Перша літера української та інших кириличних абеток Філологічні наукиСторінка4/31
Дата конвертації11.03.2019
Розмір5,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Абрупція (у медицині)

фізичний розрив зв'язку між плацeнтою і стінкою матки

Медичні наукиАбрупція (у музиці)

рідко вживаний музичний термін, який у науці про композицію 16–18 ст. означав риторичну фігуру, що порушує музичний контекст переважно у вигляді перерваного звороту

МистецтвознавствоАбруццо

область Італії

Географічні наукиАбруццо, Лазіо й Молізе

національний парк в Італії

Географічні наукиАбсент

спиртний напій, настойка на полині

Технічні наукиАбсентеїзм землевласницький

форма юридичної та економічної власності на землю, за якої власник не бере участі у виробництві, віддає землю у володіння іншій особі, отримуючи за це дохід у формі ренти або прибутку.

Економічні наукиАбсентеїзм політичний

ухиляння від виконання громадянських обов’язків, свідома неучасть у виборах, референдумах тощо

Політичні наукиАбсолют у геометрії

1) абсолют регулярного топологічного простору; 2) в проективній геометрії – крива другого порядку

математикаАбсолют у філософії

в ідеалістичній філософії – єдина, безначальна і безкінечна духовна першооснова всього існуючого, у релігії – абсолютна основа, Бог

Філософські наукиАбсолютизація

абстракція найвищого порядку, результатом якої є так звані абсолютні, нічим не зумовлені об'єкти, які існують самі по собі; надання недосяжно високих якостей, значень

Філософські наукиАбсолютизм

Політичний режим, де влада повністю належить монархові

Політичні наукиАбсолютна більшість

1) більше половини осіб, які беруть участь у зборах, конференціях, інших (утому числі політичного характеру, змісту) зібраннях; 2) більше половини від загальної кількості осіб, що голосують на виборах

Політичні наукиАбсолютна величина

саме число, якщо воно невід’ємне, і протилежне число, якщо воно від’ємне

МатематикаАбсолютна висота, альтитуда

відстань за вертикаллю від певної точки земної поверхні до середнього рівня поверхні океану

Географічні наукиАбсолютна відповідальність

категорія міжнародно-правової відповідальності, згідно з якою держава або юридична чи фізична особи, що перебувають під її юрисдикцією

Національна безпека

Юр. Енц.Абсолютна вологість

кількість водяної пари, його щільність в повітрі, в г/м3.

Географічні наукиАбсолютна геометрія

геометрія, в основі якої лежать аксіоми евклідової геометрії без аксіоми паралельності

МатематикаАбсолютна геохронологія


розділ геохронології, який охоплює проблеми встановлення абсолютного віку гірських порід

Геологічні наукиАбсолютна діелектрична проникність

величина (число), яка характеризує діелектричні властивості діелектрика

Технічні наукиАбсолютна діелектрична сприйнятливість

величина (число), яка характеризує здатність діелектрика (за винятком сегнетоелектриків) поляризуватися в електричному полі

Технічні наукиАбсолютна етика

абсолютизм етичний, термін, що ним у західній філософії позначають етичні теорії, які проголошують вічність і незмінність моральних понять, норм і принципів

Філософські наукиАбсолютна і відносна істина

філософські категорії, що характеризують людське пізнання з боку його повноти і точності, розкривають пізнання об’єктивної істини як поступовий рух від незнання до знання, від неповного, неточного знання до знання дедалі повнішого і точнішого

Філософські наукиАбсолютна ідея

у деяких філософських системах об'єктивного ідеалізму – надприродне, нічим не зумовлене (саме собою) духовне начало

Філософські наукиАбсолютна магнітна проникність

величина (число), яка характеризує магнітні властивості речовини та дорівнює відношенню модуля магнітної індукції до модуля напруженості магнітного поля

Технічні наукиАбсолютна магнітна сприйнятливість

величина (число), яка характеризує зв’язок між магнітним моментом (намагніченістю) речовини і магнітним полем у цій речовині, відносне збільшення або зменшення в магнітного поля всередині матеріалу в порівнянні з оточуючим магнітним полем

Технічні наукиАбсолютна маса (вага) насіння

маса 1000 зернин у перерахунку на суху речовину

Сільське господарствоАбсолютна монархія

Див.: Абсолютизм; Монорахія

Політичні наукиАбсолютна похибка вимірювання

1) А. п. вимірювання…; 2) А. п. вимірювального перетворювача за виходом…; 3) А. п. вимірювального перетворювача за входом…; 4) А. п. електричного реле…; 5) А. п. засобу вимірювання…; 6) А. п. міри…

Технічні наукиАбсолютна система одиниць

система одиниць фізичних величин, в основі якої лежить певна залежність одних величин від інших

Технічні наукиАбсолютна температура

температура, що бере відлік від абсолютного нуля

ФізикаАбсолютне і відносне

філософські категорії

Філософські наукиАбсолютний дух

вища категорія філософської системи Гегеля, що означає найбільш розвинену форму буття абсолютної ідеї, вищу конкретність – це усвідомлююча себе абсолютна ідея

Філософські наукиАбсолютний екстремум

екстремум в усій області визначення функції

МатематикаАбсолютний ідеалізм

1) одна з різновидностей об'єктивного ідеалізму, яка вважає основою всього існуючого абсолютну ідею, 2) течія в англо-американській буржуазній ідеалістичній філософії кін. 19 – поч. 20 ст.

Філософські наукиАбсолютний максимум

найвище значення метеорологічних даних за багаторічний період в певному місці за місяць чи за рік

Географічні наукиАбсолютний максимум

найбільший максимум навантаження за певний інтервал часу

Технічні наукиАбсолютний мінімум

найнижче значення метеорологічних даних за багаторічний період в певному місці за місяць чи за рік

Географічні наукиАбсолютний мінімум

найменший мінімум навантаження за певний інтервал часу

Технічні наукиАбсолютний нуль температури

–273,15°C, або 0 K — найнижча можлива температура, тобто температура, за якої ентропія мінімальна

ФізикаАбсолютний поріг відчуття 

загальне поняття психології, що визначає мінімальну та максимальну інтенсивність подразника, яка необхідна для виникнення відчуття

ПсихологіяАбсолютний рекорд

найвище досягнення у деяких видах спорту

СпортАбсолютний слух

акустична здібність людини визначати та уявляти собі точну висоту звуків, специфічний прояв музичного слуху

МистецтвознавствоАбсолютний спирт

етиловий спирт, у якому практично немає води (температура кипіння 78,39 °С)

Технічні наукиАбсолютний чемпіон

звання, яке присвоюється спортсмену, який є переможцем 1) по сумі результатів, показаних у окремих дисциплінах одного виду спорту (наприклад, гімнастика); 2) незалежно від вагової категорії спортсменів (бокс, боротьба)

СпортАбсолютні екстремуми

найбільше чи найменше значення метеорологічної величини за багаторічний період

Географічні наукиАбсолютні мовні універсалії

мовні універсалії, що ґрунтуються на законах мови і не мають винятків (наприклад, у всіх мовах є голосні і приголосні звуки)

Філологічні наукиАбсолютні права

суб'єктивні права, носіям яких (фізичним і юридичним особам) протистоїть невизначене коло певним чином зобов'язаних осіб

Юридичні науки

Юр. Енц.Абсолютно збіжний ряд

ряд, для якого збігається також ряд, складений з абсолютних величин його членів

МатематикаАбсолютно чорне тіло

тіло, яке за будь-якої температури цілком поглинає проміння (всіх довжин електромагнітних хвиль), що падає на нього

ФізикаАбсорбер

пристрій, де здійснюють абсорбцію

Технічні наукиАбсорбційна спектроскопія

дослідження спектрів поглинання атомів та молекул

ХіміяАбсорбція

об’ємне поглинання речовини (на відміну від поверхневого — адсорбції)

ХіміяАбсорбція в економиці


1) злиття двох комерційних фірм, за якого могутніша фірма поглинає меншу для створення більшої компанії; 2) залучення іммігрантів, які прибули з інших країн на постійне проживання, до економічного життя країни.

Економічні наукиАбсорбція у мовознавстві

1) поглинання одного звука іншим, 2) історичний процес спрощення морфемного складу слова

Філологічні наукиАбстинентний синдром

хворобливий стан, що виникає у залежних осіб після припинення вживання препарату, від якого є залежність

Медичні наукиАбстиненція у медицині

1) повне утримання від алкогольних напоїв); 2) утримання від статевого життя, повна цнота

Медичні наукиАбстиненція у психології

термін, що використовується для опису стану хворих на істерію страху і невроз нав'язливих станів у процесі психоаналітичної терапії

ПсихологіяАбстрагування у психології

один з методів пізнання, що полягає в мисленнєвому виокремленні суттєвих, найістотніших, найзагальніших ознак (властивостей, зв'язків) конкретного об'єкта пізнання

ПсихологіяАбстрагування у філософії

метод наукового дослідження, що полягає в мисленнєвому виокремленні з усіх ознак суттєвих, найістотніших, найзагальніших (властивостей, зв'язків) конкретного об'єкта пізнання

Каталог: images
images -> На реферат надається письмова рецензія передбачуваного наукового керівника або іншого фахівця, призначеного приймальною комісією
images -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
images -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
images -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
images -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка