (сумна)

Пропоную вам взяти інструменти і пограти на них «Веселу польку» (Діти беруть інструменти). Грайте ритмічно, узгоджуйте гру з музичним супроводом.Весела полька (обробка М.Мітлова)

Музичний керівник: Ви гарно грали, намагались чітко передавати ритм п’єси. Дякую за роботу, до наступного заняття.

Діти прощаються і виходять із зали.

7 ЗАНЯТТЯ
Мета: Розвивати музичну пам'ять, слух, уяву. Удосконалювати вміння володіти ноутбуком. Виховувати інтерес до музичних інструментів, бажання слухати музичні твори. Познайомити дітей з духовими інструментами, дати знання про мідні духові (труба, валторна, тромбон, туба).

Матеріал: комп’ютерна презентація, комп’ютерна гра «Лускунчик».

Хід заняття:

Діти заходять до зали, вітаються, сідають за столи з ноутбуками.

Музичний керівник: Пропоную продовжити мандрівку країною Музичних інструментів. Наш помічник - ноутбук. Вмикайте його, подивіться на екран. (Діти вмикають гру «Оркестрова яма»). Що ви бачите? (Оркестр). Назвіть вже відомі вам інструменти. Зверніть увагу на інструменти, які знаходяться праворуч, чи знаєте ви їх? (Діти називають).

Музичний керівник: Так, є труба, цей інструмент вам відомий. Також є туба, валторна, тромбон. Всі ці інструменти належать до родини мідних духових. Вони зроблені з металу, який називається «мідь». Звучать ці інструменти, коли в них дують. Вийдіть з гри «Оркестрова яма» і зайдіть в «Енциклопедію музичних інструментів» (діти виконують). Наведіть мишку на зображення труби, натисніть і послухайте її голос (діти натискають, слухають звучання). За звучанням у труби найвищий голос серед мідних духових. За формою труба - це довга трубка, на одному кінці якої є отвір, в нього дують музиканти, інший кінець трубки розширений. На трубі знаходяться 3 або 4 вентилі, на які натискають під час гри. Труба існує з давніх часів, цей інструмент використовувався в стародавніх країнах як сигнальний інструмент на полюванні, у військових походах, на лицарських турнірах, під час святкової ходи. Дуже довгий час вона використовувалась лише для подачі сигналу, але 300 років потому труба увійшла до складу оркестру.

Поряд з трубою знайдіть інструмент, що дуже на неї схожий, натисніть мишку (діти натискають). Це – тромбон. Цей інструмент виник понад 500 років потому. За формою тромбон являє собою двічі зігнуту трубу, на одному кінці отвір, через який музикант вдуває повітря, на іншому - раструб, середня частина (куліса) - роздвижна. Тепер наведіть мишку на інструмент, який знаходиться поряд з тромбоном, це валторна. Натисніть і послухайте її голос (діти виконують). Валторна - це мідний духовий інструмент, за формою - це довга трубка, закручена в кільце. Як і в інших духових, в один отвір дує музикант, на кінці іншого отвору є раструб. На валторні є 3 вентилі, на які тиснуть під час гри. Використовувалась як мисливський сигнальний інструмент, потім почала звучати в оркестрі.

І ще один інструмент. Туба – найбільший з мідних духових інструментів, який видає самі низькі звуки. Туба – наймолодший з усіх духових інструментів, їй трохи більше 200 років. Під час гри, сидячи, тубу спирають на коліна, а коли стоять – підвішують інструмент на підтяжках. В складі оркестру використовується лише одна туба. Пропоную вашим очам дати відпочинок, послухаємо музичний твір. Вийдіть з «Енциклопедії музичних інструментів», зайдіть у гру «Грамофон», виберіть платівку «Неаполітанська пісенька» з «Дитячого альбому» П.І.Чайковського. Намагайтесь під час слухання почути голоси різних музичних інструментів. Натискайте мишку і слухайте.

Слухання п’єси.

Музичний керівник: Діти, яку п’єсу ви слухали? Хто композитор? Звучання яких інструментів вдалося вам почути? (труба, рояль, віолончель, литаври). Яка за характером пісенька? На вашу думку, про що співалось у цій пісні? З родиною яких інструментів ви сьогодні познайомились? (З родиною мідних духових інструментів). Назвіть ці інструменти (туба, труба, валторна, тромбон). З якого матеріалу виготовлені?( з металу – міді). Як можна отримати звук, граючи на цих інструментах? (Потрібно вдувати повітря в отвір). Який інструмент видає найвищі звуки, який – найнижчі? (труба – найвищі, тубанайнижчі). Де в стародавні часи використовувалась труба, валторна? (Труба використовувалась для того, щоб подавати сигнали: на полюванні, у військових походах, під час святкової ходи, на лицарських турнірах. Валторна використовувалась як мисливський інструмент). Де в наш час звучать ці інструменти? (в оркестрі). Виходьте з гри. Дякую вам за роботу, до побачення.

Діти прощаються і виходять із зали.

8 ЗАНЯТТЯ

Мета: Розвивати уяву, музичний слух, пам'ять, мислення дітей.

Виховувати інтерес та бажання слухати класичні музичні твори, вивчати назви музичних інструментів оркестру.

Закріплювати знання про духові мідні інструменти, дати знання про духові дерев’яні інструменти: флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон. Удосконалювати вміння користуватись ноутбуком. Пригадати прийоми гри на сопілці та свищиках.

Матеріал: комп’ютерна гра «Лускунчик».

Хід заняття:

Діти заходять до зали, вітаються, сідають за столи з ноутбуками.

Музичний керівник: Сьогодні ми продовжуємо мандрівку країною Музичних інструментів. Давайте пригадаємо, з якими інструментами знайомились на минулому занятті. Наведіть мишку на гру «Енциклопедія музичних інструментів», натисніть її (діти виконують). Подивіться на інструменти і знайдіть ті, які вам відомі (діти натискають мишку по черзі на інструменти, називають їх). Це труба, тромбон, валторна, туба. З якого матеріалу вони виготовлені?(з металу). Сьогодні ми продовжимо знайомство з родиною духових інструментів, тільки виготовлені вони з дерева. Тому називають їх дерев’яні духові інструменти.

Наведіть мишку на інструменти, які розташовані зліва внизу на екрані. Ви бачите: флейту, гобой, кларнет, фагот, саксофон. Це родина дерев’яних духових інструментів. Давайте познайомимось із флейтою. Наведіть мишку і натисніть, послухайте голос флейти (діти виконують).

У флейти найвищий звук з усіх дерев’яних духових інструментів. Флейта невелика за розміром, однак її звучання схоже на щебет птахів, добре чути, навіть, коли оркестр грає голосно. Флейта є одним із найдавніших інструментів. У давні часи вона була звичайнісіньким свистком, який робили з глини. У наш час флейту виготовляють із срібла, така флейта може брати найвищі ноти. Наводьте мишку на інструмент, який розташований поруч з флейтою, це – гобой, послухайте його голос, натисніть мишку (діти виконують).

Гобой теж виготовлений із дерева. За формою - це трубка видовженої форми, з невеликим розширенням на кінці. На ньому є дірочки по всій довжині. Голос у гобоя м’який, нагадує звук пастушачого ріжка. Гобой – один із найдавніших інструментів на землі. В оркестрі використовується 2-3 гобої. Тепер наведіть мишку на наступний інструмент. Це кларнет, послухайте його голос (діти виконують).Кларнет за формою теж є довгою трубкою, виготовлений з дерева, в один отвір якої дують, щоб утворився звук. В оркестрі є ціла родина кларнетів. Наводьте мишку на сусіда кларнета, звати його фагот. Послухайте звучання фагота (діти натискають мишку). Фагот в родині дерев’яних духових має найнижчий голос, за розміром – це найбільший дерев’яний інструмент в оркестрі. Наводьте мишку ще на один інструмент – це саксофон (діти наводять), натискайте і послухайте голос саксофона (натискають на зображення, слухають). Саксофон має мідний, металевий корпус, але належить до дерев’яних духових інструментів. В складі оркестру він існує зовсім недавно. Окрім оркестру, його використовують в джазових та поп - групах. Цей інструмент дуже популярний в країні Америці.

Музичний керівник: Назвіть, які інструменти належать до родини дерев’яних духових? (відповіді дітей). Пропоную послухати «Танок з флейтою» композитора П.І.Чайковського із балету «Лускунчик». Для цього вийдіть із «Енциклопедії музичних інструментів», поверніться у Будинок музики, зайдіть у гру «Грамофон» (діти виконують). Поставте платівку «Танок з флейтою». Заплющить очі, насолоджуйтесь музикою, під час слухання уявіть фею цієї музики.

Слухання п’єси

Музичний керівник: Яку п’єсу ви слухали? Хто композитор? Що ви уявляли, коли слухали музику? З родиною яких інструментів ви сьогодні познайомились? Назвіть ці інструменти. З якого матеріалу виготовлені усі інструменти? Що цікавого дізнались про саксофон? Які прийоми гри на духових інструментах? Який інструмент має найвищий голос, а який - найнижчий? (флейта, фагот). Де використовують саксофон, окрім симфонічного оркестру? (в джазових та поп-групах). Я дякую вам за роботу, сподіваюсь, що ви запам’ятали багато цікавого.

Діти прощаються і виходять із зали.

9 ЗАНЯТТЯ

Мета: Розвивати творчі здібності дітей, музичну пам'ять, слух, уяву, почуття ритму. Виховувати любов та інтерес до класичної музики, до творчості композитора П.І.Чайковського. Дати знання дітям про інструменти, які не відносяться ні до яких груп в оркестрі: арфу, фортепіано. Удосконалювати навички володіння ноутбуком.

Матеріал: комп’ютерна гра «Лускунчик», комп’ютерна презентація.

Хід заняття:

Діти заходять до зали,вітаються.

Музичний керівник: Займіть місця за столами з ноутбуками. Ми продовжуємо подорож країною Музичних інструментів. І сьогодні ми вивчаємо інструменти, які не належать до родин, але без їхнього звучання оркестрова музика не буде такою гарною. А які це інструменти, ви мені скажете самі. Заходимо в музичну кімнату гри «Лускунчик» в «Оркестрову яму», натискайте мишку. Подивіться уважно і назвіть ті інструменти, які ви знаєте (діти виконують). А тепер скажіть мені, з якими інструментами, що ви побачили, ми з вами ще не знайомились? (діти вказують на арфу та фортепіано). Якщо діти не називають самостійно, пропоную їм відгадати загадки про інструменти.

Грати вмію «форте» і «піано»,

Як назвали мене?...(Фортепіано).

Мама якось розказала,що її бабуся Марфа

Дуже здорово зіграла і на домрі і на …(арфі).

Наведіть мишку на «Енциклопедію музичних інструментів». Ось цей інструмент називається арфа. (Діти слухають звучання інструменту). Вона має трикутну форму. На дерев’яну раму натягнуті струни, коли по ним грає музикант, утворюється гарна музика, ніби хвилі ідуть по воді. А тепер наводьте мишку на фортепіано, давайте послухаємо його звучання (діти виконують).

Фортепіано – це відомий вам усім інструмент. У нього є 2 різновиди: рояль та піаніно. Рояль найчастіше звучить на великій сцені, у концертній залі, а піаніно люди ставлять вдома, в школах, дитячих садках. У музичній школі в класах стоїть піаніно, а на сцені, де діти виступають на концертах, є рояль. Щоб у фортепіано утворився звук, треба грати по клавішам вони є чорні та білі. Коли піаніст натискає на клавішу, з’єднаний з нею молоточок ударяє по струні і отримується звук. Тому фортепіано називають струнний ударно-клавішний інструмент. Корпус у нього зроблений з дерева, дуже часто інструмент покривають лаком. Ще у фортепіано є педалі, вони служать для подовження звуку або його приглушення. І арфа і фортепіано виникли дуже-дуже давно і існують і досі у використанні людей, тому що мають дуже гарне мелодійне забарвлення.

Пропоную послухати «Вальс квітів» з балету «Лускунчик» П.І.Чайковського та переконатись в цьому. Зайдіть до гри «Грамофон», виберіть платівку з цим вальсом, натисніть мишку (діти виконують). Сядьте зручно, можна заплющити очі і насолоджуйтесь музикою.Слухання «Вальс квітів» із балету «Лускунчик».

Музичний керівник: Як називалась п’єса, яку ви щойно слухали?

 • Хто композитор?

 • Що уявляли, коли слухали музику?

 • Чи сподобалась вам п’єса?

 • Звучання яких інструментів почули? (фортепіано,арфи,скрипки)

 • З якого матеріалу виготовлені арфа та фортепіано? Як утворюється звук? Які прийоми гри на цих інструментах?

 • Як давно виникли ці інструменти?

 • Чи хочете ви навчитись грати на них?

Я вам дякую за роботу, бачу, що ви стали справжніми знавцями музичних інструментів та чарівної музики П. Чайковського до балету «Лускунчик».

На цьому наше заняття закінчилось, дякую за роботу. До побачення.Діти прощаються і виходять із зали.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Базовий компонент дошкільної освіти // Вихователь-методист. - 2012. – Спецвипуск.

2. Бєлікова Н. Комп’ютерно-ігровий комплекс // Палітра педагога. 2001.- № 4. С. 14 – 17., 2002. № 1. – С. 19 – 22.

3. Булгакова Н. Н. Знакомство с компьютером в детском саду / Н.Н.Булгакова // Информатика. - 2001. - № 18. - С. 16-17.

4. Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах/ДСанПІН 5.5.6.009-98, затв.пост. Гол.держ.сан.лікаря України від 30.12.1988 р. № 9.

5. Горвиц Ю.М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании / Ю.М.Горвиц, Л.Д.Чайнова. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. – 328 с.

6. Зварыгина Е.В. Педагогические подходы к компьютерным играм для дошкольников // Информатика и образование. – 1990. – №6. – С.94–104.

7. .Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затв. нак. М-ва освіти і науки України від 28.10.2012 р.

№ 985.

8. Играем с музыкой: Щелкунчик [Электронний ресурс] //http://darjakaisa.ru/games/3478-igraem-s-muzykojj-shhelkunchik.html.9. Новоселова С.Л. Компьютерный мир дошкольника / С.Л. Новоселова, Г.П. Петку. – М.: Новая школа, 1997. – 128 с

10. Новик І.М. Проектування навчальних компютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / http://www.psyh.kiev.ua/Новик І.М. Проектування навчальних компютерних ігор в освітньому процесі дошкільного навчального закладу

11. Петку Ф.П. Компьютерные игры – особенности использования в дошкольном возрасте // Разнообразие форм воспитания и обучения дошкольников в психолого-педагогическом аспекте: Сб. науч. тр. / Редкол.: Л.А.Парамонова (отв.ред.) и Е.М.Гаспарова. – М.: Изд. АПН СССР. – 1990.– С.113-119.

12. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / К: 2010.13.Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі/ Інструктивно-методичні рекомендації. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010р. №1.4/18-3082 [Електронний ресурс] //http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9091/.

14.Червинська О. Інформаційні технології в освітній процес / О.Червинська // Дошкільне виховання. –2011. – № 1. – С.12-15.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка