Педагогічна бібліографія


МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНСторінка7/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ШКІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

МОВИ

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Антонюк Р.І. Двомовне навчання як реалізація принципу полікультурності в Україні, Румунії та Молдові. – К.: Лист, 1999. – 288 с.

 2. Браїлова О. Адаптивна система навчання на уроках мови //Дивослово. – 1999. – N2. – С.24 – 27.

 3. Вітценко Н. Поєднуючи народознавчий і мовний аспекти: Використання дидакт.матеріалу, побудованого на основі текстів І.Котляревського, на уроках укр.мови //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N3. – С.147 – 149.

 4. Вихрущ В. Навчання рідною мовою як психолого-дидактична проблема на сторінках журналу "Світло": (Історія педагогіки) //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. N6. – С.38 – 42.

 5. Вовкотруб Р. Робота над розвитком мовлення першокласників //Почат. шк.-1999.-N11.-С.12 – 13.

 6. Галкіна Л. За технологією концентрованого навчання: Узагальнювальний урок за темою "Дієприслівник". 11 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах.-1999.-N2.-С.162 – 165.

 7. Гамрецький І. Мовленнєво-публіцистична культура учнів: один з аспектів //Дивослово. – 1999. – N12. – С.14 – 15.

 8. Гамрецький І. Публіцистичне слово в системі мовно-шкільної освіти //Рідна шк. – 1999. – N7 – 8. – С.3 – 5.

 9. Гетманчук Н. Поетичне слово на заняттях з української мови //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.83 – 87.

 10. Гоголь Н.В. Ігри на уроках читання як засіб естетичного виховання молодших школярів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти",22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.48 – 50.

 11. Голуб Н. Знайомство учнів з видатними постатями української історії та національної культури на уроках розвитку зв'язного мовлення //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.9 – 12.

 12. Горбенко І.В. Сутність процесу формування лексичних навичок при комунікативному методі навчання мовлення молодшого школяра //Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – N7. – С.47 – 48.

 13. Гринь І. Інтенсифікація навчання української мови в ліцеї: (з досвіду роботи) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.43 – 45.

 14. Гужанов С.І. Фразеологічні звороти як засіб розвитку мовлення молодших школярів //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.38 – 40.

 15. Дідук Г. Система опрацювання засобів емотивності на уроках рідної мови у 5 – 7 класах //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.79 – 83.

 16. Девдера М. Мовна здатність та принципи, зміст і логіка навчання мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.10 – 12.

 17. Демидчик Г. Вживання сполучників і часток як засіб увиразнення мовлення учнів //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.13 – 17.

 18. Демидчик Г. Зміст і форми вивчення прийменників з комунікативною метою //Почат. шк. – 1999. – N6. – C.14 – 17.

 19. Демидчик Г.С. Службові частини мови у мовленні молодших школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 2. - С.315 – 318.

 20. Дмитренко Г.К. Українознавство як методологічна основа вивчення української мови і літератури в навчальному закладі нового типу: (Гімназія "Троєщина") //Гімназія на порозі XXI століття: Наук.-метод. посіб. – К.: "Знання", 1999. – С.42 – 47.

 21. Донченко Т. Естетичне виховання учнів на уроках української мови: Наук.-метод.посіб. /Т. Донченко, В. Стеценко. – К., 1999. – 147 с.

 22. Дядик Г. Розвиваючи навички самостійного мислення: Тестова контрольна робота за темою "Безсполучникове складне речення". 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.156 – 158.

 23. Єлдінова С.М. Шляхи формування орфографічних навичок в учнів початкових класів //Наук. зап. Сер.: Філол. науки (мовознавство) /Кіровоград. держ. пед. ун–т. - 1999. – Вип.20. – С. 115 – 119

 24. Златів Л. Комплексний підхід до роботи з науково-навчальним текстом у курсі практикуму з української мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.49 – 53.

 25. Клічак Г.С. Плекаємо сад...: Метод. розробки уроків з укр. мови та л-ри. – К.: Просвіта,1999.-64 с.

 26. Кловак Г. Уроки рідної мови у формуванні національної самосвідомості молодших школярів //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.24 – 26.

 27. Коваленко О.М. Ефективні шляхи опанування українського мовлення першокласниками з російськомовних сімей: (на матеріалі шкіл з укр. мовою навчання) //Матеріали наук.-практ. конф. на тему: "Проблеми і перспективи початкової освіти" ,22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.29 – 31.

 28. Кожуховська Л. Урок з фразеології у 9 класі: (На матеріалі "Енеїди" І.Котляревського) //Дивослово. – 1999. – N4. – С.30 – 32.

 29. Колодко Г. Спонукаючи до активної розумової праці: Бінарний урок – семінар "Складні сполучникові речення". 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.158 – 162.

 30. Костогриз С. Особливості інтеграції під час навчання грамоти //Почат. шк.-1999.-N5,6.-С.10 – 12.

 31. Культура мовлення у процесі навчання: Теорія і практика: Зб. наук. робіт викладачів кафедри мови та методики викладання в почат. шк./НПУ ім. М.П. Драгоманова; Відп.за вип. А.П.Каніщенко, Л.П.Литвин. – Тернопіль: Астон, 1999 – Вип.2. – 133 с.

 32. Купцова В. Система краєзнавчої роботи на уроках мови //Дивослово. – 1999. – N10. – С.30 – 36.

 33. Кучерук О. Творчі завдання як засіб естетичного розвитку учнів у процесі вивчення мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.12 – 14.

 34. Кучерук О. Формування естетики мовлення під час написання творчого переказу художнього тексту //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун-т. Сер.: Педагогіка. - 1999. - Вип.3. – С.76 – 79.

 35. Лісійчук Т. Реалізація навчаючої індивідуалізації в процесі навчання читання //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т. - Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.100 – 102.

 36. Ладоня К. Актуальні проблеми розвитку писемного мовлення учнів 5 – 9 класів у методичній спадщині І.О.Синиці //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.23 – 24.

 37. Лазаренко Н. Збагачення словника молодших школярів прикметниками //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.14 – 17.

 38. Лазаренко Н.І. Психолого-педагогічні аспекти формування у молодших школярів поняття про слово як лінгвістичне поняття //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки). – НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.184 – 190.

 39. Лановик Т. Пояснювальне читання як засіб збагачення словникового запасу школярів //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.37 – 40.

 40. Левченко Т.М. Система роботи над збагаченням словникового запасу учнів початкових класів у спадщині В.О.Сухомлинського //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти", 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.3 – 5.

 41. Лехман Т. Правопис слів іншомовного походження: Практичне заняття з укр. ділової мови з використанням комп'ютера. //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N46. – С.8 – 9.

 42. Лобчук О. Тести до розділу "Текст", 4(3)кл.//Почат. шк. – 1999. – N12. – С.19 – 21.

 43. Макаренко В. Робота над помилками на уроках української мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.15 – 17.

 44. Марун М. Ділове мовлення в школі //Дивослово. – 1999. – N10. – С.27 – 30.

 45. Марун М. Формування ділового мовлення школярів //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999.-N3.-С.19 – 23.

 46. Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з української мови: місце лінгвостилістики //Дивослово. – 1999. – N8. – С.39 – 42.

 47. Мельничайко В. Елементи лінгвістичного аналізу художнього тексту на уроках мови //Урок української. – 1999. – N6. – С.29 – 33.

 48. Мирончук Л. Творчі роботи на уроках мови: 6 кл.//Дивослово. – 1999. – N5. – С.30 – 31.

 49. Михайлюк В. Моделювання як важливий засіб формування культури ділового мовлення //Дивослово. – 1999. – N7. – С.28 – 31.

 50. Мовчун А. Кобзарева доня – дітям: Марко Вовчок і її твори в дитячому читанні //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.49 – 52; N 11. - 55 – 58.

 51. Некряч Г. Диференціація на уроках української мови як один з методів індивідуальної роботи з учнями //Почат. шк. – 1999. – N1. – С.12 – 14.

 52. Новосьолова В. Уроки з "Лексикології і фразеології" у 6 кл. //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N4. – С. 19-23; 2000. – N1. - С.10 – 13.

 53. Новосьолова В. Уроки з "Лексикології" у 5 класі //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.15 – 22.

 54. Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови: Метод. рек. для учнів гуманітарних класів шк. нового типу //Дивослово. – 1999. – N8. – С.23 – 26.

 55. Онищенко О.В. Системний підхід до вивчення рідної мови у 2 класі //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.12 – 15.

 56. Орат М.О. Удосконалення мовленнєвого розвитку першокласників у період навчання грамоти //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р.. – Глухів, 1999. – С.33 – 35.

 57. Парубець В. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології: Урок – дослідження з елементами рольової гри в 6-му класі //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N44. – С.5 – 6.

 58. Пахолок З. Подвоєні прислівники: особливості опрацювання //Дивослово. – 1999. – N3.-С.35 – 38.

 59. Пентилюк М. Аналіз тексту на уроках мови //Дивослово. – 1999. – N3. – С.30 – 32.

 60. Пентилюк М. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.8 – 10.

 61. Пенькова С.Д. Творча самореалізація в організації процесу засвоєння російськомовними першокласниками культури українського мовлення //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.369 – 374.

 62. Переказ із творчим завданням як екзаменаційна форма контролю підготовки учнів з української мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.6 – 10.

 63. Переказ з творчим завданням як екзаменаційна форма перевірки учнів з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах: 11(12) кл.//Дивослово. – 1999. – N1. – С.18 – 23.

 64. Перхайло Н. До проблеми читацької компетенції школярів //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.17 – 19.

 65. Перхайло Н.А. Нестандартна організація навчального простору на уроках рідноі мови //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.398 – 400.

 66. Петров А. Вчити творчого спілкування зі словом: Метод. рек. до інтегрованого курсу "Українська словесність" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999.-N3. – С.18 – 25.

 67. Пріоритетні напрями наукових досліджень з методики навчання української мови //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.65.

 68. Рох Г.І. Заохочення до мистецтва слова: Урок читання за системою Л.В.Занкова //Початкова освіта. – 1999. – N44. – С.2.

 69. Свердан Т. Народна фразеологія та екологічна свідомість українців //Дивослово. – 1999. – N10. – С.16 – 18.

 70. Семеног О. Використання лексем на уроках народознавства /О.Семеног, В. Сєніна //Почат. шк. – 1999. – N10. – С.11 – 13.

 71. Симоненко Т. Робота над діалогом у 5 – 7 класах //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.22 – 24.

 72. Симоненкова Т. Нові форми проведення уроків з мови //Урок української. – 1999. – N9 – 10. – С.27 – 33.

 73. Собко В.О. Розвиток учнів початкових класів у процесі роботи над текстами – описами //Матеріали наук.-практ. конф. на тему:" Проблеми і перспективи початкової освіти" 22 – 23 листоп. 1999 р. – Глухів, 1999. – С.46 – 47.

 74. Соловець Л. Робота над фразеологізмами ввічливості //Почат. шк. – 1999. – N12. – С.15 – 18.

 75. Соловець Л. Роль фразеологізмів у збагаченні лексичного запасу школярів //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.9 – 12.

 76. Степаненко М. Реформування освіти і деякі нові підходи до вивчення української мови в школі/М. Степаненко, Н. Степаненко //Дивослово. – 1999. – N9. – С.41 – 43.

 77. Суховєєва М. Уроки навчання грамоти: (рус.яз.) //Початкова школа. – 1999. – N11. – С.28 – 29.

 78. Теклюк В. Вивчення фразеології в 5 класі //Дивослово. – 1999. – N4. – С.24 – 26.

 79. Тесленко О. Робота над засвоєнням фразеологізмів української мови на міжпредметній основі //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.23 – 25.

 80. Ткачук М. Епіграф (мотто) у творах старшокласників //Урок української.-1999.-N7-8. – С.32 – 33.

 81. Третяк В. Узагальнення і систематизація знань з теми "Пряма мова", 8 кл.//Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.45 – 46.

 82. Турська О.В. Навчально-методична система формування емоційної культури засобами рідної мови //Наук. зап./НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 112 – 119

 83. Хом'як І. Алгоритмування навчального матеріалу з орфографії //Дивослово.-1999.-N5. – С.18 – 20.

 84. Хом'як І.М. Навчання орфографії в загальноосвітній школі //Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії: Наук. зап. / Рівненський держ. гум. ун–ту. - 1999. – Вип.7. – С.46 – 51.

 85. Хом'як І. Навчання орфографії в сучасних умовах //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.4 – 6; N3. – С.12 – 15.

 86. Хорошковська О.Н. Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладання. – К., 1999. – 306 с.

 87. Хорошковська О. Про зміст навчання української мови у школах національних меншин та критерії його відбору //Почат. шк. – 1999. – N3. – С.40 – 41.

 88. Цінько С. Методика роботи над розвитком умінь аудіювання в учнів 5 класу //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.7 – 11.

 89. Чабайовська М. Орфографія: (Тестові завдання для студентів педучилищ) //Дивослово. – 1999. – N4. – С.18 – 21.

 90. Чередниченко Н. Вироблення орфографічної пильності в учнів молодших класів із важкими вадами мовлення //Дефектологія. – 1999. – N2. – С.21 – 24.

 91. Шелехова Г. Комп'ютерні технології у навчанні мови/Г. Шелехова, А. Манако, Я. Остаф //Дивослово. – 1999. – N3. – С.33 – 35.

 92. Шляхова В. Етимологізація синтаксичного терміна як методичний прийом //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.7 – 9.

 93. Шпачук Л.Р. До питання про роботу вчителя над збагаченням словникового запасу школярів і активізацію їх розумової діяльності //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.3. – С.441 – 445.

 94. Шуляр В. Твір: як до нього підготуватися: (Психолого-педагогічний тренінг для дітей та викладачів – філологів) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.33 – 37.

 95. Ющук І. Методику викладання рідної мови в школі треба міняти //Укр. мова та л-ра. – 1999. – N25 – 28.

 96. Ющук І. Психологічний аспект у методиці викладання рідної мови //Дивослово. – 1999. – N8. – С.42 – 45.

 97. Яворська С. Вивчення розділу "Будова слова. Орфографія" в 5 кл.: (на основі укрупнення програмованого матеріалу) //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.11 – 16.

РОСІЙСЬКА МОВА


 1. Белоус В.С. На коммуникативной основе: Уроки русского языка в 8 классе школ с украинским языком преподавания/В.С. Белоус, Н.Н. Шишова //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8,9,10,12.

 2. Быкова Е.И. Современные подходы к обучению русскому языку в школах Украины/Е.И. Быкова, Т.Т. Подолинная //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.54 – 56.

 3. Гончарова Н. Решение лингвистических задач как один из приемов стимулирования познавательной активності учащихся //Наука сучасність:Зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.,1999. – Ч.4. – С.31 – 39.

 4. Гульчин М.Б. Промежуточное звено между диктантом и сочинением: Свободный диктант как средство обогащения синтаксического строя речи учащихся //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.10 – 15.

 5. Корсаков В.А. О новом курсе русского языка в 5 – 9 – х классах школ с украинским языком обучения //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.56 – 59.

 6. Купалова А.Ю. Изменим отношение к изучению теории – получим новый курс родного языка: О коммуникативной направленности обучения русскому языку в школе //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.1 – 4.

 7. Курач Л.И. Чтобы речевая деятельность была продуктивной: Использование наречия как средства связи предложений в тексте //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.12 – 14.

 8. Михайловская Г.А. Теоретические сведения о языке как основа формирования навыков общения //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.46 – 49.

 9. Стативка В.И. Как сделать обучение личностно-ориентированным: Об особенностях заданий по русскому языку для учебной книги школьника //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.9 – 12.

 10. Сульниченко В.Н. Раздвинув границы языка: Русская речевая культура в произведениях А.С.Пушкина //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.12 – 14.

 11. Фролова Т.Я. Как противостоять отрицательному взаимовлиянию: Подходы к изучению орфограмм со смешиваемым написанием //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.4 – 5.

 12. Фролова Т.Я. Чтобы лучше запомнить, придумаем рифму: Мнемотехнические приемы на уроках русского языка //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.8 – 10.

 13. Цоброва И.А. Как сказать по-русски? А по-английски?: Взаимосвязь в обучении простому предложению в русском и английском языках //Всесвітня л-ра. в серед. навч. закл. України.-1999.-N6.-С.61 – 63.

 14. Цоброва И.А. Почему родной край у поэта – "несказанное, синее, нежное"?: Синтаксические средства и их роль в стилистической окраске текста(С.Есенин) //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.15 – 17.

 15. Яроцкая Л.В. Сказка учит языку: Театрализованный интегрированный урок развития речи в 5 классе //Всесвіт. л-ра. в серед. навч. закл. України – 1999. – N9. – С.61 – 63.

ІНОЗЕМНІ МОВИ


 1. Асоянц П.Г. Мультимедійний курс GCSE з навчання писемного мовлення /П.Г. Асоянц, О.П. Норенко //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.42 – 43.

 2. Бабченко О.М. Навчання технічного перекладу та реформування у школі //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.11 – 12.

 3. Бориско Н.Ф. Основные положения концепции визуализации учебно-методического комплекса для обучения межкультурному общению //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.23 – 30.

 4. Вєтохов О.М. Становлення психології навчання іноземних мов //Педагогіка і психологія. – 1999. – N3. – С.134 – 143.

 5. Виробничі функції,типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста). – К.: Ленвіт, 1999. – 95с. – (Б-чка журн. "Іноземні мови"; Вип. 4'99).

 6. Воробйова І.А. Соціокультурна інформація у поцесі навчання іноземної мови //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.64 – 66.

 7. Гамуліна О.І. Формування білінгвізму в процесі вивчення другої іноземної мови //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.22 – 28.

 8. Гапонова С.В. Вправи для навчання аудиювання англомовних текстів за темою "Australia" учнів старших класів //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.13 – 17.

 9. Гронь Л.В. Роль і місце вільного переказу у навчанні іноземних мов //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.21 – 22.

 10. Демидчик Г.С. Службові частини мови у мовленні молодших школярів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.315 – 318.

 11. Карпова В.Н. Материалы для проведения внеклассной работы по английскому языку на начальной ступени обучения //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.23 – 25.

 12. Коваленко Ю.А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.37 – 41.

 13. Коломієць А.С. Формування готовності студентів педучилищ до оволодіння іноземною мовою: (до проблеми організації корективного курсу) //Наука і сучасність: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.2, ч.3. – С.58 – 63.

 14. Крекотіна Т.М. Умови здійснення ефективного керування пізнавальною діяльністю учнів на уроках англійської мови /Т.М. Крекотіна, О.К. Мілютіна //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова - К., 1999. – Вип.2. – С.350 – 352.

 15. Круківська І.А. Робота з краєзнавчим матеріалом як фактор розвиваючого навчання //Іноземні мови. – 1999. – N1. – С.7 – 8.

 16. Кучма М.О. Мотивація вивчення іноземної мови сучасними старшокласниками //Іноземні мови. – 1999. – N1. – С.3 – 4.

 17. Мельник Є.Ю. Використання граматичних ігор у навчанні французької мови за інтенсивною методикою на початковому ступені середньої школи //Іноземні мови. – 1999. – N1. – С.5 – 6.

 18. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підруч. /Авт. кол. С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Бігич, Н.О. Бражник та ін. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

 19. Молодиченко Н.А. Розвиток моральних переконань підлітків під час виховної діяльності з іноземної мови //Наук. зап. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 35, Ч. 4: Педагогічні та історичні науки. – С. 166 – 171.

 20. Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою. – К.: Ленвіт, 1999 – (Б-чка журн."Іноземні мови"; Вип.3'99). – Ч.5. – 71 с.

 21. Петрещак О.П. Типи тестових завдань для контролю іншомовного говоріння учнів середньої загальноосвітньої школи //Іноземні мови. – 1999. – N1. – С.14 – 18.

 22. Плотникова О.Б. Аналіз рівня підготовки випускників середньої школи до вивчення іноземної мови у вузі //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Вип.3. – С.400 – 405.

 23. Редько В.Г. Психолого-педагогічні передумови навчання іншомовної граматики (до проблеми вдосконалення змісту підручників іноземної мови) //Педагогіка і психологія. – 1999. – N2. – С.16 – 22.

 24. Савицький К.Г.Сучасна англійська та американська пісня в процесі навчання англійської мови /К.Г. Савицький,Т.В. Савицька //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.377 – 380.

 25. Тітова В.М. Вимоги до рівня володіння іноземною мовою випускниками середніх навчальних закладів //Іноземні мови. – 1999. – N4. – С.11 – 13.

 26. Трегубова Г. Вивчення мови в технічних коледжах //Дивослово. – 1999. – N5. – С.23 – 26.

 27. Хоменко О. Психологічні передумови змісту навчання іноземної мови на старшому ступені загальноосвітньої школи //Наук. зап. /Тернопільський держ. пед. ун–т.-Сер.: Педагогіка.-1999.- N3.-С.106 – 109.

 28. Цінько С.В. Культура усного мовлення вчителя – складова його творчої самореалізації в системі мовленнєвої підготовки учнів //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.404 – 407.

 29. Шерстюк О.М. Навчання монологу – роздуму на основі спеціальних засобів для самостійної роботи учнів старших класів //Іноземні мови. – 1999. – N2. – С.18 – 22.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка