Педагогічна бібліографія


СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯСторінка2/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ


 1. Астахова Е.В. Трансформация социальных функций высшего образования в современных условиях /Харьк. гуманит. ин-т „Нар. укр. акад.” – Х., 1999. – 74 с. – Бібліогр.: с. 72–74.

 2. Звєрєва І.Д. Соціальні проблеми сільської молоді: (Соціально-професійна орієнтація) //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N4. – С.31–32; N 5. – С.27–29.

 3. Зязюн І. Молодь напередодні ХХІ століття //Педагогічна газ. – 1999. – № 9. – С.2.

 4. Красновський В.М. Особливості соціальної ситуації розвитку сучасного підлітка //Педагогіка толерантності. – 1999. – N2. – С.64 – 72.

 5. Лактионова Г.М. Сексуальное поведение женской молодежи как соціально-педагогическая проблема //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Ч.1. – С.34 – 41.

 6. Лукашевич М.П. Роль гуманітарної освіти в гуманізації національного виховання студентської молоді //Вісн. Житомир. інж.-технол. ін-ту. Фундамент. та гуманіт. науки, пробл. освіти. – 1999. – N 9. – С. 55 – 60. Бібліогр.: 7 назв.

 7. Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодежи //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N3. – С.36 – 38.

 8. Огороднійчук З.В. Д.Ф. Ніколенко про самовизначення молоді //Психологія: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгмоанова. – К., 1999. – С.96 – 99.

 9. Особистість і трансформаційні процеси у суспільстві. Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти: Матеріали ІІІ Харк. міжнар. психол. читань. – Х., 1999. – 206 с. – (Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер: Психологія. Політологія; N 439, ч. 3).

 10. Остапенко М. Політична соціалізація студентської молоді в Україні (стислий огляд) //Нова політика. – 1999. – N6. – С.61 – 63.

 11. Плав'юк М. Роль молодшого покоління в розбудові незалежної української держави //Розбудова держави: духовність, екологія, економіка: Зб. матер. 5-ої загальноукр. студ. наук. конф. – К., 1999. – С. 9-15.

 12. Сень Г.П. Молодіжна субкультура і проблеми соціалізації сучасного студентства /Г. П. Сень, І. В. Левчук, О. А. Кочановський //Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Київ. держ. торг.–економ. ун–т. –1999. – С. 189 – 196.

 13. Скотна О.В. Соціально-психологічні проблеми становлення світогляду сучасної молодої людини //Проблеми гуманітарних наук: Наук. зап. Дрогобицький держ. пед. ін–т ім. І. Франка. – 1999. – Вип. 4. – С. 123 – 131.

 14. Яковенко А.В. Студенческая молодежь в условиях кризисных трансформацій общества (мотивационный аспект) //Зб. наук. пр. Східноукраїнського держ. ун–ту. – Луганськ, 1999. – Т.2. – С.161 – 163.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


 1. Вішліна Р.І. Деякі соціально-філософські проблеми сучасної освіти та пошуки шляхів їх вирішення /Р.І. Вішліна, Л.Г. Нем'ята, Г.М. Павлова //Аграр. вісн. Причорномор'я. – 1999. – Вип. 3(6). – С. 51-55.

 2. Голік Л.О. Полікультурна освіта в Україні /Л.О. Голік, Т.В. Клинченко, М.Ю. Красовицький //Завуч. – 1999. – N29. – С.3 – 4.

 3. Горобей Т.І. Освіта кримських татар: шляхи подолання труднощів //Відродження. – 1999. – N1. – С.19 – 20.

 4. Гребенюк В.А. Виртуальная образовательная среда: изменения в образовательной вертикали / В.А. Гребенюк, А.А. Логвиновский //Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. – 1999. – N 1(5). – С. 111–112.

 5. Дем'янчук О. Освітня політика й управління освітою в перехідний період: теоретичні засади та практичне втілення //Директор шк. – 1999. – N46. – С.3.

 6. Євтух М.Б. Гуманістична освіта та розвиток демократичних процесів в Україні //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. Київ. держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.72 – 75.

 7. Завалевський Ю.І. Проблеми освіти циган в Україні //Відродження. – 1999. – N1. – С.20 – 21.

 8. Кремень В. Культ знань – запорука майбутнього української держави //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.10 – 11.

 9. Кремень В. Сучасна освіта в контексті реформування //Освіта України. – 1999. – N40 (29 верес.). – С.6; Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С. 18 – 21.

 10. Кремень В.Г. Освітня ідеологія і політика в Україні і світі //Учитель. – 1999. – N11 – 12. – С.2 – 9.

 11. Кузь В.Г. Освіта і школа XXI століття //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1(22). – С.143 – 149.

 12. Кучма Л. Система освіти – невід'ємна частина суспільного організму //Проф.-тех. освіта. – 1999. – N2. – С.2 – 5.

 13. Оржехівський В. Від громадянської освіти до громадянської культури //Відродження. – 1999. – N6. – С.25 – 26.

 14. Оржехівський В. Громадянській освіті – надійний фундамент //Освіта. – 1999. – N44 – 45(8 верес.). – С.12.

 15. Про соціально-економічне становище в галузі та заходи щодо його стабілізації //ІЗ МО України. – 1999. – N11. – С.3 – 16.

 16. Про стан освіти в Україні та головні напрямки її розвитку на зламі століть //ІЗ МО України. – 1999. – N10. – С.2 – 11.

 17. Руденко О. Освіта на межі тисячоліть: природа кризи і стратегія реформи //Освіта і управління. – 1999. – N1. – С.7 – 12.

 18. Рябов С. Громадянська освіта та її роль у демократизації українського суспільства //Директор шк. – 1999. – N45. – С.2.

 19. Савченко О. Закон про загальну середню освіту – нові умови її стабільного розвитку //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.12 – 16.

 20. Таланчук П. До українського питання: силове поле і вектор національних зусиль: (Укр. нац. ідея в системі освіти) //Освіта і управління. – 1999. – N3. – С.7 – 14.

 21. Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: проблема мирового образования ХХІ века. – Х., 1999. – 285 с.

Див.: 353, 1223, 1229, 1601

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка