Педагогічна бібліографіяСторінка8/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1,27 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

ЛІТЕРАТУРА


 1. Доманский В.А. Качественно новый подход к литературному образованию: Экспертная оценка школьных учебников по литературе //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.2 – 7.

 2. Захарова В.А. До проблеми виховних можливостей уроків літератури //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.331 – 336.

 3. Марченко Н.П. Інформувати чи розвивати?: Суб'єктивні роздуми з приводу змісту літературної освіти //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.3 – 6.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА


 1. Андрусенко В. Диспут на уроці літератури в гуманітарній парадигмі виховання //Дивослово. – 1999. – N4. – С.38 – 42.

 2. Андрусенко В. До проблеми викладання літератури в сучасній школі //Дивослово. – 1999. – N12. – С.24 – 28.

 3. Бійчук Г. Героїчна поезія Олега Ольжича й Олени Теліги: (До проблеми формування рис українського національного характеру учнів засобами літератури) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.25 – 28.

 4. Білоус Н. Аналіз чи інтерпретація літературного твору? /Н. Білоус, П. Білоус //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N41. – С.6.

 5. Білоус Н. До таємниць художнього слова: (Вивчаємо новелу М.Коцюбинського "Intermezzo" та вірш Лесі Українки "Як я люблю оці години праці...")/Н. Білоус, П. Білоус //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.19 – 23.

 6. Бандура О. Становлення творчих методів: (З історії методики)/О. Бандура, Г. Бандура //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.61 – 64.

 7. Барановська Л. Ну що б, здавалося, слова...: (Тем. вечір) //Дивослово. – 1999. – N5. – С.43 – 44.

 8. Береза Б. Уроки поезії пророка: З досвіду вивч. творчості Шевченка у сільській школі //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.20 – 28.

 9. Бойко Г. Навчання – творчість: Методично-поетичні роздуми сільського вчителя //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.39 – 44; N4. – С.40 – 45.

 10. Бойко Л. Тести до теми "Життя і творчість Євгена Маланюка" //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.20 – 21.

 11. Бондаренко Л. "Ніхто й ніщо нас не розлучить з нею...": До вивч. творчості Є. Маланюка у взаємозв'язку із зарубіж. літературою //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.16 – 20.

 12. Бондаренко Ю. Поема Івана Драча "Чорнобильська мадонна" у шкільному вивченні //Дивослово. – 1999. – N5. – С.34 – 39.

 13. Вдовенко Л. Відображення світогляду наших предків у повісті О.Довженка "Зачарована Десна" //Дивослово. – 1999. – N11. – С.42 – 45.

 14. Войтун Г. Мистецько-літературні аналогії як засіб підсилення емоційно-естетичного сприйняття художніх образів школярами //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.19 – 23.

 15. Волошина Н. Вивчення казки "Хоробрі з найхоробріших" Миколи Магери в 5 – му класі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.10 – 14.

 16. Волошина Н.Й. Методика літератури. Проблеми. Пошуки. Здобутки. Перпективи //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.2 – 4.

 17. Галіба Т. Сторінками ранньої творчості Шевченка: Конспект підсумкового інтегрованого уроку – літературного журналу //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах.-1999.-N1. – С.129 – 133.

 18. Гармаш М. Методична розробка теми "Григорій Сковорода. Життя і творчість" //Дивослово. – 1999. – N8. – С.26 – 29.

 19. Герасимова А. Пісня з серця народу: Інтегрований урок: народні пісні на слова Т.Шевченка //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.138 – 141.

 20. Гненна Г. Співець козацької слави: (до вивчення творчості Адріана Кащенка) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.41 – 42.

 21. Градовський А. "Пребезумний в серці скаже, що бога немає...": (Вивчення циклу віршів Т. Шевченка "Давидові псалми") //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.27 – 29.

 22. Градовський А. "У мене живе любов до свободи...": (Повість О. Кобилянської "Людина". 10 клас) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.16 – 18.

 23. Гриценко В. "Мов паралітик той на роздорожжу...: Вивчення в 10 кл. повісті І. Франка "Перехресні стежки" //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.30 – 32.

 24. Грозян С. Народний герой чи зрадник?: (Система уроків за поемою "Мазепа" В. Сосюри) //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N42. – С.7 – 8.

 25. Гуменний М. Авторські характеристики і образна система І. Франка (на матеріалі дитячих оповідань)/М. Гуменний, В. Гуменна //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.34 – 37.

 26. Данильчук О. Розкриття в п'єсі "Хазяїн" І. Карпенка-Карого деморалізуючого впливу на людину злочинних засобів збагачення //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.46 – 47.

 27. Демчук О. Вирішення психо-фізіологічних проблем на уроках літератури/О. Демчук, Г. Демчук //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.37 – 41.

 28. Демчук О. Книга, що дана Богом: Система уроків з вивчення Біблії. 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.114 – 126.

 29. Демчук О. Лекція – портрет: З дрібниць складається життя (психологічний портрет М.Кропивницького) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N4. – С.77 – 79.

 30. Демчук О. Ніколи не сміявся без любові: (літ.-біограф. портрет О. Вишні: урок в 11–му кл.) //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N41. – С.7 – 8.

 31. Демчук О. Розробка уроків з теми: "Життя і творчість Івана Франка" //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N43. – С.6 – 8.

 32. Демчук О. Уроки – дослідження у процесі вивчення літератури в школі //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.29 – 32.

 33. Дискусія "Методична наука і практика в сучасних умовах": (початок див. у N,6,8,10 за 1998 р.) //Дивослово. – 1999. – N1,2. – С.51 – 53,50 – 53.

 34. Дмитренко Г. "І хоч я жив, то все ж я не нажився...": (Театралізований урок вивчення біографії І. Франка в 10 кл.) //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N43. – С.3 – 5.

 35. Дмитренко Г.К. Опис зовнішності українського козака за народною картиною "Козак Мамай": План – конспект відкритого уроку з укр. мови в 7 кл. //Гімназія на порозі XXI століття: Наук.-метод. посіб. – К.: "Знання", 1999. – С.53 – 63.

 36. Драчук Л. "Вернулися люди з рушниками, з святим хлібом обміненим...": (Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу, відображених у творах Т.Шевченка) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.20 – 26.

 37. Драчук Л. Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського народу під час вивчення пісенної творчості українських поетів //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.2 – 4.

 38. Жиденко Г. "Перехресні стежки" Івана Франка в 10 класі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.6 – 12.

 39. Жила С. "Кобилянська жила огнем душі...": (Вивч. біографії О. Кобилянської у взаємозв'язку з суміжними мистецтвами) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.13 – 15.

 40. Жила С. На засадах взаємодії і синтезу мистецтв: (Досвід роботи вчительки укр.мови та літ. О.Лісової) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.22 – 23.

 41. Жила С. "Тут Шевченко присутній. Присутні ми...": (Вивч. біографії Т. Шевченка у взаємозв'язку з образотворчим мистецтвом) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.41 – 51.

 42. Завгородня Т. Василь Пачовський про вивчення української літератури в школі //Дивослово. – 1999. – N6. – С.37 – 38.

 43. Захарова В.А. До проблеми виховних можливостей уроків літератури //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб.наук.пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.331 – 336.

 44. Калінчева Л. Філософське осмислення долі народу, невмирущості його основ у романі В.Земляка "Лебедина зграя" //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.47 – 49.

 45. Кейда Ф. Ознайомлення восьмикласників із творами народної лірики //Дивослово. – 1999. – N6. – С.31 – 33.

 46. Клименко Н. Україна в малярстві Т.Г. Шевченка: Матеріали до уроку – екскурсії //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.228 – 236.

 47. Клочек Г. Українська література в школі як націотворчий фактор //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3 – С.25 – 28; N 4 - С.25 – 27.

 48. Князь О. Проблемний підхід до вивчення літератури як засобу розвитку творчих здібностей учнів //Директор шк. – 1999. – N44. – С.12.

 49. Коваль В. Виховання патріотичних почуттів під час вивчення творчості Уласа Самчука //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.41 – 43.

 50. Ковальчук Г. Використання літературно-краєзнавчого матеріалу на уроках української літератури та в позаурочний час/Г. Ковальчук, В. Терлецький //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.34 – 38.

 51. Ковальчук О. "Ми є. Були. І будем ми!": Вивчення роману Івана Багряного "Тигролови" //Дивослово. – 1999. – N7. – С.36 – 41.

 52. Косогова Л. Схема нетрадиційної форми залікового контролю знань учнів //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N48. – С.9.

 53. Кривутенко Т. Творчість Олександра Довженка в 11 – му класі: Тестові завдання //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N46. – С.12.

 54. Кузнецов Ю. Імпресіонізм як мрія про гармонію: На прикладі новели М. Коцюбинського "Intermezzo" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.78 – 84.

 55. Кузнецов Ю. "Підручник – це твір мистецтва" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.10 – 12.

 56. Купцова В. "Як підручник допомагає учневі у засвоєнні теорії літератури?" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.21 – 24.

 57. Лаврусевич Н. Особливості вивчення новелістики 20 – 30 – років ХХ ст.в загальноосвітній школі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.13 – 15.

 58. Левченко Т. Вивчення слів – символів на уроках словесності у 5 класі //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.73 – 75.

 59. Лісова О. "Я України син, України...": (Через призму "Щоденника" О.П.Довженка) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.23 – 25.

 60. Лісовський А. Сучасні проблеми шкільної літературної освіти /А. Лісовський, С. Пультер //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N4. – C.2 – 5.

 61. Лупійчук А. Чого навчає "Велесова книга"?: Урок – дослідження. 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.127 – 135.

 62. Майоров В. Нові підручники з української словесності в контексті сучасності //Дивослово. – 1999. – N8. – С.38 – 39.

 63. Масол Л. Образ – слово – думка: полікультурний діалог в освітньому просторі //Мистецтво та освіта. – 1999. – N4. – С.38 – 45.

 64. Машталер Г. Вивчення літературознавчих праць Симона Петлюри в гімназії //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.14 – 17.

 65. Мельничайко В. Мовні аспекти опрацювання п'єси "Наталка Полтавка" //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.57 – 61.

 66. Месевря О. Проблема добра і зла у творчості українських класиків: Урок повторення й узагальнення //Дивослово. – 1999. – N12. – С.28 – 31.

 67. Михайлова Н. Емоційне виховання учнів на уроках української літератури //Дивослово. – 1999. – N7. – С.44 – 45.

 68. Мовчун А. Леонід Іванович Глібов і його твори в початковій школі //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.44 – 46.

 69. Мовчун А. Тарас Григорович Шевченко і його твори в початковій школі //Почат. шк. – 1999. – N2,3. – С.5 – 10,С.6 – 12.

 70. Могильницька Г. Моральна проблема драми І.Кочерги "Ярослав Мудрий" //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.36 – 39.

 71. Москальчук В. Неопалима Купина української душі: Урок – бесіда за романом "Прибутні люди" лауреата Шевченковської премії В.Захарченка.11 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.115 – 123.

 72. Москальчук В. Тести за творчістю Тараса Шевченка : 9 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.124 – 128.

 73. Наумова Н. Ідея спокути і духовного відродження в поемі Т.Шевченка "Варнак" та однойменній повісті //Дивослово. – 1999. – N11. – С.45 – 47.

 74. Овчарук О.В. Народна творчість – джерело української духовності: Деякі аспекти гуманізації процесу навчання та виховання //Відродження. – 1999. – N5. – С.36 – 37.

 75. Одинець І. Вивчення творчості О.Коломійця в 11 – му класі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N2. – С.35 – 40.

 76. Осадча І. "А що історія? Історія – коріння...Чим глибше, тим міцніше стоїмо": (Образ Ярослава Мудрого в романі Павла Загребельного "Диво") //Дивослово. – 1999. – N2. – С.39 – 41.

 77. Пастушенко Н. Діагностування навченості учнів з української літератури як шлях до утвердження педагогіки толерантності (теорія і практика) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N2. – С.28 – 33.

 78. Пастушенко Н. Погляд на виховні можливості літератури крізь призму педагогіки Юліяна Дзеровича //Дивослово. – 1999. – N12. – С.48 – 51.

 79. Пахаренко В. "...Перейти до естетико-гуманістичного підходу у викладанні літератури" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.16 – 19.

 80. Пахаренко В. Аналіз художнього твору //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.28 – 30.

 81. Пахаренко В. Скарби "Великого льоху": Вивчення поеми у школі //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.157 – 162.

 82. Пенцакова Л. Тести з української літератури (11 – 18 ст.) /Л.Пенцакова, Г.Рахова //Дивослово. – 1999. – N7. – С.45 – 50.

 83. Піскун О. "Над обмеженою реальністю видимого": Життя і творчість Василя Барки //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N3. – С.32 – 36.

 84. Письменна Н.С. Вивчення творчості С.В.Руданського: Робота над текстом творів. Читання за ролями //Все для вчителя. – 1999. – N19 – 20. – С.56 – 57.

 85. Пультер С. Життєпис письменника на уроках літератури в старших класах/С. Пультер, К. Колесник //Укр.мова і література в школі. – 1999. – N4. – С.33 – 37.

 86. Пучневська В. Відповідати добром: Образ знедоленої жінки у поемі "Наймичка" //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N1. – С.134 – 137.

 87. Розвозчик П. Ідея національного пробудження в творчості Т.Шевченка: (Дослідження з елементами семінару – практикуму) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.10 – 12.

 88. Розвозчик П. Поринаючи в історію пращурів: (погляд з майбутнього на історичну повість І.Франка "Захар Беркут") //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.50 – 52.

 89. Руснак І. Український фольклор у школі: Фрагменти з підручника //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2 – С.60 – 78; N 3. - С.105 – 111.

 90. Рязанова О. Система уроків за темою "Вивчення творчості Івана Франка" в 10 класі //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N43. – С.9 – 11.

 91. Сваричевський А. Леонід Глібов – байкар і педагог //Урок української. – 1999. – N6. – С.37 – 43.

 92. Сидорчук І. Образи української міфології як засіб народної педагогіки: Л. Українка //Почат. шк. – 1999. – N 2. – С. 46-47.

 93. Ситченко А. Вивчення художнього твору в школі: деякі аспекти проблеми //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.25 – 29.

 94. Скиба О. Поглиблене вивчення фольклору в 6-му класі //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.46 – 54.

 95. Скуратівський Л. Еверест духовності: (Матеріали до вивч. Нового Заповіту на позакласних і позашкільних заняттях) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1,2. – С.53 – 58,С.56 – 60.

 96. Слоньовська О. "...Саме через підручник ведеться боротьба за душу дитини..." //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.12 – 14/

 97. Соп'яненко К. Перспективы підручника з української літератури /К. Соп'яненко, Г. Воробйова //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N6. – С.2 – 5.

 98. Сосюк Н. Тестові завдання з теорії літератури (10 – 11 класи) //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.32 – 33.

 99. Степанишин Б. Еволюція і корекція програми української літератури 5 – 11 кл. //Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – N1. – С.44 – 50.

 100. Степанишин Б.І. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка в школі: Методична трилогія: Метод. посіб. для вчителів. – К.: Проза, 1999. – 384 с.

 101. Степанишин Б. Що і як робити? Роздуми методиста літератури: (Сорок проблемних запитань і стільки ж принципових відповідей на них) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.38 – 46.

 102. Степанишин Б. Яким бути підручникові з літератури? //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.57 – 62.

 103. Суровцева Р.Ф. Психолого-педагогічні особливості викладання літератури в школі //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб.наук. пр. /Київ.держ. лінгв. ун–ту. – 1999. – Вип.6. – С.65 – 67.

 104. Тернецька М. Поет високого духу: Система уроків за творчістю Є.Маланюка. 11 кл. //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.141 – 153.

 105. Ткачук Г. Організація навчання та орієнтовне планування занять з дитячою книжкою: 1 півріччя, 2 півріччя //Почат. шк. – 1999. – N9, – С.34 – 38; N 12. - C.35 – 38.

 106. Токмань Г. Методи літературознавчого аналізу в школі //Дивослово. – 1999. – N6. – С.28 – 30.

 107. Фасоля А. Ігрова змагальність на уроках літератури//Урок української. – 1999.-N9.-10. – С.33 – 35.

 108. Фасоля А. Роман Уласа Самчука "Марія". Три варіанти одного уроку //Дивослово. – 1999. – N3. – С.39 – 42.

 109. Фасоля А. Формування духовного світу особистості школяра засобами літератури: (Психолого-педагогічні основи формування духовного світу особистості) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.22 – 24.

 110. Філіппова Н. Варіанти уроку вивчення біографії письменника //Дивослово.-1999.-N5. – С.32 – 34.

 111. Фисюк О. Викладання літератури української діаспори в середній школі //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.37 – 39.

 112. Хрипко К.О. Літературне краєзнавство та його місце при вивченні літератури в школі/К.О. Хрипко, Т.О. Зволинська //Наука і сучасність: Зб.наук.пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. Вип.2, ч.3. – С.102 – 109.

 113. Чириба В. "Казка мойого дитинства" Богдана Лепкого в позакласному читанні //Дивослово. – 1999. – N9. – С.38 – 40.

 114. Чумак Т. Розгляд статті Уласа Самчука "Народ чи чернь?" в 11 класі //Дивослово. – 1999. – N12. – С.31 – 33.

 115. Шевченко З. Вічне, невмируще слово Кобзаря: (Вивч. життя і творчості Тараса Шевченка в 9–му кл.) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N1. – С.37 – 41.

 116. Шевченко З. Нездоланна сила людського духу: (До вивч. творчості Т.Г.Шевченка в 9-му кл.) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N3. – С.7 – 10.

 117. Шевчук В. Кілька думок з приводу нового підручника та хрестоматії для 11-го кл.//Слово і час. – 1999. – N10. – С.23 – 27.

 118. Шинкарук Н. Про що може розповісти рівень знань: (Про результати перевірки М-вом освіти рівня знань учнів з укр.мови і л-ри) //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – N2. – С.31 – 42.

 119. Шкуть Л. Трактування питань національної історії та культури в романах: "Чорна Рада" П.Куліша та "Хмари" І.Нечуя – Левицького //Укр. мова і л-ра. в шк. – 1999. – N4. – С.28 – 33.

 120. Шпильова Н. Вивчення трагедії "Сава Чалий" Івана Карпенка – Карого в 10-му кл. //газ.Укр. мова та л-ра. – 1999. – N42. – С.3 – 4.

 121. Шуляр В. Література як художнє відтворення життя (6 кл.) //Укр. л-ра в загальноосвітній шк. – 1999. – N5. – С.17 – 18.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Альбер Камю: Матеріали до вивчення творчості //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.21 – 23.

 2. Андроник А. Брат мой – враг мой: К проблеме анализа образа отрицательного героя в школе (на материале драмы Ф.Шиллера "Разбойники") //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.137 – 142.

 3. Андроник А.В. Утверджуючи концепцію оптимістичного сприйняття життя: Матеріали до вивчення "Декамерона" Дж. Боккаччо. 8 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.20 – 22.

 4. Афанащенко Л.М. Добро должно побеждать зло: Изучение "Приключений Оливера Твиста" с помощью опорной таблицы //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.38 – 39.

 5. Бабенко Е.П. Нескончаемый день Чика: Исследование эмоционального тона повести Ф.Искандера "Ночь и день Чика" в процессе беседы на уроке в 9–м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.40 – 43.

 6. Белей Н.І. Чарівний світ арабських казок: Начерки до уроку – знайомства із збіркою "Тисяча та одна ніч". 5 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.7 – 9.

 7. Белоус В.С. На коммуникативной основе: Уроки русского языка в 7 кл. школ с украинским языком преподавания/В.С. Белоус, Н.Н. Шишова //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1998. – N8 – 12; 1999. – N1 – 4

 8. Береза Б. У класі Гоголь: у нас іде урок: (Із творчої лабораторії: текстуальне вивчення в 6 кл. повісті "Страшна помста") //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N39. – С.1 – 2.

 9. Бескровна О. Шолом-Алейхем у школі //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N35. – С.3.

 10. Білик Н.Д. Замість світу рицарів, принцес і чудовиськ – реальне життя: До вивчення роману Г.Філдінга "Історія Тома Джонса, знайди". 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.39 – 42.

 11. Бобровська Є.М. Чи справді покоління втрачене?: Матеріали до уроку за романом Е.М.Ремарка "Три товариші". 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.38 – 39.

 12. Болотіна В.Ю. Активізація методів формування та діагностування моральної вихованості школярів в процесі вивчення зарубіжної літератури //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки)./НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 3. – С.14 – 21.

 13. Братко В.О. Розвиток творчої активності учнів під час вивчення новел Е.Хемінгуея: Метод. рек. 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.37 – 42.

 14. Бунеев Р. Концепция и программа курса литературного образования в средней школе (5 – 11 кл.)/Р. Бунеев, Е. Бунеева, И. Гитович, И. Адельгейм //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N38. – С.7 – 12.

 15. Бунеев Р. Программа по чтению и начальному литературному образованию для 1 – 4 классов общеобразовательной школы: Объяснительная записка/Р. Бунеев, Е. Бунеев //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N38. – С.4 – 6.

 16. Бурда Т."Його мусить прочитати кожен": Дидактичний матеріал до вивчення героїчного епосу німецького народу "Пісні про Нібелунгів" //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.106 – 116.

 17. Вітченко А. Вогник родинного театру: Система сценічно-ігрової діяльності на уроках за романом М.Твена "Пригоди Тома Сойєра".5 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.95 – 98.

 18. Вітченко А.О. Програма театрально-творчого розвитку школярів середніх класів у процесі вивчення курсу "Зарубіжна література" (5 – 7 кл.) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.17 – 25.

 19. Вітченко А.О. Програма театрально-творчого розвитку школярів середніх класів у процесі вивчення курсу "Зарубіжна література" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.12 – 15.

 20. Ващенко Л.М. Культура не вичерпується Словом: Про завдання, зміст та метод. підходи до викладання курсу "Світова художня культура" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – С.6 – 8.

 21. Волков В.В. Учить языку через литературу и литературу – через язык: Роль изложения в совершенствовании мастерства читателя //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.6 – 8.

 22. Волощук Є. Західні літературознавчі концепції – вітчизняній методиці //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.81 – 88.

 23. Денисова Т.Н. Наприкінці ХХ ст.: постмодернізм, мультикультуралізм: Матеріали до уроку. 11 кл./Т.Н. Денисова, Г.М. Сиваченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.49 – 51.

 24. Денисова Т. Роздуми про викладання літератури США //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.72 – 75.

 25. Дереза Л. Подорож до країни наших мрій: Л.Ф.Баум "Чарівник країни Оз". 5 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.82 – 86.

 26. Дишлюк Ю.М. "И свет хорошо, да и со светом плохо...": Вариант урока, посвященного изучению сатирических рассказов Михаила Зощенка. 11 класс //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.33 – 37.

 27. Доктор Фауст: Легенда (Отрывки) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – С.37 – 40.

 28. Евграфова А.А. "Метель": К изучению повести //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.11 – 13.

 29. Експериментаторство і художні відкриття Гійома Аполлінера у царині поезії //Тема. – 1999. – N2. – С.92 – 94.

 30. "Епічний театр" Б.Брехта: теоретичні засади і творча практика ("Життя Галілея") //Тема. – 1999. – N2. – С.102 – 103.

 31. "Епічний театр" Б.Брехта: теоретичні засади і творча практика ("Матінка Кураж та її діти") //Тема. – 1999. – N2. – С.101 – 102.

 32. Єременко О.В. Влада золота та її філософія в повісті "Гобсек": Матеріали до уроку, 10 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.23 – 24.

 33. Єременко О.В. Погляд у "темноту людського серця": Матеріали до прочитання роману В.Голдінга "Володар Мух". 6 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.16 – 19.

 34. Єременко О.В. Шедевр Бермана: До вивчення новели "Останній листок" О.Генрі //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.16 – 17.

 35. Жанрова та художня своєрідність романів Л. Толстого, засоби відтворення в них "діалектики душі" героїв ("Анна Кареніна") //Тема. – 1999. – N2. – С.60 – 65.

 36. Жанрова та художня своєрідність романів Л.Толстого, засоби відтворення в них "діалектики душі" героїв ("Війна і мир") //Тема.. – 1999. – N2. – С.65 – 67.

 37. Загальна характеристика "срібної доби" російської поезії, її провідних напрямів, течій та художніх здобутків //Тема. – 1999. – N2. – С.54 – 56.

 38. Зарольська Л.І. Комплекс завдань як засіб диференційованого навчання: На уроках за романом Д.Дефо "Робінзон Крузо". 5(6) кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.6 – 8.

 39. Зарольська Л.І. Щоб читання було не тільки працею, а й насолодою, треба стимулювати нарощування його обсягів: (Дидактичний матеріал) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.7 – 10.

 40. Зарубіжна література: Екзаменаційні білети. 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.60 – 61; Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – N3. – С.62 – 64.

 41. Зарубіжна література: Екзаменаційні білети. 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.62 – 64; N4. – С.54 – 55.

 42. Затонський Д. Зарубіжна література в школах України //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.61 – 66.

 43. Зварич В.З. Розум серця: Матеріали до вивчення творчості Ясунарі Кавабати. 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.42 – 46.

 44. Зображення жіночої долі на сторінках творів художньої літератури 19 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.49 – 51.

 45. Зозуля Н.В. Поэтика материнской любви: Особенности изучения детского фольклора на уроках литературы //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.47 – 49.

 46. Ісаєва О.О. Методичні рекомендації з розвитку мовлення учнів 8 – 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N1. – С.39 – 41.

 47. Ісаєва О.О. Організація дослідницької діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.3 – 5.

 48. Ісаєва О.О. Хто ви – Дон Кіхоте Ламанчський?: Урок – засідання прес – клубу з вивчення роману М. де Сервантеса з використанням літературно критичних матеріалів. 8 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N5. – С.14 – 17.

 49. Кабкова О.В. Нові засоби зображення внутрішнього світу людини в модерністській літературі 20 ст. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.53.

 50. Кабкова О.В. Опираючись пошесті, зберегти власне "Я": Матеріали до вивчення роману А.Камю "Чума". 11 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.23 – 26.

 51. Казымова Л.И. "Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду...": Дидактический материал для уроков по развитию речи //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.15 – 16.

 52. Камынина Е.М. "Духовной жаждою томим...": Изучение стихотворений А.С.Пушкина "Пророк" в 7–м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.21 – 25.

 53. Караменов Н. Эскизы урока – мифологической интерпретации повести – притчи "Старик и море": Хемінгуей у методичній палітрі //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.168 – 176.

 54. Кеба О.В. Ф. Кафка "Перевтілення": Матеріали до вивчення: 11 кл./О.В. Кеба, П.Л. Шулик. – Кам'янець – Подільський: Абетка, 1999. – 60 с.

 55. Кирилюк З.В. Вивчати твір у системі координат своєї епохи //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.3 – 6.

 56. Кирилюк З.В. Изучение программных произведений А.С.Пушкина в широком литературном контексте: 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.15 – 19.

 57. Ковбасенко Л.В. Відлік нової поезії починається з нового типу героя: Матеріали до вивч. творчості Шарля Бодлера. 10 кл./Л.В. Ковбасенко, О.В. Пронкевич //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.38 – 42.

 58. Ковбасенко Л.В. Джеймс Джойс. "Джакомо Джойс": матеріали до варіативного вивчення. 11 кл./Л.В. Ковбасенко, Р.П. Савчук, Н.І. Дорофеєва, Р. Семків //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.28 – 42.

 59. Кокарєва В.В. Образ, що став вічним: Уроки коментованого читання роману М.Сервантеса "Дон Кіхот". 8 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.20 – 24.

 60. Коломієць Г. "Американське" та "європейське" в творчості Едгара По: Матеріали для узагальнюючого уроку. 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.119 – 128.

 61. Коломієць Л.А. "Гюго – це цілий світ": Вивчення біографії письменника – романіста із залученням творів інших видів мистецтва цього напряму. 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.21 – 23.

 62. Коломієць Л.В. Основні мотиви лірики Томаса Стернза Еліота: (Наша консультація: завтра екзамен) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.62.

 63. Коломієць Л.В. Символіка змісту та образів хемінгуеївської філософської повісті – притчі "Старий і море" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.54.

 64. Колосова Н.А. Пантеоны богов: Мифология (нач.см. N4,5,6 1998 г.) //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1,4. – С.39 – 43,С.39 – 44.

 65. Конєва Н.С. Тривожні акорди чайної церемонії: Начерки до вивчення творчості Ясунарі Кавабата, зокрема його повісті "Тисяча журавлів". 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.38 – 41.

 66. Конєва Т.М. "Я повинен примусити вас повірити в любов, у життя...": Оповідання Рея Бредбері "Усмішка", 6 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.5 – 9.

 67. Контрастність почуттів та фольклорно-національний колорит у поезії Ф.Гарсія Лорки, її жанрова специфіка //Тема. – 1999. – N2. – С.99 – 101.

 68. Конфлікт між ілюзією та реальністю у романі ("Анна Кареніна" Л.Толстого) //Тема. – 1999. – N2. – С.45 – 46.

 69. Конфлікт між ілюзією та реальністю у романі ("Пані Боварі" Г.Флобера) //Тема. – 1999. – N2. – С.43 – 45.

 70. Конфлікт між ілюзією та реальністю у романі ("Червоне і чорне" Стендаля) //Тема. – 1999. – N2. – С.42 – 43.

 71. Коробенко О. Фольклорно-національний колорит у поезії Ф.Гарсіа Лорки //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.62 – 63.

 72. Косоговський А. Життя – це гра?...: (Д.Д.Селінджер "Над прірвою у житі") //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N37. – С.7.

 73. Костюк О.М. Жанрова своєрідність роману Л.Толстого "Війна і мир" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.53 – 54.

 74. Кохан Г.О. "Як безсмертя зоветься? Трава!"Урок – роздум за творчістю поета: (до 180 – річчя від дня народження Уолта Уїтмена //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.28,37 – 38.

 75. Красуцька І. Крутий обрив дорослості: Дж.Д.Селінджер "Над прірвою у житі". 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.163 – 168.

 76. Крементуло В.К. "Пан Тадеуш" Адама Міцкевича як національна епопея польської літератури. 9 кл.: Урок – літературний салон. Поети – символісти кінця 19 – початку 20 ст. 10 – 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.32 – 38.

 77. Кузьменко В.І. Вічна загадка любові: Матеріал до уроку за "Книгою пісень" Франческо Петрарки та його епістолярними творами. 8 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.15 – 17.

 78. Кузьмук О. "Батько Горіо" Оноре де Бальзака в 10 кл. //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N44. – С.4.

 79. Куцевол О.М. "В тенетах клятого раба...": Урок – диспут за трагедією Вільяма Шекспіра "Отелло". 8 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N5. – С.37 – 42.

 80. Куцевол О.М. Подорож до країни, яку вигадав Свіфт: Система уроків з вивчення "Мандрів Гуллівера" Дж.Свіфта, 7 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.9 – 14.

 81. Лаврусевич Н. Психолого-педагогічні умови сприймання старшокласниками новелістики //Дивослово. – 1999. – N9. – С.37 – 38.

 82. Лімборський І.В. Йоганн–Вольфганг Гете й Україна //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.55 – 56.

 83. Лімборський І.В. Фрідріх Шіллер і українська література //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.47 – 49.

 84. Літературні премії, їх роль у розвитку літературного процесу; найвідоміші письменники – лауреати Нобелівської премії //Тема. – 1999. – N2. – С.115 – 116.

 85. Литовка Л.І. "Щире золото не боїться спробного каменя": Два уроки з вивчення казки В.Гауфа "Гаданий принц". 5 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.11 – 16.

 86. Логінов А.Ю. Дидактичний матеріал до вивчення творчості Миколи Гоголя. 5 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.20 – 27.

 87. Логвин Г.П. "Майстерно ти стріляєш з лука, Телль...": До проведення уроків з вивчення поетичної драми Ф.Шіллера "Вільгельм Телль". 9 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.21 – 26.

 88. Логвин Г. Протистояння Фауста і Мефістофеля: Матеріали до уроку з вивчення трагедії Гете "Фауст". 9 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N4. – С.45 – 50.

 89. Логинов А.Ю. Там, на неведомых дорожках...: КВН по сказкам А.С.Пушкина //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.8 – 11.

 90. Лук'янець Н.П. Міфи про виникнення світу: Матеріали до уроку //Всесвітня л-ра. – 1999. – N6. – С.27 – 29.

 91. Макаренко Л.А. Театрализованный пушкинский марафон: Сценарий общешкольного праздника //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.48 – 51.

 92. Максимова Л. "Мислити і діяти, діяти і мислити": Тези до уроків, присвячених вивченню "Фауста" Й.В.Гете //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.51 – 55.

 93. Маркіна Л. Пізнати світ: Методичні нотатки до першої частини "Фауста" Й.В.Гете //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.47 – 51.

 94. Мартинець А.М. "Пошук пригод – моя невилікована хвороба...": Матеріали до уроку з вивч. роману Майн Ріда "Вершник без голови", 6 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.35 – 39.

 95. Марченко Н.П.Кожну мить проживати гарно, з позицій краси: До 100–ліття від дня народження Ясунарі Кавабата/Н.П. Марченко, О.В. Дебейко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N6. – С.50 – 52.

 96. Марченко Н.П. Чайна церемонія як спосіб розкриття японського національного характеру: Урок – чайна церемонія за повістю Ясунарі Кавабати "Тисяча журавлів". 11 кл. /Н.П. Марченко, Т.В. Михед, Т.П. Чередник //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.46 – 49.

 97. Матюшкіна Т.П. Портрет – совість: Матеріали до вивчення роману О.Уайльда "Портрет Доріана Грея". 10 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.37 – 39.

 98. Мацевко Л.В. Особливості реалізму в літературі початку ХХ століття: Компаративний огляд оповідань В.Винниченка, І.Буніна, Т.Манна. 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.40 – 46.

 99. Мацевко Л.В. Скорочуючи шлях від учителя до учня: (З практики організації особистісно-зорієнтованого навчання) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.10 – 13.

 100. Мележик В.О. Дивні й трагічні пригоди екіпажу "Іспаньйоли" : Система уроків з вивчення роману Роберта Стівенсона "Острів скарбів", 7 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.40 – 43.

 101. Мельник А.О. "Там русский дух...там Русью пахнет!": Фольклорные мотивы в поэме А.С.Пушкина "Руслан и Людмила" //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.6 – 11.

 102. Местек Ф. Образ Мазепи у всесвітній літературі /Ф. Местек, Л. Тримбач //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N39. – С.3,6 – 7.

 103. Мірошниченко Л.Ф. Вивчення ліричних творів всесвітньої літератури: Лекція 8. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.25 – 27

 104. Мірошниченко Л.Ф. Методи викладання світової літератури в школі //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.40 – 48.

 105. Мірошниченко Л.Ф. Методологію викладання літератури в школі визначати педагогам, а не літературознавцям/Л.Ф. Мірошниченко, Н.П. Марченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.2 – 4.

 106. Мистецькі ідеали угрупування французьких поетів "Парнас" та їх вплив на розвиток європейської поезії кінця 19 – поч. 20 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.40 – 42.

 107. Михайлова Л. Культурологічний підхід до аналізу літературних творів: (на прикладі арабської культури) //Мистецтво та освіта. – 1999. – N4. – С.13 – 16.

 108. Михайленко В. В гостях у барона Мюнхгаузена: Узагальнюючий урок – конкурс //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.104 – 106.

 109. Михальчук Н.О. Проблема розвитку вміння школярів продуктивно спілкуватися в процесі дискусії на уроках світової літератури в сучасній середній школі та деякі напрямки її розв'язання //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наук. зап. РДПІ. – Рівне, 1999. – Вип.6. – С.83 – 87.

 110. Модерністські напрями і течії в літературі кінця 19 – початку 20 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.13 – 16.

 111. Мокрій Н.О. Казки народів світу: Система опрацювання теми. 5 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.5 – 7.

 112. "Музика вірша" і "пейзажі душі" у ліриці П.Верлена //Тема. – 1999. – N2. – С.35 – 38.

 113. Мурзо Т.Є. "Умій нести свій хрест і віруй": Роздуми перед уроком за п'єсою А.П.Чехова "Чайка" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.2 – 3.

 114. Назарець В.М. Біля витоків детективу: Едгар По і Артур Конан Дойль //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.53 – 56.

 115. Назарець В.М. Мандрівка до безсмертя і вічної юності: Роман Жуля Верна "П'ятнадцятирічний капітан" //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.47 – 51.

 116. Наливайко Д.С. Основні засади французького символізму як мистецького явища та його роль у розвиткові європейської поезії //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.55 – 58.

 117. Наумова Н.С. "О, вітер зі схилу Фудзі": Конспект уроку з вивчення поезії Мацуо Басьо. 5 кл./Н.С. Наумова, Ю.С. Наумова //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.27 – 35.

 118. Не кількість письменників – а якість вивчення: Інтерв'ю з чл. – кор. НАН України Д.С.Наливайком //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N4. – С.2 – 4.

 119. Недайнова Т.Б. Зарубіжна література в контексті творів інших видів мистецтва: (Журнал в журналі)/Т.Б. Недайнова, О.О. Покатилова, А.О. Вітченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.29 – 36; N 12. - С.29 – 40.

 120. Недайнова Т.Б. На основі взаємодії різних видів мистецтва: До питання про теорію і практику інтегрованого уроку //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.6 – 8.

 121. Немиришин П. В поисках путей к свободе: Система уроков по изучению драмы Ф.Шиллера "Вильгельм Телль" //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.124 – 137.

 122. Немиришин П.І. Засобами суміжних видів мистецтва: Два уроки за драмою Ф.Шиллера "Вільгельм Телль" з використанням живопису (Й.А.Кох, Й.Г.Фюслі), музики (Л.ван Бетховен, Дж.Россіні). 9 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.28 – 42.

 123. Немиришин П. Система вивчення ліричних творів: (На матеріалі "Книги пісень" Г.Гейне) //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.161 – 171.

 124. Ненько І.Я. Заклик до всепланетарної солідарності: Спроба інтерпретації ідейно-художнього змісту роману " Сто років самотності" Г.Гарсіа Маркеса. 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.46 – 48.

 125. Ніколенко О.М. "Відкриття світу й людини": "Декамерон" Дж. Боккаччо (приповість до четвертого дня) //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.4 – 7.

 126. Ніколенко О.М. Діти, які ніяк не можуть подорослішати: Блискучий сатиричний твір Б.Нушича "Автобіографія". 11 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.45 – 48.

 127. Ніколенко О.М. Марк Твен і його книги: Сценарій літературного вечора //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.39 – 45.

 128. Ніколенко О.М. "Моє пробудження благословили шквали...": Поезія Артюра Рембо. 10 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.49 – 53.

 129. Ніколенко О.М. Навіщо людині вчитися?: Урок компаративного аналізу за творами Ж. – Б.Мольєра "Міщанин – шляхтич" і Д.Фонвізіна "Недоросток". 8 кл./О.М. Ніколенко, С.Д. Стеценко //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N2. – С.50 – 55.

 130. Ніколенко О.М. Найбільша загадка – людина: Урок – психологічне розслідування за повістю А.Конан Дойля "Собака Баскервілів", 7 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.14 – 21.

 131. Ніколенко О.М. Останні дороги Миколи Гоголя: Сценарій літературного вечора для старшокласників (До 190–річчя від дня народж. М.В. Гоголя) //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N4. – С.50 – 56.

 132. Ніколенко О.М. Провісник Відродження: Данте. "Божественна комедія". 8 кл./О.М. Ніколенко, Н.Г. Марченко //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N2. – С.16 – 24.

 133. Ніколенко О.М. Собака дорожчий за людину: Оповідання А.Чехова "Хамелеон" //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.7 – 10.

 134. Ніколенко О.М. Чи потрібні янголи на землі?: Габріель Гарсіа Маркес і Лев Толстой (порівняльний аналіз оповідань "Стариган з крилами" та "Що живить людей"), 7 кл./О.М. Ніколенко, Н.Г. Марченко //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.46 – 50.

 135. Ніколенко О.М. Що є людина на Землі? : Урок – роздум за трагедією Й.–В.Гете "Фауст" (1 частина), 9 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.27 – 34.

 136. Ніколенко О.М. "Як важко говорити російською!": Оповідання М.Зощенка "Мавпяча мова" //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.10 – 13.

 137. Ніколенко О. Перемога духа особистості: Матеріали до вивчення п'єси "Життя Галілея" Б.Брехта //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.196 – 200.

 138. Нові засоби зображення внутрішнього світу людини у модерністській прозі 20 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.94 – 96.

 139. Новаторський характер і тематичне розмаїття поетичної збірки У.Уїтмена "Листя трави" //Тема. – 1999. – N2. – С.4 – 6.

 140. Образ дитини і тема дитинства у творчості Ч.Діккенса ("Пригоди Олівера Твіста") //Тема. – 1999. – N2. – С.38 – 40.

 141. Оришака Ю.М. Фрідріх Шиллер: "І любов між нами триватиме – радій, Лауро! – без кінця..."/Ю.М. Оришака, Т.К. Пересунько //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.57 – 59.

 142. Орленко Л.Л. Лексическая тема как средство повышения эффективности изучения языка: 5 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2,4. – С.58 – 60,51 – 54.

 143. Орлов А. Гра "Пригоди Сіндбада" //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.9 – 11.

 144. Орлова О.В. Влада сліпої долі: Урок за повістю О.С.Пушкіна "Заметіль". 6 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.34 – 37.

 145. Орлова О.В. "З трояндою в руці...": Асоціативний аналіз поезії Генріха Гейне. 9 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.43 – 47.

 146. Орлова О. Поетичний всесвіт Томаса Стернза Еліота: 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.143 – 150.

 147. Орлова О.В. Флейта Гамлета: Урок – дослідження з вивчення інтерпретацій образу принца Датського на світовій сцені. 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N2. – С.30 – 33.

 148. Орлова О.В. "Яка вона важка, ця намистина – моя сльоза!": Зерна вічності поезії Ісікава Такубоку. 10 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.35 – 38.

 149. Основні мотиви і жанри лірики Т.С. Еліота //Тема. – 1999. – N2. – С.103 – 106.

 150. Основні мотиви й філософська насиченість лірики Б. Пастернака //Тема. – 1999. – N2. – С.87 – 88.

 151. Основні мотиви, образи і символи лірики О. Блока //Тема. – 1999. – N2. – С.71 – 73.

 152. Павличко Д.В. Сонети Шекспіра: 8 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.21 – 24.

 153. Пацановська Л.І. Гобсек – це не лише живоглот: Матеріали до уроку, 10 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.21 – 23.

 154. Первак А.П. Понять себя, поняв героев романа: Конспект сдвоенного урока – исследования (методом психоанализа) романа в стихах А.С.Пушкина. 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.25 – 38.

 155. Первак О. "Вічний світ у втіленнях невічних": образ світу в романі Г.Гессе "Гра в бісер" //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.206 – 213.

 156. Первак О.П. Ідея солідарності як альтернатива самотності: Комплексний аналіз роману Г.Гарсіа Маркеса "Сто років самотності". 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.43 – 46.

 157. Первак О.П. Тестові завдання із зарубіжної літератури //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.46 – 54.

 158. Первак О. У чому сила героїв Джека Лондона?: 6 – 8 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.102 – 106.

 159. Пересунько Т.К. С любимыми не расстаются...: История легендарной любви Оноре де Бальзака и графини Эвелины Ганской //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.39 – 43.

 160. Писаренко Ю.М. Й.В.Гете. "Фауст": матеріали до варіативного вивчення: 9 кл./Ю.М. Писаренко, В. О. Мухін, А.О. Вітченко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.17 – 37.

 161. Півнюк Н.О. Поетичний маніфест знедолених: Матеріали до уроку – бесіди за поезією "Чесна бідність" Роберта Бернса. 5 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.7 – 8.

 162. Півнюк Н.О. Турбуючись про підвищення статусу читання: Авторський коментар до підручника – хрестоматії із зарубіжної літератури для 5 кл./Н.О. Півнюк, О.М. Чепурко, Н.М. Гребницька //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.38 – 41.

 163. Пізня поезія Анни Ахматової ("Реквієм"). Ахматова і Україна //Тема. – 1999. – N2. – С.51 – 53.

 164. Пицко Л. Джеймс Крюс "Тім Талер, або проданий сміх": (Урок позакласного читання в 6 кл.) //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N45. – С.6.

 165. Платухина Г.И. Героическое влечет героев, тем более, если они поэты: Былинные мотивы в русской поэзии: "Илья Муромец" А.К.Толстого, "Змей" Н.С.Гумилева, "Князь Василько Ростовский" Д.Б.Кедрина //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.36 – 38.

 166. Поколодный Л. Материалы к урокам по произведениям Э.Т.А.Гофмана //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.144 – 150.

 167. Полетова Н.П. "Хочу воспеть свободу миру": Урок – устный журнал по лирике А.С.Пушкина в 9–м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.25 – 29.

 168. Поліфонія і проблематика роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита", традиції світової літератури у творі //Тема. – 1999. – N2. – С.97 – 99.

 169. Поняття про акмеїзм, його естетичні засади та художні здобутки представників цієї течії //Тема. – 1999. – N2. – С.67 – 69.

 170. Поняття про модернізм та авангардизм у літературі й мистецтві кінця 19–початку 20 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.11 – 13.

 171. Постулати теорії естетизму О.Уайльда та їхня інтерпретація в романі "Портрет Доріана Грея" //Тема. – 1999. – N2. – С.69 – 71.

 172. Пранцова Г.В. "Остроумные вымыслы": Анекдот как "строительный материал" для создания юмор. произведений разных жанров //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.37 – 39.

 173. Пригодій С.М. Поліметодологічні підходи до прочитання "Іліади" Гомера: Аналіз поеми в історико-культурному, естетичному, юнгіанському, екзистенціалістському аспектах //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.35 – 38.

 174. Приходько О. Постать гетьмана Мазепи очима двох слов'янських письменників: (Матеріали до уроку вивчення поеми В.Сосюри "Мазепа" з елементами компаративного аналізу) //Дивослово. – 1999. – N6. – С.34 – 37.

 175. Про деякі концептуальні питання методики викладання зарубіжної літератури: Бесіда з літературознавцем, методистом, автором посібників, хрестоматій Ю.І.Султановим //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.2 – 3.

 176. Проблема мистецтва та місця художника у суспільстві ("Майстер і Маргарита" М.Булгакова) //Тема. – 1999. – N2. – С.91 – 92.

 177. Проблема мистецтва та місця художника у суспільстві ("Мартін Іден" Джека Лондона) //Тема. – 1999. – N2. – С.88 – 89.

 178. Проблема мистецтва та місця художника у суспільстві ("Смерть у Венеції" Т.Манна) //Тема. – 1999. – N2. – С.89 – 91.

 179. Провідні жанри і проблеми французької прози 19 ст. //Тема. – 1999. – N2. – С.2 – 4.

 180. Пронкевич О. Відкриваючи дорогу до казки: З практики вивчення казок братів Грімм /О. Пронкевич, А. Ситченко //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.88 – 97.

 181. Протест проти війни у творах письменників 20 ст. (на прикладах вивчення творів Е.М.Ремарка, Е.Хемінгуея, Г.Бьолля, В.Бикова) //Тема. – 1999. – N2. – С.109 – 113.

 182. Рада І. Ранній американський романтизм у дзеркалі живопису: 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.111 – 119.

 183. Рада И.Н. "Я здесь, на сером полотне, возникла странно и неясно": Урок – экскурсия по портретной галерее поэтессы. (К 110 – летию со дня рождения А.Ахматовой) //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N6. – С.52 – 56.

 184. Рада І.М. "Як у слові вимовити себе...": Творчі письмові роботи учнів 10 – 11 кл. із зарубіжної літератури //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.52 – 56.

 185. Ревнівцева О. Запалити вогонь у своїй душі: О.Генрі "Світильник, що горить". 6 – 8 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.98 – 102.

 186. Рибакова О. Східці до пекла: (Новий погляд на роман Оноре де Бальзака "Батько Горіо": карнавальні мотиви і образи) //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N44. – С.6 – 8.

 187. Рогозинський В.В. Блукаючи у темряві ночі, або Пекло очима Семюеля Беккета //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N1. – С.49 – 55.

 188. Рогозинський В.В. "Нам долю не перемогти несправедливістю й помстою...": Матеріали до проведення системи уроків з вивчення філософської драми П.Кальдерона "Життя – це сон". 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N2. – С.39 – 45.

 189. Рогозинський В.В. "Не розуміє людина жарту – пиши пропало": Сценарій проведення Дня Сміху. 9 – 11 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N3. – С.54 – 62.

 190. Рожнова Л. "Там русский дух... там Русью пахнет!" "Руслан и Людмила" – поэма А.С.Пушкина и опера М.И.Глинки: Интегрированный урок /Л. Рожнова, О. Кудряшова //Все для вчителя. – 1999. – N10. – C.35 – 36.

 191. Розмаріца І. Том і ми: Уроки за романом М.Твена "Пригоди Тома Сойєра".5 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.90 – 95.

 192. Роик Е.М. Дорога к Пушкину нелегка для ученика, но ведь он идет не один: Авторский взгляд на изучение творчества великого поэта //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N2. – С.4 – 6.

 193. Романчук Т.В. Над чем смеется Чехов? : Изучение рассказа "Хамелеон" в 7–м кл. //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.30 – 31.

 194. Ромащенко Л.І. Пафос заперечення війни: Матеріали до уроку за повістю "Альпійська балада" В.Бикова і оповіданням "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." Г.Белля. 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.39 – 41.

 195. Росицька І.В. Любов до життя. До якого?..: Спроба нетрадиційного трактування образу головного героя оповідання Дж. Лондона "Любов до життя" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.3.

 196. Росовецький С.К. Билина "Ілля Муромець і Соловей Розбійник" у культурологічному контексті //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N6. – С.31 – 34.

 197. Рудиченко В.И. "Вот – я,весь боль и ушиб...": Краткий конспект урока – исследования по теме "Особенности любовной лирики В.Маяковского //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N3. – С.38 – 40.

 198. Рудь О.Л. "Дорога до дому – дорога до себе": О.С.Пушкін "Станційний доглядач". Урок – дослідження. 6 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.8 – 11.

 199. Ружевич Т. Зазирнути до фантасмагоричного світу Е.Т.А.Гофмана: (Зарубіжна л-ра у вузі) //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.150 – 156.

 200. Рыбакова Е. Мир разума и мир мифа в новелле Т.Манна "Смерть в Венеции": Материалы в помощь учителю //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.177 – 189.

 201. Самолук С. Світ, за який варто боротися: Хемінгуей у методичній палітрі //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.184 – 188.

 202. Саржевський С.В. Собор... без Бога: Що засвідчує компаративний аналіз творів В.Гюго, О.Гончара, І.Багряного. 9 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.25 – 27.

 203. "Світ фантастичної реальності" у творі Г.Гарсія Маркеса "Сто років самотності", його жанрові особливості //Тема. – 1999. – N2. – С.113 – 115.

 204. Своєрідність поезії та ліричної героїні творів Анни Ахматової //Тема. – 1999. – N2. – С.77 – 78.

 205. Своєрідність світобачення та його художнє вираження в оповіданні Ф.Кафки "Перевтілення" //Тема. – 1999. – N2. – С.106 – 109.

 206. Святенко О. "Я – поет Тіла і я – поет Душі...": Творчість Уолта Уїтмена. 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.128 – 143.

 207. Сердюкова Т.Р. "Панчатантра" і народна мораль: Урок розвитку творчих здібностей учнів, їхніх уявлень про порядність, чесність //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.10 – 11.

 208. Сердюкова Т.Р. Чи можуть товаришувати бідні і багаті діти: Матеріали до уроків за повістю В.Г.Короленка "Діти підземелля". 5 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.6 – 9.

 209. Сікорська В.С. Методика аналізу художнього твору визначається літературознавчою концепцією: На прикладі оповідання Р.М.Рільке "Пісня про Правду". 7 кл. /В.С. Сікорська, Г.В. Довгань //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.18 – 21.

 210. Силкіна В.І. Покараний за самозакоханість: Прочитання новели "Смерть у Венеції" Т.Манна через зіставлення з міфом про Нарциса. 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.39.

 211. Симакова Л.А. Изучение творчества А.С.Пушкина в 8–м классе //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.31 – 36.

 212. Символіка змісту та образів філософської повісті – притчі Е.Хемінгуея "Старий і море" //Тема. – 1999. – N2. – С.116 – 117.

 213. Символіка та основний смисл поезії А.Рембо "П'яний корабель" //Тема. – 1999. – N2. – С.32 – 33.

 214. Сисюк Л.В. Розважаючись, розмірковувати: Урок розвитку зв'язного мовлення з елементами рольової гри за романом В.Гюго "Собор Паризької Богоматері". 9 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.23 – 25.

 215. Скрипник Т.М. Чарівна квітка триєдності в поезії: Компаративний аналіз вірша У.Уїтмена "О капітане!". 10 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.15 – 18.

 216. Слободська А.М. "Ми тікаємо від самих себе...": До вивчення романів Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін" та Ернста Хемінгуея "Прощавай, зброє!" (фрагмент уроку). 11 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.42 – 49.

 217. Смирнова Н.Б. Джордж Ноел Гордон Байрон. "Хотів би жити знов у горах": 6 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.16 – 18.

 218. Снегірьова В. "Чотирнадцять вовків!.. І обидва сірі!": Паралельне прочитання мисливських усмішок Остапа Вишні і "Пригод барона Мюнхаузена" Еріха Распе. 5 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.38 – 41.

 219. Соколова А. "Едва ли миг отдельный возвеличу, вскричав "Мгновение, повремени!" – Все кончено...": План – конспект урока по "Фаусту" Й.В.Гете с элементами поиска, диалога и использования языка оригинала //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.30 – 47.

 220. Соколова К.А."Єдиний ворог людини – в ній самій". В.Голдінг: Матеріали до роботи з текстом твору ("Володар Мух") //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.19 – 21.

 221. Соколова О. Уїльям Фолкнер у безмежному океані сподівань і безкінечному морі тривог американської літератури: 9 – 11 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.150 – 163.

 222. Сокольская Л.П. В ключе личностно-сориентированной методики: Из опыта работы учительницы А.В.Янковской. (Русский язык в шк. Украины) //Всесвітня л-ра. – 1999. – N6. – С.57 – 59.

 223. Соловцова І.В. Всесвіт письменника у слові, як у краплі роси: Аналіз притчі Ф.Кафки "Пасажири залізниці" методом "від тексту до контексту" //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.7 – 12.

 224. Соціальні контрасти і моральні конфлікти у висвітленні Ч.Діккенса ("Домбі і син") //Тема. – 1999. – N2. – С.34 – 35.

 225. Соціальні контрасти і моральні конфлікти у висвітленні Ч.Діккенса ("Пригоди Олівера Твіста") //Тема. – 1999. – N2. – С.33.

 226. Специфіка англійського реалізму та її втілення у творчості Ч.Діккенса //Тема. – 1999. – N2. – С.31 – 32.

 227. Ступнікова С.І. Непідвладний часові: Інсценівка до завершального уроку за романом М.Сервантеса "Дон Кіхот". 8 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.24 – 26.

 228. Султанов Ю.І. Веди, Біблія, Коран як пам'ятки світової літератури: Матеріали до уроку – лекції, 8 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N6. – С.34 – 38.

 229. Султанов Ю.І. Вивчення теорії літератури в 5 – 7–х класах середньої загальноосвітньої школи //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.3 – 8.

 230. Султанов Ю.І. "Муза до тих пісень кликала душу мою...": До вивчення давньогрецької та давньоримської поезії. 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.12 – 21.

 231. Султанов Ю.І. Особливості літературного розвитку учнів 5 – 7 класів //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N8. – С.2 – 7.

 232. Султанов Ю.І. Поезія як свічадо людської душі: Система уроків/Ю.І. Султанов, О.Я. Мариновська, Н.В. Мафтин //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N12. – С.9 – 16.

 233. Султанов Ю.І. "Тримати дзеркало перед природою...": Матеріали до вивчення творчості Вільяма Шекспіра, зокрема його трагедії "Гамлет". 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N5. – С.17 – 24.

 234. Султанов Ю.І. Фольклор і література: (Система уроків). 6 кл./Ю.І. Султанов, О.Я. Мариновська, Н.В. Мафтин //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N9. – С.10 – 13.

 235. Султанов Ю.І. "Хіба у Всесвіті найкращий твір – не ми?": Матеріали до вивчення літератури Близького Сходу. 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N10. – С.16 – 27.

 236. Тарасова Н.І. "Будити совість, сіяти добро...": Жанр байки у творчості Ігнація Красицького. 6 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N1. – С.37 – 39.

 237. Тацій Т.П. Керуючись любов'ю до ближнього: Урок – бесіда за новелою О.Генрі "Останній листок". 7 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.17 – 19.

 238. Тематична та художня самобутність лірики Р.М.Рільке //Тема. – 1999. – N2. – С.96 – 97.

 239. Теплінський М.В. Гоголівський сміх крізь сльози: Матеріали до уроку за поемою "Мертві душі". 9 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N4. – С.27 – 38.

 240. Теплінський М.В. Новаторські принципи драматургії Чехова у п'єсі "Чайка": Матеріали до уроку. 10 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.18 – 21.

 241. Тисяча і одна дидактична дрібниця: Ф.Шіллер //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.142 – 144.

 242. Тисяча і одна дидактична дрібниця: Б.Брехт "Копійчаний роман" //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.200 – 201.

 243. Токмань Л.Г. Загадковий Альбіон: Тести на уроках з вивчення англійської літератури. 5 – 7 кл. //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N12. – С.32 – 34.

 244. Трагізм протистояння особистості суспільству в зображенні французьких письменників 19 ст. (за романом "Червоне і чорне" Стендаля) //Тема. – 1999. – N2. – С.10 – 11.

 245. Трансформація давньогрецького міфу в комедії "Пігмаліон", її проблематика; новаторські відкриття Б.Шоу – драматурга //Тема. – 1999. – N2. – С.84 – 87.

 246. Третьякова В."И вся земля была его наследством": Сценарий лит. вечера, посвящ.творчеству Б.Пастернака //Все для вчителя. – 1999. – N15 – 16. – С.76 – 78.

 247. Угрин А. Конфликт добра и зла в изображении человеческой природы: Опорная схема к "Фаусту" Й.В.Гете //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.55 – 61.

 248. Факторович Б.З. Франц Кафка "Перевтілення": матеріали до варіативного вивчення. 11 кл./Б.З. Факторович, Ф.М. Штейнбук, Л.Я. Бойко //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.45 – 59.

 249. Філософські та соціальні витоки теорії Родіона Раскольнікова, її антигуманний смисл (за романом Ф.Достоєвського "Злочин і кара") //Тема. – 1999. – N2. – С.53 – 54.

 250. Філософсько-символічний характер змісту та системи образів п'єси – феєрії М.Метерлінка "Синій птах" //Тема. – 1999. – N2. – С.78 – 80.

 251. Фидкевич Е.Л. Смысл поэтики Чехова – это раскрытие "жизни человеческого духа": Цвето-световая символика пьесы "Вишневый сад" //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N4. – С.28 – 29.

 252. Флобер Г. "Пані Боварі": художні прийоми викриття суті тогочасного суспільства //Тема. – 1999. – N2. – С.13.

 253. Флотилія "Парусів": Матеріали до уроку – зіставлення українських перекладів твору М.Лермонтова. 9 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N2. – С.26 – 28.

 254. Французький реалістичний роман 19 ст., його характерні ознаки ("Пані Боварі" Г.Флобера) //Тема. – 1999. – N2. – С.7 – 8.

 255. Французький реалістичний роман 19 ст., його характерні ознаки ("Червоне і чорне" Стендаля) //Тема. – 1999. – N2. – С.6 – 7.

 256. Хоменко В.В. Експериментаторство Г. Аполлінера //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.60 – 61.

 257. Хоменко Н.В. Художня трансформація легенди про Фауста в трагедії Й.–В.Гете //Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N6. – С.51 – 53.

 258. Чаус М.Л. Зла вдача Синьої Бороди: Рек. до компаративного аналізу казки Шарля Перро. 5 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.8 – 10.

 259. Черняева В.Ю. Когда учеба в радость: Сценарий конкурса "Волшебница грамматика" для 5 кл. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.61 – 64.

 260. Шалагінов Б.Б. Данте, Шекспір, Вольтер, Гете, Толстой "панують над умами мільйонів людей, які за все своє життя не прочитали жодного рядка з їхніх творів": Про мету вивч. л-ри в шк. //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.5 – 7.

 261. Шалагинов Б. Немецкая философия ХХ века в приближении к методике литературы //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.73 – 81.

 262. Шалагінов Б.Б. Роль німецької літератури у збагаченні загальнолюдських духовних цінностей: Огляд творів, що вивчаються //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N3. – С.41 – 44.

 263. Шахова К. Тож як викладати зарубіжну літературу у школах України? //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.66 – 73.

 264. Шевеленко Ф. Блиск променів життя: Завершальне заняття факультативу з творчості Шолом-Алейхема //газ. "Зарубіжна л-ра". – 1999. – N35. – С.8.

 265. Шевченко Л.І. Естетичні засади футуризму //Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N5. – С.58 – 59.

 266. Шепель Ю.О. Нова ланка у вічному ланцюгу мистецтва: Урок – дослідження (постмодернізм). 11 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N1. – С.51 – 53.

 267. Шулик І.М. Розвиток трагедії в античному театрі (за трагедіями Есхіла "Закутий Прометей" і Софокла "Едіп – цар"): Урок – лекція, проведений за асистентською допомогою учнів. 8 кл.//Зарубіжна л-ра в навч. закл. – 1999. – N9. – С.41 – 45.

 268. Янчук О.Д. Міф. Література: Система уроків. 6 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N7. – С.25 – 28.

 269. Янчук О. Твори Вашингтона Ірвінга: 5 кл. //Вікно в світ. – 1999. – N6. – С.86 – 90.

 270. Янчук О. "Я був хоробрим солдатом у війні за визволення людства!": (Життєвий шлях Г.Гейне) //Вікно в світ. – 1999. – N3. – С.156 – 161.

 271. Ярець Л.В. "В Езопа вчіться, добрі люди!": Конспект евристичного уроку – бесіди. 6 кл.//Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 1999. – N8. – C.15 – 17.

 272. Ярко Н.Н. Четыре стихотворения об одном чувстве: Урок словесности "Благодарение" //Рус. словесность в шк. Украины. – 1999. – N1. – С.34 – 35.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка