Перелік тем магістерських робіт за спеціальністю
Скачати 283,55 Kb.
Дата конвертації23.04.2017
Розмір283,55 Kb.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Перелік тем магістерських робіт за спеціальністю

8.150107 “Публічне адміністрування”

для слухачів прийому 2010 року

КИЇВ - 2010

ЗМІСТ


 1. Кафедра державного управління і менеджменту………………………….3

 2. Кафедра філософії та методології державного управління………………7

 3. Кафедра державної політики та управління політичними процесами…...8

 4. Кафедра економічної теорії та історії економіки………………………….9

 5. Кафедра економічної політики…………………………………………….11

 6. Кафедра права і законотворчого процесу…………………………………12

 7. Кафедра європейської інтеграції……………………………………..........12

 8. Кафедра соціальної і гуманітарної політики……………………………...16

 9. Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом………………………………………………..................17

 10. Кафедра україністики………………………………………………………19


Кафедра державного управління і менеджменту


  1. Good governance: поняття, основні риси та прояви в Україні.

  2. Адміністративний регламент органу державної влади: декомпозиція в адміністративні та управлінські послуги.

  3. Адміністрування в публічному управлінні: європейські та вітчизняні підходи.

  4. Аналіз ризиків: процес та технологія.

  5. Види та формати надання управлінських послуг в органах виконавчої влади: на прикладі центрального органу державної влади / місцевого органу державної влади / органу місцевого самоврядування / територіального органу влади і т.п.

  6. Від постіндустріального до інформаційного розвитку суспільства: тенденції розвитку.

  7. Відмінність управляючої та регулюючої функції держави.

  8. Врядування та інститути громадянського суспільства: взаємозв’язок та їх взаємовплив.

  9. Врядування як саморегулююча система та роль керівника в його ефективності.

  10. Врядування: поняття, основні риси та прояви в Україні.

  11. Глобалізація у світі та шляхи вдосконалення публічного управління України.

  12. Громадський контроль публічної адміністрації.

  13. Демократична практика та традиції в українському державотворенні (на вибір - історичні періоди).

  14. Демократичне врядування: зарубіжний досвід та порівняльна характеристика.

  15. Демократичне врядування: поняття, основні риси та прояви.

  16. Демократичні традиції в суспільно-політичній думці України: вплив на сучасне державотворення.

  17. Державний устрій в системі державного ладу України: історія, сьогодення та шляхи удосконалення.

  18. Державні службовці як стратегічний ресурс для досягнення цілей діяльності органу державної виконавчої влади.

  19. Еволюція реформування організаційно-правових засад Кабінету Міністрів України та його апарату.

  20. Економічні ризики в системі публічного адміністрування.

  21. Етапи державотворення України (на вибір - історичні періоди): уроки та наслідки.

  22. Ефективне адміністрування як провідний чинник ефективного державного управління.

  23. Європейські стандарти управлінської діяльності та механізм запровадження в Україні.

  24. Забезпечення персоналом органів державної влади: організаційно-правовий аспект.

  25. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору.

  26. Зарубіжний досвід формування та становлення організаційної структури публічного управління.

  27. Ієрархія цілей публічного управління.

  28. Інформаційне забезпечення управління людськими ресурсами.

  29. Кадрова політика управління персоналом в країнах з розвиненою ринковою економікою.

  30. Комунікації в сфері публічного адміністрування.

  31. Контроль в системі управління персоналом публічної служби.

  32. Концепції управління персоналом: зарубіжні та вітчизняні підходи.

  33. Критерії досягнення високих показників діяльності персоналу публічної служби.

  34. Критерії і методи оцінки ризиків (можна за вибором – природних та техногенних, економічних, правових, організаційних, соціальних, демографічних, міжнародних, регіональних, інформаційних, ресурсних ризиків).

  35. Культура публічного управління: європейські та вітчизняні підходи.

  36. Магдебургзьке право в українських містах: демократична практика та сучасні прояви.

  37. Методи публічного адміністрування: поняття та застосування.

  38. Методи та засоби забезпечення якості адміністративної послуги.

  39. Механізм управління ризиками в системі публічного управління.

  40. Механізми забезпечення очікуваної відповідності кандидатів вакантним посадам.

  41. Механізми призначення на посади в стратегічному управлінні персоналом.

  42. Місце і роль ризикової комунікації в суспільному житті України.

  43. Місце та роль прокуратури в системі публічного демократичного врядування: європейські та вітчизняні підходи.

  44. Модель професійних компетенцій працівника органу виконавчої влади.

  45. Моральні регулятори в публічному управлінні: сутність та прояви.

  46. Навчання й розвиток кадрів публічної служби.

  47. Надійність та ризикованість в стратегічному плануванні.

  48. Напрями удосконалення моделі кадрового менеджменту.

  49. Національна ідея в публічному управлінні.

  50. Національна традиція публічної влади й управління та її значення на етапі адміністративної реформи.

  51. Об’єктивні закони публічного управління.

  52. Організаційна структура публічного управління: нові виклики та моделі.

  53. Організація влади та управління на Україні (на вибір - історичні періоди): практика та пропозиції для сучасного.

  54. Основні критерії оцінки ефективності роботи служби управління персоналом.

  55. Особливості організації публічної служби в країнах ЄС.

  56. Особливості централізації та децентралізації в окремих сферах публічного управління.

  57. Парламент в системі відносин органів державної влади в умовах демократії: компетенція, повноваження та функції.

  58. Партиципація – сучасна тенденція в публічному управлінні.

  59. Підвищення ефективності публічного управління в Україні.

  60. Підходи до визначення поняття ризику в управлінні: порівняльна характеристика.

  61. Планування персоналу згідно з потребами системи публічної служби в людських ресурсах.

  62. Працівник органу – стратегічний ресурс для досягнення цілей діяльності органу публічної служби.

  63. Прийняття та реалізація публічного рішення.

  64. Принцип субсидіарності публічного управління: сутність та його характеристика.

  65. Принципи публічного адміністрування: поняття та застосування.

  66. Проблеми структурно-функціонального реформування міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

  67. Проблеми та перспективи реалізації принципу поділу влади в сучасній Україні.

  68. Публічна служба: поняття, сутність та види.

  69. Публічне адміністрування, державне управління та New Public Management: порівняльна характеристика.

  70. Публічне адміністрування: європейські та вітчизняні підходи.

  71. Публічне управління: європейські та вітчизняні підходи.

  72. Ресурси реалізації реформ в публічному управлінні (на вибір).

  73. Реформи публічних адміністрацій в зарубіжних країнах: порівняльна характеристика.

  74. Реформування адміністративно-територіальної системи в Україні: вітчизняний досвід.

  75. Реформування адміністративно-територіальної системи: зарубіжний досвід.

  76. Реформування організації та діяльності місцевих державних адміністрацій.

  77. Ризики в діяльності органу публічної влади (за вибором).

  78. Ризик-менеджмент в Україні: сучасний стан та підходи.

  79. Ризикова комунікація: зарубіжні та вітчизняні підходи і моделі.

  80. Роль і місце управління персоналом в системі публічної служби.

  81. Ротація державних службовців та їх професійного навчання і формування резерву в стратегічному управлінні персоналом.

  82. Соціальна самоорганізація і публічне управління: сутність та їх взаємовплив.

  83. Соціально-економічні аспекти реформування публічної адміністрації.

  84. Статус глави держави в президентсько-парламентській та
   парламентсько-президентській формах правління: зарубіжна
   практика та порівняльна характеристика.

  85. Статус парламенту в президентсько-парламентській та
   парламентсько-президентській формах правління: зарубіжна
   практика та порівняльна характеристика.

  86. Статус та функції глави виконавчої влади в умовах демократії:
   зарубіжна практика та порівняльна характеристика.

  87. Статус уряду в президентсько-парламентській та парламентсько-
   президентській формах правління: зарубіжна практика та
   порівняльна характеристика.

  88. Створення умов для реалізації професійно-особистісних
   можливостей та здібностей кадрів публічної служби.

  89. Стратегічне управління персоналом як чинник ефективного надання
   державних послуг.

  90. Стратегічні й поточні цілі органу публічної служби у визначенні
   компетенції державних службовців.

  91. Стратегія управління персоналом в контексті вимог щодо реалізації
   конституційних прав і свобод.

  92. Стратегія управління персоналом як фактор розвитку
   громадянського суспільства.

  93. Суб’єкти та об’єкти врядування: поняття та основна характеристика.

  94. Суб’єкти та об’єкти публічного адміністрування: поняття та основна
   характеристика.

  95. Теорія «адміністративної ефективності»: європейські та вітчизняні
   підходи.

  96. Транспарентність публічного управління: сутність, ознаки та прояви.

  97. Трансформація державної функції в публічні послуги: правовий та
   організаційний аспекти.

  98. Трансформація і модернізація публічного управління: порівняльна
   характеристика.

  99. Управління персоналом в системі менеджменту організації.

  100. Управління персоналом публічної служби: добір, відбір, призначення
   на посаду та адаптація службовців.

  101. Управління персоналом публічної служби: інституціональний
   аспект.

  102. Управління ризиками: факторний аналіз.

  103. Управління розвитком персоналу органів державної влади.

  104. Управлінський ризик: зарубіжні та вітчизняні підходи.

  105. Формування державної політики щодо зниження ризиків. (можна за
   вибором – природних та техногенних, економічних, правових,
   організаційних, соціальних, демографічних, міжнародних,
   регіональних, інформаційних, ресурсних ризиків).

  106. Формування профілю посади на основі стратегічних і поточних цілей
   органу публічної служби.

  107. Функції публічного адміністрування: поняття та основна
   характеристика.

  108. Функціональний аналіз державних інституцій: огляд досвіду і
   рекомендації до ефективного застосування.

  109. Шляхи і засоби підтримки кадрів публічної служби у стані високої
   працездатності.

  110. Шляхи удосконалення діяльності органів контролю публічної
   адміністрації.


Кафедра філософії та методології державного управління
Спеціалізація Демократичне врядування

 1. Основні методи наукового дослідження в галузі публічного адміністрування.

 2. Світоглядні, методологічні та практично-прикладні функції науки в галузі публічного адміністрування.

 3. Побудова теоретичної моделі як передумова прогнозування суспільних процесів та планування діяльності в галузі публічного адміністрування.

 4. Роль і функції науки у визначенні, формуванні та реалізації державних інтересів.

 5. Особливості методологічного забезпечення громадських зв’язків (public relations) в публічному адмініструванні.

 6. Ціннісні та нормативні засади професійної етики публічного адміністрування.

 7. Службові викриття як засіб внутрішнього контролю в публічному адмініструванні.

 8. Активне громадянське суспільство як умова етизації публічного адміністрування.

 9. Етичні реформи державної служби: сутність та особливості впровадження.

 10. Побудова етнічної інфраструктури публічного адміністрування: проблеми та перспективи.


Спеціалізація Європейська співпраця

 1. Етичні кодекси в публічному адмініструванні: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.

 2. Досвід інституціоналізації етики державної служби в країнах Європейської співдружності в українському контексті.

Спеціалізація Регіональний розвиток

1. Етичні Кодекси у місцевому самоврядуванні: проблеми формування та впровадження.


Кафедра державної політики та управління політичними процесами
Політичні інститути і політичні процеси

 1. Адміністративно-територіальний устрій України: виклики часу та перспективи розвитку.

 2. Актуальні проблеми теорії і практики регіонального розвитку України в умовах проведення адміністративної реформи.

 3. Взаємодія влади та громадських об’єднань на регіональному рівні.

 4. Взаємодія гілок влади: досвід демократичних країн (на вибір).

 5. Взаємодія та взаємовплив гілок влади: світовий досвід та Україна.

 6. Геополітична доктрина незалежної України: проблеми становлення та розвитку.

 7. Громадські ініціативи як чинник впливу на формування державної політики.

 8. Консерватизм як течія політичної думки і фактор суспільного розвитку: українська традиція і сучасність.

 9. Конституційна реформа: світовий досвід та українська специфіка.

 10. Культура владно-управлінських відносин в Україні: стан, суперечності, розвиток.

 11. Політико-управлінська еліта України: проблеми становлення та розвитку.

 12. Політична відповідальність в діяльності органів державної влади України: стан, суперечності, розвиток.

 13. Політична влада і технологія прийняття державно-політичних рішень.

 14. Політична культура як чинник становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні.

 15. Політична система України: проблеми реформування ефективного функціонування.

 16. Політичне керівництво і державне управління: аналіз взаємозв'язку і взаємодії.

 17. Політичні інтереси, цінності та орієнтації громадян: тенденції трансформацій в незалежній Україні.

 18. Проблеми формування регіональної політичної еліти в Україні.

 19. Регіональна політика в Україні на сучасному етапі: сутність, проблеми, перспективи.

 20. Розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на регіональному рівні.

 21. Розподіл владних повноважень між центральними і місцевими органами влади: міжнародний досвід та Україна.

 22. Соціальне самопочуття та громадсько-політичні орієнтації української молоді як фактор державотворення.

 23. Соціально-політична ситуація в Україні: сучасний стан, суперечності та тенденції розвитку.

 24. Соціально-ціннісні стандарти політичного життя в Україні: змістовна характеристика та шляхи впровадження.

 25. Стратегія модернізації суспільства: світ і Україна.

 26. Судова система: проблеми реформування.

 27. Сучасні механізми здійснення демократичного врядування в Україні.

 28. Участь молоді у державному управлінні. Досвід роботи обласних та районних молодіжних адміністрацій.

 29. Шляхи забезпечення політичної нейтральності в діяльності місцевих державних адміністрацій.


Кафедра економічної теорії та історії економіки


 1. Формування конкурентного устрою ринкової економіки як основи розбудови громадянського суспільства.

 2. Публічне адміністрування в умовах суспільних економічних трансформацій.

 3. Сучасні економічні системи як об’єкт економіко-політичного регулювання.

 4. Регулювання розвитку соціально-економічної структури в України.

 5. Порівняльний аналіз механізмів суспільного регулювання та управління в сучасних економічних системах.

 6. Механізми регулювання господарських процесів в публічному та приватному секторах економіки.

 7. Публічне адміністрування інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки.

 8. Державне управління інвестиціями в умовах ринкової економіки.

 9. Глобалізація інвестиційного середовища та розвиток вітчизняної економіки.

 10. Джерела інвестування в Україні: проблеми, стан та перспективи розвитку.

 11. Особливості публічного адміністрування інвестиційного розвитку в регіонах.

 12. Інвестиційний процес та його роль у забезпеченні сталого економічного зростання України.

 13. Інституціональні механізми державного регулювання інноваційних процесів в економіці України.

 14. Національна інноваційна система як засіб утвердження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України.

 15. Державне регулювання інноваційної реструктуризації галузей національної економіки.

 16. Розбудова інвестиційно-інноваційної інфраструктури у вітчизняній системі господарювання.

 17. Механізми державної підтримки інвестиційно-інноваційних процесів.

 18. Формування системи оцінювання якості публічного адміністрування в Україні.

 19. Стратегічні пріоритети ринкової трансформації української економіки у контексті європейського вибору.

 20. Модернізація української економіки в умовах глобалізації світогосподарських процесів.

 21. Удосконалення економічних механізмів публічного адміністрування як чинник розвитку господарської системи України.

 22. Інституціоналізація механізмів публічного адміністрування в сучасних умовах України.

 23. Конкурентоспроможність національної економіки: засоби і передумови забезпечення.

 24. Розвиток механізмів державного регулювання господарських процесів в публічному та приватному секторах економіки України.

 25. Перспективні напрями та механізми реформування публічного сектора національної економіки.

 26. Система державного регулювання підприємництва: формування та розвиток в Україні.

 27. Розвиток саморегулівних організацій як засіб оптимізації державного впливу на підприємницький сектор України.

 28. Формування засад державно-приватного партнерства в економіці України.

 29. Основні напрями реалізації регуляторної політики в сучасних умовах України.

 30. Регулювання корпоративних відносин: Україна та ЄС.

 31. Публічні засади розвитку корпоративного управління в Україні.

 32. Механізми забезпечення ефективної взаємодії реального і банківського секторів економіки України.

 33. Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління в житлово-комунальному господарстві України.

 34. Удосконалення механізмів фінансового менеджменту в державному секторі економіки.

 35. Розвиток партнерства органів державної влади із суб’єктами господарювання при розробці та реалізації економічної політики.

 36. Економічні аспекти децентралізації надання публічних послуг органами управління різних рівнів.

 37. Економічні механізми управління якістю публічних послуг.

 38. Інституційний розвиток професіоналізму фахівців публічного адміністрування.

 39. Інституціоналізація праці фахівців публічного адміністрування.

 40. Роль і місце публічного адміністрування у формуванні інститутів та організацій соціально-орієнтованої ринкової економіки.


Кафедра економічної політики


 1. Державна політика забезпечення сталого економічного розвитку України.

 2. Політика економічної інтеграції України в ЄС: проблеми та перспективи.

 3. Економічна політика держави в умовах глобалізації та регіоналізації.

 4. Монетарна політика України: механізми регулювання.

 5. Інвестиційна політика в Україні: регіональні особливості.

 6. Державні засади політики економічного зростання України.

 7. Державна політика розвитку зовнішньої торгівлі України.

 8. Формування бюджетної політики в умовах стандартів ЄС.

 9. Гармонізація податкової політики України із відповідними нормами ЄС.

 10. Податкова політика України: механізми регулювання.

 11. Реформування податкової системи України в контексті інтеграції ЄС.

 12. Ефективний контроль за використанням бюджетних коштів.

 13. Управління державним боргом в Україні.

 14. Формування механізмів регулювання підприємницької діяльності.

 15. Аналіз розвитку фіскальної політики в умовах демократичного врядування.

 16. Проблеми приватизації в Україні.

 17. Державна політика розвитку приватного сектора (можливий аналіз політики певних органів місцевого самоврядування у цій сфері).

 18. Регулювання і дерегулювання економічних процесів (порівняльний аналіз досвіду ЄС та української практики).

 19. Ефективність використання державної власності (підходи до оцінювання ефективності, європейський досвід).

 20. Аналіз державної політики у сфері конкуренції.

 21. Економічний аналіз тіньового сектора економіки (виявлення проблем, негативні наслідки його існування, аналіз світового досвіду, пропонування шляхів скорочення).

 22. Аналіз державної політики щодо вступу України в СОТ.

 23. Державна політика підтримки розвитку транскордонного співробітництва.

 24. Політика реформування сфери житлово-комунальних послуг в Україні.

 25. Ефективність прийняття управлінських рішень в контексті політичного процесу.

 26. Паливно-енергетичний комплекс України і проблеми його оптимізації.


Кафедра права і законотворчого процесу


 1. Принципи діяльності публічної адміністрації.

 2. Принцип законності в діяльності публічної адміністрації.

 3. Принцип вільного розсуду в діяльності публічної адміністрації.

 4. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина органами місцевого самоврядування.

 5. Повноваження публічної адміністрації: правове регулювання, способи розмежування.

 6. Парламент як представницький та законодавчий орган влади.

 7. Процесуально-процедурні аспекти діяльності публічної адміністрації.

 8. Службові відносини в публічному адмініструванні.

 9. Інституціоналізація правового статусу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

 10. Правові засади становлення і розвитку державної служби в Україні.

 11. Законотворчість в правовій державі: стан та перспективи.

 12. Інститут нормотворчості публічної адміністрації: принципи, методи, стадії, статус учасників.

 13. Інститут нормотворчості органів місцевого самоврядування як вираження інтересів територіальних громад.

 14. Тлумачення та інтерпретація норм закону в нормотворчості органів управління.

 15. Адміністративні акти: поняття, порядок розробки і прийняття.

 16. Реалізація рішень публічної адміністрації: співвідношення принципів добровільності та примусовості.

 17. Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації: види, принципи, провадження.

 18. Нормотворчість місцевих органів виконавчої влади.

 19. Нормотворчість органів місцевого самоврядування.

 20. Правове регулювання процедур діяльності публічної адміністрації.

 21. Держава як суб’єкт забезпечення прав і свобод людини і громадянина.


Кафедра європейської інтеграції


 1. Історичні витоки європейської інтеграції.

 2. Етапи європейської інтеграції.

 3. Європейська інтеграція як закономірне явище глобалізації.

 4. Чинники європейської інтеграції.

 5. Європейська ідея в період між двома світовими війнами.

 6. Розвиток європейської свідомості в ХХ столітті.

 7. Процес об’єднання Європи після Другої світової війни.

 8. Історичні аспекти політики безпеки Європейських Спільнот/ Європейського Союзу.

 9. Спільні політики Європейського Союзу.

 10. Спільна зовнішня політика Європейського Союзу.

 11. Спільна безпекова політика Європейського Союзу.

 12. Політико-правова система Європейського Союзу.

 13. Європеїзація як феномен сучасних суспільних відносин.

 14. Правова система Європейського Союзу.

 15. Правові акти Європейського Союзу.

 16. Інституційна система Європейського Союзу.

 17. Основні інституції Європейського Союзу.

 18. Допоміжні інституції Європейського Союзу.

 19. Органи Європейського Союзу та їх функції.

 20. Сучасні форми регіональної інтеграції в Європейському Союзі.

 21. Єврорегіон як основна форма транскордонного співробітництва.

 22. Особливості галузевого співробітництва в Європейському Союзі.

 23. Культурно-освітня політика Європейського Союзу.

 24. Мовне розмаїття в Європейському Союзі.

 25. Науково-технічна політика Європейського Союзу.

 26. Співробітництво в галузі охорони довкілля та ядерної безпеки в Європейському Союзі.

 27. Сучасні аспекти соціальної політики в Європейському Союзі.

 28. Політика згуртування в Європейському Союзі.

 29. Бюджетний процес в Європейському Союзі.

 30. Метод відкритої координації в Європейському Союзі.

 31. Інформаційне забезпечення європейської інтеграції.

 32. Сучасний стан і тенденції реформування публічної служби в інституціях Європейського Союзу.

 33. Системи набору на державну службу держав-членів ЄС.

 34. Досвід європейської інтеграції країн Центральної та Східної Європи.

 35. Угоди про асоціацію як форма відносин Європейського Союзу з третіми країнами.

 36. Європеїзація державного управління України.

 37. Поняття європейських цінностей та їх впровадження в Україні.

 38. Європейський адміністративний простір.

 39. Європейське врядування.

 40. Європейська політика згуртування в країнах Центрально-Східної Європи.

 41. Комунікації та міжкультурне співробітництво в ЄС.

 42. Роль комунікацій в євроінтеграційних процесах.

 43. Економічна система Європейського Союзу.

 44. Політичні зміни в Європейському Союзі в ХХІ столітті.

 45. Конституційно-правові реформи в Європейському Союзі.

 46. Джерела права Європейського Союзу.

 47. Писані джерела права Європейського Союзу.

 48. Неписані джерела права Європейського Союзу.

 49. Застосування права Європейського Союзу.

 50. Принцип верховенства права Європейського Союзу.

 51. Принцип прямої дії права Європейського Союзу.

 52. Принцип непрямої дії права Європейського Союзу.

 53. Принцип субсидіарності й пропорційності права Європейського Союзу.

 54. Принцип належного врядування у Європейському Союзі.

 55. Інституційно-правові інструменти реалізації політики європейської інтеграції.

 56. Європейський Парламент як наднаціональний орган законодавчої влади.

 57. Європейський Парламент: політична природа.

 58. Європейський Парламент: участь у законотворенні.

 59. Європейський Парламент: участь у бюджетному процесі.

 60. Європейський Парламент: участь формуванні системи виконавчої влади.

 61. Європейський Парламент: здійснення контрольної функції.

 62. Європейський Парламент: участь у формуванні й реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу.

 63. Європейський Парламент: участь у формуванні й реалізації безпекової політики Європейського Союзу.

 64. Європейський Парламент: участь у формуванні й реалізації галузевих політик Європейського Союзу.

 65. Рада Міністрів: склад та особливості діяльності.

 66. Рада Міністрів: роль у виробленні політико-правових рішень.

 67. Рада Міністрів: головування як спосіб забезпечення функціонування Європейського Союзу.

 68. Рада Міністрів як основний законотворчий орган Європейського Союзу.

 69. Європейська Комісія в системі європейського управління.

 70. Організація діяльності Європейської Комісії.

 71. Європейська Комісія: склад та завдання.

 72. Європейська Комісія як орган контролю за належним виконанням законодавства Європейського Союзу.

 73. Європейська Комісія як основний виконавчий орган Європейського Союзу.

 74. Європейська Комісія як орган законодавчої ініціативи.

 75. Судова система Європейського Союзу.

 76. Суд Справедливості Європейського Союзу.

 77. Суд першої інстанції Європейського Союзу.

 78. Суд з розгляду адміністративних справ у Європейському Союзі.

 79. Співробітництво держав-членів у сфері міграційної політики.

 80. Спільна сільськогосподарська політика ЄС.

 81. Політика зайнятості ЄС.

 82. Гармонізація податкової системи у ЄС.

 83. Пенсійна реформа в країнах Європейського Союзу.

 84. Система соціального забезпечення в країнах Європейського
  Союзу.

 85. Інформаційне забезпечення європейської інтеграції.

 86. Системи набору на державну службу в державах-членах ЄС.

 87. Державна служба в державах-членах ЄС: еволюція та сучасні
  тенденції.

 88. Оцінювання державних службовців в державах-членах
  Європейського Союзу.

 89. Організація державної служби в державах-членах ЄС: подібні та
  відмінні риси.

 90. Досвід європейської інтеграції Польщі.

 91. Досвід європейської інтеграції Словакії.

 92. Досвід європейської інтеграції країн Балтії.

 93. Досвід європейської інтеграції Румунії та Болгарії.

 94. План дій між Україною та Європейським Союзом як основний
  інструмент реалізації Європейської політики сусідства.

 95. Європейська політика сусідства.

 96. Особливості адаптації законодавства України до законодавства
  ЄС.

 97. Розвиток торговельних відносин між Україною та Європейським
  Союзом.

 98. Інтеграція України до Європейського Союзу в контексті
  загальноєвропейської безпеки.

 99. Особливості міграційних процесів після розширення
  Європейського Союзу.

 100. Наближення права України до права Європейського Союзу як
  засіб інтеграції.

 101. Правові та управлінські засади інтеграції України до
  Європейського Союзу.

 102. Реформа системи управління в Європейському Союзі: причини і
  напрями.

 103. Вироблення політики і прийняття рішень у Європейському Союзі.

 104. Багаторівнева система управління в Європейському Союзі.

 105. Форми участі громадян у процесах європейського управління.

 106. Досвід Європейського Союзу в боротьбі з корупцією.

 107. Інтеграція Балканських країн до Європейського Союзу.

 108. Перспективи розширення Європейського Союзу в контексті
  реалізації Європейської політики сусідства.

 109. Взаємозв’язок між європейською та євроатлантичною
  інтеграціями.

 110. Національна безпека України як складова загальноєвропейської
  системи безпеки.

 111. Європеїзація національної системи державного управління:
  особливості прояву.

 112. Європеїзація національної системи державної служби: особливості
  прояву.

 113. Європеїзація системи підготовки, перепідготовки та підвищення
  кваліфікації державної служби в Україні.

 114. Громадянство Європейського Союзу.

 115. Стратегія Євросоюзу у боротьбі з наркоманією.

 116. Розробка спільної політики міграції в Європейському Союзі.

 117. Співробітництво в рамках кримінального та цивільного права в
  Європейському Союзі.

 118. Європейські програми сприяння та фінансове планування ЄС на
  довготермінову перспективу.

 119. Європейські програми сприяння з основоположних прав та
  юстиції.

 120. Європейський інструмент сусідства та партнерства.

 121. Програма ЄС із підтримки та захисту жінок і дітей – жертв
  насильства.

 122. Інструмент допомоги перед вступом до ЄС.

 123. Фінансовий інструмент ЄС у реалізації Європейсько-
  Середземноморського партнерства.

 124. Відкритий метод координації в Європейському Союзі.

 125. Спільна програма зайнятості та соціальної солідарності в
  Європейському Союзі.

 126. Європейські фонди як інструменти європейської політики
  згуртування.

 127. Застосування права Європейського Союзу.

 128. Європейська політика згуртування: сутність, інструменти,
  практика.

 129. Теорії та концепції європейської інтеграції.

 130. Глобалізація та європеїзація у сучасних міжнародних стосунках.

 131. Соціально-політичні тенденції в ЄС та соціально-політичні
  виклики в Україні

 132. Політика в сфері внутрішніх справ та юстиції: простір безпеки,
  свободи та права та майбутнє співробітництво між ЄС та
  Україною.

 133. Спільна зовнішня і безпекова політики та виклики України на
  шляху до європейської інтеграції.

 134. Європейський Союз у міжнародній політиці.

 135. Лісабонський договір про реформування в Європейському Союзі.


Кафедра соціальної і гуманітарної політики


 1. Аналіз сучасних демографічних процесів в Україні та прогнози їх
  розвитку.

 2. Соціальний аналіз людського розвитку в Україні.

 3. Європейські соціальні стандарти і гарантії: застосування досвіду
  країн Європейського Союзу в Україні.

 4. Особливості публічного адміністрування в сфері розвитку мовних
  відносин.

 5. Особливості публічного адміністрування в сфері розвитку
  міжетнічних відносин.

 6. Особливості публічного адміністрування в сфері розвитку
  державно церковних відносин.

 7. Публічна політика та управління зовнішніми міграціями.

 8. Соціальний діалог в системі публічного адміністрування:
  вітчизняний та зарубіжний досвід.

 9. Механізми та інструменти демократичного врядування в здійсненні державної політики в соціальній сфері.

 10. Механізми та інструменти демократичного врядування в здійсненні державної політики в духовній сфері.

 11. Механізми та інструменти демократичного врядування в здійсненні державної політики в сфері соціогуманітарного розвитку

 12. Механізми та інструменти європейської співпраці в соціальній сфері.

 13. Публічне адміністрування як чинник (складова, інструмент) соціогуманітарного розвитку українського суспільства.

 14. Сучасні моделі публічного адміністрування у сфері соціального розвитку.

 15. Публічне адміністрування в сфері соціальних послуг.

 16. Сучасна демографічна ситуація в Україні та прогнози розвитку.

 17. Особливості публічного адміністрування в сфері культури.

 18. Приорітетні напрями публічного адміністрування в сфері соціального розвитку України.

 19. Механізми публічного адміністрування у забезпеченні сталого розвитку України.

 20. Оптимізація соціальної структури регіонів України як проблеми публічного адміністрування.

 21. Ключові механізми публічного адміністрування у формуванні середнього класу України.

 22. Завдання публічного адміністрування щодо забезпечення цілей розвитку „ тисячоліття” для України.

 23. Шляхи оптимізації соціальної структури українського суспільства у сфері публічного адміністрування: гендерний аспект.


Кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування

та управління містом


 1. Демократія та децентралізація влади: правові та організаційні механізми наближення влади до громадян.

 2. Публічна сфера та місцеве самоврядування: форми та механізми місцевої демократії.

 3. Публічна сфера та місцеве самоврядування: порівняльний аналіз самоврядних територіальних систем.

 4. Публічна сфера та місцеве самоврядування: порівняльний аналіз структур органів місцевого самоврядування.

 5. Публічна сфера та місцеве самоврядування: правові та організаційні технології та механізми взаємодії державної влади та місцевого самоврядування.

 6. Демократія та децентралізація влади: новітні підходи до модернізації політики та управління.

 7. Публічна політика у сфері регіонального розвитку: досвід ЄС.

 8. Специфіка реалізації територіального управління в Україні в умовах реформ.

 9. Ефективність управління територіями: засади, методи, моделі.

 10. Публічна сфера та місцеве самоврядування: локальна нормотворчість.

 11. Управління якістю як основа ефективного управління територіями.

 12. Публічна сфера та місцеве самоврядування: партнерство у наданні соціальних послуг на місцевому рівні.

 13. Маркетингові процеси прийняття рішень.

 14. Публічна політика: механізми державного стимулювання регіонального розвитку.

 15. Сучасні проблеми регіонального розвитку та їх вирішення на основі проектного підходу.

 16. Бюджетування на регіональному і місцевому рівні.

 17. Управління місцевими фінансовими ресурсами.

 18. Управління природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища.

 19. Інструменти логістичного управління ресурсами.

 20. Логістичне адміністрування на місцевому та регіональному рівнях.

 21. Планування розвитку територій на місцевому рівні.

 22. Світові моделі децентралізованого управління: застосування в умовах України.

 23. Можливості застосування елементів концепції New Public Management i Public Governance в містах України.

 24. Передумови та засади New Public Management: європейський досвід.

 25. Управління змінами як інструмент підвищення ефективності управління територіями.

 26. Стратегічне планування територіального розвитку.

 27. Публічна політика: управління змінами.

 28. Публічна сфера: співробітництво з територіальними громадами та іншими суспільними групами у процесі стратегічного планування.

 29. Good Governance: соціально відповідальний бізнес у вирішенні проблем регіонального розвитку.

 30. Good Governance: розвиток партнерства між державою, органами місцевого самоврядування та недержавними структурами щодо реалізації проектів регіонального розвитку.

 31. Публічна сфера: складові місцевої політики.

 32. Місцева економічна політика: інвестиційно-інноваційний розвиток регіону.

 33. Інструменти та технології регіонального розвитку.

 34. Стимулювання розвитку підприємницької діяльності.

 35. Публічна сфера: формування та розвиток місцевої соціальної політики.

 36. Інституційне забезпечення розвитку територій.

 37. Влада та структури громадянського суспільства в регіоні.

 38. Консолідація локальної демократії та розвиток регіональної політичної культури: правові, соціальні та культурні аспекти.

 39. Регіональні засоби масової інформації і демократія в Україні: протиріччя ЗМІ, влади та бізнесу, шляхи їх подолання.

 40. Стратегічне планування розвитку міста.

 41. Регіональний проект як інструмент вирішення соціально-економічних проблем регіону.

 42. Інфраструктурна політика регіону.

 43. Інструменти модернізації інфраструктури регіону.

 44. Житлово-комунальна реформа: сучасний етап реалізації.

 45. Освітні програми в регіоні.

 46. Регіональна політика у сфері охорони здоров’я.

Кафедра україністики


 1. Державотворча роль мови.

 2. Особливості ефективної комунікації в управлінській сфері (мовний аспект).

 3. Функціонування термінів у професійних текстах.

 4. Використання мовних засобів у політичній рекламі.

 5. Мовна поведінка управлінця в умовах білінгвізму.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка