Пирятинської райдержадміністрації Методичний кабінет математика контрольні роботиСторінка1/11
Дата конвертації11.03.2019
Розмір413 Kb.
ТипКонтрольна робота
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Відділ освіти

Пирятинської райдержадміністрації

Методичний кабінет

МАТЕМАТИКА

Контрольні роботи

5 клас

Р

Сав’яненко М.О.

Вчитель математики

Пирятинської зш І-ІІІ

ступенів № 4

2015


Рецензент: Бойко Л.М., учитель-методист Пирятинської зш І-ІІІ ступенів № 4

Сав’яненко М.О. Контрольні роботи з математики. 5 клас.

Завдання для контрольних робіт призначені для оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу з математики. Завдання згруповані за чотирма рівнями і дозволяють якісно і ефективно здійснювати оцінювання знань учнів диференційовано. Завдання початкового та середнього рівнів навчальних досягнень учнів подані у тестовій формі. Цінність таких завдань полягає у тому, що вони не тільки дають можливість оперативно контролювати знання учнів, а й сприяють виробленню в учнів навичок виконувати тестові завдання, самоконтролю.

Посібник містить контрольні роботи з усіх тем курсу математики

5 класу.


ЗМІСТ

Передмова …………………………………………………………………...4

Діагностична контрольна робота ………………………………………..5

Контрольна робота № 1. Тема: Натуральні числа. Відрізок.

Промінь. Пряма. ………………………………7Контрольна робота № 2. Тема: Додавання і віднімання натуральних чисел …………………………………………..9

Контрольна робота № 3. Тема: Множення натуральних чисел ……….11

Контрольна робота № 4. Тема: Ділення натуральних чисел …………..13

Контрольна робота № 5. Тема: Рівняння………………………………..15

Контрольна робота № 6. Тема: Прямокутник. Квадрат. Трикутник. Прямокутний паралелепіпед ………………..17

Контрольна робота № 7. Тема: Звичайні дроби…….………………….19

Контрольна робота № 8. Тема: Десятковий дріб. Додавання і

віднімання десяткових дробів……………….21Контрольна робота № 9. Тема: Множення та ділення десяткових дробів………………………………………….23

Контрольна робота № 10. Тема: Відсотки………………………………25

Контрольна робота № 11. Тема: Масштаб. Середнє арифметичне.…...27

Підсумкова контрольна робота………………………………………….29

Список використаних джерел…………………………………………….31

Передмова

Даний посібник містить добірку завдань для проведення оцінювання знань, умінь та навичок з математики учнів 5-го класу.

Зміст посібника відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки України.

Основна мета даного видання – допомогти вчителю провести контроль знань учнів за 12-бальною системою.

Кожне завдання для перевірочних робіт розраховане на один урок.

Завдання для перевірочних робіт подані у двох варіантах. Завдання кожного варіанта згруповані за чотирма рівнями. Початковий та середній рівні подано у формі тестів, які включають основні поняття даної теми і мають алгоритмічний характер. З чотирьох запропонованих відповідей тільки одна є правильною. Тестові завдання вважаються виконаними правильно, якщо в роботі учень вибрав тільки одну букву, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень має право наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір відповіді, але це необов’язково.

При виконанні завдань достатнього рівня навчальних досягнень учнів розв’язання цих завдань супроводжується необхідними обґрунтуваннями. Ці завдання посильні для більшості учнів і дають можливість отримати 7 – 9 балів. При виконанні завдань високого рівня учень має вибирати раціональний шлях розв’язування, продемонструвати нестандартне мислення, повні логічні обґрунтування всіх завдань.

Можна змінити обсяг і зміст завдань, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, стан їх підготовленості, але сума балів за роботу має дорівнювати 12.Діагностична контрольна робота

Варіант 1

Початковий рівень

1. У рівності 25 + 40 = 65 число 65 є:

а) доданком б) сумою в) множником г) різницею

2. Яке натуральне число передує числу 8397?

а) 8398 б) 8396 в) 7397 г)8397

3. Яка цифра стоїть у числі 8973548 у розряді десятків?

а) 8 б) 4 в) 7 г) 5

Середній рівень

4. Розв’язати рівняння: 7325 – х = 5977

5. Обчислити: 903 : 21

6. Перетворити 3 кілограми у грамиДостатній рівень

7. Земельну ділянку трикутної форми потрібно обгородити дротом. Скільки потрібно дроту, якщо одна сторона ділянки дорівнює 45 м, друга на 12 м довша за першу, а третя на 7 м коротша за другу?Високий рівень

8. Обчисліть: 1019 + (82 – 784 : 14) · 7Варіант 2

Початковий рівень

1. У рівності 55 - 15 = 40 число 40 є:

а) доданком б) сумою в) множником г) різницею

2. Яке натуральне число є наступним за числом 5389?

а) 5390 б) 5388 в) 5389 г)5391

3. Яка цифра одиниць стоїть у числі 97125?

а) 9 б) 2 в) 7 г) 5

Середній рівень

4. Розв’язати рівняння: х - 2225 = 947

5. Обчислити: 195 : 13

6. Перетворити 3 метри у дециметриДостатній рівень

7. На залізничній станції стояло три товарних потяги. У першому потязі було 30 вагонів, у другому – на 5 вагонів більше, ніж у першому. Скільки всього вагонів було у трьох потягах, якщо у першому було на 10 вагонів менше, ніж у третьому?Високий рівень

8. Обчисліть: 3895 - (97 – 729 : 27) · 38Контрольна робота №1

Тема: Натуральні числа. Відрізок. Промінь. Пряма.

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. У якому з випадків записане число: сімдесят мільйонів сорок тисяч вісім?

а) 70 400 800; б) 70 040 008; в) 70 048 000; г) 70 004 080.

2. У якому з наведених чисел цифра 0 стоїть у розряді сотень тисяч?

а) 429 058; б) 510 943; в) 9 035 269; г) 9 408 157.

3. Точка Ссередина відрізка АВ. Чому дорівнює відстань між точками А і В, якщо довжина відрізка АС дорівнює 4 см 6 мм?

а) 2 см 3 мм; б) 8 см 2 мм; в) 4 см 6 мм; г) 9 см 2 мм.

4. Скільки прямих можна провести через дві точки?

а) одну; б) дві; в) безліч; г) жодної.

5. На координатному промені праворуч від точки А(3) дев’ять разів підряд відклали одиничний відрізок і дістали точку В. Яка координата точки В?

а) В(9); б) В(11); в) В(13); г) В(12).

6. Яка з наведених нерівностей правильна?

а) 10110 > 11010; б) 11001 > 10111; в) 10101 < 10011; г) 11101 < 11011.

Достатній рівень

7. Накресліть пряму l і позначте на ній точки А і В, відстань між якими дорівнює 6 см 8 мм. Позначте на цій прямій точку К таку, щоб АК = 4 см. Чому дорівнює довжина відрізка КВ? Розгляньте всі можливі випадки.8. На координатному промені позначено точку А(2) (дивись рисунок). Позначте на цьому промені точки В(1) і С(4) .

Високий рівень

9. Телеграфні стовпи розміщені на відстані 40 м один від одного. Яка відстань між п’ятим і сороковим стовпами?Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. У якому з випадків записане число: сорок мільйонів двісті тисяч шістнадцять?

а) 40 020 160; б) 40 200 160; в) 40 200 016; г) 4 020 016.

2. У якому з наведених чисел цифра 0 стоїть у розряді десятків тисяч?

а) 40 153 728; б) 320 159; в) 408 519; г) 4 051 829.

3. Точка М – середина відрізка РК. Чому дорівнює відстань між точкамиР і К, якщо довжина відрізка МК дорівнює 6 см 8 мм?

а) 3 см 4 мм; б) 12 см 6 мм; в) 13 см 6 мм; г) 6 см 8 мм.

4. Скільки прямих можна провести через одну точку?

а) одну; б) дві; в) безліч; г) жодної.

5. На координатному промені ліворуч від точки В(11) вісім разів підряд відклали одиничний відрізок і дістали точку А. Яка координата точки А?

а) А(19); б) А(4); в) А(3); г) А(2).

6. Яка з наведених нерівностей правильна?

а) 22201 < 22022; б) 20202 < 20022; в) 22001 > 20222; г) 20220 > 22020.Достатній рівень

7. Накресліть пряму m і позначте на ній точки А і В, відстань між якими дорівнює 5 см 8 мм. Позначте на цій прямій точку N таку, щоб ВN = 3 см. Чому дорівнює довжина відрізка АN? Розгляньте всі можливі випадки.8. На координатному промені позначено точку В(3) (дивись рисунок). Позначте на цьому промені точки А(1) і С(4)

Високий рівень

9. Телеграфні стовпи розміщені на відстані 50 м один від одного. Яка відстань між десятим і тридцятим стовпами?Контрольна робота №2

Тема: Додавання і віднімання натуральних чисел

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Чому дорівнює сума чисел 359 602 і 10 040 508?

а) 10 399 100; б) 45 900 708; в) 10 400 110; г) 13 636 528.

2. Яке число більше від числа 37 050 на 1125?

а) 35 925; б) 38 175; в) 48 300; г) 36 075.

3. Знайдіть різницю чисел 49 395 001 і 4 059 390.

а) 45 335 611; б) 40 336 600; в) 53 881 391; г) 45 336 511.

4. На скільки число 25 037 більше від числа 14 036?

а) 11 001; б) 39 073; в) 11 901; г) 10 991.

5. Яке число на 10 001 менше від суми чисел 11 006 і 18 894?

а) 20 000; б) 18 999; в) 21 001; г) 19 899.

6. Довжина ламаної АВСDЕ дорівнює 240 см, причому ВС = 71 см,СD = 36 см, DЕ = 69 см. Чому дорівнює довжина АВ?

а) 64 см; б) 58 см; в) 66 см; г) 62 см.Достатній рівень

7. Обчисліть найбільш зручним способом:

а) 3001 + (748 + 999); б) (8375 + 96) – 275.

8. Пшениці зібрали 285 453 т, що на 9876 т більше, ніж жита. Скільки тонн пшениці та жита зібрали разом?Високий рівень

9. Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване збільшити на 241, а від’ємник збільшити на 253?Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Чому дорівнює сума чисел 489 703 і 20 401 037?

а) 20 890 740; б) 69 371 337; в) 20 880 730; г) 24 298 067.

2. Яке число більше від числа 28 040 на 1315?

а) 26 725; б) 28 355; в) 27 035; г) 29 355.

3. Знайдіть різницю чисел 37 864 003 і 8 076 250.

а) 28 589 757; б) 29 787 753; в) 29 876 653; г) 28 789 847.

4. На скільки число 37 025 більше від числа 19 036?

а) 18 089; б) 17 999; в) 17 989; г) 56 061.

5. Яке число на 3003 менше від суми чисел 12 993 і 17 007?

а) 16 997; б) 26 997; в) 33 003; г) 23 030.

6. Довжина ламаної KLMNP дорівнює 210 см, причому KL = 37 см,MN = 45 см, NP = 57 см. Чому дорівнює довжина LM?

а) 69 см; б) 73 см; в) 67 см; г) 71 см.Достатній рівень

7. Обчисліть найбільш зручним способом:

а) 2011 + (756 + 989); б) (9429 + 87) – 329.

8. У місті А проживає 359 126 жителів, що на 15 139 жителів більше, ніж у місті N . Скільки людей проживає в обох містах разом?Високий рівень

9. Як зміниться різниця двох чисел, якщо зменшуване збільшити на 341, а від’ємник збільшити на 243?Контрольна робота №3

Тема: Кут. Множення натуральних чисел

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Кут АОВ – тупий. Яке з наведених чисел може бути градусною мірою кута АОВ?

а) 39о; б) 78о; в) 119о; г) 89о.

2. Промінь NLбісектриса кута MNK. MNL = 88о. Знайдіть величину кута MNK.

а) 44о; б) 166о; в) 176о; г) 88о.

3. Промінь СМ ділить розгорнутий кут BCF на два кути, один з яких гострий. Визначте вид другого кута.

а) гострий; б) тупий; в) прямий; г) визначити неможливо.

4. Знайдіть добуток чисел 235 і 4009.

а) 4244; б) 96 115; в) 942 115; г) 132 925.

5. Спростіть вираз 20а + а.

а) 20а; б) 20а2; в) 21а; г) 40а.

6. Обчисліть: 92. а) 18; б) 64; в) 49; г) 81.Достатній рівень

7. З вершини прямого кута MNK проведено два промені NA і NB так, що MNB = 73о, KNA = 50о. Обчисліть градусну міру кута ANB (дивись рисунок).

8. Обчисліть зручним способом: (7 · 638) · 8 + 14 · (362 · 4).Високий рівень

9. Волейбольну секцію відвідують 45 учнів, що втричі менше, ніж баскетбольну і хокейну секції разом, а футбольну секцію відвідують удвічі більше учнів, ніж волейбольну, хокейну і баскетбольну секції разом. Скільки всього учнів відвідують ці спортивні секції?Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Кут MPN – гострий. Яке з наведених чисел може бути градусною мірою кута MPN?

а) 91о; б) 121о; в) 32о; г) 175о.

2. Промінь ОС – бісектриса кута АОВ. ВОС = 76о. Знайдіть величину кута АОВ.

а) 38о; б) 162о; в) 148о; г) 152о.

3. Промінь РК ділить розгорнутий кут АРN на два кути, один з яких тупий. Визначте вид другого кута.

а) гострий; б) тупий; в) прямий; г) визначити неможливо.

4. Знайдіть добуток чисел 325 і 3007.

а) 3332; б) 99 775; в) 706 645; г) 977 275.

5. Спростіть вираз 10b + b.

а) 10b2; б) 10b; в) 20b; г) 11b.

6. Обчисліть: 82. а) 16; б) 36; в) 48; г) 64.Достатній рівень

7. З вершини розгорнутого кута AFM проведено два промені FP і FL так, що AFP = 120о, MFL = 122о. Знайдіть градусну міру кута LFP (дивись рисунок).

8. Обчисліть зручним способом: 8 · (736 · 9) + (18 · 264) · 4.Високий рівень

9. На овочеву базу привезли буряки, картоплю, моркву й капусту. Буряків привезли 800 кг, що вдвічі менше, ніж капусти і моркви разом, а картоплі – втричі більше, ніж буряків, моркви і капусти разом. Скільки всього кілограмів овочів привезли на базу?Контрольна робота №4


Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка