Пожежна безпека урок 4Скачати 48,12 Kb.
Дата конвертації09.12.2018
Розмір48,12 Kb.
ТипУрок
 • ПОЖЕЖНА
 • БЕЗПЕКА
 • Урок 4
 • Урок 2
 • Урок 3
 • Урок 1

УРОК 1

 • Суть та причини виникнення пожеж.
 • Пожежонебезпечні властивості речовин.

це процес неконтрольованого горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі;

 • ПОЖЕЖА:
 • це процес неконтрольованого горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі;
 • супроводжується знищенням матеріальних цінностей, створює загрозу життю та здоров'ю людей, довкіллю;
 • Щорічно на Землі виникає близько 7 мільйонів пожеж!
 • Згідно з прогнозами у світі протягом року може загинути на пожежах 225 тис. чоловік, 2 млн. 250 тис. чоловік - отримати каліцтво, 4,5 млн. - тяжкі опікові травми.
 • ПОЖЕЖА
 • виникає за одночасної наявності
 • трьох основних умов:
 • Окислювача
 • Горючої речовини
 • Джерела запалювання
 • Запам'ятай
 • Якщо ми видалимо, унеможливимо, заблокуємо будь-яку з цих трьох умов, то пожежі не буде!

Основні причини виникнення пожеж на підприємствах:

 • порушення пожежних норм і правил у технологічних процесах виробництва;
 • неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, електроустаткування;
 • порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів;
 • порушення правил користування електрообладнанням;
 • невиконання протипожежних заходів щодо обладнання пожежного водозабезпечення, улаштування пожежної сигналізації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння;
 • використання відкритого вогню, факелів, паяльних ламп, паління у заборонених місцях;
 • погане знання персоналом основ пожежної безпеки;
 • порушення вимог протипожежного інструктажу під час виконання робіт.
 • Небезпека пожежі
 • Висока
 • температура
 • Нестача
 • кисню
 • Один із головних ефектів нестачі кисню - погіршення свідомості, коли людина втрачає здатність міркувати ясно та раціонально, об'єктивно розуміти, що відбувається, й приймати адекватні рішення.
 • Оксид вуглецю
 • (СО)
 • Основні шляхи потрапляння продуктів горіння до організму людини
 • Переважна більшість людей гинуть на пожежах унаслідок отруєння токсичними продуктами горіння
 • Поширення диму під час пожежі
 • Оксид вуглецю (чадний газ), який небезпечний тим, що в 200-300 разів інтенсивніше за кисень реагує з гемоглобіном крові. Кров'яні тільця втрачають здатність постачати організм киснем, що спричиняє кисневе голодування, порушення координації рухів, депресію. Ймовірні припинення дихання та смерть.
 • Негорючі
 • Важкогорючі
 • не здатні до займання й горіння в повітрі (азот, хлор, вода, перекис водню, соляна кислота, перекис натрію, фосфати, борати, сульфати, хлориди металів та ін.)
 • під час зберігання на відкритому повітрі або в приміщенні не займаються навіть за довготривалої дії джерела запалювання незначної енергії (полум'я сірника, іскри, розжареного електропровода).
 • Горючі
 • загораються від джерела запалювання та продовжують горіти після його видалення (водень, окис вуглецю, природний газ, метан, бензин, гас, толуол, спирти, деревина, пластмаса, натрій, калій, барій)
 • Пожежонебезпечні
 • речовини
 • Важкозаймисті
 • Легкозаймисті
 • під час зберігання на відкритому повітрі або в приміщенні здатні без попереднього нагріву займатися від короткочасної дії джерела запалювання незначної енергії (полістірол, пінополіуретан).
 • здатні горіти тільки під дією джерела запалювання і горіння яких припиняється після його усунення (фіброліт, деякі види пластмас, слабкі водні розчини спиртів).

Вимоги до зберігання пожежонебезпечних речовин:

 • Вогне- і вибухонебезпечні речовини потрібно зберігати загальною кількістю не більше 3 кг у спеціальній металевій тарі — ящику, встановленому якомога далі від усіх нагрівальних приладів і можливих виходів.
 • Реактиви, інші речовини та матеріали, сукупне зберігання яких може спричинити акумуляцію тепла, утворення пожежонебезпечних концентрацій або бути імпульсом для самозапалювання, потрібно зберігати окремо у вогнетривких шафах у відповідній упаковці.
 • На банках, бутлях та іншій тарі з хімічними речо­винами повинні бути чіткі написи із зазначенням їх найхарактерніших властивостей: «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНІ», «ОТРУЙНІ», «ХІМІЧНО АКТИВНІ» тощо.
 • УРОК 2
 • Протипожежні заходи.
 • Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація.
 • Протипожежний інструктаж та навчання.
 • ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА:
 • це стан об'єкта, за якого вилучається можливість пожежі.
 • У разі виникнення пожежі вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності.
 • Пожежна безпека на об'єктах народного господарства забезпечується організаційними, технічними заходами і протипожежним захистом.
 • ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
 • Розробка правил, інструкцій, інструктажів з протипожежної безпеки
 • Організація інструктування і навчання робітників та службовців
 • Здійснення контролю за дотриманням встановленого протипожежного режиму всіма працюючими
 • Організація перевірки належного стану пожежної техніки та інвентарю
 • Організація добровільних пожежних дружин та пожежотехнічних комісій
 • Дотримання належного протипожежного нагляду за об'єктами
 • Щоденна перевірка протипожежного стану приміщень після закінчення роботи
 • ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ
 • Дотримання пожежних норм, вимог та правил при влаштуванні будівель, споруд, складів
 • Підтримання у справному стані систем опалення, вентиляції, обладнання
 • Заборона використання обладнання, пристроїв, приміщень та інструментів, що не відповідають вимогам протипожежної безпеки
 • Правильна організація праці на робочих місцях з використанням пожежонебезпечних інструментів, приладів, технологіч­них установок
 • Улаштування автоматичної пожежної сигналізації, систем автоматичного гасіння пожеж та пожежного водопостачання
 • Запам'ятай
 • Дуже важливо виявити пожежу в мить її виникнення!
 • Якщо поблизу людей немає? - Пожежу може виявити системи автоматичної пожежної сигналізації.

ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ -

 • це сукупність технічних засобів для виявлення пожежі та оповіщення про місце її виникнення. Включає в себе:
 • Приймально-контрольні прилади
 • Лінії зв'язку
 • Джерела живлення –
 • евакуаційне освітлення та світлові покажчики
 • Сповіщувачі
 • ПОЖЕЖНІ СПОВІЩУВАЧІ -
 • це пристрої для формування сигналу про пожежу. Поділяються на:
 • Приймально-контрольні прилади
 • призначені для приймання інформації від пожежних сповіщувачів, вироблення сигналу про виникнення пожежі чи несправності установки пожежної сигналізації, подальшої його передачі (наприклад, у пожежну охорону), видачі команд на інші пристрої (наприклад, на органи керування системою автоматичного пожежогасіння для приведення її в дію).
 • ЗАБОРОНЯЮЧІ
 • ЗНАКИ
 • ЗНАКИ
 • БЕЗПЕКИ
 • ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ
 • ЗНАКИ
 • ПРИПИСУВАЛЬНІ
 • ЗНАКИ
 • ВКАЗІВНІ
 • ЗНАКИ
 • Забороняється
 • куріння
 • Забороняється
 • гасити водою
 • Забороняється користування
 • електронагрівальними приладами
 • Обережно!
 • Легкозаймисті речовини.
 • Обережно!
 • Небезпека вибуху.
 • Припис певних дій, які направлені на
 • забезпечення безпеки праці та пожежної безпеки.
 • Пояснюючий
 • надпис
 • Вогнегасник
 • Пункт сповіщення
 • про пожежу.
 • Місце куріння.
 • Пожежне вододжерело.
 • Пожежний кран.
 • Дозволяється користуватися
 • електронагрівальними приладами.
 • Виходити тут.
 • Протипожежний інструктаж та навчання
 • З метою запобігання виникненню пожеж, їх поширенню та для боротьби з ними робітники, інженерно-технічні працівники проходять інструктажі й навчання за спеціальними програмами.
 • Вступний інструктаж
 • Первинний інструктаж
 • Повторний інструктаж
 • Позаплановий інструктаж
 • проходять усі робітники, інженерно-технічні працівники та службовці, які прий-маються на роботу.
 • Його проводить спеціальна особа, відповідальна за протипожежну без-пеку підприємства,
 • організації.
 • новоприйнятий робітник проходить на робочому місці перед початком роботи, а також при переміщенні з одного цеху до іншого, на іншу посаду, спеціаль-ність або виробничу
 • операцію.
 • проводять безпо-середньо в цеху двічі на рік у термін, встан-овлений керівни-ком підприємства, згідно з програ-мою первинного інструктажу на робочому місці.
 • проводиться при зміні пожежної безпеки техноло-гічного процесу, використанні нових пожежо-небезпечних матеріалів, при самозайманні, загорянні
 • та пожежах.
 • УРОК 3
 • Горіння речовини і способи його припинення.
 • Поняття вогнестійкості.
 • Вогнегасильні речовини.
 • ГОРІННЯ:
 • це швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окислювачем, яка супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла;
 • Для того, щоб виникло і підтримувалось горіння, необхідна наявність горючої речовини, окислювача і джерела енергії для запалювання.
 • Енергія для запалювання може бути у вигляді полум'я, іскри, випромінювання або тепла від хімічної реакції, механічного удару, тепла від короткого замикання електроустановки, тертя чи різкого стиснення газової суміші.
 • Вибух
 • швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла.
 • Види
 • процесу
 • горіння
 • Займання
 • загоряння речовини з появою полум'я. Загоряється не вся речовина, а лише її частина.
 • Спалах
 • швидке згоряння пальної суміші без утворення стиснених газів.
 • Тління
 • горіння речовини без явного утворення полум'я. Як правило, під час тління утворюється багато диму.
 • Основні способи припинення горіння:
 • Охолодження зони горіння або речовин, що горять, до певного рівня температури;
 • Ізоляція осередку горіння від кисню;
 • Зниження концентрації кисню в повітрі шляхом розбавлення його не горючими газами;
 • Хімічне гальмування (інгібування) швидкості реакцій окиснення (горіння) в полум'ї;
 • Механічне придушення полум'я сильним струменем води, порошку чи газу;
 • Створення умов вогнеперешкоди, за яких полум'я не має можливості поширюватися.
 • ВОГНЕСТІЙКІСТЬ -
 • це здатність конструкцій, матеріалів затримувати поширення вогню. Вимірюється вогнестійкість у годинах. Ступінь вогнестійкості залежить від вогнестійкості та займистості будівельних конструкцій. Крім того, важливе значення має межа, до якої поширився вогонь по цих конструкціях у кожному конкретному випадку. Усі будови і споруди за вогнестійкістю поділяються на 5 ступенів.
 • БудівлІ
 • 1-го ступеня
 • БудівлІ
 • 2-го ступеня
 • БудівлІ
 • 3-го ступеня
 • БудівлІ
 • 4-го ступеня
 • БудівлІ
 • 5-го ступеня
 • всі конструктивні елементи неспалимі, з високою межею вогнестійкості (1,5-3 год.)
 • неспалимі, але з меншою межею вогнестій-кості (0,5-2,5 год.)
 • мають основні несучі конструкції неспалимі, а не несучі (міжпо-верхові й перекриття на горищі) — важко-спалимі (0,25-2 год.)
 • мають всі конструкції важкоспалимі (0,25-0,5 год.)
 • всі конструкції спалимі
 • ВОГНЕГАСИЛЬНІ РЕЧОВИНИ
 • при введенні їх до зони горіння знижують швидкість горіння або повністю його припиняють.
 • Вибір вогнегасильної речовини та способу її подачі визначається умовами виникнення й розвитку пожежі.
 • Кожному способові припинення горіння відповідає конкретний вид вогнегасильних засобів, які можна поділити на:
 • Охолоджуючі
 • ВОГНЕГАСИЛЬНІ РЕЧОВИНИ
 • Розбавлючі - розбавляють горючі рідини або зменшують вміст кисню в зоні горіння (діоксид вуглецю, водяна пара, інертні гази та ін.)
 • Ізолюючі зону горіння від доступу кисню (хімічна та повітряно-механічна піна, простирадла, пісок)
 • Засоби хімічного гальмування горіння (вогнегасні порошки, брометил, хладон та ін.)
 • ВОДА:
 • це найбільш поширений і достатньо ефективний вогнегасильний засіб;
 • має високу теплоємність і добрі охолоджувальні якості, а також високу термічну стійкість;
 • можна гасити навіть горючі рідини;
 • Не можна гасити лаки, фарби, розчинники, бензин, гас чи дизельне пальне.
 • Електроустановки, що перебувають під напругою, гасити також не можна.
 • ПІНА:
 • це колоїдна дисперсна система, яка складається з пухирців газу. Стінки пухирців утворюються з розчинів поверхнево-активних речовин і стабілізаторів;
 • утворюється за допомогою піноутворювачів;
 • гасять усі тверді речовини - швидко припиняє доступ окислювача (кисню, повітря) до зони горіння і тому ефективніша за воду;
 • використовують для гасіння легкозаймистих та горючих рідин;
 • не можна гасити електрообладнання.
 • ПОРОШОК:
 • використовують для ліквідації горіння твердих, рідких і газоподібних речовин;
 • порошкова хмара припиняє доступ кисню до вогнища пожежі й спричинює гальмування реакції горіння;
 • призначений для гасіння тих речовин, які за жодних обставин не можна гасити водою;
 • використовують для гасіння лужних металів, електроустановок, що перебувають під напругою.
 • ПІСОК
 • є ефективним засобом гасіння невеликих кількостей розлитих паливно-мастильних матеріалів;
 • гасіння відбувається внаслідок припинення доступу кисню до вогнища пожежі.
 • УРОК 4
 • Пожежна техніка для захисту об'єктів.
 • Пожежа на робочому місці.
 • Дії у разі пожежі.
 • Для подачі вогнегасильних речовин застосовують спеціальні технічні засоби. До них належать:
 • Пожежні машини
 • Первинні засоби пожежогасіння:
 • внутрішні крани з пожежними рукавами і стовбурами;
 • вогнегасники;
 • ящики з піском, бочки з водою;
 • простирадла азбестові, повстяні, брезентові;
 • ручний пожежний інструмент.
 • ПОЖЕЖНА МАШИНА
 • Призначені для виготовлення вогнегасильних речовин: газу, повітряномеханічної піни, аерозольних сумішей, порошків, снігоподібної маси. Вони можуть бути стаціонарними або пересувними. Пожежні автомобілі використовують для ліквідації пожеж на значних відстанях від їх осередків. Широко використовуються автомобілі, оснащені пожежними машинами з використанням води.
 • Малюнок 1.
 • МОТОПОМПА
 • Це пожежна машина, призначена для створення великого струменя води під тиском, із забором її з водоймища. Мотопомпи бувають стаціонарні або пересувні.
 • ПОЖЕЖНИЙ КРАН
 • Пожежні крани мають розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання й пристосовані для опломбування та візуального їх огляду без розкривання. Пожежні крани мають бути справними й доступними для використання.
 • Малюнок 2.
 • Мал. 3
 • Мал. 4
 • Мал. 5
 • Для ефективної роботи пожежного крана в разі пожежі необхідні зусилля щонайменше двох осіб.
 • Дамо їм номери 1 та 2 й визначимо порядок їхніх дій.
 • 1. Номер 1 зриває пломбу й відчиняє шафу, номер 2 бере ствол і розмотує рукав у напрямку осередку пожежі (мал. 3).
 • 2. Номер 1 відкриває кран і натискає на кнопку насоса-підвищувача (якщо вона є), як показано на рис. 4.
 • 3. Номер 2 працює зі стволом (рис. 5).
 • Первинні засоби пожежогасіння
 • Призначені для ліквідації невеликих осередків пожежі, а також для гасіння пожеж на початковій стадії їх розвитку (до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони). Їхні основні види (мал. 6)
 • 5
 • Малюнок 6.
 • 5 - пожежний інструмент
 • КЛАСИ
 • ПОЖЕЖ
 • Горіння твердих речовин, яке супрово-джується тлінням
 • Горіння рідин або твердих речовин, які розтоп-люються
 • Горіння газоподіб-них речовин
 • Горіння металів та їх сплавів
 • ВОГНЕГАСНИК
 • Переносний чи пересувний пристрій для гасіння пожеж вогнегасною речовиною, яку він випускає після приведення його в дію. Як вогнегасний засіб у вогнегасниках використовують хімічну або повітряномеханічну піну, діоксид вуглецю (у рідкому стані), аерозольні сполуки й порошки, що містять бром. Переносні вогнегасники використовують для ліквідації невеликих пожеж. Пересувні вогнегасники змонтовані на візку.
 • Вогнегасники бувають:
 • хімічні,
 • пінні,
 • повітряно-пінні,
 • вуглекислотні,
 • порошкові,
 • хладонові.
 • ПОРОШКОВИЙ ВОГНЕГАСНИК
 • Заряджений вогнегасильним порошком і закачений інертним газом;
 • Призначений для гасіння пожеж класу А,В,С або ВС, в залежності від типу приміненого порошку, а також електроустановок, які знаходяться під напругою до 1000 В.
 • Не слід використовувати для гасіння обладнання, яке може вийти із ладу при попаданні порошку (ЕОМ, електронне обладнання, електромашини коллекторного типу)
 • Малюнок 7.
 • ВУГЛЕКИСЛОТНИЙ ВОГНЕГАСНИК
 • Балон заповнений зрідженою вуглекислотою під тиском 7 МПа.
 • Призначений для гасіння займань різних горючих речовин, горіння яких не може виникати без доступу повітря, на промислових підприємствах, на транспортних засобах, а також електроустановок, які знаходяться під напругою до 1000 В, в музеях, картинних галереях, архівах; для гасіння рідких і газоподібних речовин (клас В, С).
 • Обладнають АЗС, території промислових підприємств, склади, пожежні щити в лакофарбових цехах, площі офісних приміщень, офіси, квартири і т.д.
 • ХІМІЧНО ПІННИЙ ВОГНЕГАСНИК
 • Заряджений з двох частин: кислотної та лужної.
 • Призначений для гасіння пожеж класу А і В.
 • Примінення для гасіння електроустановок, які знаходяться під напру-гою НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.
 • ПОЖЕЖА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
 • (кабінеті, цеху і т. п.)
 • ПОТРІБНО:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Повідомити в пожежну охорону.
 • Необхідно оповістити всіх оточуючих Вас колег про пожежу.
 • Спробуйте, використовуючи пожежні крани, вогнегасники, підручні засоби, погасити вогонь.
 • Якщо бачите, що сил згасити не вистачає, то покиньте небезпечну зону.
 • Після прибуття пожежників поясните, що і де горить.
 • ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 • В КОМП'ЮТЕРНОМУ КАБІНЕТІ
 • усі користувачі ПК до початку роботи мають пройти протипожежний інструктаж;
 • проходи до робочих місць мають бути завширшки не менше 1,0 м;
 • після закінчення роботи в комп'ютерному класі та навчальному кабінеті всі електроприлади й електро-проводка мають бути знеструмлені;
 • побачивши несправності в електрообладнанні, які здатні спричинити іскріння, коротке замикання чи надлишкове нагрівання горючої ізоляції, слід негайно повідомити про це вчителя.
 • ДІЇ У РАЗІ ПОЖЕЖІ
 • Якщо
 • пожежа виникла
 • в приміщенні поверхом
 • вище
 • Якщо
 • пожежа виникла
 • в приміщенні поверхом
 • нищче
 • Якщо вас відрізало
 • вогнем, димом і високою
 • температурою від основних
 • шляхів евакуації
 • ПОТРІБНО:
 • Вжити запобіжних заходів для зниження ймовірних втрат від води, яку використають під час гасіння пожежі.
 • Для цього слід:
 • вимкнути всі електроприлади (ще краще - цілковито знеструмити приміщення),
 • відсунути од стін меблі,
 • накрити великогабаритні предмети (речі) поліетиленовою плівкою або ковдрами.

Перед тим, як виходити через двері, їх слід злегенька прочинити (в жодному разі не відчиняти та не вибивати), бо миттєвий доступ кисню здатний призвести до потужного викиду полум'я. Прочиняти двері потрібно з особливою осторогою, щоб забезпечити захист від перепаду температури та впливу полум'я (рис. 1)

 • ПОТРІБНО:
 • Перед тим, як виходити через двері, їх слід злегенька прочинити (в жодному разі не відчиняти та не вибивати), бо миттєвий доступ кисню здатний призвести до потужного викиду полум'я. Прочиняти двері потрібно з особливою осторогою, щоб забезпечити захист від перепаду температури та впливу полум'я (рис. 1)
 • Після цього потрібно вичекати кілька секунд і оцінити обстановку. Якщо ви впевнені, що на шляхах виходу з приміщення ще немає сильного задимлення та високої температури, слід негайно, не гаючи жодної секунди, залишити будівлю, рухаючись по коридорах та сходових клітках.
 • Користуватися ліфтом у разі пожежі категорично заборонено!

Перешкодити доступові диму та продуктів горіння у ваше приміщення, для чого слід позатуляти всі шпарини по периметру дверей та під ними ганчірками, рушниками, шторами тощо (рис. 2)

 • 1
 • Перешкодити доступові диму та продуктів горіння у ваше приміщення, для чого слід позатуляти всі шпарини по периметру дверей та під ними ганчірками, рушниками, шторами тощо (рис. 2)
 • Не рекомендується викори-стовувати синтетичні тканини, бо їх горіння (термічний розклад) супроводжуються утворенням високотоксичних речовин та їдкого диму.
 • Якщо є вода, всі ганчірки потрібно змочити.
 • 2
 • У приміщенні, заповненому димом, слід обережно підповзти до вікна, затуливши ніс і рот зволоженою тканиною (ганчіркою), яка відіграє роль тимчасового фільтра, що захищатиме вас від упливу небезпечних продуктів горіння.
 • У задимленій зоні потрібно рухатися поповзом (рис. 3)
 • 3
 • Якщо ви опинилися біля вікна, трохи прочиніть його й дихайте через шпарину.
 • Кличте на допомогу.
 • Коли допомога (працівники пожежних підрозділів) прибула, намагайтесь привернути до себе увагу (рис. 4).
 • 4
 • Ніколи не вистрибуйте через вікно без крайної потреби, адже кожен другий стрибок, скажімо, з четвертого поверху є смертельним.
 • Якщо вистрибувати все ж доведеться, спочатку викиньте через вікно м'які речі (матрац, подушки тощо), після чого зменшіть висоту падіння, повиснувши за вікном на руках (рис. 5). Відштовхнувшись, стрибайте на м'які предмети, що їх ви скинули заздалегідь.
 • Після того, як ви залишили будинок, у якому відбувається пожежа, не повертайтесь у нього, навіть якщо це здається безпечним!
 • Рятуючи потерпілих із будівель, що горять,
 • та під час гасіння пожежі слід виконувати такі правила:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Перед тим, як увійти в палаюче приміщення, вкри тися з головою мокрим по кривалом, пальтом, плащем, цупкою тканиною.
 • Двері в задимлене приміщення відчиняти обережно, поволі, прикриваючи себе дверним полотном, щоб уникнути посилення полум'я від припливу свіжого повітря
 • У дуже задимленому приміщенні пересуватися поповзом або зігнувшись. Для захисту органів дихання від чадного газу дихати крізь зволожену тканину
 • Побачивши людину в одязі, що горить, слід накинути на неї пальто, плащ або будь-яке покривало й щільно притиснути їх до її тіла (рис. 8)
 • Якщо сталося займання одягу, лягти на землю (підлогу) й перекочуватися з боку на бік, щоб збити полум'я (бігти не можна, бо полум'я посилиться) (рис. 7)

Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464
91464 -> Методичні рекомендації педагогічним працівникам навчальних закладів Дніпропетровської області
91464 -> Технології креативної освіти як складова створення інноваційного освітнього простору розвитку особистості
91464 -> Форум молодих педагогів Криворізького району
91464 -> Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» формування мотивації в учнів на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної освіти
91464 -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
91464 -> «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
91464 -> Криворізької районної ради дніпропетровської області формування природничої компетентності дошкільників через проведення екологічних акцій
91464 -> Укладач: методист


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка