План практичних робіт із вікової анатомії і фізіології людини
Сторінка1/3
Дата конвертації29.04.2017
Розмір1,62 Mb.
  1   2   3

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра біології, екології та безпеки

життєдіяльності

План практичних робіт

із вікової анатомії і фізіології людини

для студентів денної форми навчання:


Галузь знань

Напрям підготовки


0202 Мистецтво

6.020204 Музичне мистецтво
6.020202 Хореографія

Укладач – Н.Б.Сопнєва

Бердянськ – 2011

План практичних робіт для студентів денної форми навчання складений на основі навчальної та робочої програм.


Розробник: ___________ к.п.н., доц. Сопнєва Н.Б.
План практичних робіт для студентів денної форми навчання обговорений та затверджений на засіданні кафедри біології, екології та БЖД

Протокол № 1 від 30 серпня 2011 р.Завідувач кафедри ______________ к.п.н., доцент Н.Б. Сопнєва
Тема: «Предмет вікової анатомії і фізіології людини.

Загальний огляд організму людини».План

 1. Будова організму людини.

 2. Будова клітини.

 3. Будова тканин:

а) епітеліальна тканина;

б) сполучна тканина;

в) м’язова тканина ;

г) нервова тканина. 1. Поділ клітин: мітоз і мейоз.


Завдання

Завдання 1. Замалювати схему організацій структур організму людини.

Завдання 2. Вивчити по таблицях, мікропрепаратах клітину, замалювати її і підписати органоїди, ядро і вказати їх функції.

Завдання 3. Розглянути під мікроскопом і замалювати будову епітеліальної тканини. Письмово відповісти на запитання: в чому полягає взаємозв’язок будови і функцій епітеліальної тканини.
Теми рефератів

 • Біологічна роль мітозу.

 • .Біологічна роль мейозу.
Питання для самоперевірки

 • Що таке диференціація клітин і тканин?

 • У чому полягає відмінність між будовою рослинної і тваринної клітин?

 • Назвати функції ЕПС, комплексу Гольджі, лізосом.

 • Пояснити енергетичну функцію мітохондрій.

 • Назвати функції сполучної тканини.

 • Будова нейрона.


Література

 1. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2-е изд., исп. – М.: Флінта: Наука, 2002. .

 2. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека. – М.: ВЛАДОС. – 2003. – 384с

 3. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: М.: ВЛАДОС, 2003.- 304с

 4. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини: підручник для студентів вищих навч. закладів. – Харків: Ранок, 1998. – 208 с.

 5. Слюсарєв А.О., Самсонов О.В. та ін. Біологія. Для слухачів підготовчих відділень вузів; під редакц. В.А. Мотузяного. – 2-е изд., перераб. К.: Вища школа, 1990. – 503 с.

 6. Фомин Н.А. Физиология человека. – М.: ВЛАДОС, 1995. –

 7. Хрипкова А.Г., Антропова М.Ф., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.

 8. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа 2003 . – 463с.

 9. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварини. Практи­кум - К: Вища школа, 1991.Тема: «Нервова система».План

 1. Будова нервової системи, її класифікація.

 2. Структура нейрона, його властивості.

 3. Типи нейронів.

 4. Синапс. Сіра і біла речовина.

 5. Спинний мозок і його функції

 6. Відділи головного мозку,їх функції.


Завдання

Завдання 1. Схематично представити загальний план будови нервової системи.

Завдання 2. Вивчити по таблицях і мікропрепаратах будову нейрона. Замалювати нейрон, схематично представити класифікацію нейронів по функціях.

Завдання 3. Вивчити і замалювати загальну будову спинного мозку. Визначити сегменти, передні та задні корінці спинно– мозкових нервів, спинно- мозкові вузли, шийне та поперекове потовщення.

Завдання 4. Розглянути на муляжах, вологих препаратах і таблицях будову головного мозку, письмово дати відповідь, які функції вони виконують.
Теми рефератів

 • Сигнальні системи.

 • Вегетативна нервова система.

 • Вікові особливості нервової системи.


Питання для самоперевірки

 • Як утворюються спино-мозкові нерви?

 • Де знаходяться спино-мозкові вузли?

 • Функції симпатичної і парасимпатичної нервової системи.

 • Функції спинного мозку.

 • Вікові особливості нервової системи.


Література

 1. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2-е изд., исп. – М.: Флінта: Наука, 2002. .

 2. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека. – М.: ВЛАДОС. – 2003. – 384с

 3. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: М.: ВЛАДОС, 2003.- 304с

 4. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини: підручник для студентів вищих навч. закладів. – Харків: Ранок, 1998. – 208 с.

 5. Слюсарєв А.О., Самсонов О.В. та ін. Біологія. Для слухачів підготовчих відділень вузів; під редакц. В.А. Мотузяного. – 2-е изд., перераб. К.: Вища школа, 1990. – 503 с.

 6. Фомин Н.А. Физиология человека. – М.: ВЛАДОС, 1995. –

 7. Хрипкова А.Г., Антропова М.Ф., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. – М.: Просвещение, 1990. – 319 с.

 8. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа 2003 . – 463с.
 9. Яновський І.І., Ужако П.В. Фізіологія людини і тварини. Практи­кум - К: Вища школа, 1991.Тема: «Вища нервова діяльність»
План

 1. Рефлекс як основа нервової діяльності.

 2. Відмінність умовних і безумовних рефлексів.

 3. Механізм утворення умовних рефлексів.

 4. Гальмування умовних рефлексів.

 5. Типи ВНД.Завдання

Завдання 1. Робота з таблицями Анфімова.

Визначення:

а) розумової працездатності;

б) швидкості реакції;

в) точності реакції;

г) показника уваги.Завдання 2. Обробка отриманих результатів

1) К= , де К – розумова працездатність

n1 - число знаків побачених за перших 2хв.n2 - число знаків побачених за других 2хв.

2) V1= V1; V2 –швидкість реакції
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка