Педагогічне кредо
Скачати 16,58 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір16,58 Kb.
 • М Е Т О Д И К А
 • п р о в е д е н н я
 • к р а є з н а в ч и х д о с л і д ж е н ь

Педагогічне кредо

П л а н

 • 1. Що собою являє краєзнавство в школі.
 • 2. Мета краєзнавчих досліджень.
 • 3. Етапи, форми і методи краєзнавчих досліджень.
 • 4. Об’єкти краєзнавчих досліджень.
 • 5. Усна народна творчість: методика досліджень.
 • 6. Результат краєзнавчих досліджень.
 • 7. Значення краєзнавчих досліджень.

1. Що собою являє краєзнавство

 • Краєзнавство
 • є одним із джерел виховання гідних громадян України,
 • формування справжніх будівельників свого майбутнього. Воно допомагає дітям усвідомити нерозривний зв’язок, єдність історії свого села чи міста
 • з історією та сьогоденням країни;
 • відчути причетність до них кожної людини, кожної родини; визнати своїм найпершим обов’язком, честю
 • стати гідним послідовником
 • кращих традицій рідного краю.

2. Мета краєзнавчих досліджень:

 • завдяки вивченню, використанню
 • місцевого історичного матеріалу
 • учні мають змогу вийти за межі підручників, відчути історичні події,
 • осмислити історичні процеси,
 • “ доторкнутися ” до історії.

3.1 Етапи краєзнавчих досліджень:

 • перший етап (підготовчий)
 • передбачає орієнтовні поради
 • щодо вибору школярами теми дослідження
 • історії рідного краю;
 • другий етап (освітньо-пізнавальний)
 • передбачає формування практичних умінь
 • і навичок роботи з першоджерелами
 • в місцевому архіві, музеї, бібліотеці,
 • участь у походах, тематичних екскурсіях.

І етап краєзнавчих досліджень

 • Перший етап (підготовчий)
 • Тема дослідження повинна:
 • мати важливе освітньо - виховне значення;
 • бути тісно пов`язана з навчальною програмою;
 • сприяти глибокому розумінню загальних закономірностей історичного процесу й особливостей історичного розвитку краю;
 • мати новизну і актуальність;
 • відображати єдність цивілізаційного й культурного підходів при її дослідженні;
 • враховувати диференційований підхід до учнів.

ІІ етап краєзнавчих досліджень

 • Другий етап (освітньо-пізнавальний)
 • передбачає рекомендації щодо організації і проведення краєзнавчого дослідження у такій послідовності:
 • вибір теми, визначення мети і завдань дослідження;
 • розроблення загального плану роботи;
 • підготовка програми збирання і систематизації краєзнавчих матеріалів;
 • розподіл пунктів плану теми, видів роботи і встановлення строків виконання;
 • визначення форм, методів і прийомів роботи;

ІІ етап краєзнавчих досліджень:

 • встановлення строків підбиття підсумків з кожного розділу теми;
 • вивчення різноманітних джерел з теми дослідження;
 • виявлення і вивчення документальних джерел, які зберігаються в місцевих архівах, музеях;
 • пошук учасників історичних подій, очевидців, що мають відношення до проблеми дослідження;
 • збирання предметів матеріальної і духовної культури, перевірка їх достовірності;
 • науково-методичне оформлення зібраного матеріалу;
 • використання зібраного і опрацьованого дослідницько-краєзнавчого матеріалу в навчально-виховному процесі школи.

Що ж передбачає краєзнавча робота?

 • Краєзнавча робота
 • передбачає
 • цілий арсенал ефективних методів і форм успішної навчально-виховної роботи.

3.2 Форми краєзнавчих досліджень:

 • методичні схеми і рекомендації вивчення краєзнавчих об'єктів;
 • екскурсії до краєзнавчого музею, тематичні розповіді екскурсовода і керівника гуртка;
 • навчально-практичні роботи, лабораторні (з документами, архівними матеріалами з історії краю);

Форми краєзнавчих досліджень:

 • зустрічі з ветеранами війни, національно-визвольних рухів, народними умільцями;
 • практикуми в місцевому архіві;
 • тематичні походи та експедиції;
 • конференції з історії краю;
 • організація книжкових тематичних виставок і занять з бібліографії краю;

Форми краєзнавчих досліджень:

 • робота з краєзнавчими текстами;
 • дидактичні ігри з краєзнавства, брейн-ринг «Люби, вивчай свій рідний край»,
 • аукціони, ярмарки народних пісень, приказок, предметів побуту.

3.3 Методи краєзнавчих досліджень

 • На різни етапах
 • краєзнавчого дослідження використовувався
 • комплекс таких методів:
 • історико - порівняльний;
 • історико – ретроспективний;
 • історико – генетичний;
 • історико - типологічний.

Порівняльний метод

 • Порівняльний метод
 • дозволяє зіставити первинні факти,
 • відомості,а відтак –
 • знайти існуючі закономірності розвитку краєзнавчої роботи учнів в досліджуваний період.

Ретроспективний метод

 • За допомогою ретроспективного методу
 • учні мають змогу
 • вивчити окремі аспекти проблеми
 • від нинішнього часу з проектуванням у минуле, від наслідку до причини,
 • до соціально-економічних і педагогічних чинників, що дозволило визначити специфічні ознаки досліджуваних проблем.

Генетичний метод

 • Генетичний метод
 • дозволив концентрувати увагу
 • на аналізі умов,
 • за яких виникло дане явище
 • і спостерігати його розвиток
 • від передумови до кінцевого результату.

Типологічний метод

 • Використання
 • типологічного методу
 • сприяло врахуванню та
 • визначенню специфіки краєзнавчої роботи, допомагало акцентувати увагу на
 • аналізі внутрішньої структури досліджуваного явища
 • і його класифікації.

4. Об’єкти краєзнавчих досліджень:

 • історія рідного міста, села;
 • історія своєї вулиці;
 • історія школи, в якій навчався;
 • усна народна творчість на території краю;
 • етнографія рідного краю;
 • історія свого роду.

5. Усна народна творчість – об’єкт краєзнавчого дослідження

 • Певна частина учнів об`єктом дослідження вибирає
 • усну народну творчість на території краю.
 • Їм можна запропонувати таку схему роботи,
 • порядок вивчення:
 • вид творчості (дума, легенда, переказ, прислів`я, пісня);
 • місце запису (населений пункт, район, область);
 • дата запису (рік, місяць, число);
 • автор твору (певна особа, колектив);
 • події, що могли лягти в основу твору;
 • відомості про осіб. які згадуються в творі;
 • ступінь поширеності твору в даній місцевості;
 • популяризація твору гуртами художньої самодіяльності.

6. Результат краєзнавчих досліджень

 • Результатом
 • краєзнавчих досліджень можуть бути: учнівські реферати,
 • альбоми,
 • буклети, складені за допомогою вчителів,
 • історичні довідки про місто / село/.

7. У чому ж полягає значення краєзнавчої роботи?

 • Значення краєзнавчої роботи полягає
 • не тільки в тому, що вона
 • сприяє всебічному вивченню природо-економічних та соціально-історичних умов розвитку рідного краю,
 • а й у тому, що вона дає вчителю можливість
 • вивчити психолого-педагогічні особливості учнів,
 • виявити їхні інтереси, участь у суспільно-корисній роботі, виконання індивідуальних завдань краєзнавчого змісту, формує в школярів пізнавальний інтерес
 • до краєзнавчих знань,
 • а через них – і до історії.

Особлива роль краєзнавства

 • Особливу роль краєзнавчої діяльності
 • у навчально-виховному процесі
 • відводив визначний педагог П. Каптерев:
 • “ Безперечно, прийде час, коли навчальні прогулянки і освітні подорожі стануть необхідним і значним елементом виховання, і людина, яка не бачила достатньо різних куточків своєї батьківщини, не буде вважатися
 • освіченою людиною ”.

Література

 • Трефяк Я. Методика краєзнавчої роботи в школі // Історія в школах України. – 2002. - №1.
 • Демідієнко О.Я., ІоноваО.М., Кузнецова В.І. Основи краєзнавства. - К., 2001.
 • Жупанський Я., Круль В. Про об'єкт і предмет вивчення національного краєзнавства // Краєзнавство. - 1994. - № 1-2.
 • Костриця М. Витоки українського краєзнавства // Географія та основи економіки в школі. - 2000. - М. №2.
 • Рєпніна В. Краєзнавчо-пошукова діяльність учнів у позашкільному закладі // Географія та основи економіки в школі. - 2000. - № 1.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка