Педагогічна бібліографіяСторінка9/29
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1,27 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

ІСТОРІЯ


 1. Баханов К. Облік індивідуальних досягнень учнів у навчанні історії //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.25 – 27.

 2. Баханов К. Шляхом інноваційного навчання //Історія в шк. України. – 1999. – N4. – С.19 – 25.

 3. Біловол Г. До питання оцінювання знань на уроках історії в школі (в контексті педагогічного експерименту учителя історії гімназії N 143 В.Сотніченка) //Історія в шк. – 1999. – N5. – С.23 – 25.

 4. Дубас О. Підготовка і видання нових підручників. Досягнення і головні труднощі //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.4 – 5.

 5. Іванова О. Підручник з історії: проблеми і перспективи //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.6 – 8.

 6. Ільюшина О. Алгоритмізація історичного процесу: (Використання алгоритмів на уроках історії) //Історія в шк. – 1999. – №3. – С.25 – 26.

 7. Ільюшина О. Практика інноваційної роботи: розробка матеріалу уроків з історії України: (7 кл.) //Історія в шк. – 1999. – N11. – С.14 – 18.

 8. Ільюшина О. Структурування об'єкту вивчення історії: шляхи і проблеми його формування //Історія в шк. – 1999. – N1 – 2. – С.25 – 28.

 9. Калініна Л. Деякі підходи до визначення концептуальних засад шкільної історичної освіти //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.8 – 10.

 10. Кегель І. Кілька думок щодо розробки підручників з історії //Історія в шк. України. – 1999. – N2. – С.6 – 7.

 11. Комаров В. Економічна освіта дев'ятикласників на уроках вітчизняної історії кінця Х1Х-поч. ХХ ст. //Історія в шк. - 1999.-N12. - С.18-21.

 12. Комаров В. Питання економічної освіти дев'ятикласників на уроках історії України: (друга пол. XIX ст.) //Історія в шк. - 1999.-N6. - С.14-18.

 13. Коробова І. Дослідження розвитку дивергентного мислення учнів //Історія в шк. – 1999. – N2. – С.2 – 5.

 14. Коцур В. Проблеми удосконалення апарату організації засвоєння знань у шкільних підручниках з історії/В. Коцур, Б. Чернов //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.17 – 21.

 15. Мисан В. Перші підручники з початкового курсу історії України //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.37 – 41.

 16. Мудрак В.І. Історико-філософські основи ущільнення педагогічної інформації на уроках з історії України //Наук. зап.: (педагогічні та історичні науки) /НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. – Ч. 2.-С.126 – 136.

 17. Мудрак В.І. Мінімізація педагогічної інформації на уроках історії як засіб розвитку творчого вчителя //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики:Зб.наук.пр. / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К., 1999. – Вип.2. – С.363 – 365.

 18. Осмоловська О. Модульно-розвивальна система на уроках історії //Історія в шк. – 1999. – N1 – 2. – С.29 – 31.

 19. Панченко П. До питання історизму, історичної правди в курсі сучасної історії України //Історія в шк. – 1999. – N3. – С.13 – 16.

 20. Пастушенко Р. Концептуальні засади шкільної історичної освіти: ("Круглий стіл" на сторінках журналу) //Історія в шк. України. – 1999. – N4.. – С.3 – 6.

 21. Полянський П.Б. Про Українсько-польську комісію експертів з удосконалення змісту шкільних підручників з історії та географії //Укр. іст. журн. – 1999. – №1. – С.151 – 153.

 22. Сотніченко В. Організація і планування вивчення програмного матеріалу з історії методом структурування його змісту: (на прикладі навч. курсу з історії України для 7-го кл.) //Історія в шк. – 1999. – N8 – 9. – С.21 – 25.

 23. Сотніченко В. Формування історичного мислення: квантитативний та квалітативний аспекти //Історія в шк. – 1999. – N11. – С.11 – 13.

 24. Тоболін В. Вивчення життя і діяльності історичних осіб через використання схем – портретів //Історія в шк. України. – 1999. – N1. – С.25 – 27.

 25. Удод О. Аксіологічний (ціннісний) підхід у викладанні історії //Історія в шк. України. – 1999. – N3. – С.27 – 31.

 26. Фідря О. Методологія історії і тенденції розвитку шкільної історичної освіти //Історія в шк. України. – 1999. – N3. – С.31 – 38.

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА


 1. Іонова О.М.Методологічні й методичні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти /О.М. Іонова, Н.О.Ткачова //Педагогіка і психологія. – 1999. – N1. – С.93 – 98.

 2. Машіка В. Нетрадиційні методи, форми та прийоми навчання в курсі "Основи правознавства" //Історія в шк. України. – 1999. – N4. – С.26 – 29.

МАТЕМАТИКА


 1. Богданович М. Методика математики на межі тисячоліття //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.6 – 10.

 2. Богданович М. Особливості вивчення математики в початковій школі //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.43 – 45.

 3. Бродський Я. Діагностика математичної підготовки/Я. Бродський, О. Павлов //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.3 – 5.

 4. Василенко М. Активізація розумової діяльності учнів на уроках математики //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.60.

 5. Возняк Г. Вивчення алгебри в 7 кл. за пробним підручником/Г. Возняк, Г. Литвиненко //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.39 – 41.

 6. Волчаста М. Наступність у навчанні учнів 1 – 4(3) і 5 – 6 класів розв'язувати геометричні задачі //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.65 – 69.

 7. Габрієль В. Аналіз проблем вивчення математики та можливі шляхи їх розв'язання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.2.

 8. Гудзик І. Про двомовне навчання математики у 1 класі //Почат. шк. – 1999. – N11. – С.35 – 38.

 9. Дубовик О. Експериментальна комбінаторика для молодших школярів //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.12 – 14.

 10. Зівакіна О.А. Математика з комп’ютером //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – № 2. – С.41 – 42.

 11. Івасик В. Вибір програмних засобів для вивчення теорії графів в середній школі //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.170 – 175.

 12. Коберник Г. Диференційоване навчання на уроках математики //Почат. шк. – 1999.-N9.-С.25-27.

 13. Козира В. Професійно-педагогічна спрямованість навчання математики старшокласників/В. Козира, В. Швець //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N6. – С.75 – 78.

 14. Койчу Б. Деякі методичні прийоми реалізації розвиваючого навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.28 – 30.

 15. Корчевська О. Система завдань підвищеної трудності та її використання на уроці математики в початкових класах //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – N3. – С.175 – 180.

 16. Корчевська О. Система завдань підвищеної трудності та її використання на уроці математики в початкових класах //Наук. зап. /Тернопільський пед. ун-т. – Сер.: Педагогіка. – 1999. – Вип.3. – С.175 – 180.

 17. Кривошея Т. Активізація образного мислення першокласників у процесі формування елементарних математичних понять //Почат. шк. – 1999. – N2. – С.52 – 55; N 3. - С.49 – 51.

 18. Логачевська С. Диференціація на уроках математики //Почат. шк. – 1999. – N7. – С.26 – 28.

 19. Мовчун Л. Мовна математика: Культура мови //Почат. шк. – 1999. – N5. – С.36 – 38.

 20. Плоцкі А. Ймовірнісний простір на уроках математики як засіб розв'язування проблем //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.7 – 12.

 21. Прищепа О. Формування навичок письма цифр і букв на уроках математики/О. Прищепа, В. Шпакова //Почат. шк. – 1999. – N8. – C.44 – 49.

 22. Сиваківський Б. Мовні аспекти навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.24 – 25.

 23. Сілков В. Освітній стандарт з математики та методичні основи навчання //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.26 – 27.

 24. Скворцова С.О. Формування в молодших школярів умінь розв'язувати задачі на рух згідно з теорією поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна і Н.Ф.Тализіної //Почат. освіта. – 1999. – N42. – (вкладиш).

 25. Співаковський О.В. Підготовка вчителя математики до використання комп'ютера у навчальному процесі //Комп'ютер в шк. та сім'ї. – 1999. – №2. – С.9 – 11.

 26. Умрихин А. Методика ведения занятий по расширению, улучшению работы памяти учащихся в режимах восприятия, запоминания и воспроизведения информации с использованием художественных картин, различных предметов и геометрических фигур //Все для вчителя. – 1999. – N21 – 22. – С.22 – 24.

 27. Фомкіна О. Елементи прикладної математики в шкільному курсі //Математика в шк. – 1999. – N4. – С.41 – 43.

 28. Фунтикова О. Педагогічні основи формування початкових математичних уявлень у дітей 4 – 5-го року життя //Палітра педагога. – 1999. – N4. – С.10 – 13.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1184
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
1184 -> «Депозитні ресурси банку та операції, пов’язані з їх формуванням»
1184 -> «Методи та інструменти залучення банками вкладів фізичних осіб»
1184 -> «О рганізація діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб»
1184 -> Урок-брейн-ринг,7 клас Вчитель історії Бульбіна М. В. 2011р Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка