Ознайомлення учнів з видами мовленнєвих помилок
Скачати 488,74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.11.2017
Розмір488,74 Kb.
  1   2   3
Сучасний етап розвитку національної школи характеризується посиленням уваги до мовної освіти. Автори чинної програми мету навчання української мови визначають як «формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Розвиток та вдосконалення мовлення учнів відбувається у процесі активної мовленнєвої діяльності, під час виконання різних вправ, за умови детального вивчення основних правил вживання та правопису різних частин мови. Тому головне завдання вчителя – ознайомити учнів з комунікативними якостями мовлення (змістовність, чистота, логічність, точність, виразність), які виявляються тільки у процесі мовлення, отже потребують постійної уваги до мовленнєвої діяльності.

Один із дієвих засобів вдосконалення писемного мовлення учнів – редагування текстів. Формування умінь і навичок редагування текстів буде ефективним за таких умов:

- ознайомлення учнів з видами мовленнєвих помилок;

- формування вмінь знаходити і виправляти помилки;

- урахування вікових особливостей учнів;

- вироблення навичок роботи з власними письмовими висловлюваннями.

Важливо, щоб ця робота була внутрішньо мотивованою, відтак школярі мають усвідомити значення її для розвитку мовленнєвої компетенції. Учні повинні збагнути, що редагування має опиратися на знання з практичної стилістики, лінгвістики тексту, українського правопису, основ культури мовлення.

Традиційно робота над формуванням вмінь контролювати і вдосконалювати написане проводиться у двох напрямах:

- попередження і виправлення помилок під керівництвом вчителя. Ця робота включає: попередження можливих помилок під час вивчення різних тем курсу на основі прогнозування; знаходження і виправлення помилок самими учнями;

- виправлення і класифікація помилок учителем; організація і проведення спеціальних уроків роботи над помилками.

Однак у шкільній практиці робота над попередженням та виправленням помилок зазвичай спрямована на усунення орфографічних і пунктуаційних помилок, а роботі над мовленнєвими помилками приділяється недостатня увага і проводиться безсистемно.

Пропонована система вправ може бути використана вчителем на уроках української мови. на спецкурсах у процесі підготовки до написання власного висловлення на ЗНО.
Порушення лексичних норм.

До групи лексичних помилок відносять недоліки мовлення, пов’язані з використанням слів і фразеологічних зворотів, які не відповідають нормам літературної мови.

До типових лексичних вад тексту відносять такі:


 • стилістично немотивована тавтологія – повтор слова, спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях

(я дружу зі своїми друзями, передове і прогресивне явище, захисний імунітет організму);

 • стилістично немотивований плеоназм – дублювання значення у двох словах

(корективи та поправки, безпечне укриття, інша альтернатива, кардіограма серця, вільна вакансія, вперше знайомитися, друкована преса, особисто я);

 • стилістично немотивоване багатослів’я – уживання зайвих слів

( написав свої твори, період життя, не сходить зі сцен театру, власне життя);

 • уживання слів у невластивому значенні

(скажу пару слів, затримаю на пару хвилин, розповсюдження думки, за короткий час, мілкі гроші);

(тим не менш, дружній колектив, доказує нам, письмові пам’ятники культури, погубило його щастя)

 • анахронізм – уживання історизмів чи застарілої лексики до сучасних подій

( солдати князя Ігоря, околії сучасного міста);

 • некоректне вживання фразеологізмів

( клин клином викорінюють, як з гуся вода, приходить на думку);
Відредагуйте речення. Укажіть характер допущених помилок

Варіант І

1. Не можу не згадати про твір Лесі Українки «Лісова пісня». Цей твір є яскравим прикладом того, як потрібно жити з природою і як не слід чинити. Дядько Лев – образ розумної людини, що прагне жити в гармонії, за що його і поважали в лісі. 2.По-друге, вплив на природу може призвести до негативних наслідків. Прикладом цього може слугувати політика Хрущова. Коли він вирішив догнати і перегнати Америку, то він підписав кукурудзяну реформу. 3. Для мене взірцем є мій батько. 4. Одні все життя живуть в одному місці, ходять в одну школу.

Варіант ІІ

1.Підкорювати вершини заради свого власного успіху. 2. Молодий юнак заради грошей убив стару жінку. 3. На сьогодні креативна творчість вітається в нормальних фірмах, тому що вони схочуть отримати добрі прибутки. 4. Особисто на мою думку. 5. Наша сучасна модерна цивілізація звикла до всіх вигод і комфорту, забуваючи про те, що все це може закінчитися зовсім скоро.7.У власній кіноповісті «Зачарована Десна» Олександр Довженко показав складне й в той самий час прекрасне дитинство. 8. В той же самий час багато людей не вважають потрібним допомагати іншим, щоб не получити взамін невдячності. 9. І до цих пір п’єса «Наталка Полтавка» не сходить зі сцен театрів. 10 На протязі всього періоду життя хлопець намагався боротися зі злом. 11. Письменник писав свої твори.
Відредагуйте речення. Укажіть характер допущених помилок

Варіант І

1. Прикладом може слугувати й те, що в давні часи відбувалися цілі війни для завоювання чужих земель. 2. Тому і відправлялися у свої далекі мандри, усе більше і більше прикріплюючи свою душу до природи. 3. Ні, бо усяка вихована та порядна людина повинна поважати природу. 4. Зла, безпорядна людина може досягти успіху швидше, але ненадовго. 5. Ці люди думають, що володарюють над природою. Але це так низько.6 Освоюючи природу, людина несла негативний вплив на неї. 7. Тоді по всьому світу почались масові природні катаклізми. 8 Добро, як правило, перемагає за допомогою засобів насилля. 9 Для прикладу хочу привести новелу « Я (Романтика)»

Варіант ІІ

1. Як він не старався, не давалось з того пагорбу того, що від нього очікувалося. 2. Першою домівкою для первісних людей були пещери, а їжею – м'ясо диких тварин. 3. Отже, навіть цей приклад доказує нам, що будь-які спроби підкорення природи закінчуються дуже небажано для людей. 4. Солдати князя Ігоря були відважними. 5. У далекому минулому люди не вміли користуватися різноманітними технічними пристроями. 6. У панів були раби, яких вони експлуатували. 7.Я і природа – це дві сторони однієї медалі. 8. Досить перегинати палицю. 9 Дівоча байдужість кидається в очі.10. Катря похнюпила голову і мовчала як рибонька об лід. 11. Затріщала крига і почувся голос волаючого в пустелі. 12. Пішов Омелько свататися до Марусі, а та дала йому гарбуза на кашу. 13. Закопав Тарас свій талант у землю і пішов служити козачком до пана.

Відредагуйте речення. Укажіть характер допущених помилок.

1.Я хотів би наголосити на слідуючому. 2. На слідуючому уроці ми будемо розглядати новий матеріал. 3. В кінці кінців він таки домігся свого. 4. Він не являється членом гуртка. 5. Письмо відноситься до надзвичайних винаходів людства. 6. Його теорія набула широкого розпов-сюдження. 7. Слухаючи мої нарікання, він тільки пожимав плечима. 8 Ваша стаття протирічить реальним фактам. 9. Учні по-різному відносяться до навчання.


Виправте помилки у використанні запозичених слів.

1.Контекст вашої думки мені незрозумілий. 2. Чого ти влаштовуєш інтервенцію у наші стосунки із Сашком.? 3. Я купив фрукти і торт. Це буде моя контрибуція у вечірку. 4. Я ще вчора записався на аудієнцію до лікаря. Він фахівець найвищого рангу. 5. Кардіограма на стенді відображала рівень успішності класу за І півріччя.


Відредагуйте подані словосполучення і фрази, запиши правильний варіант.

Зображувальний образ, написав письменник, міщани міста, учень навчається, лісник лісу, книгозбірня книжок, спускатися вниз, у місяці вересні, десять днів тому назад, створений образ, зроблено роботу, веселий колун, йти пішки,за короткий час, замислуваті фігури, точно відомо, у глибокій давнині, ліки від застуди, питтєва вода, слабке місце, мене представили усім присутнім, він почував себе недобре, слідкувати за ним.


Виправте речення, уникаючи тавтології і плеоназмів.

Варіант І

1. Кожний літературний персонаж має свої індивідуальні риси. 2. У школі я дружу зі своїми друзями. 3. «Гуманізм і людяність – найголовніші риси героїв «Прапороносці». 4.Тре-ба написати свою автобіографію.5.Підводячи підсумки, доходимо до висновку, що дієслова мають два види. 6. Це явище передове і прогресивне. 7. Ми пам’ятаємо і не забуваємо ваші поради. 8. Героїчні вчинки героїв увічнені в народних піснях і думах.

Варіант ІІ

1.Письменник змалював у романі найбіднішу бідноту. 2. Квіти вражали барвистістю веселкових барв. 3. З вулиці доносилися крики людських голосів. 4. Необхідно підсилювати захисний імунітет молодого організму. 5.Уважно прочитайте короткі ремарки. 6.Цільове призначення коштів вкрай необхідне для кампанії. 7.Виступ завершився бурхливими оваціями.8.Вони спілкуються між собою українською мовою.9.Я хочу спитати у вас лише одне питання. 10. Текст листа має бути лаконічним і стислим. 11. Музичне тріо з трьох виконавців чудово виконало сонату Бетховена. 12.Необхідно взаємно допомагати один одному. 13.. На нараді було розглянуто комплекс питань, зв’язаних з аграрним комплексом
Виправте текст, усуваючи тавтологію.

Тисячу років скіфи постійно з кимось воювали: то з кіммерійцями, то воювали з фракійцями, то з сарматами, воювали з готами, мідійцями і воювали навіть з єгиптянами. Воїн скіфів мав випити кров першого убитого ним ворога. Це було бойове хрещення скіфа, ознака того, що скіф став повноправним скіфом. Якщо скіф не вбив чужинця, він не допускався до святкової ритуальної учти. Скіфи були нащадками давніх цивілізацій. Скіфи мали своїх богів і героїв. Але, познайомившись із античним мистецтвом, скіфи зажадали зобразити своїх богів так само витончено й досконало, як греки зобразили богів: Зевса, Аполлона, Афродіту. Скіфи були кочівниками, і їх способу життя відповідало мистецтво мініатюри.Порушення граматичних норм

Класифікація граматичних помилок досить строката. Найбільш виваженою і науково достовірною видається класифікація, запропонована В. Капінос. Учений виходить з того, що в мовленні функціонують три мовні одиниці: слово, словосполучення і речення. У структурі кожної з них може допускатися порушення. Тому пропонується виділити три групи граматичних помилок: порушення структури слова, словосполучення і речення. Помилки у структурі слова можуть виявлятися при словотворенні і формотворенні, у словосполученні, в узгодженні і керуванні.Прочитайте речення, поміркуйте, що в них неправильно. Відредагуйте речення

1.Він добре розуміє і співчуває товаришеві. 2.Вона не була впевнена у свої сили. 3. Мене не тільки цікавлять оповідання, але й вірші. 4. Більш за все я люблю і захоплююсь історією України. 5.Відмінно закінчивши навчальний рік , хлопець міг спокійно відпочивати. 6. Скупавшись у холодній воді, у нього була ангіна7.Він добре розуміє і співчуває товаришеві. 8.Вона не була впевнена у свої сили. 9 Мене не тільки цікавлять оповідання, але й вірші. 10 Більш за все я люблю і захоплююсь історією України. 11Відмінно закінчивши навчальний рік , хлопець міг спокійно відпочивати. 12 Скупавшись у холодній воді, у нього була ангіна.


Відредагуйте словосполучення, запишіть правильний варіант.

Варіант І

Постійний головний біль, безпечний засіб від нежиті,зробити щеплення від кору, полоскання морською сіллю,скористатися маззю від мозолів, свідомість громадян,стиглих помідорів, хтось із солдатів, двадцять кілограма ніхто з городян, кумедне кенгуру, картопляне пюре, красиве панно, довгий тунель, важка путь, перспективний інженер, багатолюдне Сочі, малий соня, старовинний піаніно, непосидючий хлоп’я, молода леді, лікувальне алое, убога сирота, повноводне Конго, кольорове драже.

Варіант ІІ

По власному бажанню, залежно від обставин, гаяти час, іншим разом, по службових справах, дякувати матері, здобути освіту, дякувати Оксану, лекції з математики, готель для туристів, на минулому тижні, відчиняти двері , автобус на замовлення, повідомити телефоном, упродовж міся-ця, програміст по професії ,відправити по пошті ,виплатити по сто гривень, дбайливий по відно-шенню до майна, подорожувати по європейським країнам, дотримати слова, навчати математики, оволодіти знання, опанувати мову, знехтувати наказом

Варіант ІІІ

Пам'ятник Т. Шевченка , прийти о п'ятій годині ,у зв'язку з виданою постановою, зраджувати ідеали, дякувати батькові, працювати щосереди , вищий мене, зошит з математики, вірний собака, розповідати про іспит, зелене Тбілісі, злий собака, нуль цілих і три десятих , давній друг, вчасна допомога, гострий біль, вчена ступінь, синє Дніпро, важкий путь, червона гуаш, барабанний дріб, прозорий тюль, переказати кошти, милуватися краєвидом, знатися на живописі, поступати в університет, алфавітний покажчик
Відредагуйте речення. Укажіть характер допущених помилок ( граматичні помилки).

1. Сніжинки з інеєм ще більше закрутилися, стовпом здіймаючись угору. 2. Сидячи на березі річки, милуюся її повільною течією. 3. Хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо. 4. Прочи-тавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими. 5. За таких обставин не будемо сидіти склавши руки. 6 Готуючись до екзаменів, студенти відвідують наукові бібліотеки. 7. Трохи підрісши, хлопець почав розпитувати про важку долю батька. 8. Милуючись лісовими краєвидами з вікна вагона, у мене виникали спогади дитинства. 9 Читаю п'єсу, звертаючи увагу на ремарки. 10. Важливим напрямком взаємодії суспільства та ЗМІ є висвітлення діяльності органів державної влади. 11. Майбутнє українського слова значною мірою залежить від освітян. 12. Випускники мають більш відповідальніше ставитися до навчання. 13 Студенти висловлюються за необхідність демократизації суспільства.


Відредагуйте речення. Укажіть характер допущених помилок ( граматичні помилки).

Варіант І

1. У тих степах випасали конів татари, турки, волохи.2. Мама зробила зауваження, щоб я не викидала обгортку від цукерків на дорогу. 3.«Україна в огні» вже не звучить як гімн краси природи. 4. Олександру Довженко дуже прикро, що за час свого існування люди так і не навчилися цінувати все те прекрасне, що оточує нас. 5.Щоб не загинути під шаленим натиском насильства, добру треба встати на захист своїх прибічників, використовуючи не слабкішу зброю.6.Щоб світ став добрішим, треба почати з самого малого. 7. Танцюючі, він не помітив, як промайнув час.

Варіант ІІ

1.Це слово вживається у більш вужчому значенні.2. Шевченковина книга була настільною книгою. 3.Татовин приклад допоміг Марусі Чурай залишитися твердою в цих складних умовах. 4. На думку героя, йому мушуть всі підкорятися, а не він. 5. Люди завжди бачуть чужі проблеми, а своїх не хотять помічати. 6. Також давайте візьмемо до уваги часи, які були раніше, коли сталося перше вбивство на землі. 7. Минувші поразки можуть допомогти в майбутньому. 8.Читати лежа шкідливо. 9..Він намагався застерегти невірний крок директора.10. На повістці дня стояло питання за ресурси. 11.Мені набридло витрачати нерви на це питання. 12.Микола чекав мене на коридорі.13. Обробивши усі дані, з’ясувалася повна картина положення справ.14.Іван надзвичайно захоплювався музикою, образотворчим мистецтвом, хореографією і вмінням Оксани годинами спілкуватися по телефону. 15. Я помітив характерну йому помилку
Виправте помилки у вживанні числівників

має багато противників…

з других підрозділів…

без малого чверть століття…

змінюються одна за другою

більше місяця…

протягом кількох тижнів…

більше ста тисяч чоловік…

з гарантією один рік…

більшість часу пішла на…

один в один…

підвищується у 2 рази…

одна й та сама вартість

дві великі різниці…

одна третина випускників…

у 19 столітті…

однією і тією ж мовою…

один за другим…

ні одного разу…

другим разом…

це був його перший дебют…

бюджет 2000-го року…

прийшов пів другої…

90-річний ювілей…

більше половини учнів…Укажіть характер допущених помилок.

Не вистачає двадцять п’ять гривень; з сороками учнями відвідали Київ; нема двоїх дітей; п’ять дверей; у тисячу першому році; з Восьмим березнем, десять хвилин на третю, три години п’ять хвилин, пів на дванадцяту,чверть до одинадцятої, двадцять по другій, двадцять п’ять апельсинів, три з половиною апельсина, двадцять два апельсини, дві треті апельсина, двадцять один апельсин, рівно о першій, десять хвилин по шостій ,пів на десяту ,сім годин двадцять хвилин ,за двадцять п’ята
Знайдіть у реченнях граматичні помилки – слова, утворені неправильно. Запишіть відредаговані речення.

В одному селі росли й розцвітали вродою чорноокі працюючі красуні. 2. Нарешті, рибалки отогнали акулу. 3. Він обнімів від здивування. 4. Колись давно жила собі в лісі бабуся, собирала зілля та лікувала ним людей.

Довідка: збирала, відігнали, занімів, працьовиті.
Знайдіть і виправте граматичні помилки

1. На стадіоні не було вільних місців. 2. Поїздки по древнім містам і селам України були цікавими. 3. Олександр – самий високий учень у класі. 4. Батько сидів у кріслі і читав газету, а біля його примостився задоволений Мурчик


Відредагуйте речення. Укажіть характер допущених помилок ( граматичні помилки).

Варіант І

1. Дійшовший до гурту юнак, більш вищий. 2. Коли Золотницький розмовляв з Пузирем, він відмовився дати гроші на пам’ятник Котляревському. 3.Зачарована Маланка красою землі, вона любила її всім серцем. 4.Переживаючи втрату землі, Чіпкою оволодів відчай. 5.Мокій заявив, що я категорично проти заміни прізвища Мазайло. 6. Становище було народу нестерпним. 7. Шевченко говорить, що після реформи добра не буде і щоб люди не ждали сподіваної волі.

Варіант ІІ

1.Готуючи новий випуск стінгазети, матеріали підбиралися з кожного класу. 2.І в наші дні віруси ховають у собі загрозу, яку не завжди можна передбачити, породжуючи десятки інфекційних захворювань.3. Прочитавши повість «Тіні забутих предків», мене схвилювала доля головних героїв. 4. Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими. 5. Милуючись лісовими краєвидами з вікна вагона, у мене виникали спогади дитинства. 6. Інтелігенція плазувала перед іноземщиною, яка забула свою культуру. 7. Ярема, «сирота убогий», який не мав рідні, окрім Оксани, яка була дочкою титаря, якого по-звірячому замучили конфедерати. 8.Чіпка при-йшов до Грицька, щоб віддати йому зароблене своєю працею жито.
Виправте речення, уникаючи двозначності.

1.Надзвичайно великою була радість командира загону, який таки знайшов дорогу. 2. Прошу вас повторно здійснити пошук зниклих речей. 3. Ми рекомендуємо вам найближчим часом укомплектувати належним чином бригади і ланки, закріпивши за ними визначені ділянки. 4. Я знав його ще дитиною. 5. Вам не можна говорити цього. 6. Це питання слід поставити мені, а не йому. 7. Мені тобі нема чого говорити.


Виправте помилки, допущені в узгодженні різних членів речення.

1.Можна відзначити низку особливостей і в синтаксисі поетичної мови Івана Драча, пов’язані із загальним характером вірша. 2. Поезія повинна мати глибоке виховне значення. 3. Ця думка особливо помітно в його вірші «Світанок». 4.Вся творчість письменників-класиків пройнято ідеєю патріотизму. 5. Низка нових слів утворені від дієслів. 6. Перед лінгвістами постають ряд питань, що вимагає детального дослідження. 7. Вони вміли боротися за те, що вважали справедливими.


Виправте помилки у побудові речень.

1 Цей лист мене дуже втішив, отриманий від подруги. 2. На столі лежали зібрані в учнів зошити. 3. Одержавши високий бал, радість переповнює мене. 4. Для приготування лікарських препаратів використовують різні трави, ромашку, звіробій, волошку. корені та плоди рослин. 5. За лісом було велике озеро, ми в ньому часто збирали гриби. 6. Тато розповів нам, як я бачив у лісі великого ведмедя. 7. Глядачі вже зібралися, і співак починає свій виступ.8. Я нічого не знаю про долю Вашої доньки, так як ми вже давно з нею не бачилися.9.Вузький коридор сполучав дві частини будинку і був довгий.10.Відправившись на прогулянку, з нами трапилась пригода. 11 Приїхавши в місто, було вже темно.12 Вивчаючи маршрути Карпат, ми літом поїдемо туди відпочивати. 13.Читаючи роман, у нас виникає співчуття до героїв.


Прочитайте речення. Зясуйте, що засмічує подані речення. Відредагуйте їх і запишіть.

1. У даній брошурі ми розглянули питання, які стоять на порядку денному нашої астрономії. 2. Праця різних працівників розрізняється за її якістю. 3. Я іду, значить, і зустрічаю товариша, а він, значить, і розповідає мені про цю подію. 4.Твоя основна функція – стежити за дорогою. 5.Йому, який сам недавно почав усвідомлювати світ, дуже подобалося пояснювати тихій дівчинці, який він, той світ, ясний і зрозумілий. 6.Єдине, про що шкодував старий, що вік його йде до неминучого завершення.Порушення стилістичних норм

У сучасному інформаційному просторі можна віднайти безліч «україномовних» матеріалів. що перебувають на межі кальок і такого собі «облагородженого» суржику. А оскільки в українській стилістиці є безліч нюансів, які спонукають щораз пильніше стежити за культурою мовлення, варто приділяти значну увагу сучасним стилістичним нормам, проблемам калькування. 1. Уживання слів, що не відповідають стилю поданого тексту, наприклад розмовного слова в тексті документа чи наукової статті (скажу пару слів, я сьогодні забарилася)

 2. Невиправдане вживання запозичених слів, якщо є власне українські відповідники: пролонгація замість продовження, лімітувати замість обмежувати.

 3. Уживання слів іншомовного походження в невластивому для них значенні: постала дилема замість постала проблема, передовий авангард замість передовий загін.

 4. Щонайбільше хибують різні тексти на русизми, які можуть спотворити будь-яку думку

Кожна усмішка добавляє один рік життя ( додає)У нього на думці одні гроші ( самі)

 1. Калькування – буквальний переклад із російської мови цілих висловів. Замість непритомніти усі втрачають свідомість

 2. Канцелярит – сукупність зворотів і штампів офіційно-ділового стилю мовлення, що проникає в щоденне спілкування й деформує мовлення, порушуючи норми культури мови. ( він відчував почуття радості замість він радів, пересування в умовах міста замість пересування містом
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка