Питання до заліку з дисципліни «Основи природознавства. Землезнавство»
Сторінка1/4
Дата конвертації13.10.2017
Розмір0,54 Mb.
  1   2   3   4
Питання до заліку з дисципліни
«Основи природознавства. Землезнавство»
(для студентів першого курсу психолого-педагогічного факультету

денної та заочної форм навчання)
 1. Загальне землезнавство як наука. Завдання сучасного землезнавства.

 2. Історія розвитку загального землезнавства (античний період, Середні віки, епоха великих географічних відкриттів).

 3. Будова Всесвіту (планети та тіла Сонячної системи).

 4. Планети Сонячної системи, їх класифікація.

 5. Земля в Сонячній системі. Розміщення Землі в Сонячній системі та його значення.

 6. Гравітаційна взаємодія Місяця і Землі. Припливи і відпливи та їх значення.

 7. Будова Сонця. Значення Сонця для Біосфери.

 8. Форма і розміри Землі. Еволюція уявлень про фігуру Землі. Докази опуклості та кулястості Землі.

 9. Рухи Землі та їх наслідки. Добове обертання Землі.

 10. Рух Землі навколо Сонця. Причини зміни пір року.

 11. Дні рівнодення та сонцестояння, їх характеристика.

 12. Способи зображення Землі: глобус, план, карта.

 13. Масштаб, види масштабу.

 14. Типи орієнтування на місцевості. Методика роботи з компасом.

 15. Поняття про земну кору, мантію і ядро Землі.

 16. Типи земної кори. Особливості будови земної кори під континентами і океанами.

 17. Процеси рельєфоутворення (ендогенні та екзогенні).

 18. Основні форми земної поверхні.

 19. Материки Землі та їх характеристика.

 20. Рівнини. Типи рівнин за висотою та походженням. Рівнини України.

 21. Гори. Класифікація гір. Основні гірські масиви Землі та їх знаходження.

 22. Мінерали, гірські породи та корисні копалини.

 23. Види гірських порід за походженням.

 24. Будова та склад атмосфери Землі. Планетарна роль атмосфери.

 25. Погода та її складові. Методи передбачення погоди.

 26. Вітер, основні типи. Сила вітру та способи її визначення.

 27. Хмари. Типи хмар.

 28. Клімат. Основні кліматичні чинники.

 29. Кліматичні пояси. (основні та перехідні). Характеристика кліматичних поясів.

 30. Теплові пояси Землі та їх характеристика.

 31. Будова гідросфери. Світовий океан та його частини.

 32. Кругообіг води і водний баланс Землі.

 33. Океани Землі. Багатства Світового океану.

 34. Моря і річки. Будова річки.

 35. Води суші та їх класифікація.

 36. Основні властивості океанічних вод.

 37. Географічна оболонка Землі та її складові.

 38. Біосфера. Вчення про біосферу.

 39. Ґрунти. Основні типи ґрунтів України.

 40. Кругообіг речовин у природі, його значення.

Питання до заліку

з «Основ природознавства. Зоології»

для студентів першого курсу

 1. Дайте характеристику Класу Двостулкових молюсків, наведіть найважливіших представників.

 2. Охарактеризуйте особливості будови, систему та найважливіших представників Типу Молюски.

 3. Дайте загальну характеристику найпростіших. Назвіть найважливіші типи та класи.

 4. Охарактеризуйте представників Типу Інфузорії: класифікація, особливості будови та значення у природі. Паразитичні Інфузоріїї.

 5. Дайте загальну характеристику Типу Членистоногі, укажіть характерних представників класів та особливості їх життєдіяльності.
  6. Дайте характеристику будови Плоских червів на прикладі турбелярій. Назвіть Класи Плоских червів.

7. Опишіть особливості будови та Класу Джгутикові, назвіть найважливіших представників.

 1. Дайте характеристику будови Ряду Павукоподібні, їх класифікацію та найважливіших представників.

 1. Дайте загальну характеристику будови Класу Нематоди.

 2. Дайте загальну характеристику будови Класу Малощетинкові черви. Укажіть значення дощового черв’яка у природі.

 3. Дайте загальну характеристику будови Класу П’явки. Укажіть риси пристосування до паразитичного способу життя.

 4. Дайте загальну характеристику будови Класу Кільчасті черви. Опишіть будову та особливості життєдіяльності основних представників.

 5. Дайте загальну характеристику будови Класу Комахи, назвіть основні роди, охарактеризуйте їх значення.

 6. Дайте загальну характеристику Типу Кишковопорожнинні, наведіть приклади найважливіших представників.

 7. Дайте загальну характеристику будови Головоногих молюсків. Назвіть найважливіших представників. Укажіть способи захисту цих тварин.

 8. Дайте загальну характеристику Типу Молюски, поділ типу на класи.

 9. Дайте характеристику Класу Саркодові. Укажіть паразитичних представників класу.

 10. Дайте характеристику будови класу Черевоногі молюски. Назвіть найважливіших представників.

 11. Дайте характеристику Класу Ракоподібні на прикладі річкового рака, наведіть найважливіших представників.

 12. Опишіть особливості будови Класу Ланцетники. Укажіть риси подібності цих тварин із хребетними тваринами.

 13. Надклас Риби, загальна характеристика. Особливості будови риб у зв’язку з життям у воді.

 14. Клас Хрящові риби: систематика, ознаки хрящових риб. Особливості рядів хрящових риб.

 15. Клас Кісткові риби: загальна характеристика, особливості поведінки та сезонні явища в житті риб.

 16. Різноманітність кісткових риб. Загальна характеристика рядів (коропоподібні, осетроподібні, лососеподібні, окунеподібні).

 17. Значення риб у природі й господарській діяльності людини. Охорона риб.

 18. Клас Земноводні. Загальна характеристика класу. Способи захисту тварин.

 19. Різноманітність земноводних (ряди безхвості та хвостаті). Охорона Земноводних.

 20. Клас Плазуни. Загальна характеристика класу. Способи захисту тварин.

 21. Різноманітність Плазунів (ряди лускаті, черепахи та крокодили). Охорона плазунів.

 22. Клас Птахи. Загальна характеристика класу. Особливості будови птахів пов’язані з польотом.

 23. Сезонні явища в житті птахів. Явище перельотів.

 24. Різноманітність птахів. Надряд Безкільові птахи.

 25. Різноманітність птахів. Надряд Пінгвіни.

 26. Різноманітність птахів. Надряд Кільогруді. Ряди Куроподібні та Гусеподібні.

 27. Різноманітність птахів. Надряд Кільогруді. Хижі птахи (ряди Соколоподібні та Совоподібні).

 28. Різноманітність птахів. Надряд Кільогруді. Ряди Лелекоподібні та Журавлеподібні.

 29. Екологічні групи птахів. Значення птахів у природі й житті людини.

 30. Клас Ссавці. Загальна характеристика класу.

 31. Особливості ссавців як високоорганізованих хребетних. Сезонні явища у житті ссавців.

 32. Поведінка ссавців ( пов’язана з розмноженням та поведінка у групі).

 33. Роль ссавців у природі й житті людини. Охорона ссавців.

 34. Різноманітність ссавців. Ряд Однопрохідні.

 35. Різноманітність ссавців. Ряд Сумчасті.

 36. Різноманітність ссавців. Ряд Комахоїдні.

 37. Різноманітність ссавців. Ряд Рукокрилі.

 38. Різноманітність ссавців. Ряд Гризуни.

 39. Різноманітність ссавців. Ряд Зайцеподібні.

 40. Різноманітність ссавців. Ряд Хижі.

 41. Різноманітність ссавців. Ряд Ластоногі.

 42. Різноманітність ссавців. Ряд Китоногі. Різноманітність ссавців.ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ

ДО ЗАЛІКУ З МАТЕМАТИКИ

для студентів заочної форми навчання

(перший курс, 5 р.н.)

(Частина перша) 1. Що називається бінарним відношенням між елементами заданої множини? Навести приклади бінарних відношень, які вивчають учні у початковому курсі математики. Які ви знаєте способи задання бінарних відношень? Задайте відношення R: «x>y» між елементами множини

Х = {1, 3, 5, 7, 9, 11} зручним на вашу думку способом.

 1. Сформулюйте означення відношення оберненого (R-1) заданому і протилежного () заданому. Які особливості у їх зображенні на графі і на графіку у порівнянні із заданим відношенням R. Свою відповідь аргументуйте на такому прикладі: утворіть до відношення R: «x≤y» відношення R-1 і на множині Z0. Зобразіть їх на графі.

 2. Задання відношення за допомогою графіка у прямокутній системі координат. Представити відношення х+у < 4 на множині А = {0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11} за допомогою графіка.

 3. Властивості бінарних відношень групи рефлективності: означення, запис у символах, граф, приклади.

 4. Властивості бінарних відношень групи симетричності: означення, запис у символах, граф, приклади.

 5. Властивості бінарних відношень групи транзитивності: означення, запис у символах, граф, приклади.

 6. Відношення еквівалентності. Теорема про розбиття множини на класи еквівалентності. З’ясуйте чи здійснює відношення R: «числа х і у мають один і той же залишок при діленні на 5» розбиття множини на класи еквівалентності? Якщо да, то які ці класи за умови що

А = {х | х N, x ≤ 20} – множина, на якій задане відношення.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка