Подання для нагородження дипломом за визначні наукові здобутки від Міжнародної Академії рейтингових технологій І соціології «Золота фортуна» пібСкачати 115.62 Kb.
Дата конвертації24.08.2017
Розмір115.62 Kb.
ПОДАННЯ

для нагородження дипломом за визначні наукові здобутки від Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна»
ПІБ Гльоза Марія Юріївна

Факультет/інститут, курс, група Факультет біомедичної інженерії, 5 курс, група БМ-61м

Середній бал (за 100 бальною шкалою) за дипломом - 95 балів, за результатами останньої сесії – 99,2 (за 5-ти бальною шкалою – 5,0)


 1. Участь у Міжнародних олімпіадах, конференціях (назва, дата проведення і призове місце, якщо є):

  1. V Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну», 26-27 листопада 2015 року, Київ.

  2. Міжнародна науково-практична конференція «Техника и технология. Приоритетные направления науки», 29.11.2015-30.11.2015, Закопане, Польща.

  3. Змістовна доповідь на секції «Теоретична електротехніка, електроніка та електротехнології» VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 30 листопада 2015 року, Київ.

  4. Краща доповідь на секції «Теоретична електротехніка, електроніка та електротехнології» VII Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 27 листопада 2014 року, Київ.

 2. Участь у Всеукраїнських олімпіадах, конференціях (назва, дата проведення і призове місце, якщо є):

  1. XV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Innovations in science and technology», 24 листопада 2015 року, Київ.

  2. XVIII Студенської науково-практичної конференції «Україна: історія, культура, пам’ять», 29-30 квітня 2015 року, Київ.

  3. Доповідь на науково-практичній конференції «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я» у рамках V Міжнародного медичного конгресу та VII Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації», що відбулась 21-22 квітня 2016 року в м. Києві.

  4. Доповідь на Першій міжуніверситетській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи біло медичної інженерії» на тему «Дослідження гідродинамічних характеристик матеріалу для внутрішньосерцевих імплантів та моделювання безкаркасного біопротезу тристулкового клапана» 26-27 квітня 2017 року, Київ;

 3. Здобутки у науковій роботі:

  1. тема тез чи публікацій, в якому збірнику і коли опубліковані:

   1. «Політика позитивної дискримінації: за та проти», Матеріали V Міжнародної науково-практична конференція з соціології «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну», 26-27 листопада 2015 року, сторінка 143-144.

   2. «Роль інформаційного ресурсу у війнах четвертого покоління», Матеріали V Міжнародної науково-практична конференція з соціології «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну», 26-27 листопада 2015 року, сторінка 329-331.

   3. «Analysis of the advantages and disadvantages of nonvasive glucometer», Матеріали XV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Innovations in science and technology», 24 листопада 2015 року, сторінка 70-71.

   4. «Використання наноматеріалів у серцево-судинній хірургії», Збірка наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Техника и технология. Приоритетные направления науки», 29.11.2015-30.11.2015, сторінки 23-26; Режим доступу: http://конференция.com.ua/files/file/scientific_conference_47/zbornik_47_7_Zakopane_30.11.2015.pdf

   5. «Огляд методу аналізу ЕКГ-сигналу на основі Вейвлет-перетворення», Збірник доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики», 27 листопада 2014 року, сторінки 406-408.

   6. «Переваги зубних протезів на основі діоксиду цирконію», Збірка матеріалів Науково-практичної конференції «Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії», 17 квітня 2015 року, сторінка 23.

   7. Тези «Пропаганда боротьби за дитяче здоров’я у радянських плакатах» надруковані як реферати, виголошені на XVIII Студенській науково-практичній конференції «Україна: історія, культура, пам’ять», стр. 152-155.

   8. «Електротермічний вплив на ділянку міокарда з порушеною провідністю для лікування серцевої аритмії» в Міжнародному науково-технічному журналі молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" випуск 2015 року, стр. 484-486.

   9. Тези «Модель біопротезу тристулкового клапану» надруковані як матеріали науково-практичної конференції «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я» у квітневому випуску науково-практичного журналу «БіоМедична Інженерія» на стр. 69.

   10. Тези «Переваги та недоліки біологічних замінників клапанів серця» надруковані у збірнику матеріалів V Міжнародного медичного конгресу.

   11. Тези «Моделювання безкаркасного біопротезу тристулкового клапана із біологічного матеріалу» Максименко В.Б., Гльоза М.Ю. Журнал «Біомедична інженерія», № 5 травень, 2017. - с. 60;

   12. Тези «Дослідження гідродинамічних характеристик матеріалу для внутрішньо серцевих імплантів» Максименко В.Б., Гльоза М.Ю. Журнал «Біомедична інженерія», № 5 травень, 2017. - с. 61;

  2. наявність патентних розробок:

Переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід року - 2016» у номінації Спеціальна відзнака в галузі медицини із комплексом корисних моделей «Способи диференціальної діагностики патоморфологічних типів лівого шлуночка при СЛГС» у складі авторів Савчук Т.В., Захарової В.П., Лещенка І.В. та Гльози М.Ю.

   1. Патент України на корисну модель № 106247, МПК: A61B 1/04 (2006.01). Спосіб оцінки стану клапанного апарата передсердно-шлуночкових клапанів серця / Савчук Тетяна Василівна (UA); Захарова Валентина Петрівна (UA); Лещенко Іван В'ячеславович (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201509042, заявл. 21.09.2015. Опубл. 25.04.2016, бюл. № 8/2016.

   2. Патент України на корисну модель № 108903, МПК (2016.01): A61B 1/04 (2006.01), A61B 8/00 Спосіб визначення шлуночково-перегородкового кута (ШПК) серця / Савчук Тетяна Василівна (UA); Захарова Валентина Петрівна (UA); Лещенко Іван В'ячеславович (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201512101, заявл. 07.12.2015. Опубл. 10.08.2016, бюл. № 15/2016.

   3. Патент України на корисну модель № 109322, МПК (2016.01): A61B 8/00, A61B 1/32 (2006.01), G01N 33/50 (2006.01). Спосіб визначення порожнинно-міокардіального індексу (ПМІ) серця / Савчук Тетяна Василівна (UA); Захарова Валентина Петрівна (UA); Лещенко Іван В'ячеславович (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201601106, заявл. 09.02.2016. Опубл. 25.08.2016, бюл. № 16/2016.

   4. Патент України на корисну модель № 109367 МПК (2016.01): A61B 5/00, G01N 33/483 (2006.01), A61B 1/04 (2006.01), A61B 8/00. Спосіб визначення індексу порожнини (ІП) серця / Савчук Тетяна Василівна (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201601469, заявл. 18.02.2016. Опубл. 25.08.2016, бюл. № 16/2016.

   5. Патент України на корисну модель № 109787, МПК (2016.01): A61B 5/00, G01N 33/483 (2006.01), A61B 1/04 (2006.01), A61B 8/00. Спосіб визначення трабекулярно-порожнинного індексу (ТПІ) серця / Савчук Тетяна Василівна (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201601471, заявл. 18.02.2016. Опубл. 12.09.2016, бюл. № 17/2016.

   6. Патент України на корисну модель № 115105, МПК: A61F 2/50 (2006.01), A61F 2/64 (2006.01). Модульний колінний шарнір з замковим механізмом / Голуб Ігор Володимирович (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); Козяр Василь Васильович (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201606197, заявл. 07.06.2016. Опубл. 10.04.2017, бюл. № 7/2017.

   7. Патент України на корисну модель № 115298, МПК (2006): A61B 17/00. Спосіб хірургічного лікування пацієнтів із аневризмою висхідної і низхідної аорти / Кравченко Віталій Іванович (UA); Кравченко Іван Миколайович (UA); Жеков Ігор Іванович (UA); Рибакова Олена Вадимівна (UA); Вайда Володимир Володимирович (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201611030, заявл. 02.11.2016. Опубл. 10.04.2017, бюл. № 7/2017.

   8. Патент України на винахід № 114368. МПК: G01N 33/483 (2006.01), A61B 5/103 (2006.01), A61B 1/04 (2006.01). Спосіб визначення шлуночково-перегородкового кута (ШПК) серця / Савчук Тетяна Василівна (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № a201512100, заявл. 07.12.2015. Опубл. 25.05.2017, бюл. № 10/2017.

   9. Патент України на корисну модель № 116456, МПК (2006): A61B 17/00. Спосіб формування безсудинної зони при наявності аберантної правої підключичної артерії / Кравченко Віталій Іванович (UA); Кравченко Іван Миколайович (UA); Жеков Ігор Іванович (UA); Рибакова Олена Вадимівна (UA); Вайда Володимир Володимирович (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201611431, заявл. 11.11.2016. Опубл. 25.05.2017, бюл. № 10/2017.

   10. Патент України на корисну модель № 116457, МПК (2006): A61B 17/00. Спосіб формування безсудинної зони для імплантації ендопротеза при корекції розшарування дуги і низхідної грудної аорти / Кравченко Віталій Іванович (UA); Кравченко Іван Миколайович (UA); Жеков Ігор Іванович (UA); Рибакова Олена Вадимівна (UA); Вайда Володимир Володимирович (UA); Гльоза Марія Юріївна (UA); заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201611433, заявл. 11.11.2016. Опубл. 25.05.2017, бюл. № 10/2017.

   11. Заявка на винахід а201509041 Україна, МПК A61B 8/00, A61B 1/04 (2006.01). Спосіб оцінки стану клапанного апарату передсердно-шлуночкових клапанів серця / Савчук Тетяна Василівна, Захарова Валентина Петрівна, Лещенко Іван В’ячеславович, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № a201509041; заявл. 21.09.2015.

   12. Заявка на винахід а201512100 Україна, МПК A61B 8/00, A61B 1/04 (2006.01). Спосіб визначення шлуночково-перегородкового кута (ШПК) серця / Савчук Тетяна Василівна, Захарова Валентина Петрівна, Лещенко Іван В’ячеславович, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № a201512100; заявл. 07.12.2015.

   13. Заявка a201601105 Україна, МПК A61B 8/00, A61B 1/04 (2006.01). Спосіб визначення порожнинно-міокардіального індексу (ПМІ) серця / Савчук Тетяна Василівна, Захарова Валентина Петрівна, Лещенко Іван В’ячеславович, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № a201601105; заявл. 09.02.2016.

   14. Заявка а201601468 Україна, МПК A61B 8/00, A61B 1/04 (2006.01). Спосіб визначення індексу порожнини (ІП) серця / Савчук Тетяна Василівна, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № а201601468; заявл. 18.02.2016.

   15. Заявка а201601470 Україна, МПК A61B 8/00, A61B 1/04 (2006.01). Спосіб визначення трабекулярно-порожнинного індексу (ТПІ) серця / Савчук Тетяна Василівна, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № а201601470; заявл. 18.02.2016.

   16. Заявка а201606198 Україна, МПК (2016.01) A61F 2/50 A61F 2/64 Модульний колінний шарнір з замковим механізмом / Голуб Ігор Володимирович, Гльоза Марія Юріївна, Козяр Василь Васильович; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № а201606198; заявл. 07.06.2016.

   17. Заявка u201700466 Україна, МПК A61B 61/00, A61B 1/04 (2006.01), A61B 8/00, G01N 33/483. Спосіб оцінки патоморфологічного стану фіброеластозу ендокарду / Савчук Тетяна Василівна, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № u201700466; заявл. 18.01.2017.

   18. Заявка а201700465 Україна, МПК A61B 61/00, A61B 1/04 (2006.01), A61B 8/00, G01N 33/483. Спосіб визначення патоморфологічних особливостей фіброзованого ендокарду / Савчук Тетяна Василівна, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України" - № а201700465; заявл. 18.01.2017.

   19. Заявка а201611029 Україна, МПК (2016.01) A61B 17/00. Спосіб хірургічного лікування пацієнтів із аневризмою висхідної і низхідної аорти / Кравченко Віталій Іванович, Кравченко Іван Миколайович, Жеков Ігор Іванович, Рибакова Олена Вадимівна, Вайда Володимир Володимирович, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України". - № а201611029; заявл. 02.11.2016.

   20. Заявка а201611430 Україна, МПК (2016.01) A61B 17/00. Спосіб формування безсудинної зони при наявності аберантної правої підключичної артерії / Кравченко Віталій Іванович, Кравченко Іван Миколайович, Жеков Ігор Іванович, Рибакова Олена Вадимівна, Вайда Володимир Володимирович, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України". - № а201611430; заявл. 11.11.2016.

   21. Заявка а201611432 Україна, МПК (2016.01) A61B 17/00. Спосіб формування безсудинної зони для імплантації ендопротезу при корекції розшарування дуги і низхідної грудної аорти / Кравченко Віталій Іванович, Кравченко Іван Миколайович, Жеков Ігор Іванович, Рибакова Олена Вадимівна, Вайда Володимир Володимирович, Гльоза Марія Юріївна; заявник Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Національної академії медичних наук України". - № а201611432; заявл. 11.11.2016.

 1. Участь у громадському, культурному та спортивному житті факультету/інституту, університету:

 1. Староста групи БМ-23, Факультету біомедичної інженерії (до 4 курсу включно).

 2. Староста групи БМ-61м, Факультету біомедичної інженерії (з 5 курсу).

 3. II місце в номінації «Вишивка» у мистецькому конкурсі «Таланти - КПІ», 2012 рік.

 4. II місце в номінації «Вишивка» у мистецькому конкурсі «Таланти - КПІ», 2014 рік.

 5. Ведуча на вечорі земляцтва Азербайджану «Ми зустрілись сьогодні, щоб завтра стати друзями», що відбувся 14 листопада 2012 року в залі засідань Вченої ради НТУУ «КПІ» (є відповідна стаття Раїси Куторій «Київському політехніку» №39 (3015) від 20 грудня 2012 року).

 6. Член оргкомітету Першої науково-практичної конференції біомедичних інженерів і технологів України «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії і медичної промисловості України», 7-8 жовтня 2015 року.

 7. Член оргкомітету Науково-практичної конференції «Вітчизняні інженерні розробки для охорони здоров’я», яка відбудеться в рамках проведення V Міжнародного медичного конгресу та VIІ міжнародного медичного форуму 19-21 квітня 2016 року у ВЦ  «КиївЕкспоПлаза».

 8. Член оргкомітету Першої міжуніверситетської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії» 26-27 квітня 2017 року, Київ.

Заступник декана ФБМІ

з навчально-виховної роботи О. К. Білошицька
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка