ПлануванняСкачати 102.56 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.10.2018
Розмір102.56 Kb.
  1   2   3
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: CHOICES INTERMEDIATE

Навчальний рік _____________________ Семестр _1_ Вчитель ______________________________________ Класс _________


Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві

функції


Соціокультурні /

Загальнонавчальні

компетенції


Лінгвістичні компетенції

Мовленнєва компетенція

Д.З.
WB

Уроки Дата

Лексика

Граматика/ Фонетика
Аудіювання/ Читання

Письмо/

ГоворінняMODULE 1

Модуль 1

Особистість

Я, моя сім’я, друзі: індивідуальність людини, формування особистості, автобіографіяОписувати зовнішність людини.

Описувати характер, коментувати стиль життя та особистість людини. Надавати персональну інформацію.

Уважно стежити за презентованою інформацією. Усвідомлювати мету поставленого завдання. Використовувати щойно вивчений матеріал. Ефективно співпрацювати під час парної роботи.

Topic Talk: Якості особистості. SB p. 5

Короткі форми допоміжних дієслів
Аудіювання: Інтерв‘ю
Говорити про свою ідентичність

р. 3

1

Unit 1:. Стосунки та особистості.

SB p. 6 – 7

Складені прикметники, напр. easy-going. Вживання слова like
Читання:стаття про аватари (встановлення відповідностей, T/F/?)

Описувати характер, коментувати стиль життя та особистість людини

р. 4 – 5

2

Unit 2: Норми поведінки та спілкування.

SB p. 8 – 9

Теперішні часи

Стаття про зникаючі мови (встановлення відповідностей, T/F/?)

Говоріння: Роздуми про долю мов

р. 6 – 7

2

Unit 3: Молодіжні угруповання.

SB p. 10 – 11

Погодження/непогодження

Інтонація

Аудіювання: Інтерв‘ю соціолога, DVD Choice: документальний фільм

Висловлювати своє відношення до тем, що обговорюються

р. 8

2

Language Review

SB p. 12

Заповнення пропусків
Підготовка до контр. роботи: Check Your Progress 1 WB р.9

1

Teacher’s Book: DVD-Multi-ROM Module Test 1 (A & B)


Sound Choice 1: WB р. 10


1

Узагальнюючий урок: Teacher’s Book: DVD-Multi-ROM: Photocopiable activities1

MODULE 2

Модуль 2

Визначні події

Я, моя сім’я, друзі:Один день з твого життя,

вирішення конфліктів

Дозвілля і спорт:

спортивні змагання
Описувати ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки; прогнозувати ймовірність подій і наслідків;

описувати події в їхній логічній послідовності,

вибачення та пояснення

Знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;

сприймати новий досвід,

описувати події

Topic Talk: Спогади

SB p. 13

Емфатичний наголос
Аудіювання: Інтерв‘ю
Розповідати про минулі події

р. 11

1

Unit 4: Видатні історичні події SB p. 14 – 15

Минулі часи

Past Perfect
Читання: Особисті спогади про історичну подію

Давати вибачення та пояснення

р. 12 – 13

2

Unit 5: Велика гра. Спортивні змагання

SB p. 16 – 17

Складові дієслова

Вживання слова just
Аудіювання: Діалог (множинний вибір)
Читання: Інтерв‘ю (T/F)

Діалогічне мовлення: обговорення спортивних подій

р. 14

2

Unit 6: Події у сім‘ї

SB p. 18

Вживання used to та would

Читання: Особисті спогади

Говоріння: спогади про минулі події

р. 15

1

Writing Workshop 1

SB p. 19

Поєднувальні слова та вирази

Читання: електронний лист

Письмо: неформальна мова: електронний лист

р. 16

1

Speaking Workshop 1

SB p. 20

Минулі часи


Аудіювання: оповідання

Випадки з особистого життя

р. 16

1

Culture Choice 1: SB p. 102 – 103

Видатна спортивна подія

Проектна робота: My Culture Project SB p. 103

2

Online Skills: Big Events WB p. 111
р. 111

1

Teacher’s Book: DVD-Multi-ROM Module Test 2 (A & B)

Підготовка до контрольної роботи: Check Your Progress 2 – WB p.17

1

Контроль навичок: Exam Choice 1: WB p. 18 – 20
2


MODULE 3


Модуль 3

Смак

Харчування (національна кухня Британії та України, здорова та корисна їжа)


Знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя

Здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми; знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію

Topic Talk: Здорова та нездорова їжа SB p21

Теперішні часи

Злиття приголосних
Аудіювання: Діалоги
Говорити про уподобання у їжі

р. 21

1

Unit 7 Приготування їжи SB p. 22 – 23

Дієслова з прийменниками

Наслідки: because, just, in case, as
Читання: Журнальна стаття (встановлення відповідностей, множинний вибір)

Письмо: Запрошення

р. 22 – 23

2

Unit 8: Морозиво

SB p. 24 – 25

Пасивні форми

Опис процесу
Читання: Історія морозива

Аудіювання: Презентація

Описувати процеси

р. 24 – 25

2

Unit 9: Ресторани. Правила поведінки

SB p. 26 – 27

Ввічливі прохання

Побудова речень

Огляд телепрограми (робити нотатки)

DVD Choice: (T/F) документальний фільм

Діалог у ресторані (рольова гра)

р. 26

2

Language Review

SB p. 28

Перебудова речень
Підготовка до контр. роботи: Check Your Progress 3 WB p.27

1

Teacher’s Book: DVD-Multi-ROM Module Test 3 (A & B)


Sound Choice 2: WB p. 28


1

Узагальнюючий урок: Teacher’s Book: DVD-Multi-ROM: Photocopiable activities1

MODULE 4

Модуль 4

Помешкання

Наука і технічний прогрес (технології, вплив науки на розвиток суспільства)


Описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур; аналізувати явища суспільно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн


Застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо); вести бесіду за запитаннямTopic Talk: Види та характеристики будівель

SB p. 29

Вживання прийменників

Ненаголошені функціональні слова
Аудіювання: Опис будівель
Розповідати про своє помешкання

р. 29

1

Unit 10: Африканське поселення

SB p. 30 – 31

Present Perfect Continuous

Пояснення
Читання: Інтерв‘ю з антропологом

Аудіювання: Діалоги

Діалогічне мовлення

Давати пояснення

р.30 – 31

2

Unit 11: Незвичайні будинки. Опис помешкання

SB p. 32 – 33

Засоби порівняння: much, a bit, even more, slightly more

Прислівники
Читання: Стаття про новий острів
Аудіювання: Опис помешкання

Діалогічне мовлення: опис помешкання

р. 32

2

Unit 12: Реновації у домі

SB p. 34

Структура: have/get something done

Читання: Стаття про наведення порядку в домі

Говоріння та письмо: вживання активної граматики

р. 33

1

Writing Workshop 2

SB p. 35

Мова звітів та доповідей

Читання: доповідь

Письмо: звіт на основі графіку

р. 34

1

Speaking Workshop 2

SB p. 36

Робити пропозиції

Інтонація (пропозиції)

Аудіювання: діалог у хостелі

Діалог у хостелі (рольова гра)

р. 34

1

Culture Choice 2: SB p. 104 – 105

Видатні споруди

Проектна робота: My Culture Project SB p. 104

2

Online Skills: Homes WB p. 112
c. 112

1

Teacher’s Book: DVD-Multi-ROM Module Test 4 (A & B)

Підготовка до контрольної роботи: Check Your Progress 4 WB p.35

1

Контроль навичок: Exam Choice 1: WB p. 36 – 38
2

MODULE 5


Модуль 5

Імідж

Молодіжна куль-тура

(зовнішність,

захоплення, молодіжні організації,

клуби, табори)

Описувати та інтерпретувати цінності, ідеали, норми поведінки,
соціальні правила поведінки, ритуальну поведінку

Вміти створювати атмосферу відкритості та психологічної готовності до дискутування у сферах соціо-психологічних, знань для досягнення порозуміння в межах соціокультурного контексту.

Topic Talk: Зовнішність SB p. 37

Структура: He tends to

Злиття приголосних

Аудіювання: Опис знаменитих людей

Описувати знаменитість

р. 39

1

Unit 13: Стилі одягу та їхній вплив на особистість SB p. 38 – 39

Структура: want somebody to do something

Пари слів
Читання: Стаття про купування одягу (встановлення відповідностей)

Письмо: Записка другові

р. 40 – 41

2

Unit 14: Норми поведінки та спілкування.

SB p. 40 – 41

Модальні дієслова: припущення

Читання: Діалог про конкурс моди

Аудіювання: Припущення

Говоріння: Обговорення побаченого. Робити припущення

р. 42 – 43

2

Unit 15: Відношення до знаменитостей.

SB p. 42 – 43

Скарги та вибачення (у магазині)

Інтонація

Перебудова речень

Аудіювання: Розповідь про відомих людей; DVD Choice: документальний фільм (встановлення відповідностей),

Рольова гра: Скарги та рекламації Висловлювати своє відношення до тем, що обговорюються

р. 44

2

Language Review

SB p. 44

Перебудова речень
Підготовка до контр. роботи: Check Your Progress 5 WB р.45

1

Teachers Book: DVD-Multi-ROM Module Test 5 (A & B)


Sound Choice 3: WB р. 46


1

Узагальнюючий урок: Teacher’s Book: DVD-Multi-ROM: Photocopiable activities1

MODULE 6

Модуль 6

Герої

Життя суспільства

(видатні люди, героїчні вчинки)
Вміти висловити своє емоційне відношення щодо ситуації та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;Бути здатним співпрацювати з викладачем та іншими учнями у різних видах діяльності, вміти проявити зацікавленість у виконанні завдань різного типу

Topic Talk: Видатні люди, біографії SB p. 45

Минулі часи

Дати

Аудіювання: Біографії видатних людей

Говоріння: Розповідь про життя видатної людини

р. 47

1

Unit 16: Маленький герой SB p. 46 – 47

Модальні дієслова: припущення про минулі події
Аудіювання: Діалоги

Читання: Стаття про дитячу працю

Говоріння: Обговорення прочитаного. Робити припущення про минуле

р. 4849

2

Unit 17: Героїзм у літературі SB p. 48 – 49

Прийменники у кінці речень

Словотворення: префікси
Читання: Діалог про фільм

Аудіювання: Уривки з роману

Письмо: Робити нотатки

Говоріння: Обговорення проблем, дискусія

р. 50

2

Unit 18: Герої поруч з нами SB p. 50

Розділові питання


Читання: Інтерв‘ю

Говоріння: Вживання розділових питань

р. 51

1

Writing Workshop 3

SB p. 51

Поєднувальні вирази

Читання: Рецензія на книгу

Письмо: Організація та стиль

р. 52

1

Speaking Workshop 3

SB p. 52

Припущення, додавання

Інтонація

Аудіювання: Опис фотографії:

Говоріння: Опис фотографії: Припущення

р. 52

1

Culture Choice 3: SB p. 106 – 107

Шарлотта Бронте: Джейн Ейр

Проектна робота: My Culture Project SB p. 107

2

Online Skills: Heroes WB p. 113
р. 113

1

Teacher’s Book: DVD-Multi-ROM Module Test 6 (A & B)

Підготовка до контрольної роботи: Check Your Progress 6 – WB p.53

1

Контроль навичок: Exam Choice 3: WB p. 54 – 56
2


Каталог: plan -> files
files -> Календарне планування
files -> Календарно-тематичне планування до нмк academy Stars 5
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Соціокультурні / Загальнонавчальні
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві Функції (говоріння) Соціокультурні
files -> № уроку, да та Тема / підтема уроку Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція
files -> Уроки Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції
files -> № уроку, да та Тема / підтема уроку Мовленнєві функції Засоби вираження Лінгвістична компетенція
files -> Календарне планування
files -> Вчитель Клас
files -> Календарно-тематичне планування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка