Перша літера української та інших кириличних абеток Філологічні наукиСторінка14/31
Дата конвертації11.03.2019
Розмір5,25 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31


Агробіоценоз,

сукупність рослин, тварин і мікроорганізмів на с.-г. угіддях

Сільське господарствоАгровиробниче групування ґрунтів

об'єднання різновидів ґрунтів у більші групи за близькістю властивостей та використання

Сільське господарствоАгровиробниче районування

поділ території на одиниці за агровиробничими умовами

Сільське господарствоАгроґрунтове районування

поділ території на одиниці за основними закономірностями поширення переважаючих ґрунтів

Сільське господарствоАгроґрунтознавство

галузь науки, що вивчає ґрунтотворні процеси, формування ґрунтового профілю, фактори ґрунтоутворення

Сільське господарствоАгроекологічне обґрунтування

документ установленого зразка, що видається науково-дослідною установою відповідно до визначених критеріїв та нормативних показників придатності угідь

Сільське господарствоАгроекологічне районування

поділ території на одиниці за агроекологічними умовами

Сільське господарствоАгроекологічний моніторинг

складова загальної системи моніторингу довкілля, загальнодержавна система спостережень й контролю над станом і рівнем забруднення агроекосистем та суміжних з ними середовищ

Сільське господарствоАгроекологія

1) самостійна галузь знань, напрямок, що вийшов з прикладної екології й агрономії; 2) 2) наука, що досліджує можливості раціонального використання сільськогосподарських земель; 3) наукова дисципліна про агроценози; 4) розділ екології

Сільське господарствоАгроекопотенціал

сукупність різних за своєю природою екологічних факторів, що притаманні певній земельній території с.г. використання

Сільське господарствоАгрозооценоз

угрупування тварин (зооценоз), створене і регульоване людиною

Сільське господарствоАгрокліматична карта

карта, що відображає комплекс кліматичних ресурсів певної території у взаємодії їх з об'єктами і процесами аграрного виробництва

Сільське господарствоАгрокліматичне районування України

поділ території України за агрокліматичними умовами вирощування сільськогосподарських культур

Сільське господарствоАгрокліматологія

наука, яка вивчає вплив кліматичних умов на ріст та розвиток сільськогосподарських рослин, розділ метеорології

Сільське господарствоАгрокомбінат

спеціалізоване сільськогосподарське підприємство

Сільське господарствоАгрокультура

cукупність організаційно-технологічних заходів з вдосконалення культури землеробства

Сільське господарствоАгроландшафт

ландшафт, основу якого становлять сільськогосподарські угіддя та захисні лісові насадження

Географічні наукиАгролісомеліоративне районування

поділ території на одиниці за агролісомеліоративними умовами

Сільське господарствоАгролісомеліорація

комплекс лісівничих заходів,наукова дисципліна про захисні лісона-садження

Сільське господарствоАгрометеорологічна станція

спеціалізована метеорологічна станція

Сільське господарствоАгрометеорологічне обслуговування

забезпечення інформацією про агрометеорологічні умови та прогнозами

Сільське господарствоАгрометеорологічний пост

метеорологічний майданчик, устаткований спеціальними приладами для для спостережень за метеорологічними показниками

Сільське господарствоАгрометеорологічні спостереження

паралельні (одночасні) спостереження за погодою та с.г. культурами

Сільське господарствоАгрометеорологія

розділ метеорології

Сільське господарствоАгромінімум, агрономічний мінімум

мінімум агрономічних заходів, знань і т. ін., необхідних для роботи в сільському господарстві

Сільське господарствоАгрономічні руди

Мінеральна сировина для виробництва добрив і пестицидів

Сільське господарствоАгрономія

комплекс знань про сільське господарство, про обробіток землі та вирощування рослин, наука про землю, закони землеробства

Сільське господарствоАгропромислова інтеграція

технологічне та організаційне поєднання сільськогосподарського виробництва з промисловістю транспортом та іншими галузями невиробничої сфери

Географічні наукиАгропромисловий комплекс України

складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво с/г продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села

Економічні наукиАгрорадіоекологія

наука, що вивчає закономірності міграції радіонуклідів по біологічним ланцюгам та вплив іонізуючих випромінювань на сільськогосподарські рослини та тварин

Сільське господарствоАгросфера

частина біосфери, що включена в сільськогосподарське використання

Сільське господарствоАгротехніка

сукупність заходів, які використовуються при обробітку землі та вирощуванні рослин з метою отримання оптимальних врожаїв; група дисциплін в галузі сільськогосподарських наук

Сільське господарствоАгротехнологія

система агротехнічних прийомів, заходів з вирощування сільськогосподарських культур

Сільське господарствоАгротехсервіс

надання технічних та технологічних послуг сільськогосподарським виробникам

Сільське господарствоАгротип

раса культурної рослини

Сільське господарствоАгрофація

однорідна робоча (технологічна) просторова ділянка
землі в межах окремого поля певної сівозміни

Сільське господарствоАгрофізика, агрономічна фізика

наука про застосування в сільському господарстві фізичних методів досліджень зовнішніх умов росту і розвитку рослин.

Сільське господарствоАгрофіти

культивовані людиною рослини

Сільське господарствоАгрофітоценоз

співтовариство рослин, штучно створене людиною

Сільське господарствоАгрохімікати

речовини різного походження, що застосовуються при вирощуванні рослинницької і тваринницької продукції

Сільське господарствоАгрохімічна лабораторія

установа, що здійснює аналізи якості сільськогосподарської продукції, ґрунтів, добрив тощо

Сільське господарствоАгрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення

система державного контролю за зміною показників родючості, забруднення ґрунтів, раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення

Сільське господарствоАгрохімічна служба

система підприємств та організацій, яка забезпечує сільське господарство добривами, засобами захисту рослин тощо, а також консультаціями

Сільське господарствоАгрохімічний склад ґрунту

рівень вмісту елементів живлення (N,P,K, мікроелементів) у грунті та їх відповідність оптимальним критеріям

Сільське господарствоАгрохімічні картограми

плани землекористування господарств з нанесеними контурами (площами) певних агрохімічних показників ґрунтів

Сільське господарствоАгрохімія

галузь науки, яка займається вивченням родючості ґрунтів, впливу добрив на розвиток рослин та результативності їх внесення

ХіміяАгрохолдинг

вертикально орієнтовані аграрні формування

Сільське господарствоАгроценоз

див Агробіоценоз

Біологічні наукиАгроценоз

біоценоз, сукупність рослинних і тваринних організмів, які населяють певний біотоп, перетворений під впливом сільського господарства

Сільське господарствоАгу, Марі Катрін Софі

(1805–1876), письменниця, майстер соціально-моралізаторської прози, Франція

Філологічні наукиАгуадо, Педро де

(1513 – близько 1608), францисканський монах-місіонер, залишив письмові свідчення про завоювання Південної Америки конкістадорами, Іспанія

Історичні наукиАгуаскальєнтес

штат Мексики

Географічні наукиАгуатецька мова

мова сім’ї майя-кіче америндської (індіанської) макросім’ї мов

Філологічні наукиАгульська мова

одна з лезгінських мов, поширена в Агульському та Кухарському районах Дагестану, Росія

Філологічні наукиАгульясова течія (Голкового мису течія)

тепла течія на південному заході Індійського океану

Географічні наукиАгуті

(Dasyprocta), рід тварин родини агутієвих

Біологічні наукиАгутієві

(Dasyproctidae), родина ссаців ряду гризунів.

Біологічні наукиАґассіс, Жан Луї Рудольф

(1807–1873), біолог, мандрівник, натураліст, один з основоположників гляціології (книгознавства), Швейцарія, США

Географічні наукиАґре, Пітер

(1949), біолог, медик, молекулярний біолог, Нобелівська премія з хімії (2003), США

Біологічні наукиАґрус

(Grossularia), рід (або підрід) ягідних рослин родини аґрусових.

Біологічні наукиАґрусова вогнівка

метелик родини вогнівкових, що ушкоджує аґрус і смородину

Сільське господарствоАґрусові

(Grossulariaceae), за сучасною систематикою APG II та APG III, родина квіткових рослин порядку ломикаменецвітих

Біологічні наукиАґрусові пильщики

збірна назва кількох видів перетинчастокрилих комах з родини справжніх пильщиків

Сільське господарствоАґу

гора в Західній Африці, найвища точка Тоґо, 986 м

Географічні наукиАд Інтерім

термін, який вживається перед назвою посади дипломатичної особи, яка уповноважена здійснювати необхідні дипломатичні акти чи підписувати документи, та означає, що така особа лише тимчасово перебуває на цій посаді

Національна безпека

Юр. Енц.Ад референдум

умовне підписання міжнародного договору або згода з текстом документа до підтвердження його від імені компетентного органу держави

Юридичні науки
Ад хок

правила, що регулюють діяльність організацій, установ або представників тимчасового характеру, створених для виконання спеціальних завдань

Юридичні науки

Юр. Енц.Ад’єктивація

перехід у прикметник інших частин мови, вид транспозиції

Філологічні наукиАд’юдикація

підстава територіальних змін, яка передбачає взаємну згоду держав сторін спору, згідно з якою вони звертаються до міжнародних судових або арбітражних органів, чиї рішення обов'язкові для сторін (Міжнародний суд ООН)

Національна безпекаАдюнктура

одна з форм підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у вузах і науково-дослідних установах Збройних Сил (аспірантура вищих військово-навчальних закладів)

Військова справаАд’юта́нт

1) посада офіцера, що перебуває при військовому командирі для виконання службових доручень; 2) посада офіцера, який завідував діловодством у штабах; 3) придворний військовий чин у почті монарха

Військова справаАДА

структурована мова програмування, створена в 1977

МатематикаАдажіо

1) повільний темп в музиці; 2) музичний твір, який виконується в цьому темпі 3) в балеті – повільний граційний танець

МистецтвознавствоАдакс, аддакс

(Addax nasomaculatus), африканська антилопа

Біологічні наукиАдалари (Близнята)

Скелі-острови у Гурзуфській бухті Чорного моря в Криму

Географічні наукиАдальберт Бременський

(1000–1072), ахієпископ Гамбурзький та Бременський (1046–1072), впливова політична фігура Північної Європи, Німеччина

Історичні наукиАдальберт Магдебурзький

(910–981), діяч християнської церкви, міссіонер, хроніст, перший християнський єпископ, який відвідав територію сучасної України, Німеччина

Історичні наукиАдам

біблійний персонаж, перша людина, створена Богом, і прабатько людського роду

РелігієзнавствоАдам Бременський

(? – після 1081), хроніст, Німеччина

Історичні наукиАдам де ла Аль

(1240–1287), поет, композитор, виконавець власних пісень (шансоньє), Франція

Філологічні наукиАдам Кадмон

у кабалі – назва першого (вищого) з 5-ти духовних світів, створених після Першого Скорочення як система для виправлення Творіння

РелігієзнавствоАдам, Жульєтта

(1836–1936), письменниця, впливова постать культурного життя Франції останньої чверті 19 ст., Франція

Філологічні наукиАдамава

плоскогір’я (плато) в Камеруні, Нігерії і Центральноафриканській Республіці

Географічні наукиАдамантан

насичений трициклічний містковий вуглеводень

ХіміяАдамар, Жак

(1865–1963), математик, автор фундаментальних праць з алгебри, геометрії, механіки, Франція

МатематикаАдамауа

адамауа-убангійські мови, сім’я у складі нігеро-конголезьких мов

Філологічні наукиАдаменко, Станіслав Михайлович 

(1949), художник. Член Національної спілки художників України (з 1989), заслужений художник УРСР (1990), народний художник України (1994), академік Української академії архітектури (1998), Україна

МистецтвознавствоАдаміти

узагальнена назва прихильників християнської секти, котрі проповідували повернення до святості і невинності первісних людей в раю – Адама і Єви

РелігієзнавствоАдамо, Сальваторе

(1943) шансоньє, поет, композитор, продав понад 100 мільйонів дисків у світі, Італія – Бельгія

МистецтвознавствоАдамов, Артюр

(1908–1970), письменник, драматург, представник сюрреалізму, основоположник театру абсурду, Росія – Франція

Філологічні наукиАдамов, Григорій Борисович

(1886–1945), письменник, один із зачинателів радянської наукової фантастики, Україна – Росія

Філологічні наукиАдамович, Алесь

(1927–1994), письменник, сценарист, літературознавець, класик білоруської літератури, член-кореспондент НАН Білорусії (1980), Білорусія

Філологічні наукиАдамович, Сергій Тадейович

(2.04.1922, УСРР – 12.01.1998, Київ) – український і латиський художник. Галузь – книжкова графіка.

МистецтвознавствоАдамс, Артур

(1820–1878), натураліст, укладач довідників із систематики тварин, Велика Британія

Біологічні наукиАдамс, Генрі

(1813–1877), натураліст, конхіолог, укладач систематики молюсків, Велика Британія

Біологічні наукиАдамс, Генрі Картер

(1851–1921) американський економіст, представник інституціоналізму, один з засновників Американської економічної асоціації

Економічні наукиАдамс, Джон

(1735–1826), 2-й президент США (1797–1801)

Історичні наукиАдамс, Джон Квінсі

(1767–1848), 6-й президент США (1825–1829)

Історичні наукиАдамс, Джон Куч

(1819–1892), астроном, математик, механік, відомий завдяки теоретичному відкриттю Нептуна, роботам з небесної механіки та математики, Велика Британія

АстрономіяАдамс, Нік (Микола Алоїзій Адамчук)

(1931–1968) актор українського походження, США

МистецтвознавствоАдамсон, Джой

(1910–1980), натуралістка, письменниця, художниця, популяризатор науки, Чехія – Велика Британія – Кенія

Біологічні наукиАдамцевич, Євген Олександрович

(1903/19041972) музикант, кобзар, сліпий бандурист, автор «Запорізького маршу», Україна

МистецтвознавствоАдамчук Валерій Васильович

(1954), інженер-механік, фахівець в галузі механізації сільського господарства, академік НААН (2010), Україна

Сільське господарствоАдан (Адам), Адольф

(18031856) композитор, засновник романтичного напряму у французькому балетному мистецтві, Франція

МистецтвознавствоАдан, Поль

(1862–1920), письменник, класик французької літератури, Франці.

Філологічні наукиАдана

місто у Туреччині, 1,1 млн. мешканців

Географічні наукиАдансон, Мішель

(1727–1806), ботанік, натураліст і мандрівник, один із засновників систематики рослин, Франція – Сенеґал

Біологічні наукиАданська низовина

алювіальна рівнина на південному сході Туреччини

Географічні наукиАдаптаціогенез

процес виникнення нових пристосувань в еволюції

Біологічні наукиАдаптація

спосіб, яким організм відповідає на вплив навколишнього середовища

Біологічні наукиАдаптація законодавства

1) Пристосування чинних внутрішньодержавних норм до нових міжнародних зобов’язань держави; 2) діяльність компетентних державних органів щодо окремого дослідження

Юридичні наукиАдаптація культурна

процес засвоєння індивідом норм культури

КультурологіяАдаптація лінгвокультурна

пристосування представників некорінного етносу до соціального, культурного, етномовленнєвого та комунікативного середовища свого нового проживання

КультурологіяАдаптація політична

процес взаємодії політичного суб'єкта з навколишнім середовищем щодо засвоєння притаманної середовищу новизни (суб'єктивної для адаптуючої) в політичній сфері

Політичні наукиАдаптація соціальна

процес активного пристосування індивіда до навколишніх умов, соціального життя

СоціологіяАдаптація тексту

спрощення тексту для кращого сприйняття читачам.

Філологічні наукиАдаптація трудова (професійна)

активне пристосування індивіда до змінюваної трудової ситуації

Соціологія (замовлено)Адаптація у спорті

пристосування будови і функцій організму, його органів і клітин до умов середовища, величини і характеру фізичних навантажень

СпортАдаптер

1) додаткова касета для фотоапарата; 2) пристрій для механічного відтворення механічного запису звука; 3) змінюваний блок (пристрій) спряження системи з цільовим пристроєм, реалізованим на мікропроцесорах конкретної моделі

Технічні наукиАдаптивна зона

адаптивні можливості, що характеризують групу організмів

Біологічні наукиАдаптивна оптика в астрономії

динамічна оптична система, яка виправляє хвильовий фронт електромагнітного випромінювання, що спотворюється на шляху його поширення від джерела до приймача випромінювання

АстрономіяАдаптивна радіація

утворення різноманітних форм організмів у межах виду

Біологічні наукиАдаптивна фізична культура

див. Фізична культура

СпортАдаптивне фізичне виховання

див. Фізичне виховання

СпортАдаптивний спорт

див. Спорт інвалідів

СпортАдаптогени

медична група препаратів, що дозволяє підвищувати неспецифічний опір організму

Медичні наукиАдаптомер

прилад, для вимірювання світлової чутливості ока шляхом визначення порогу світлового сприйняття, а також вивчення певних фізіологічних характеристик зору в процесі адаптації ока

ФізикаАдара

друга за яскравістю зоря в сузір'ї Великого Пса

АстрономіяАдат

звичаєве мусульманське право, на відміну від офіційного права – шаріату

Юридичні наукиАдвайта-веданта

індійська філософська система, найбільш відомий різновид веданти

Філософські наукиАдвективний туман (Морський туман)

туман охолодження, що виникає внаслідок переміщення (адвекції) повітряної маси на більш холодну підстилаючу поверхню

Географічні наукиАдвекція

переміщення повітря і перенесення разом з ним тепла, вологи тощо в горизонтальному напрямі

Географічні наукиАдвентивний вид

вид, що імігрував (за допомогою людини) з іншого ареалу

Біологічні наукиАдвентивність

імміграція виду з одного біоценозу в інший

Біологічні наукиАдвентизм

християнська протестантська течія, яка проповідує скорий кінець світу, Друге пришестя Христа та встановлення Тисячолітнього царства Божого

РелігієзнавствоАдвентиція

зовнішня оболонка судин

Біологічні наукиАдвербіалізація

перехід у прислівники слів, що належать до інших частин мови, вид транспозиці.

Філологічні наукиАдвербіалізація повідомлення

одне з завдань редагування, яке полягає в пристосуванні повідомлення до того місця (локалізація), часу (темпоралізація) та ситуації (ситуатизація), в яких реципієнти його сприйматимуть

соцкомунікаціїАдвертайзінг

реклама; повідомлення, звернення на що-небудь уваги, рекламування, система реклами, організація та процес інформування, а також рекламна справа як рід діяльності, рекламний бізнес

соцкомунікаціїАдверторіал

непряма реклама суперечливих явищ, що просуває будь-яку продукцію через журнал під заголовком звичайної статті

соцкомунікаціїАдвокасі

термін, що означає кампанію, яка спрямована на представництво та захист прав та інтересів певної соціальної (або професійної) групи

соцкомунікаціїАдвокат

особа, яка надає юридичну допомогу громадянам, установам, підприємствам і організаціям порадами, складанням різних юридичних документів і головним чином захистом їхніх інтересів на суді

Юридичні науки

Юр. Енц.Адвокатура

соціально-правовий інститут, що займається захистом прав, свобод та інтересів довірителя в суді та іншими законними способами

Юридичні науки

Юр. Енц.Адгезійно-голкопробивна технологія

комбінований спосіб одержання нетканих текстильних матеріалів.

Технічні науки

Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

Адгезіометр

прилад для вимірювання сили, яка потрібна для відривання поверхневого шару ламінатів

Технічні наукиАдгезія

Зчеплення (прилипання, злипання) приведених в контакт різнорідних твердих або рідких фаз; комплекс явищ, які здатні утворити зв'язки між матеріалами, що склеюються.

ФізикаАдгезія в біології

здатність клітин злипатися одна з одною і з різними субстратами, яка обумовлена специфічними білками

Біологічні наукиАддамс, Лаура Джейн

(1860–1935), американський соціолог і філософ, лідер руху суфражисток у США, Нобелівська премія миру (1931), США

Соціологія (замовлено)Аддикція

1) залежність від певного роду діяльності (занять); 2) тяжка психічна та фізична залежність від алкоголю або наркотиків (речовин з аддиктивним потенціалом), уживається як синонім терміну наркоманія

Юридичні науки

Юр. Енц.Аддикція влади

сукупність проявів аддикативної поведінки, котра характеризується метафоричними висловами "комплекс влади", "жадоба влади", "сп'яніння владою" й означає наркотичне прагнення до постійного владарювання

Політичні наукиАддіс-Абеба (Аддис-Абеба)

місто, столиця Ефіопії, 3,4 млн. мешканців

Географічні наукиАддісон, Томас

(1793–1860), медик, основоположник ендокринології, Велика Британія

Медичні наукиАддісонова хвороба

хронічна хвороба, яка характeризується руйнуванням тканини надниркових залоз і знижeнням продукції цими залозами гормонів, у пeршу чeргу глюкокортикоїдів, алe також (можливо) мінeралкортикоїдів і адрeналіну

Медичні наукиАддукт

молекулярний комплекс або сполука, що утворюється внаслідок взаємного приєднання двох чи більше сполук без зміни послідовності атомів у кожній з них та без втрати атомів

ХіміяАдекватне тлумачення

вид тлумачення, при якому зміст правової норми повністю збігається з її буквальним змістом

Юридичні наукиАдекватний подразник

подразник, який викликає виборчe збуджeння рeцeпторів, до сприйняття якого вони спeцально побудовані

Медичні наукиАдекватність

1) відповідність, тотожність; 2) А. математичної моделі – здатність математичної моделі [елемента] електронного кола відображувати задані властивості [елемента] електронного кола із заданою точністю

Технічні наукиАдекватність у психології

відповідність людських відчуттів, уявлень, думок об’єкту пізнання

ПсихологіяАделаїда

місто в Австралії, 1,0 млн. мешканців

Географічні наукиАделі

нескінченна послідовність чисел, перше з яких дійсне, а всі інші p-адичні

МатематикаАделі Земля

Див. Земля Аделі

Географічні наукиАдель (Адель Едкінс)

(1988) співачка, «Оскар» (2013), «Золотий глобус» (2013) та кількох премій «Греммі», Велика Британя

МистецтвознавствоАдельгейм, Євген Георгійович

(1907–1982), літературознавець, критик, Україна

Філологічні наукиАдельман, Ірма

(1930) американський економіст, професор Каліфорнійського університету, входить до списку «ста великих економістів» за версією Марка Блауга

Економічні наукиАдельфотес

граматика, складена 1588 Арсенієм Еласонським разом з учнями Львівської братської школ

Філологічні наукиАдемар Шабанський

(989–1034), хроніст, автор перших анналів Аквітанії з часів пізньої античності, Франція

Історичні наукиАден

місто у Ємені, історичний центр, 800 тис. мешканців

Географічні наукиАденауер, Конрад

(1876–1967), федеральний канцлер ФРН у 1949–1963, Німеччина

Історичні наукиАдендум

доповнення до договору, що змінює або доповнює ті чи інші його умови

Юридичні наукиАдене ле Руа

(13 ст.), поет, «король трубадурів», Франція

Філологічні наукиАденілаткіназа

фермент класу трансфераз, що каталізує оборотну реакцію диспропорціонування аденозин дифосфату на аденозинтрифосфат та аденозинмонофосфат

ХіміяАденілова кислота

див. Аденозинмонофосфорна кислота (АМФ)

ХіміяАденін

6-амінопурин, одна з двох пуринових основ, з яких утворюються нуклеотиди (і далі нуклеїнові кислоти)

ХіміяАденіновий нуклеотид

складова частина нуклеїнових кислот

ХіміяАденіт

запалення лімфатичного вузла або залози

Медичні наукиАденовіруси

одна з форм ДНК-вмісних вірусів

Біологічні наукиАденозин

нуклеозид, сполучення пуринової основи — аденіну — з сахаридом — рибозою; входить до складу нуклеїнових кислот і нуклеотидів

ХіміяАденозиндифосфорна кислота (АДФ)

нуклеотид, сполука аденозинмонофосфорної кислоти й залишку фосфорної кислоти; бере участь в енергетичному обміні усіх живих організмів шляхом зворотної реакції з поглинанням або віддачею енергії

ХіміяАденозинмонофосфорна кислота (АМФ)

нуклеотид, що в полімеризованому стані входить до складу нуклеїнових кислот

ХіміяАденозинтрифосфатази

група ферментів класу гідролаз, що каталізують відщеплення від АТФ одного або двох залтшків фосфорної кислоти

ХіміяАденозинтрифосфорна кислота (АТФ)

(АТФ) нуклеотид, сполука аденозиндифосфорної кислоти й залишку фосфорної кислоти; відщеплення від АТФ фосфатів (з утворенням АДФ або АМФ) звільняє енергію

ХіміяАденозинфосфорні кислоти

аденінові рибонуклеотиди: АМФ, АДФ та АТФ

ХіміяАденоїди

патологічне розростання лімфоїдної тканини носоглоткової мигдалини

Медичні наукиАденокарцинома

злоякісна пухлина, яка походить з eпітeлію залози (наприклад, А. підшлункової залози, А. щитовідної залози тощо)

Медичні наукиАденома

доброякісна пухлина, яка походить з eпітeлію якоїсь залози

Медичні наукиАденомер

кінцевий відділ залоз тварин.

Біологічні наукиАденофори

(Adenophorea), клас безхребетних тварин типу круглих червів

Біологічні наукиАденофтальмія

застарілий тeрмін, яким позначали захворювання залоз на повіках очeй. Див. Блeфарит.

Медичні наукиАденська затока

затока на заході Аравійського моря Індійського океану між Аравійським півостровом і півостровом Сомалі, що сполучається з Червоним морем через Баб-ель-Мандебську протоку

Географічні наукиАдер (Адар, Адаре)

мис і півострів, розташований на північному сході Земля Вікторії в Східній Антарктиді

Географічні наукиАдер Клеман

(1841–1925), інженер, винахідник, конструктор літальних апаратів, вважається «батьком авіаціі», Франція

Технічні наукиАдермін

застаріла назва вітаміну B6

ХіміяАдефагія

патологічно збільшeний апeтит, який вeдe до хворобливого ожиріння

Медичні наукиАджалицький лиман

Див. Дофінівський (Великий Аджалицький) лиман і Григорівський (Малий Аджалицький) лиман

Географічні наукиАджанта

об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО: буддійський храмово-монастирський комплекс, розміщений у 29-ти печерах, 2 ст. до н. е. – 5 ст. н. е., штат Махараштра, Індія

культурологіяАджарія (Аджарська Автономна Республіка)

Див.: Грузія

Географічні наукиАджаров, Петр Николов

(1902–1963), письменник, Болгарія – Україна

Філологічні наукиАджарці

етнографічна група грузинів

Історичні наукиАдживіка

філософський-аскетичний рух у Стародавній Індії, предтеча буддизму та джайнізму

Філософські наукиАджимушкайські каменоломні

штучні печери в районі Керчі, місце довготривалої оборони (170 днів, 1942) радянських військ проти частин вермахту

Військова справаАджі, Рустам (1973)

спортсмен (греко-римська боротьба), чемпіон світу (1995), Україна

СпортАджмер

місто в Індії, історико-культурний центр, 485 тис. мешканців

Географічні наукиАджорнаменто

буквально – пристосовування до актуальних умов, політика Католицької церкви, проголошена Іоанном XXIII на Другому Ватиканському соборі

РелігієзнавствоАдивар, Халіде Едіб

(1884–1964), письменниця та політик, представниця фемінізму, соратниця Ататюрка, Туреччина

Філологічні наукиАдигейська література

Див. Адигея.

Філологічні наукиАдигейська мова

одна з абхазо-адигейських мов, поширена в Адигейській автономній області Краснодарського краю Росії

Філологічні наукиАдигейці

етнічна група Північного Кавказу

Історичні наукиАдигея (Республіка Адигея)

республіка Російської Федерації

Географічні наукиАдиги

загальна назва численної в минулому групи споріднених за походженням племен Північного Кавказу

Історичні наукиАдиктивна поведінка

порушення поведінки, що виникає в результаті зловживання різними речовинами, що змінюють психічний стан людини

ПсихологіяАдинамія

зменшення або повне припинення рухової активності внаслідок порушення нервово-м’язового апарата людей і тварин

Медичні наукиАдипсія

відсутність почуття спраги.

Медичні наукиАдитивна величина

фізичні величини, які для складної системи є сумою відповідних величин всіх частин цієї системи

ФізикаАдитивна група

група кільця, елементами якої є всі елементи даного кільця, й визначена на ній операція збігається з операцією додавання в кільці

МатематикаАдитивна теорія чисел

розділ теорії чисел, який вивчає задачі про розклад чисел на доданки певного виду

МатематикаАдитивний процес

процес одержання провідних рисунків, який полягає у вибірковому осадженні провідникового матеріалу на нефольгований матеріал основи

Технічні наукиАдитивні гени

неаллельні гени, що визначають одну ознаку і доповнюють один одного

Біологічні наукиАдитивність

властивість деяких величин, яка полягає в тому, що значення величини, що відповідає цілому об’єкту, дорівнює сумі значень величин, які відповідають його частинам, при будь-якому розбитті об’єкта на частини

МатематикаАдитивність і субадитивність

характеристики відносин між цілим та його частинами

Філософські наукиАді Грантх

див. Гуру Грантх Сахіб.

РелігієзнавствоАді, Ендре

(1877–1919), поет, публіцист, основоположник новітньої угорської поезії, Румунія – Угорщина

Філологічні наукиАдіабата

крива, що відображає термодинамічний процес у системі, яка не обмінюється тепловою енергією з зовнішним середовищем (ентропія не змінюється)

ФізикаАдіабатичне наближення

квантовомеханічний підхід, при якому частки фізичної системи поділяються на важкі й легкі й спочатку розглядаються швидкі процеси з легкими частками, а потім розглядається рух важких часток в усередненому полі легких

ФізикаАдіабатичний зсув

процес виникнення в матеріалі областей сильно локалізованої пластичної деформації в умовах адіабатичного стану

Технічні наукиАдіабатичний процес

процес без обміну теплом з навколишнім середовищем

ФізикаАдіант венерин волос

(Аdiantum capillus-veneris), вид судинних рослин родини аміантових, який внесений до Червоної книги України

Біологічні наукиАдіант, адіантум

(Adianthum), рід птерисових папоротєй

Біологічні наукиАдіантові

(Adiantaceae), родина папоротеподібних рослин

Біологічні наукиАдіафора

у філософії стоїків – байдужі речі, які не мають значення для досягнення щастя (наприклад, бідність і багатство), у християнстві – те, що не має значення для порятунку

Філософські наукиАдіб, Ісхак

(1856–1885), поет, публіцист, перекладач, Сирія

Філологічні наукиАділь Ґерай

(1617–1672), хан Криму у 1666–1671

Історичні наукиАдірондак

гірський хребет в північній частині гірської системи Аппалачів (США)

Географічні наукиАдлеман, Леонард Макс

(1945), вчений-теоретик у галузі комп’ютерних наук, Премія Тюрінга (2002), США

Технічні наукиАдлер, Альфред

(1870–1937), психіатр і психолог, засновник індивідуальної психології, Австрія – Велика Британія

ПсихологіяАдлер, Фрідріх

(1879–1960), політик-революціонер, марксист, вбивця міністра-президента Австрії Карла фон Штюргка (1916), Австрія

Історичні наукиАдлерська срібляста

порода курей м'ясно-яєчного спрямування

Сільське господарствоАдлерфельд, Густав

(1671–1709), камергер Короля Карла ХІІ, його щоденник є цінним історичним джерелом епохи, у т. ч. – і стосовно українських територій, Швеція

Історичні наукиАдліб

експромт, імпровізація ведучого на радіо або мовний супровід у музичних радіопрограмах

соцкомунікаціїАдміністративна відповідальність

вид юридичної відповідальності, що полягає в застосуванні до особи, яка вчинила адміністративний проступок, певного адміністративного стягнення

Юридичні науки

Юр. Енц.Адміністративна дієздатність


Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка